SKKN Tổ chức dạy học chủ đề “đèn nháy trang trí đơn giản” bằng phương pháp dạy học

Giá:
100.000 đ
Môn: Công nghệ
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 578
Lượt tải: 10
Số trang: 60
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 60
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức dạy học chủ đề “đèn nháy trang trí đơn giản” bằng phương pháp dạy học triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Lựa chọn chủ đề
2. Mục tiêu chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” theo Chuẩn KT – KN
3. Nội dung dạy học chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”
4. Xây dựng bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi trong chủ đề nhằm phát triển năng lực học sinh
5. Bộ câu hỏi dựa theo bảng mô tả giao cho học sinh để hoàn thiện dự án

 

Mô tả sản phẩm

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề Mục tiêu chung của giáo dục Việt Nam hiện nay là nhằm phát triển toàn diện con người có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Vì vậy mỗi giáo viên phải luôn tự rèn luyện, bồi dưỡng và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đạt hiệu quả cao nhất. Việc sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực hiện nay nhằm phát triển năng lực học sinh đang trở thành xu hướng giáo dục quốc tế, một trong những phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực hiện nay được sử dụng là dạy học theo dự án. Đây là phương pháp dạy học lấy hoạt động của người học làm trung tâm, không chỉ đảm bảo nội dung môn học về cả kiến thức và kĩ năng mà còn hướng tới phát triển kĩ năng tư duy bậc cao. Học sinh (HS) được rèn luyện trong một môi trường hoàn toàn mới, không bị bó hẹp bởi một không gian và thời gian cố định. HS sẽ được tham gia giải quyết những nhiệm vụ mang ý nghĩa thực tiễn xã hội, tránh được sự nhàm chán. Vì trong quá trình thực hiện dự án HS sẽ sử dụng các kiến thức lý thuyết đã học để xử lý các tình huống có trong thực tiễn. Ngoài ra DHDA còn hướng tới phát triển kĩ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng tự học, giao tiếp, kĩ năng hợp tác, thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng trình bày…
Vật Lí và Công nghệ là các bộ môn tương đối khó học, vì vừa mang tính trừu tượng vừa mang tính thực tiễn cụ thể. Kiến thức môn học thì nhiều và thường xuyên thay đổi theo sự phát triển của xã hội trong khi thời lượng dạy học quá ít. Bên cạnh đó môn học chưa được các cấp ngành, phụ huynh, học sinh thực sự quan tâm. Bài toán đặt ra cho mỗi giáo viên phải làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê, hứng thú với môn học cho mỗi học sinh trong thời đại 4.0 hiện nay. Vì vậy để đáp ứng một phần nào đó nhiệm vụ giáo dục hiện nay tôi chọn đề tài: Tổ chức dạy học chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” bằng phương pháp dạy học dự án theo định hướng phát triển năng lực học sinh”.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng và áp dụng kế hoạch DHDA vào chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” góp phần phát triển năng lực đồng thời giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. Thông qua những nội dung của chủ đề học sinh sẽ hiểu rõ hơn về mạch đa hài, từ đó tự mình chế tạo ra được các đèn nháy đơn giản để trang trí trong nhà.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu và áp dụng phương pháp DHDA chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”.
– Phân tích mục tiêu, nội dung dạy học.

– Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” theo phương pháp DHDA, nhằm phát triển năng lực học sinh. – Thực nghiệm sư phạm.
4. Phương pháp nghiên cứu
– Nghiên cứu cơ sở lý luận của DHDA. Thông qua nghiên cứu và áp dụng trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ tại trường THPT Lê Lợi và các trường THPT vùng lân cận.
– Nghiên cứu chương trình SGK, SGV, tài liệu có liên quan đến mạch tạo xung, đèn trang trí…
– Điều tra thực trạng đổi mới PPDH tại địa phương
– Trao đổi tiếp thu ý kiến của các đồng nghiệp – Tham khảo các tài liệu – Mạng Internet.
5. Đóng góp của đề tài
– Chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của DHDA với môn Công nghệ, góp phần đổi mới PPDH tại nhà trường, nâng cao được chất lượng dạy học.
– Phát triển năng lực, giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống và làm việc cho học sinh thời đại 4.0.
– Phát huy tính tích cực và tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình học tập của HS.
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
1.1. Dạy học định hướng phát triển năng lực
1.1.1. Khái niệm năng lực:
Là thuộc tính cá nhân cho phép thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.
Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra, ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế.
1.1.2. Mô hình thành phần năng lực giáo dục theo UNESCO:

