Logo Kiến Edu

Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Ngữ Văn lớp 8 từ Kienedu được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục mới 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, dành cho năm học 2023 – 2024. Tài liệu hướng dẫn giáo viên cách thức giảng dạy các tác phẩm văn học, từ phân tích thơ đến nghiên cứu truyện và kịch, giúp học sinh lớp 8 phát triển khả năng thảo luận, phê phán và viết lách. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh khám phá và đánh giá các tác phẩm văn học, từ đó phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường hiểu biết về văn hóa và xã hội.

SKKN Rèn luyện và cải thiện kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề của đời sống cho học sinh - Ngữ văn 8 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Rèn luyện và cải thiện kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề của đời sống cho học sinh - Ngữ văn 8 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện và cải thiện kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề của đời sống cho học sinh - Ngữ văn 8 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Biện pháp 2. Củng cố và khắc sâu kiến thức lý thuyết về bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 3. Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống cụ thể Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hướng mở Biện pháp 6. Giáo viên cần có những bài văn mẫu để đọc học sinh tham khảo

269 4 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm bối cảnh lịch sử, tác giả, tác phẩm 2. Xác định đúng thể loại và đặc trưng của từng thể loại. 3. Hướng dẫn học sinh tìm được bố cục của các đoạn trích. 4. Tìm hiểu đặc điểm của văn nghị luận trung đại. 5. Tìm hiểu các điển tích, điển cổ và giải nghĩa từ. 6. Phương pháp đọc sáng tạo. 7. Kết hợp giữa các phương pháp. 8. Phương pháp giảng dạy phù hợp với từng thế loại. 9. Những lời bình của giáo viên. 10. Đổi mới phần tổng kết. 11. Lời khen.  

1428 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Hướng dẫn học sinh nắm được các yếu tố cơ bản trong tạo lập đoạn văn. 3.2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh. 3.3 Một số lưu ý cho giáo viên khi tổ chức tạo lập đoạn văn  

782 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy"

SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức để phát triển năng lực cho học sinh qua văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” Hoạt động trải nghiệm tổ chức trò chơi Hoạt động tham quan Hoạt động trải nghiệm làm biên tập viên Hoạt động trải nghiệm thiết kế và trình bày nội dung trên phần mềm power point Hoạt động trải nghiệm làm phóng viên Hoạt động trải nghiệm đóng vai  

995 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái niệm tích hợp là gì? 2.2 Xác định rõ mục tiêu dạy học theo hướng tích hợp 2.3. Chuẩn bị các thiết bị dạy học và nguồn học liệu 2.4. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp 2.5.Tổ chức giờ học theo hướng tích hợp

1274 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giúp học sinh nắm vững nội dung thể loại của văn bản thuyết minh b. Giúp học sinh nắm vững các bước làm bài văn thuyết minh c. Giúp học sinh nắm vững các phương pháp làm bài văn thuyết minh d. Giúp học sinh nắm vững các dạng bài thuyết minh  

830 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Khai thác nội dung văn bản gắn với thực tiễn và tính cập nhật. 2.3.2. Dạy học chú trọng những kỹ năng thực hành và liên hệ. 2.3.3. Không nên xem nhẹ các yếu tố h́ình thức của văn bản nhật dụng. 2.3.4. Dạy học văn bản nhật dụng tích hợp với các môn khác. 2.3.5. Tổ chức dạy học văn bản nhật dụng rất cần sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học. 2.3.6. Gắn nội dung bài học với hoạt động sáng tạo nghệ thuật của học sinh. 2.3.7. Tổ chức thảo luận, thi hùng biện về các vấn đề được đề cập trong VBND. 2.3.8. Tổ chức tham quan thực tế tại địa phương về những vấn đề có liên quan đến nội dung văn bản nhật dụng đã học.  

841 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn 8 phần văn bản Trung đại bằng cách tích hợp kiến thức liên môn trong dạy-học

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn 8 phần văn bản Trung đại bằng cách tích hợp kiến thức liên môn trong dạy-học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn 8 phần văn bản Trung đại bằng cách tích hợp kiến thức liên môn trong dạy-học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1/. Chuẩn bị về kiến thức 3.2/. Chuẩn bị về phương pháp 3.2.1/. Tích hợp ngang 3.2.2/. Tích hợp dọc 3.3/. Sử dụng hệ thống câu hỏi 3.4/. Xác định mục tiêu chính của bài dạy 3.5/. Điều chỉnh phương pháp tích hợp đã thực hiện theo hướng sử dụng kiến thức liên môn 3.6/. Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy – học 3.7/. Dùng sơ đồ trong phân tích và tổng kết bài học  

386 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.3. Tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa: * Thời gian thực hiện: * Tiến trình thực hiện * Nội dung buổi ngoại khóa Phần 1: Khởi động: Bốc thăm gói câu hỏi Phần 2: Vượt chướng ngại vật: Phần 3: Phần chơi giành cho khán giả: Giải mã ô chữ bí mật. Phần 4: Phần thi tăng tốc: Đuổi hình bắt chữ. Phần thi 5: Phần thi về đích: Tập làm nghệ sỹ  

326 4 lượt tải
SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Dạy bài: “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và vấn đề môi trường, sức khỏe 2.3.2 Dạy bài: "Ôn dịch thuốc lá" và vấn đề sức khỏe 2.3.3 Dạy bài: "Bài toán dân số" và vấn đề dân số 2.3.4 Giáo án tiết dạy thực nghiệm  

895 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp chỉ đạo công tác tích hợp giảng dạy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8

SKKN Một số giải pháp chỉ đạo công tác tích hợp giảng dạy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp chỉ đạo công tác tích hợp giảng dạy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hiểu được ý nghĩa, mục đích tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn THCS 3.2. Khi tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cần đảo bảo các nguyên tắc, yêu cầu 3.3. Tìm hiểu những chủ đề tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 3.4. Lựa chọn mức độ tích hợp phù hợp đối với từng bài giảng 3.5. Nắm được nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn THCS 3.6. Nắm được những chủ đề, mức độ, nội dung tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở môn Ngữ Văn lớp 8 THCS 3.7. Một số hướng dẫn tích hợp tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các bài giảng Ngữ văn 8 3.8. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia lễ báo công, thăm tượng đài Bác tại khu tưởng niệm thị trấn Rừng Thông và các hoạt động GDNGLL  

582 4 lượt tải
SKKN Vận dụng một số dạng câu hỏi theo các thang bậc tư duy của bloom trong dạy học Ngữ văn 8

SKKN Vận dụng một số dạng câu hỏi theo các thang bậc tư duy của bloom trong dạy học Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng một số dạng câu hỏi theo các thang bậc tư duy của bloom trong dạy học Ngữ văn 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên hiểu được nội dung đặt câu hỏi theo 6 thang bậc tư duy của Bloom (Bloom’s Taxonomy -Nhớ -Hiểu -Vận dụng -Phân tích -Đánh giá - Sáng tạo 2.3.2. Hướng dẫn học sinh phát triển năng lực trong một tiết học Ngữ văn 8 cụ thể theo các thang bậc tư duy của Bloom  

858 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com