SKKN Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9, trường THCS Đông Ninh thông qua dạy tích hợp bài “bảo vệ tổ quốc” trong môn GDCD

Giá:
50.000 đ
Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 905
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9, trường THCS Đông Ninh thông qua dạy tích hợp bài “bảo vệ tổ quốc” trong môn GDCD” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

III.3.1. XÁC ĐỊNH NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CẦN TRANG BỊ CHO HS LỚP 9 THÔNG QUA DẠY BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC
III.3.2. XÁC ĐỊNH CÁC MÔN HỌC ĐỂ DẠY TÍCH
HỢP TRONG BÀI
III.3.3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC LỒNG
GHÉP BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC
III.3.4. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐẶC BIỆT LÀ NGUỒN TƯ LIỆU PHỤC VỤ BÀI HỌC
III.3.5. LỰA CHỌN THÔNG TIN, TÌNH HUỐNG
III.3.6. THỰC HÀNH TÍCH HỢP Ở BÀI

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

 

STT NỘI DUNG TRANG
1 I. I. MỞ ĐẦU 1
2 I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
3 I.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2
4 I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
5 I.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
6 II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3
7 II.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH

NGHIỆM

3
8 II.2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SKKN 4
9 II.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 5
10 III.3.1. XÁC ĐỊNH NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CẦN TRANG BỊ CHO HS LỚP 9 THÔNG QUA DẠY BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC. 5
11 III.3.2. XÁC ĐỊNH CÁC MÔN HỌC ĐỂ DẠY TÍCH

HỢP TRONG BÀI .

5
12 III.3.3. PHƯƠNG   PHÁP   DẠY   HỌC HỌC   LỒNG

GHÉP BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC.

6
13 III.3.4. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐẶC BIỆT LÀ NGUỒN TƯ LIỆU PHỤC VỤ BÀI HỌC. 6
14 III.3.5. LỰA CHỌN THÔNG TIN, TÌNH HUỐNG. 6
15 III.3.6. THỰC HÀNH TÍCH HỢP Ở BÀI. 7
16 II.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN 19
17 III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 20
18 III.1. KẾT LUẬN 20
19 III.2. KIẾN NGHỊ 20
20 VI. CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH 21


  • MỞ ĐẦU
  • LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục công dân là bộ môn thuộc khoa học xã hội đang được giảng dạy trong trường trung học cơ sở. Môn học này trang bị cho học sinh trung học cơ sở những kiến thức cơ bản, thiết thực về đạo đức, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Qua đó, bước đầu hình thành và bồi dưỡng cho học sinh thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư duy biện chứng trong việc phân tích, đánh giá hiện thực khách quan, đặc biệt góp phần hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, bao gồm phẩm chất và năng lực – hai nhân tố cơ bản tạo nên nhân cách.

Chính vì vậy, để đào tạo con người toàn diện về đức, trí, thể, mĩ thì giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học trong nhà trường trung học phổ thông nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng cần đặc biệt quan tâm, chú ý. Cũng qua môn GDCD, giáo dục cho học sinh những phẩm chất cần thiết của người công dân cũng như lòng yêu quê hương đất nước. Và từ đó có ý thức bảo vệ tổ quốc của mình.

Mặt khác, do yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay: Cùng với việc đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học đã trở thành một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là một vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm không chỉ của những người làm công tác giáo dục mà con thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Chương trình SGK cũng đã được xây dựng dựa trên quan điểm: “Lấy quan điểm tích hợp làm nguyên tắc chỉ đạo tổ chức nội dung chương trình biên soạn SGK và lựa chọn các phương pháp giảng dạy”. Vì vậy việc tích hợp liên môn trong giảng dạy là một trong những phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

Đối với môn GDCD mục tiêu giáo dục con người luôn được xác định là quan trong nhất. Với đặc thù là một môn học mà tri thức vừa mang tính trừu tượng, vừa gắn với thực tiễn, gắn liền với các mối quan hệ trong xã hội của con người trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy cũng là một môn học hình thành chủ yếu kỹ năng sống cho hoc sinh. Kiến thức bộ môn cũng có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học, vì vậy một trong những phương pháp giảng dạy bộ môn hiệu quả đó là tích hợp liên môn trong quá trình dạy học.

