SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

Giá:
50.000 đ
Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 773
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Giáo viên cần xác định rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy học.
– Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường
– Tích hợp giáo dục môi trường thông qua các trò chơi, hội thi vẽ tranh về môi trường, hội thi viết bài về môi trường, tổ chức sân khấu hóa về môi trường.
– Tăng cường ngoại khoá thực tế trong giờ thực hành, hướng dẫn học sinh thu thập thông tin thực tế
– Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

Stt Nội dung Trang
A.

I.

II.

III.

IV.

B.

I.

II. 

1.

2. 

3. 

III

1.

2. 

2.1

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6  

IV. 

C. 

I. 

II. 

Mở đầu…………………………………………………………………………………

Lí do chọn đề tài…………………………………………………………………….

Mục đích nghiên cứu………………………………………………………………

Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………..

Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………

Nội dung………………………………………………………………………………

Cơ sở lí luận…………………………………………………………………………..

Thực trạng nghiên cứu…………………………………………………………….

Về phía giáo viên …………………………………………………………………..

Về phía học sinh…………………………………………………………………….

Về phía địa phương………………………………………………………………..

Giải pháp………………………………………………………………………………

Các giải pháp thực hiện ………………………………………………………….

Biện pháp cụ thể…………………………………………………………………….

Giáo viên cần xác định rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường………………………………………..

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy học………………………………………………………………….

Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường…………………………………………………………………………………..

Tích hợp giáo dục môi trường thông qua các trò chơi, hội thi vẽ tranh về môi trường, hội thi viết bài về môi trường, tổ chức sân khấu hóa về môi trường………………………………………………………….

Tăng cường ngoại khoá thực tế trong giờ thực hành, hướng dẫn học sinh thu thập thông tin thực tế……………………………………………

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương.

Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm………………………………………..

Kết luận, kiến nghị……………………………………………………………….

Kết luận………………………………………………………………………………..

Những kiến nghị đề xuất…………………………………………………………

 

  1. MỞ ĐẦU
  2. Lí do chọn đề tài:

     Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kĩ thuật đã đưa nền kinh tế thế giới lên một tầm cao mới, có  nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên với việc áp dụng công nghệ hiện đại đã sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa với số lượng khổng lồ, có thể cung cấp cho toàn thế giới. Song song với lợi ích đó thì con người phải chịu hậu quả vô cùng to lớn do môi trường ô nhiễm mang lại, đó là bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước bị nhiễm bẩn, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt… từ đó gây ảnh hưởng đến đời sống con người và các sinh vật khác.

     Giáo dục bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp bách có tính toàn cầu và là vấn đề có tính khoa học, tính xã hội sâu sắc. Đặc biệt vấn đề này rất cần thiết cho các em học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước. Ở trường THCS thì nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép tích hợp qua nhiều môn học có liên quan như vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục công dân. Thông qua giáo dục môi trường, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động con người đối với môi trường, phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường. 

     Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc có tổng số diện tích là 4,44 km² với khoảng 14.000 người, là một xã nằm trong khu vực bãi ngang ven biển, với số dân đông, tình hình môi trường ở đây là một trong những vấn đề cần được quan tâm. Là một giáo viên dạy môn Sinh học thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vậy việc giáo dục như thế nào có hệ thống và đạt hiệu quả. Tôi xin chọn Sáng kiến kinh nghiệm “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9 – THCS”

  1. Mục đích nghiên cứu:

– Giúp học sinh ham mê, yêu thích bộ môn sinh học.

– Giúp HS hiểu biết kiến thức về bảo vệ môi trường và ý thức được một số vấn đề về môi trường đang được quan tâm hiện nay, có liên quan trực tiếp tới quá trình dạy và học môn Sinh học ở trường THCS Minh Lộc.

– Giúp các em có ý thức tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường – nơi các em đang sinh sống.

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, cải thiện và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

– Đối với giáo viên : đẩy mạnh công tác “giáo dục môi trường”, lồng ghép giáo dục môi trường một cách thường xuyên trong quá trình giảng dạy.

III. Đối tượng nghiên cứu:

– Giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường địa phương ở một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9 – THCS.

– Áp dụng cho các bài ở môn Sinh học 9 đặc biệt là phần II: Sinh vật và môi trường 

– Nghiên cứu về môi  trường ở địa phương xã Minh Lộc – Hậu Lộc.

– Từng bước giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường địa phương.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

     Để thực hiện đề tài này, tôi thực hiện các phương pháp sau:

– Phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa.

– Phương pháp quan sát sư phạm, hoạt động thực tiễn.

– Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm.

– Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề.

– Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm của học sinh.

– Phương pháp nghiên cứu thông tin. 

– Phương pháp nêu gương.

  1. NỘI DUNG
  2. Cơ sở lí luận.

    Trong vài thập niên gần đây, ở khắp nơi trên thế giới, tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường và những biến đổi bất lợi của thiên nhiên đang hằng ngày, hằng giờ ảnh hưởng tới chất lượng sống của con người. 

Việt Nam là quốc gia đang phát triển cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, như: cạn kiệt tài nguyên, mất cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường sống. Đại hội XI của Đảng đã nhận định: “Môi trường ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên, đất đai chưa được quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù hợp”. Vì vậy, bảo vệ môi trường  ngày càng trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Điều đó đã được thể hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương.

– Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về việc bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

– Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban bí thư về: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

– Nghị quyết số 24-NQ/TW  ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

– Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung Ương ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã được hội nghị Trung Ương 8 (khóa XI) thông qua.

– Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 

     “Trích Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về việc bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

  1. Quan điểm:

– Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng và

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)
6
KHTN
4.5/5

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)