Hóa học THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THCS năm học 2023 – 2024 giới thiệu phương pháp giảng dạy mới lạ và hấp dẫn, phù hợp với chương trình giáo dục 2018. Sử dụng bộ sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… giáo viên có thể tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các thí nghiệm, dự án và hoạt động học tập dựa trên trải nghiệm, giúp học sinh không chỉ nắm bắt kiến thức cơ bản mà còn phát triển kỹ năng tư duy, quan sát và phân tích. Mục tiêu là khuyến khích sự tò mò và đam mê khoa học trong học sinh, qua đó giúp học sinh áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày và hiểu được vai trò của Hóa học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển tư duy khoa học và những năng lực cần thiết.

SKKN Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học

SKKN Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 972
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Bàn
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Bàn
Năm viết: 2021-2022
972 6 lượt tải
SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 712
Lượt tải: 4
Số trang: 20
Tác giả: Đặng Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Đình Giót
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 20
Tác giả: Đặng Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phan Đình Giót
Năm viết: 2020-2021
712 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 2803
Lượt tải: 4
Số trang: 42
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Tăng Bạt Hổ B
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 42
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Tăng Bạt Hổ B
Năm viết: 2022-2023
2803 4 lượt tải
SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 2675
Lượt tải: 4
Số trang: 45
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Trãi
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 45
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Trãi
Năm viết: 2021-2022
2675 4 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng hsg môn Hóa học 9 qua chuỗi phản ứng vô cơ và viết phương trình hóa học

SKKN Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng hsg môn Hóa học 9 qua chuỗi phản ứng vô cơ và viết phương trình hóa học

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 785
Lượt tải: 8
Số trang: 37
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 37
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2022-2023
785 8 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Hóa học 9

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Hóa học 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1485
Lượt tải: 4
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hương
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hương
Năm viết: 2022-2023
1485 4 lượt tải
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong phần kiến thức cần nhớ ở các Bài luyện tập Chương 4, 5 Hóa học lớp 9

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong phần kiến thức cần nhớ ở các Bài luyện tập Chương 4, 5 Hóa học lớp 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 772
Lượt tải: 4
Số trang: 20
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Đức Trí
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 20
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Đức Trí
Năm viết: 2019-2020
772 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tiến hành thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn Hóa học lớp 9

SKKN Một số phương pháp tiến hành thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn Hóa học lớp 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1067
Lượt tải: 7
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Hải Toại
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Hải Toại
Năm viết: 2021-2022
1067 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 893
Lượt tải: 5
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thanh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lập
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thanh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lập
Năm viết: 2019-2020
893 5 lượt tải
SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học 9

SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1174
Lượt tải: 8
Số trang: 32
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS DL Ngô Thời Nhiệm
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 32
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS DL Ngô Thời Nhiệm
Năm viết: 2020-2021
1174 8 lượt tải
SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1427
Lượt tải: 9
Số trang: 31
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Lĩnh
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 31
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Lĩnh
Năm viết: 2022-2023
1427 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Môn: Hóa học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1078
Lượt tải: 7
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS DL Hồng Hà
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS DL Hồng Hà
Năm viết: 2022-2023
1078 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com