Dạy học định hướng phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống. Tăng cường việc học tập theo nhóm đổi mới quan hệ GV với HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
1.1.3. Những loại năng lực cần chú trọng rèn luyện cho HS trong quá trình dạy học.
* Nhóm năng lực chung, gồm:
– Năng lực tự chủ và tự học.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Công nghệ – Nhận thức công nghệ.
– Giao tiếp công nghệ.
– Sử dụng công nghệ.
– Đánh giá công nghệ.
– Thiết kế kỹ thuật.
1.2. Dạy học dự án
1.2.1. Khái niệm
DHDA là một mô hình dạy học lấy HS làm trung tâm. Phát triển kiến thức và kỹ năng của HS thông qua quá trình HS giải quyết một bài tập tình huống gắn với thực tiễn được gọi là dự án. Đặt HS vào vai trò tích cực là người giải quyết vấn đề, người ra quyết định, điều tra viên hay người viết báo cáo và tạo ra được những sản phẩm thực tế. Chủ yếu HS làm việc theo nhóm và hợp tác với cộng đồng để trả lời các câu hỏi và hiểu sâu hơn nội dung, ý nghĩa bài học.
1.2.2. Đặc điểm của dạy học dự án – Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống thực tiễn xã hội, phù hợp với trình độ và khả năng của người học. Các dự án học tập góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực tiễn trong đời sống xã hội và có thể mang lại những tác động xã hội tích cực.
– Định hướng hứng thú: Chủ đề và nội dung của dự án tạo dựng phù hợp thu hút được hứng thú của học sinh, thúc đẩy mong muốn học tập của học sinh.
– Tính phức hợp: Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết một nhiệm vụ, vấn đề mang tính phức hợp.
– Định hướng hành động: Quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành.
– Tính tự lực cao của người học: Trong dạy học dự án, HS thực sự trở thành trung tâm của quá trình dạy học và chủ động chiếm lĩnh kiến thức.
– Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm. DHDA thúc đẩy sự cộng tác liên tục giữa GV với HS và giữa HS với HS.
– Định hướng sản phẩm: Tạo các sản phẩm không giới hạn về thu hoạch lý thuyết, mà đa số tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn, thực hành. Sản phẩm có thể công bố, giới thiệu, sử dụng bằng các hình thức khác nhau.
1.2.3. Các giai đoạn của dạy học dự án
Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án
– Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài dự án.
– Chia nhóm và nhận nhiệm vụ dự án.
– Lập kế hoạch và thực hiện dự án.
Giai đoạn 2: Thực hiện dự án
– Học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ học sinh.
Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án
– Học sinh thu thập kết quả, công bố sản phẩm trước lớp. Sau đó HS tiến hành tự đánh giá sản phẩm nhóm mình rồi đánh giá sản phẩm nhóm khác. Cuối cùng GV đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án của học sinh, đánh giá sản phẩm từng nhóm và rút kinh nghiệm để thực hiện những dự án tiếp theo.
1.2.4. Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án.
Dạy học dự án là phương pháp linh hoạt, tạo hứng thú cho người học, định hướng vào người học, định hướng hoạt động, dạy học theo quan điểm tích hợp, góp phần gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nâng cao năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc cộng tác.
DHDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính trừu tượng, hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản, đòi hỏi nhiều thời gian, đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.
1.2.5. Khả năng vận dụng DHDA trong giảng dạy Công nghệ ở trường THPT. Công nghệ là hai bộ môn có nhiều nội dung liên quan đến thực tiễn đời sống xã hội như: Vẽ kỹ thuật, động cơ đốt trong, các thiết bị điện, điện tử… Điều này là một lợi thế khi giảng dạy Công nghệ vì có thể khai thác những bản vẽ nhà, chi tiết, máy móc, thiết bị có trong cuộc sống hiện tại để kích thích hứng thú học tập của HS. Đặc điểm này là điều kiện rất thuận lợi để ứng dụng phương pháp DHDA vào giảng dạy.
Học sinh THPT hiện nay rất giỏi việc sử dụng các thiết bị (Điện thoại, máy quay, máy ảnh, internet…) và biết tìm kiếm, thu thập, chọn lọc tài liệu để thực hiện dự án. Mặt khác, ở độ tuổi đang lớn các em có tính hiếu kì, đam mê tìm tòi khám phá và muốn thể hiện khẳng định mình rất cao. Những đặc điểm này là điều kiện rất thuận lợi để ứng dụng phương pháp DHDA vào giảng dạy trong môn Công nghệ ở trường THPT.

