Logo Kiến Edu

Hóa học 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách giáo khoa mới nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy cho giáo viên và tăng cường kỹ năng học tập cho học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc giới thiệu các khái niệm Hóa học từ cơ bản đến phức tạp thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thí nghiệm thực hành, dự án sáng tạo và phương pháp học tập dựa trên vấn đề. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 10 phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và tình yêu với Hóa học, qua đó chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp trong tương lai.

SKKN Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông

SKKN Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 3.2.2. Tổng hợp một số bài tập nâng cao hiệu quả đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 3.2.3. Ứng dụng lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1.

450 1 lượt tải
SKKN Một số giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, hóa chất phục vụ cho dạy và học môn hóa học lớp 10 chương trình GDPT 2018

SKKN Một số giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, hóa chất phục vụ cho dạy và học môn hóa học lớp 10 chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, hóa chất phục vụ cho dạy và học môn hóa học lớp 10 chương trình GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Hướng dẫn HS sử dụng các hóa chất sẵn có trong PTN Giải pháp 2: Thay thế các TN thực bằng TN ảo hoặc các hình ảnh, các video TN có trên internet Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh thiết kế, xây dựng, cải tiến đồ dùng, thiết bị. Giải pháp 4: Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến các vấn đề thực tiễn.

411 5 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Dạy học chủ đề Bảng Tuần Hoàn các nguyên tố Hóa học cho học sinh lớp 10 – Chương trình phổ thông 2018 theo định hướng giáo dục STEM

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy học chủ đề Bảng Tuần Hoàn các nguyên tố Hóa học cho học sinh lớp 10 – Chương trình phổ thông 2018 theo định hướng giáo dục STEM"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tổ chức dạy học chủ đề Bảng Tuần Hoàn các nguyên tố Hóa học cho học sinh lớp 10 – Chương trình phổ thông 2018 theo định hướng giáo dục STEM 3.2.1. Qui trình xây dựng bài học STEM Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết Bước 3: Xây dựng tiêu chí của sản phẩm/ giải pháp giải quyết vấn đề.

401 3 lượt tải
SKKN Giáo Dục Stem Thông Qua Việc Thực Hành Hóa Học Với Công Nghệ Thông Tin

SKKN Giáo Dục Stem Thông Qua Việc Thực Hành Hóa Học Với Công Nghệ Thông Tin

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo Dục Stem Thông Qua Việc Thực Hành Hóa Học Với Công Nghệ Thông Tin"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong sáng kiến này chúng tôi tổ chức giáo dục STEM thông qua việc thiết kế các sản phẩm gắn liền với học sinh. Sau khi tìm hiểu nhu cầu thực tế ở lớp, ở trường của HS chúng tôi đã thống nhất tổ chức cho HS thực hành công nghệ thông tin thiết kế 4 sản phẩm gồm: + Mô hình cấu trúc phân tử H2O : hình 3.2 (a) trang 67 SGK Hóa học 10. + Mô hình cấu trúc tinh thể kim cương, than chì: hình 3.1 (a,b) trang 66 SGK Hóa học 11. + Mô hình thí nghiệm ảo: Thí nghiệm về tính tan của HCl . Hình 5.5 trang 102 SGK Hóa học 10. + Mô hình thí nghiệm ảo: Điều chế và thu khí Clo trong phòng thí nghiệm. Hình 5.3 trang 100 SGK Hóa học 10. Mỗi sản phẩm có mục tiêu khác, ý nghĩa khác nhau có liên quan đến nội dung đã học và chủ yếu là chủ đề “ Cấu trúc tinh thể, thí nghiệm hóa học”

529 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh qua dạy học chuyên đề “Phòng, chống cháy nổ”

SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh qua dạy học chuyên đề “Phòng, chống cháy nổ”

