SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 689
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
52
Lượt tải:
8

3.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm BT PRO:
3.1.1. Tổng quan về chương trình
3.2. Trộn đề trắc nghiệm (MixTest):
3.2.1. SOẠN ĐỀ từ file
3.2.2. Soạn đề đơn từ nguồn ngoài (từ dễ đến khó, có tự luận)
3.2.3. In đề, chuyên đề từ kho ngân hàng (Matrix):
3.3. In đề theo ma trận
3.4. Sửa chữa câu hỏi trong ngân hàng
3.5 Một số biền pháp , cách thức nâng cao dự liệu kho ngân hàng câu hỏi phục vụ dạy và học góp phần chuyển đổi số
3.5.1. GÁN ID Btpro (Gán mã số cho câu hỏi trắc nghiệm)
3.5.2. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm
3.5.3 .Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm chung theo nhóm toán trên mạng xã hội
3.5.4. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm tổ chuyên môn từ đề kiểm tra toán
3.5.5. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm cho cá nhân

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là xu hướng tất yếu của thời đại khi mà thế giới đang trải qua cuộc chạy đua về công nghệ. Nhất là thời điểm chúng ta đang từng bước chuyển đổi số trong giáo dục và dạy học đáp ứng yêu cầu đôỉ mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trở nên vô cùng cần thiết và cấp bách, nhất là trong giai đoạn dịch Covid hoành hành thời gian vừa qua thì việc ứng dụng công nghệ trong học tập, kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Toán càng trở nên quan trọng bức thiết.
Nội dung kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.
Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận biên soạn theo mức độ cần đạt của các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra thể hiện qua 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tiến hành tập huấn cho giáo viên về nội dung hướng dẫn xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra, đánh giá định kì theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh cấp trung học phổ thông.
Việc sử dụng ma trận và bảng đặc tả theo định hướng của Bộ và Sở giáo dục đào tạo đã giúp cho giáo viên ra đề đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng theo các bài học hoặc chủ đề, phù hợp với mức độ cần đạt của chương trình môn học. Từ đó, đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
Với những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mêm BT PRO và tạo đề kiểm tra đánh giá đình kỳ theo ma trận, bản đặc tả theo hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số”.
2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
– Điều tra thực trạng về tình hình sử dụng phần mềm trong việc hộ trợ giáo viên, tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và từng bức chuyển đổi số trong giáo dục.
– Nghiên cứu các kiến thức nền tảng liên quan đến việc sử dụng phần mềm BT Pro tạo ngân hàng câu hỏi môn toán và các văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá, củng như việc xây dựng ma trận và tạo đề kiểm tra định kỳ theo ma trận của bộ và của sở giáo dục.
Nghiên cứu một số tính năng ưu việt của phần mềm BT Pro và so sánh với các phần mềm hiện có để hỗ trợ trong công tác dạy học của giáo viên.
Giúp giáo viên Toán nói riêng và giáo viên toàn trường nói chung có được cái nhìn rõ hơn về một phần mềm tiện ích trong công tác kiểm tra đánh giá.
Xác định cơ sở lý luận của đề tài xuất phát từ chủ trương điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá cấp trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phân tích thực trạng ra đề kiểm tra định kì trong các trường phổ thông nói chung và trường THPT Quỳ Hợp những năm gần đây.
Đề ra những giải pháp hợp lý giúp giáo viên thực hiện nhanh chóng, chính xác việc ra đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bảng đặc tả nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh cấp trung học phổ thông.
Giúp nhà trường có được một công cụ hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá học sinh, dùng tính năng trích đề từ ngân hàng.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
– Phần mềm Bt pro và các tool tiện ích của phần mềm.
– Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, chương trình toán học THPT lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo ma trận và bản đặc tả của Bộ và Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An hướng dẫn.
– Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận toán học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo bản đặc tả đề xuất.
– Tài liệu về PPDH, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp lí luận: Căn cứ vào nhu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, và chủ trương điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá cấp trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát, điều tra, thực nghiệm, so sánh, tổng hợp nhằm đưa ra giải pháp mới.
PHẦN II. NỘI DUNG

I. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Vấn đề cấp thiết trong sử dụng phần mềm Bt pro
Tiếp tục thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, ngành giáo dục nói chung và trường học nói riêng đang phát động mỗi giáo viên phải chủ động trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển tư duy cũng như sự tự học của học sinh. Trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hết sức quan trọng, vì giúp người học chủ động hơn, tư duy nhiều hơn và hứng thú hơn trong học tập.
Chúng ta phải khẳng định rằng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng đối với sự đổi mới và phát triển của giáo dục. Giúp cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, hơn ai hết chính những giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy là những người phải tiên phong, mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác giảng dạy nhằm phát huy tối đa tính tư duy, sáng tạo và tinh thần tự học ở các em học sinh.
Sau mỗi năm học thường xuất hiện nhiều điểm mới trong nội dung dạy học, vì vậy giáo viên cần phải cập nhật để ngân hàng trắc nghiệm phong phú thêm. Đảm bảo cho việc quản lý nội dung, hay việc xem lại, chỉnh sửa, bổ sung dễ dàng thì có thể nói BT PRO là phần mềm hết sức cần thiết. Vì phần mềm này có thể giúp giáo viên xây dựng, cập nhật nội dung mới dễ dàng, nhanh chóng với hình thức quản lý theo từng chương bài dạng toán khá chi tiết, tuy nhiên bản thân lại chọn BT PRO với lý do sau:
+ Tác giả của phần mềm cũng là giáo viên dạy toán phổ thông nên việc xây dựng giao diện cũng như cách làm khá gần gũi với giáo viên. Những thắc mắc giáo viên được chính tác giả giải đáp.
+ Phần mềm không chỉ giúp xây dựng ngân hàng trắc nghiệm mà có cả tự luận. Thậm chí phần mềm còn có chức năng tạo đề hoán vị (Mixtex) từ đề độc lập và được tích hợp vào trong word với các thao tác đơn giản và ngắn gọn.
+ Cộng đồng giáo viên sử dụng phần mềm khá đông và đang tăng dần (số lượng thành viên trong các nhóm trên trang mạng xã hội). Nên việc học hỏi trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau rất thuận tiện. Đồng thời đây là đội ngũ chính cùng nhau xây dựng nên nhiều ngân hàng trắc nghiệm.
+ Tính tiện ích khá cao, cách thao tác đơn giản. Ví dụ với ngân hàng có sẵn giáo viên có thể tạo rất nhiều đề tham khảo theo từng nội dung hoặc tổng hợp nhiều khối cũng khá dễ dàng. Định dạng văn bản, biên soạn tài liệu đẹp hơn từ các tiện ích macro tích hợp sẵn trong word.
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Thực trạng vấn đề
– Khi xuất một đề kiểm tra hoặc một bộ gồm nhiều đề kiểm tra với mức độ tương đương, hay một bộ câu hỏi cho một chủ đề theo ma trận đặc tả chúng ta chỉ cần thao tác chuột với một số lệnh rất nhanh chóng có thể thu được kết quả như mong muốn. Tiết kiệm thời gian và công sức cho giáo viên rất nhiều so với làm thủ công.
– Văn bản sau khi xuất câu hỏi từ ngân hàng là tùy chọn theo ý đồ của người thiết kế, sản phẩm rất đẹp, nhìn vào giáo viên và học sinh thấy bắt mắt có thể tạo hứng thú trong quá trình dạy học.
– Khi có đề tham khảo, đề minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo thì giáo viên có thể rút nhanh bộ đề theo cấu trúc với chất lượng cao đáp ứng kịp thời về thời gian để các em học sinh có thể ôn thi.
+ Có thể chọn từng câu cụ thể từ ngân hàng theo chuyên đề (có hướng dẫn giải) cho nhiều giáo viên không thích sự ngẫu nhiên…
+ BT Pro 2022 không phải chỉ để ra đề kiểm tra đánh giá học sinh mà còn là công cụ giúp giáo viên ôn tập, củng cố kiến thức.
+ Có 2 chức năng in đề từ ngân hàng theo chuyên đề:
In đề gốc: Đề in ra theo từng mức độ và theo thứ tự các dạng câu hỏi đã chọn.
In đề ôn tập: In theo từng dạng câu hỏi, từ dễ đến khó, sắp xếp theo thứ tự bài dạng, …
1.2.2. Thực trạng ra đề kiểm tra đánh giá của giáo viên
Xuất phát từ thực trạng ra đề kiểm tra định kì trong các trường phổ thông nói chung, trường THPT Quỳ Hợp những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy
So với việc soạn một đề thi tự luận, việc biên soạn một đề thi trắc nghiệm đạt yêu cầu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Bởi ngoài việc biên soạn câu hỏi, giáo viên còn phải đưa ra các đáp án, trong số các câu trả lời, chỉ có duy nhất một đáp án chính xác nhất, các đáp án còn lại mang tính gây nhiễu. Muốn có một đề thi trắc nghiệm, trước hết giáo viên phải xây dựng được ma trận đề rõ ràng, chi tiết theo bốn mức độ đánh giá là: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
Tuy nhiên, do số lượng câu hỏi trong một đề thi trắc nghiệm nhiều, việc đánh giá mức độ khó, dễ ở từng câu và toàn bộ đề thi là không hề đơn giản. Hiện trên mạng internet đã lan truyền nhiều bộ đề thi trắc nghiệm ở hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, phần lớn trong số đó là chưa được kiểm định về nguồn gốc, người ra đề, kỹ thuật biên soạn đề nên chất lượng các đề thi vì thế cũng khó có thể đảm bảo.
Sau nhiều năm trực tiếp học hỏi cách sử dụng phần mềm BT pro vào giảng dạy môn Toán, giao lưu chuyên môn với nhiều thầy cô trường bạn cùng đam mê phần mềm, chúng tôi thấy vấn đề sử dụng phần mềm đắc khắc phục được việc làm đề kiểm tra đánh giá của giáo viên tốn rất nhiều thời gian công sức. Qua đó giúp giáo viên giải phóng sức lao động, có nhiều thời gian nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của mình.
1.2.3. Thực trạng học tập và kiểm tra đánh giá của HS
Học sinh THPT ở huyện Quỳ Hợp còn ngại học Toán, yếu Toán là do kiến thức bị hổng từ các cấp dưới, hơn nữa chưa chịu khó suy nghĩ, ít tư duy trong quá trình học tập; Học sinh vẫn còn thụ động, thiếu tích cực, máy móc, thiếu độc lập, ít sáng tạo của bản thân. Rất nhiều học sinh chăm học nhưng chưa có ngân hàng câu hỏi dùng cho việc ôn tập phù hợp vào các hoạt động học tập để lĩnh hội kiến thức mới nên kết quả học tập vẫn chưa cao. Khi phần mềm BT pro xuất hiện đã khắc phục được nhược điểm này.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Cơ sở lý luận