1.2.6. Cơ sở của việc vận dụng DHDA chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”.
Kiến thức chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” gồm các nội dung liên quan đến nguồn một chiều, mạch đa hài, thiết kế mạch điện tử đơn giản, vẽ kỹ thuật,… Những nội dung này đặc biệt phù hợp để kích thích hứng thú tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo của HS phù hợp để thực hiện các dự án học tập.
Với học sinh lớp 12, các em rất muốn khẳng định sự hiểu biết thực tiễn của bản thân nhất là hiểu biết về máy móc thiết bị sử dụng trong gia đình đồng thời còn muốn tự mình chế tạo ra một số thiết bị đơn giản phục vụ nhu cầu nào đó của bản thân. Ngoài ra, với sự phát triển mạnh của CNTT, các em đã có khả năng khai thác, ứng dụng để phục vụ cho nhiệm vụ học tập.
Từ những phân tích trên, có thể thấy phương pháp DHDA có khả năng ứng dụng cao trong chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Lịch sử nghiên cứu.
Trên thế giới và ở Việt Nam, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về DHDA. Hầu hết đều thừa nhận những tác động tích cực của nó đối với quá trình dạy học.
Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Kì nói riêng và địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung chưa có đề tài nghiên cứu nào đối với nội dung DHDA chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”.
2.2. Thực trạng công tác DHDA tại trường THPT trên địa bàn huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An.
2.2.1. Đối tượng tìm hiểu.
Giáo viên: Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu một số giáo viên đã giảng dạy Công nghệ 12 tại các Trường THPT Lê Lợi và một số trường THPT khác trong địa bàn tỉnh Nghệ An.
Học sinh: Khảo sát học sinh khối 12 tại trường THPT Lê Lợi.
2.2.2. Phương pháp và kết quả tìm hiểu
– Sử dụng phiếu khảo học sinh tại phụ lục 1.
– Sử dụng kết quả khảo sát của nhiều GV khi đúc rút kinh nghiệm trong đổi mới PPDH trong nhiều năm qua cho thấy: a. Đối với giáo viên
Việc vận dụng các PPDH tích cực là điều rất cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
Việc áp dụng PPDH theo dự án hiện nay rất ít được áp dụng và hiệu quả chưa cao. Đối với một số GV, phương pháp này còn khá xa lạ.
b. Đối với học sinh. – HS có hứng thú cao với PPDH mới và hầu hết các em đều cho rằng phương pháp này phù hợp để ứng dụng vào môn Công nghệ ở trường THPT.
– Trong học tập, các vấn đề liên hệ thực tiễn trong đời sống luôn thu hút HS.
– Khi được GV hướng dẫn giao nhiệm vụ cụ thể đồng thời có những động viên khích lệ, HS sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG – TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ĐÈN NHÁY TRANG TRÍ ĐƠN GIẢN” BẰNG PHƯƠNG PHÁP DHDA NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
1. Lựa chọn chủ đề
Trong quá trình giảng dạy các tác giả nhận thấy nội dung II. Mạch tạo xung của bài 8, nội dung bài 9 và nội dung bài 12 trong môn Công Nghệ 12 có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Nội dung II. Mạch tạo xung bài 8 là thuộc phần lý thuyết nghiên cứu về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài. Khi mạch làm việc sẽ cho xung ra ở 2 cửa 2 xung bằng nhau về biên độ và tần số nhưng ngược pha nhau. Nếu lắp ở 2 cửa ra 2 bóng đèn led thì 2 bóng đèn này luôn phiên nhấp nháy.