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh qua dạy học chuyên đề “Phòng, chống cháy nổ”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Dự án 1:Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy: + Tìm hiểu về các nguyên nhân chính gây ra cháy nổ + Tìm hiểu về các loại đám cháy + Các biện pháp xử lí khi xảy ra cháy nổ + Tập huấn các kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn cho học sinh trong lớp (kỹ năng thoát hiểm,…) - Dự án 2: Bình cứu hoả mini: + Các loại bình chữa cháy hiện hành: đặc điểm, công dụng + Poster cấu tạo bình chữa cháy mini axit + Chế tạo bình chữa cháy mini axit - Dự án 3: Mặt nạ phòng độc:  

464 9 lượt tải
SKKN Xây dựng chuyên đề STEM, chủ đề Năng lượng sạch

SKKN Xây dựng chuyên đề STEM, chủ đề Năng lượng sạch

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng chuyên đề STEM, chủ đề Năng lượng sạch"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Kết hợp giữa các hình thức tổ chức dạy học STEM Giải pháp 2. Xây dựng chủ đề minh họa và tổ chức dạy học chủ đề minh họa thông qua hoạt động ngoại khóa hoặc báo cáo chuyên đề chuyên môn Với chủ đề này, chúng tôi tổ chức thành hai hoạt động: - Hoạt động 1. Báo cáo các sản phẩm chủ đề STEM. Trong hoạt động này, học sinh báo cáo các sản phẩm mà các em đã làm được, đó là năng lượng gió, năng lượng mặt trời và bình lọc nước. - Hoạt động 2. Tổ chức Cuộc thi học sinh với điện tử - tự động hóa (Cuộc thi đồng đội).

568 9 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp kết hợp định hướng nghề nghiệp tương lai từ GDPT 2006 đến đổi mới GDPT 2018. Chủ đề Nguyên tử và nguyên tố hóa học. Chuyên gia dinh dưỡng

SKKN Dạy học tích hợp kết hợp định hướng nghề nghiệp tương lai từ GDPT 2006 đến đổi mới GDPT 2018. Chủ đề Nguyên tử và nguyên tố hóa học. Chuyên gia dinh dưỡng

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy học tích hợp kết hợp định hướng nghề nghiệp tương lai từ GDPT 2006 đến đổi mới GDPT 2018. Chủ đề Nguyên tử và nguyên tố hóa học. Chuyên gia dinh dưỡng"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Với việc vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học kết hợp với các PP, kỹ thuật dạy học tích cực, bài dạy sẽ trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Những nội dung dạy học trong mà cần phải sử dụng các kiến thức của các môn học khác để giải quyết sẽ kích thích sự hứng thú, chủ động của các em, đặc biệt là các em có năng khiếu, sự am hiểu về những môn học đó. HS sẽ là người chủ động tìm ra kiến thức, GV chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn các em. Khi vận dụng các kiến thức liên môn kết hợp với các PP dạy học tích cực, các em sẽ được tự thể hiện mình, phát triển năng lực làm việc nhóm.

447 9 lượt tải
SKKN Thiết kế các bài giảng theo hướng dạy học phân hoá trong chương oxi – lưu huỳnh – hóa 10 THPT

SKKN Thiết kế các bài giảng theo hướng dạy học phân hoá trong chương oxi – lưu huỳnh – hóa 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế các bài giảng theo hướng dạy học phân hoá trong chương oxi – lưu huỳnh – hóa 10 THPT” triển khai các biện pháp như sau:  - Xây dựng một số giáo án và bài tập hóa học chương Oxi–Lưu huỳnh hóa học 10 theo hướng dạy học phân hóa. - Đề xuất hướng sử dụng các giáo án này vào quá trình dạy học nhằm đáp ứng yêucầu đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT. - Tạo nguồn tài liệu phong phú cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học ở trường trung học phổ thông.