2.1. Vai trò của kiểm tra đánh giá trong giáo dục
2.1.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá
– Khái niệm kiểm tra: Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra được hiểu là: Xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Như vậy, việc kiểm tra sẽ cung cấp những dữ kiện, những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá học sinh,
– Khái niệm đánh giá: Theo Từ điển Tiếng Việt (1997), đánh giá được hiểu là: Nhận định giá trị. Các kết quả kiểm tra thành tích học tập, rèn luyện của học sinh được thể hiện trong việc đánh giá những thành tích học tập, rèn luyện đó.
– Kiểm tra – đánh giá (KT – ĐG) có 3 chức năng là so sánh, phản hồi và dự đoán. Muốn thực hiện được những chức năng trên thì phải tìm những phương tiện KT – ĐG chính xác, đúng mức và tin cậy. Bởi kiểm tra kết quả học tập được thực hiện ở tất cả các khâu của quá trình dạy học. Do đó các phương pháp KT – ĐG cũng là một phương pháp dạy học nhưng chúng được sử dụng ở giai đoạn giảng dạy khi giáo viên có đầy đủ căn cứ để yêu cầu học sinh báo cáo sự lĩnh hội tài liệu đã học và đánh giá trình độ lĩnh hội tài liệu của từng em.
– Có hai hình thức KT – ĐG là KT – ĐG hình thành và KT – ĐG tổng kết. Theo đó, KT – ĐG hình thành dựa trên cơ sở sự hình thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong học tập và tạo ra động lực phát triển. Đó là sự phản hồi nhanh để kịp thời sửa chữa ở mỗi giai đoạn cần thiết của sự phát triển trong quá trình học tập. Ngoài ra, KT – ĐG hình thành có thể thực hiện một cách thường xuyên ngay trong quá trình học bài mới hay vận dụng kiến thức đã học, một cách định kỳ sau mỗi chương, học phần hay học kỳ. Trong khi đó KT – ĐG tổng kết được thực hiện vào cuối năm học, cuối môn học.
2.1.2. Chức năng của KT – ĐG
Có ba chức năng cơ bản:
– Chức năng quản lí: được thể hiện qua hai phương diện: một là xếp loại hoặc tuyển chọn người học; hai là duy trì và phát triển chuẩn chất lượng.
– Chức năng kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy và học: Bao gồm: Đối với GV và nhà trường, đánh giá nhằm kiểm soát các hoạt động ngay trong quá trình dạy và học, sau đó ra quyết định điều chỉnh, cải tiến dạy học là cơ chế đảm bảo cho việc phát triển chất lượng dạy học. Đối với HS, thông tin kiểm tra, đánh giá nhận được (thể hiện qua điểm số, nhận xét) từ GV và sự tự đánh giá của bản thân giúp người học kiểm soát, điều chỉnh việc học của mình.
– Chức năng giáo dục và phát triển người học: Quá trình đánh giá KQHT được thực hiện một cách hiệu quả có tác dụng phát triển động cơ học tập cho HS. Ngoài ra kết hợp với chức năng kiểm soát và điều chỉnh, KT – ĐG góp phần phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ để chuẩn bị cho người học vào đời.
2.1.3. Vai trò của kiểm của KT – ĐG trong giáo dục
– Kiểm tra, đánh giá có vị trí là đầu tàu kéo cả quy trình đào tạo đi lên tạo ra đổi mới về chất lượng trong đào tạo. Kiểm tra, đánh giá cung cấp các thông tin về kết quả học tập của HS. Nhiều quyết định quan trọng đều dựa trên điểm số của kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra, đánh giá có thể có ảnh hưởng hai mặt: tạo ra những thay đổi tích cực trong quá trình đào tạo, hoặc có thể mang lại những cản trở cho sự phát triển của giáo dục.
Tóm lại kiểm tra đánh giá thường là khâu quan trọng cuối cùng của quá trình dạy học. Nó cung cấp những thông tin phản hồi từ người học về trình độ nhận thức của học sinh, từ đó phản ánh hiệu quả phương pháp giảng dạy. Cũng nhờ kiểm tra đánh giá mà giáo viên còn phát hiện những lệch lạc, khiếm khuyết trong quá trình dạy – học, trên cơ sở đó có kế hoạch điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
2.2. Thuận lợi, khó khăn
+) Thuận lợi:
– Ngân hàng câu hỏi chia được các dạng toán theo ý đồ của người thiết kế.
– Giao diện khi xuất câu hỏi từ ngân hàng là tùy chọn có thể thiết kế rất đẹp dựa vào hai tool của phần mềm.
– Quan trọng nhất là tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà chất lượng câu hỏi lại rất cao.
+) Khó khăn:
– Lựa chọn phần mềm để lưu trữ ngân hàng câu hỏi hiện nay ngành giáo dục chưa hỗ trợ, tư vấn.
– Việc lựa chọn phần mềm miễn phí như Smarttest thì giao diện không đẹp, không tiện ích như như BT pro.
2.2.1. Hiệu quả kinh tế – xã hội
– BT Pro mang đến cho giáo viên và Nhà trường bộ công cụ tiện lợi, nhanh gọn và chính xác giúp công tác kiểm tra đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, khoa học. Nó làm tăng tính hiệu quả cho công việc của mỗi giáo viên.
– BT Pro thúc đẩy việc hợp tác, chia sẻ của cộng đồng giáo dục trên toàn quốc. Tận dụng được nguồn lực của toàn ngành trong việc đổi mới phương pháp dạy học và thi cử.
– Giảm chi phí mua sắm các phần mềm không hiệu quả cho các cơ sở giáo dục và thầy cô giáo.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, CÁCH THỨC NÂNG CAO DỰ LIỆU KHO CÂU HỎI, VÀ CÁCH SỬ DỤNG KHO NGÂN HÀNG CÂU HỎI TỪ PHẦN MỀM BT PRO ĐỂ TẠO ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIA THEO MA TRẬN
3.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm BT PRO:
3.1.1. Tổng quan về chương trình
B&T Pro 2022 chỉ hoạt động được trên office 2010 – 2013 – 2016 – 2019 – 365.
Hệ điều hành từ win 7 đến win 10 (Nếu win 7 thì phải cài thêm Net framework 4.5.2)
File cài đặt duy nhất với dung lượng khoảng 45MB. Sau khi cài xong, mở Word lên thì trên Ribbon có thêm hai thẻ “BTProS” và “MathTools”. Đồng thời trên Desktop xuất hiện biểu tượng sau