Nội dung bài 9: Giúp học sinh biết và hiểu được các bước thiết kế mạch điện tử đơn giản.
Nội dung bài 12 là thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung, điều chỉnh tần số xung ra bằng cách thay đổi trị số điện dung của tụ điện, dẫn đến 2 bóng đèn sẽ có nhịp nháy nhanh hoặc chậm hơn ban đầu. Nếu các em khéo léo trang trí sẽ biến mạch trở thành một sản phẩm “Đèn nháy trang trí đơn giản”.
Các linh kiện sử dụng trong mạch tạo xung đa hài gồm: 4 điện trở, 2 tụ điện, 2 tranzito, 2 bóng led, nguồn 5V, dây dẫn điện cũng rất dễ tìm trên thị trường. Vì vậy học sinh có thể tìm kiếm linh kiện và lắp ráp được mạch này.
Như vậy chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” có nhiều kiến thức rất phù hợp để thực hiện DHDA.
– Trên cơ sở đó các tác giả lựa chọn chủ đề: “”Đèn nháy trang trí đơn giản” để dạy một số nội dung trong chương 2 sách Công nghệ 12. Gồm mục II. Mạch tạo xung của bài 8, Bài 9-Thiết kế mạch điện tử đơn giản và Bài 12 – Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung.
– Thời lượng: 03 tiết theo PPCT tiết 10, 11, 12.
2. Mục tiêu chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản” theo Chuẩn KT – KN a. Kiến thức
Sau khi học xong chủ đề, HS biết được chức năng mạch tạo xung, vẽ được sơ đồ và trình bày được nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài.
– Biết được cách chuyển xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.
– Biết được cách điều chỉnh chu kỳ xung nhanh hay chậm.
– Biết được cách thức thiết kế chế tạo mạch điện tử đơn giản.
– Biết được các quy định về an toàn điện.
– Biết và sử dụng được mỏ hàn thiếc, đồng hồ vạn năng.
Định hướng năng lực cho HS như: hứng thú (HS thích thú hơn với môn học, khơi dậy niềm đam mê của HS), tự lực cao (HS tự tìm kiếm thông tin qua mạng internet kết hợp nghiên cứu tài liệu SGK), phức hợp (để có sản phẩm báo cáo HS kết hợp việc sử dụng công nghệ thông tin), cộng tác (HS làm việc theo nhóm). b. Kĩ năng .
– Rèn luyện kỹ năng nhận dạng linh kiện, phân tích, đánh giá chức năng các linh kiện trong mạch.
– Kỹ năng khai thác internet, tư liệu có liên quan đến chủ đề. – Kỹ năng sử dụng các phần mềm Word, Power point, Excel, Paint… – Kỹ năng hoạt động nhóm, thuyết trình trước tập thể.
c. Thái độ
Học sinh có ý thức thực hiện nhiệm vụ được phân công, yêu thích, say mê nghiên cứu để hoàn thành sản phẩm của chủ đề. d. Năng lực hướng đến
Thông qua dạy học chủ đề bằng phương pháp DHDA sẽ hình thành năng lực chung cho HS như: Tự chủ và tự học, Giải quyết vấn đề và sáng tạo, Giao tiếp và hợp tác. Đồng thời hình thành các năng lực công nghệ như: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kỹ thuật. 3. Nội dung dạy học chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”
Qua nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy học Chủ đề “Đèn nháy trang trí đơn giản”, DHDA không những đạt được các mục tiêu theo Chuẩn mà còn đạt được các mục tiêu nâng cao, hướng tới phát triển năng lực HS. Cụ thể là:
Tóm tắt nội dung chủ đề Định hướng nội dung Mục tiêu cần đạt
I. Mạch tạo xung
1. Chức năng:
Là mạch điện tử dùng để biến đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu. I. Mạch tạo xung
1. Chức năng:

– Biết được chức năng.
– Biết được các linh kiện sử dụng trong mạch.

2. Sơ đồ mạch tạo xung
Hình 8 – 3 trang 44 SGK 2. Sơ đồ mạch tạo xung – Vẽ được sơ đồ mạch.
Mạch sử dụng những linh kiện sau: Điện trở 4 cái, tụ điện 2 cái, tranzito 2 cái, nguồn một chiều EC, dây dẫn.
3. Nguyên lý làm việc
Khi cấp điện cho mạch do trong thực tế không có 2 tranzito tuyệt đối bằng nhau nên sẽ có một tranzito mở thì tranzito kia khóa, ví dụ T1 mở, T2 khóa. Sau một thời gian nhất định do sự phóng điện của C1 và sự nạp điện của C2 sẽ làm cho T1 khóa, T2 mở. Lặp đi lặp lại kết quả thu được là có xung ở 2 cửa ra. Nếu T1 giống T2; R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C thì ở cửa ra sẽ có xung đa hài đối xứng với độ rộng xung   0.7RC, chu kỳ =2.
II. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
1. Nguyên tắc chung
– Bám sát đáp ứng yêu cầu thiết kế.
– Mạch thiết kế đơn giản.
– Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.
– Hoạt động ổn định, tin cậy.
– Linh kiện dễ tìm.
2. Các bước thiết kế
a. Thiết kế mạch nguyên lý.
– Tìm hiểu yêu cầu của mạch.
– Đưa ra một số phương án.
– Chọn phương án hợp lý nhất. – Tính toán lựa chọn linh kiện hợp lý. b. Thiết kế mạch lắp ráp
– Bố trí các linh kiện hợp lý, khoa học.

3. Nguyên lý làm việc
– Cấp nguồn cho mạch làm việc.
– Có xung ra ở 2 cửa – Độ rộng xung  
0.7RC, chu kỳ =2.

II. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
1. Nguyên tắc chung

2. Các bước thiết kế
a. Thiết kế mạch nguyên lý
b. Thiết kế mạch lắp ráp

– Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch. – Giải thích được xung đối xứng, không đối xứng, chu kỳ xung nhanh chậm.

– Nêu được các nguyên tắc chung khi thiết kế mạch ĐTĐG

– Trình bày và phân tích được các bước thiết kế.

– Dùng dây dẫn nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý.
– Dây dẫn gọn gàng, ngắn nhất.
III. Thiết kế “Đèn nháy trang trí đơn giản”
1. Sơ đồ nguyên lý
Hình 8 – 3 trang 44 SGK
2. Tính toán lựa chọn linh kiện – R1=R2=1K; R3=R4=10K
– Hai tụ điện loại 100µF; hai tụ điện loại 1000 µF
– T1=T2=C828
– Hai bóng led xanh đỏ, dây dẫn, nguồn 1 chiều 5V.
3. Lắp ráp “Đèn nháy trang trí đơn giản”
Bố trí các linh kiện hợp lý, khoa học, có tính thẩm mỹ theo hướng tạo ra một Đèn nháy.
Dùng dây dẫn nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung.
Dây dẫn gọn gàng, ngắn nhất.
* Từ mạch tạo xung đã lắp ráp, tại 2 cửa ra chúng ta lắp 2 bóng led xanh, đỏ. Cấp nguồn cho mạch hoạt động 2 bóng led xanh, đỏ luân phiên nhấp nháy. Ta khéo léo trang trí mạch sẽ
được sản phẩm là một “Đèn nháy trang trí đơn giản” có thể trên tủ li hoặc trên bàn học… trông rất đẹp.
IV. Thực hành điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung.
(Trình diễn các sản phẩm)
1. Chuẩn bị
Sản phẩm “Đèn nháy trang trí đơn giản” của 4 nhóm.

III. Thiết kế “Đèn nháy trang trí đơn giản”
1. Sơ đồ nguyên lý Hình 8 – 3 trang 44 SGK.
2. Tính toán lựa
chọn linh kiện

3. Lắp ráp “Đèn nháy trang trí đơn giản”
– Lắp mạch tạo xung theo hướng tạo ra một Đèn nháy.
– Lắp 2 bóng led xanh, đỏ vảo 2 cửa ra.
– Cấp nguồn cho mạch hoạt động, 2 bóng led luân phiên nhấp nháy.

IV. Thực hành điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung.
(Trình diễn các sản phẩm)
1. Chuẩn bị

– HS vẽ được sơ đồ
– HS nhận dạng được linh kiện, dựa vào vạch màu của điện trở, thông số ghi trên tranzito và tụ điện để lựa chọn được linh kiện phù hợp.

* Học sinh phải thực hiện đúng quy định an toàn điện.
– HS sử dụng được đồng hồ vạn năng để đo kiểm tra các linh kiện còn tốt không.
– HS bố trí các linh kiện sao cho gọn, khoa học.
– HS sử dụng được mỏ hàn để hàn nối các linh kiện với nhau.
– Sản phẩm “Đèn nháy trang trí đơn giản” phải có

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ
10;11;12
CÔNG NGHỆ
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)