SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

Giá:
50.000 đ
Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1642
Lượt tải: 12
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS.
* Các guyên tắc lựa chọn bài tập
* Lựa chọn các bài tập
* Lựa chọn các Test đánh giá kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho học sinh nam khối 9 trường THCS. ( n = 20).
* Đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. ( n = 26).
* Kế hoạch huấn luyện

Mô tả sản phẩm

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài:

Sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng.

Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 24 tháng 03 năm 1994 của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác TDTT trong giai đoạn mới đã khẳng định phương hướng “Phát triển TDTT là bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế Xã hội của Đảng và nhà nước, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, công tác TDTT phải góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nâng cao năng suất lao động của xã hội và năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang”.

Trong giáo dục thể chất, điền kinh là nội dung cơ bản, là nền tảng để phát triển các tố chất thể lực cơ sở cho các môn thể thao khác. Trong đó nhảy xa là một nội dung cơ bản để phát triển các tố chất thể lực. Trước yêu cầu này đòi hỏi giáo viên lên lớp phải có những phương pháp giảng dạy, những bài tập hợp lí phù hợp với sách giáo khoa, phù hợp với lứa tuổi và đặc biệt là phát triển thành tích môn nhảy xa.

Trường tôi đang công tác, nền tảng thể lực của học sinh vẫn còn hạn chế. Đặc biệt thành tích môn nhảy xa của học sinh còn thấp so với thành tích môn nhảy xa của các trường trong huyện. Xuất phát từ những lí do trên tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9 trường THCS”.

1.2. Mục đích nghiên cứu:

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa sẽ làm tăng hiệu quả rất lớn trong việc rèn luyện thể lực của học sinh, giúp các em hoàn thành mục tiêu môn học THCS là:

+ Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện gìn giữ sức khoẻ và nâng cao thể lực.

+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo, thói quen tự giác tập luyện TDTT, gìn giữ vệ sinh.

+ Có sự tăng tiến về thể lực, đạt thành tích tốt và thể hiện bản thân về TDTT.

+ Biết vận dụng vào thực tế.

+ Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ  kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực.

+ Có ý thức tự giác học môn Thể dục và tự  tập ngoài giờ.

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

Ðối tượng nghiên cứu trong đề tài là học sinh nam lớp 9 trường THCS. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu: 

Để giải quyết các mục tiêu trên tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

  1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu:

Vận dụng phương pháp này và những kiến thức học được ở trường Đại học tôi còn tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

Phương pháp này nhằm tổng hợp các tài liệu, hệ thống lại các kiến thức có liên quan đến đề tài nghiên cứu, hình thành cơ sở lí luận, xác định các nhiệm vụ, lựa chọn các phương pháp và các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu trong khi thực hiện đề tài cũng như tìm chọn các bài tập phát triển tốc độ trong nhảy xa làm cơ sở cho việc phỏng vấn và thực nghiệm.

  1. Phương pháp phỏng vấn:  Sử dụng phiếu điều tra.

Phương pháp này nhằm tìm hiểu và xác định các bài tập được sử dụng trong thực tiễn huấn luyện – giảng dạy trong nhảy xa kiểu ngồi( Bảng phụ lục 1).

  1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Tôi tiến hành thực nghiệm so sánh song song trên cả 2 nhóm nghiên cứu nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm.

Phương pháp này nhằm mục đích đưa các bài tập mới vào thực tiễn, qua thực nghiệm góp phần làm sáng tỏ những yếu tố tác động trực tiếp (yếu tố thực nghiệm) tới kết quả tập luyện của đối tượng nghiên cứu.

  1. Phương pháp kiểm tra sư phạm: các test đánh giá: 

– Kiểm tra thành tích nhảy xa kiểu ngồi của nhóm nghiên cứu trước và sau thực nghiệm.

– Kiểm tra thành tích nhảy xa kiểu ngồi.

  1. Phương pháp thống kê toán học:

Phương pháp này dùng để tính toán, tổng hợp và xử lí các số liệu thu được theo các công thức toán học thống kê với sự hỗ trợ của chương trình MS – Excel.

1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm:

Nhảy xa là nội dung rèn luyện thể lực cho học sinh THCS, luyện tập nhảy xa sẽ giúp học sinh phát triển một cách toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Trên thực tế tại trường THCS học sinh luôn rất e ngại  phải luyện tập nhảy xa, đến kỳ kiểm tra lại không dám nhảy. Vì thế vấn đề cần giải quyết là phải làm sao để cho học sinh có hứng thú và ham thích, biết cách luyện tập nhảy xa. Học sinh không chỉ có ý thức luyện tập ở trường mà còn có ý thức luyện tập ở nhà. Qua nghiên cứu một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi vào giảng dạy ở các tiết học tôi đã thu nhận được một số kết quả: Học sinh đã tích cực luyện tập, thể lực của các em đã dần được nâng cao, nhìn chung các em không còn tâm lý sợ hãi khi phải luyện tập nhảy xa, thành tích của các em được nâng lên, kết quả rèn luyện đã có tiến bộ rõ rệt.

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

2.1. Cơ sở lý luận:

2.1.1. Cơ sở lý luận:

Giáo dục thể chất góp phần cùng với thể thao thành tích cao, đảm bảo cho nền Thể dục thể thao (TDTT) nước ta phát triển cân đối và đồng bộ, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển Thể dục thể thao Việt Nam từ nay đến năm 2025, đưa nền TDTT nước ta hoà nhập và đua tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.   

Điền kinh là một môn thể thao bao gồm các nội dung đi bộ, chạy, nhảy, ném, đẩy và nhiều môn phối hợp. Theo nguyên lý kỹ thuật các môn nhảy đều có đặc điểm chung là cần phải kéo dài khoảng cách bay trên không, thông qua sự nỗ lực của người nhảy trong giai đoạn chạy đà và giậm nhảy tạo nên. Quỹ đạo này được quyết định bởi 2 yếu tố là tốc độ bay ban đầu, góc độ bay của tổng trọng tâm cơ thể (do tốc độ chạy Trong chương trình GDTC của các cấp học phổ thông thì môn điền kinh chiếm một vị trí rất quan trọng như là môn thể thao cơ bản để phát triển các tố chất cho các môn thể thao khác). Điền kinh có nội dung phong phú, đa dạng, dễ tập luyện, tận dụng được tối đa cơ sở vật chất sẵn có và điều kiện tự nhiên để tập luyện đặc biệt phù hợp với điều kiện ở các nhà trường hiện nay. 

Nhảy xa là một hoạt động không có chu kỳ và các động tác nối tiếp nhau bằng móc xích liên tục, vậy muốn có thành tích cao thì đòi hỏi người tập phải có một trình độ tập luyện cao về thể lực và kỹ thuật. Người tập phải có tốc độ nhanh, sức bật cao, biết phối hợp năng lực vận động với kỹ thuật một cách thuần thục, để tiện cho việc học tập cũng như huấn luyện nhảy xa người ta chia nhảy xa thành 4 giai đoạn: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)
6
KHTN
4.5/5

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)