B&T Pro 2022 có các chức năng chính:
1. Soạn đề từ nguồn ngoài (MixTest)
2. Thiết lập ngân hàng câu hỏi và soạn đề từ ngân hàng câu hỏi (Matrix)
3. Tách chuyên đề (SplitTest)
4. Thi Online (TestOnline)
5. Chuẩn hóa đề và hỗ trợ soạn thảo.
6. Các công cụ hỗ trợ.
7. Chấm trắc nghiệm.

3.2. Trộn đề trắc nghiệm (MixTest):
Có thể nói hiện nay giáo viên đang, đã quen với việc dạy và học trắc nghiệm môn toán. Vì vậy khi kiểm tra đánh giá thì hình thức trắc nghiệm phải luôn có trong bài kiểm tra định kỳ. Chính vì vậy bản thân giáo viên phải thực hiện việc trộn đề hoán vị để học sinh ngồi gần không thể trao đổi. Với tính năng trộn đề trắc nghiệm này sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho giáo viên (nhất là giáo viên còn hạn chế về công nghệ thông tin).
Cách thực hiện
Soạn đề đơn từ nguồn ngoài (từ dễ đến khó trắc nghiệm 100%)
3.2.1. SOẠN ĐỀ từ file
Cách 1: Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=_7Oqwkl8S68
Bước 1: Mở một đề đã soạn bằng Word (hoặc download trên mạng), các câu được đánh thứ tự bằng “Câu 1.” hoặc “Câu 1:”
– Đáp án thì gạch chân, tô đỏ hoặc highlight.
– Phương án nào cố định thì in nghiêng.
– Có thể có phần lời giải hoặc không

