Lớp 9

Kienedu đã tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 9 THCS cập nhật mới nhất năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến được tổng hợp nhằm mục đích trang bị cho giáo viên các công cụ và phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học sinh mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng sống và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THCS. Mục tiêu là thúc đẩy học sinh lớp 9 phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, và sự sẵn sàng cho giai đoạn giáo dục tiếp theo. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, áp dụng công nghệ giáo dục và dự án sáng tạo, để học sinh có thể hiểu biết sâu sắc và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

SKKN Cách giải bài toán quang hình lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm Cách giải bài toán quang hình lớp 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 2118
Lượt tải: 13
Số trang: 31
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Tiến
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 31
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Tiến
Năm viết: 2021-2022
2118 13 lượt tải
SKKN Sử dụng một số mô hình 3D vào giảng dạy chương điện từ học môn Vật Lý 9

SKKN Sử dụng một số mô hình 3D vào giảng dạy chương điện từ học môn Vật Lý 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 867
Lượt tải: 6
Số trang: 20
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 20
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2022-2023
867 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ôn luyện học sinh giỏi lớp 9 phần: Tính công của lực dùng để nhấn chìm hoặc kéo vật ra khỏi chất lỏng

SKKN Kinh nghiệm ôn luyện học sinh giỏi lớp 9 phần: Tính công của lực dùng để nhấn chìm hoặc kéo vật ra khỏi chất lỏng

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 986
Lượt tải: 7
Số trang: 27
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Giảng Võ
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 27
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Giảng Võ
Năm viết: 2019-2020
986 7 lượt tải
SKKN Các bài tập thực nghiệm phần cơ học và hướng dẫn học sinh lớp 9 dựa trên cơ sở lí thuyết và những kiến thức đã học

SKKN Các bài tập thực nghiệm phần cơ học và hướng dẫn học sinh lớp 9 dựa trên cơ sở lí thuyết và những kiến thức đã học

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 716
Lượt tải: 4
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Á Châu
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Á Châu
Năm viết: 2019-2020
716 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài tập Vật lí phần bài tập vận dụng định luật ôm

SKKN Một số kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài tập Vật lí phần bài tập vận dụng định luật ôm

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 802
Lượt tải: 12
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Đồng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Đồng
Năm viết: 2020-2021
802 12 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng giải bài toán điện một chiều bằng phương pháp chập những điểm có cùng điện thế nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 9

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng giải bài toán điện một chiều bằng phương pháp chập những điểm có cùng điện thế nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 795
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2020-2021
795 4 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi phần gương phẳng, thông qua phân loại bài tập cho học sinh lớp 9

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi phần gương phẳng, thông qua phân loại bài tập cho học sinh lớp 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1088
Lượt tải: 5
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Thái
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Thái
Năm viết: 2022-2023
1088 5 lượt tải
SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh làm một số thí nghiệm biểu diễn ở chương I Điện Học - Vật lí 9 đạt hiệu quả cao

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh làm một số thí nghiệm biểu diễn ở chương I Điện Học - Vật lí 9 đạt hiệu quả cao

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 697
Lượt tải: 3
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Á Châu
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Á Châu
Năm viết: 2022-2023
697 3 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy bộ môn vật lí

SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy bộ môn vật lí

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 776
Lượt tải: 4
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Khai
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Khai
Năm viết: 2021-2022
776 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp toán cho phần điện học Vật lý 9

SKKN Một số phương pháp toán cho phần điện học Vật lý 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 917
Lượt tải: 8
Số trang: 19
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 19
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2021-2022
917 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập điện học bằng cách lập sơ đồ phân tích ngược

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập điện học bằng cách lập sơ đồ phân tích ngược

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 896
Lượt tải: 4
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Sơn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Sơn
Năm viết: 2019-2020
896 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng giải bài tập về công suất nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá - Giỏi môn Vật lý 9

SKKN Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng giải bài tập về công suất nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá - Giỏi môn Vật lý 9

Môn: Vật lí
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 896
Lượt tải: 14
Số trang: 32
Tác giả: Phạm Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Bắc
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 32
Tác giả: Phạm Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Bắc
Năm viết: 2019-2020
896 14 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com