Nhìn chung, các giáo viên đều đã được tiếp cận, tìm hiểu vấn đề, thấy rõ tác dụng, ý nghĩa của việc tích hợp kiến thức các môn trong giảng dạy bộ môn GDCD. Việc kết hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy đã bước đầu mang lại kết quả, các giờ GDCD trở nên sôi động hơn với những bài thơ, bài văn, những nhân vật lịch sử, nhân vật văn học, kiến thức địa lý, mỹ thuật…những vấn đề mang tính thời sự được đề cập đến. Vì thế, các vấn đề lý thuyết trong GDCD được cụ thể hóa sinh động, trực quan với những bức tranh vẽ của học sinh… Qua đó, học sinh đã được tiếp cận các kiến thức trong môn GDCD ở nhiều khía canh,

nhiều giác quan. Điều này đã thúc đẩy các em học tập tích cực hơn, có nhận

thức rõ ràng và từ đó có thái độ đúng đắn, hành vi phù hợp.

Từ xa xưa cho tới ngày nay, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc luôn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, trở thành ý thức của mỗi người Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường, bất khuất đấu tranh, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, khẳng định độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền dân tộc tự quyết, lựa chọn con đường phát triển của dân tộc mình. Trong thời đại ngày nay, con đường đó là “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”, “bảo vệ Tổ quốc gắn liền với bảo vệ chế độ XHCN”.

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa khủng bố và các thế lực phản động quốc tế vẫn đang triển khai hàng loạt hoạt động chống lại nền hòa bình khu vực và thế giới, chống độc lập dân tộc và CNXH. Đấu tranh giữ gìn hòa bình của đất nước, khu vực và thế giới là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới theo như Hiến pháp quy định là đúng thực tiễn và quy luật khách quan.

Trước vấn đề này, bản thân tôi nhận thấy việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh là rất cần thiết, đặc biệt là học sinh lớp 9. Bởi lẽ, các em là lứa tuổi lớn nhất cấp THCS, chuẩn bị lên khối cao hơn các em có thể phát huy được ý thức đó. Mặt khác, chúng ta có thể giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh thông qua nhiều môn học như: Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, Sinh học, GDCD, song tôi nhận thấy trong các môn ấy thì GDCD là môn học thích hợp

nhất để làm tốt điều đó. Chính vì những lí do trên mà tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9 Trường THCS Đông Ninh thông qua dạy học tích hợp bài BẢO VỆ TỔ QUỐC trong môn GDCD”.

  • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Bài “Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc” được giảng dạy trong chương trình GDCD lớp 9 với mục tiêu là giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh. Theo đó giáo dục cho các em có kỹ năng sống bảo vệ tổ quốc và thể hiện tình yêu đối với tổ quốc mình, biết cách thể hiện những việc làm cụ thể để bảo vệ và xây dưng tổ quốc. Trong tình hình hiện nay thì việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc là việc làm hết sức cần thiết, thường xuyên, liên tục và thực sự cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc sẽ hình thành và phát triển kỹ năng hành động trong môi trường của học sinh, từ đó tạo nên một lối sống có trách nhiệm với đất nước mình.

  • 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  • Đối tượng dạy học của dự án này là 71 học sinh khối 9 – Trường THCS Đông

Ninh – Đông Sơn – Thanh Hoá.

Dự án này được thực hiện trong một tiết dạy ở tuần 30 của trương trình Giáo dục Công dân lớp 9, bài “Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc”.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

6
GDCD
4.5/5

100.000 

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)
6
GDCD
4.5/5

100.000 

6
Giáo dục công dân
4.5/5

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)