Hình 1
Bước 2: Chọn Import => xuất hiện Biểu mẫu nhập đề. Chọn chuẩn hóa. Đề được chuẩn hóa có dạng

Hình 1
– Nhập tên mã môn rồi nhấn nút 1
– Nhấn nút chuẩn hóa 2
– Phân nhóm và lưu dữ liệu 3
Có thể thiết lập đầy đủ 4 nhóm mức độ nhận thức, hoặc chỉ cần 1 hoặc 2 nhóm cũng được. Các câu ở các nhóm phải liên tiếp.
Bước 3: Chọn MixTest => Xuất hiện Biểu mẫu trộn đề. Tùy chọn các thông số rồi nhấn In đề

Hình 2
Có thể sửa mã đề tùy thích bằng cách click trực tiếp vào mã đề đó để sửa.
Có thể in lại các Mã môn đã nhập trước đây bằng cách chọn dấu … ở phần mã môn.
Chú ý: Có thể sửa chữa file gốc và lưu lại. Phải đóng file gốc trước khi in.
Cách 2: Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=Uyh79NSDgUA&t=11s
Bước 1: Mở một đề đã soạn bằng Word (hoặc download trên mạng), các câu được đánh thứ tự bằng “Câu 1.” hoặc “Câu 1:”. Đáp án gạch chân hoặc tô đỏ.
Dùng chức năng xuống dòng các phương án rồi lưu lại.
Bước 2: Mở MixTest, chọn Import rồi nhập file đã lưu rồi in đề

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

2012-11-09T17:00:00.000Z
TOÁN
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000