893 8 lượt tải
SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

Xây dựng quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược để phát triển năng lực tự học cho học sinh qua chương Nhóm HALOGEN Giai đoạn 1: Chuẩn bị trước tiết học. GV xây dựng kế hoạch dạy học cho toàn bộ quá trình học tập tiết học của HS: mục tiêu, kiến thức, phương pháp dạy học, chuẩn bị của GV, chuẩn bị của HS, nội dung GV thiết kế trên Google Classroom, nội dung tiết học trên lớp, thiết kế nhiệm vụ của HS, phiếu học tập, bài kiểm tra đánh giá HS. Giai đoạn 2: Tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. Dựa trên những kết quả đã tổng hợp, tôi xây dựng tiến trình chung của tiết học trên lớp sử dụng mô hình lớp học đảo ngược gồm các bước sau: Bước 1: Tạo tâm thế cho HS trước khi vào tiết học. Bước 2: Tổ chức các hoạt động thảo luận và HS tự chốt lại kiến thức. Bước 3: GV chốt lại kiến thức cho HS, HS khắc sâu kiến thức. Bước 4: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS cho bài học tiếp theo. Giai đoạn 3: Đánh giá tự rút ra bài học sau giờ học.

422 12 lượt tải
SKKN Sử dụng trò chơi online tạo động lực học tích cực nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn hóa học 10 học kì I THPT

SKKN Sử dụng trò chơi online tạo động lực học tích cực nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn hóa học 10 học kì I THPT

Để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh khi tham gia học một cách đầy hứng thú, có động lực học rõ ràng thì ngoài việc tham gia chơi các trò chơi trực tuyến như Kahoot, Quizizz, thực hiện các phiếu học tập, các câu hỏi trắc nghiệm của học sinh trên nhóm lớp HS còn hoàn thành các bài tập, câu hỏi thảo luận, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra tại lớp. Kết quả học tập của HS được đánh giá ở các hình thức: đánh giá quá trình và tổng kết, đánh giá chủ quan và khách quan, đánh giá chính thức và không chính thức. Các phương pháp đánh giá: tự đánh giá, đánh giá giữa các nhóm, hồ sơ học tập, trắc nghiệm, đánh giá suy nghĩ thắc mắc thảo luận của học sinh. Sáng kiến này tập trung vào việc sử dụng thành công các trò chơi online tạo sự hứng thú, động lực học tích cực nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, nhằm giúp GV thấy được sự tiến bộ của HS trong suốt quá trình học tập.

786 14 lượt tải
SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

- Về mặt lý luận: Góp phần hoàn thiện và đóng góp vào thực tiễn dạy học hóa học ở lớp 10 nói riêng và trường THPT nói chung, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục THPT mới. - Về mặt thực tiễn: Bổ sung vào ngân hàng dự án học tập dùng trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường THPT theo nội dung chương trình để phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo cho HS, nâng cao hiệu quả dạy học. - Thay đổi cách dạy hoàn toàn so với phương pháp truyền thống. - Giao nhiệm vụ cho tất cả học sinh, từ đó học sinh tự tìm hiểu kiến thức và tổng hợp lại theo nội dung được giao, sau đó lên báo cáo trước lớp và được các bạn nhận xét góp ý, chấm điểm và cuối cùng là giáo viên nhận xét, góp ý và cho điểm vào điểm kiểm tra thường xuyên. - Học sinh tự tay làm các sản phẩm tiểu dự án.

1045 16 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh” triển khai các biện pháp như sau:  Các biện pháp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh. 1. Biện pháp 1: Giúp học sinh thấy được ý nghĩa của bài tập theo hướng tiếp cận PISA. 2. Biện pháp 2: Lựa chọn bài tập phù hợp với nội dung bài học và mục tiêu dạy học. 3. Biện pháp 3: Kết hợp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các phương pháp dạy học tích cực. 4. Biện pháp 4: Giao nhiệm vụ, tổ chức hoạt động nhóm và cho HS trình bày trước lớp. 5. Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng thông tin từ nội dung câu hỏi của bài tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập, internet để giải bài tập. 6. Biện pháp 6: Lồng ghép bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các hoạt động ngoại khóa. 7. Biện pháp 7: Sử dụng đánh giá quá trình.

678 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com