SKKN Một số biện pháp huy động trẻ tham gia ăn bán trú có hiệu quả ở lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 599
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
20
Lượt tải:

3

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp huy động trẻ tham gia ăn bán trú có hiệu quả ở lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch
* Biện pháp 2: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh
* Biện pháp 4: Thực hiện tốt công tác thi đua “Vườn rau sạch” để cải thiện bữa ăn cho trẻ
* Biện pháp 5: Chăm sóc trẻ cá biệt

Mô tả sản phẩm

  1. Mở đầu

1.1.Lý do chọn đề tài

Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy rằng:

” Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”

Lời dạy đó đã trở thành mục tiêu giáo dục mầm non, đó là: Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Như vậy, việc chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ ở lứa tuổi Mầm non là vô cùng cần thiết trong quá trình đào tạo nhân cách con người, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Trẻ muốn lĩnh hội được những kiến thức sơ đẳng ban đầu tốt để tạo nền móng vững chắc bước vào trường phổ thông thì trẻ phải có một thể lực tốt, trẻ phải được nuôi – dạy đúng cách. Thế nhưng trong các năm trước đây, cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn nên nhà trường còn nhiều điểm lẽ, các lớp chủ yếu là học theo chương trình lớp ghép và không thực hiện bán trú được nên phụ huynh hình thành thói quen đưa đón trẻ đi học 2 buổi/ngày. Năm học ………được sự quan tâm của các cấp, các ngành nhà trường đã dồn các  điểm lẽ về tại khu 12, trẻ ra lớp được học phân chia theo từng độ tuổi, nhưng  do sự  hiểu biết và việc chăm sóc, nuôi dưỡng,  giáo dục trẻ còn hạn chế. Các bậc phụ huynh chưa quan tâm  đến nhu cầu dinh dưỡng cũng như bữa ăn ở trường của trẻ. Vì vậy đầu năm trẻ đăng ký ăn bán trú chưa đạt kế hoạch do đó  tỉ lệ trẻ thấp còi và suy dinh dưỡng của lớp còn cao.  

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chưa hiểu biết dinh dưỡng có tầm quan trọng đối với đời sống con người, nhất là trẻ em. Chính vì vậy mà còn rất nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến bữa ăn của trẻ và  không cho con ăn bán trú ở trường. 

Trước tình hình thực tế trên, bản thân tôi trăn trở và nhận thức sâu sắc việc tuyên truyền cho trẻ tham gia ăn bán trú đạt hiệu quả là rất cần thiết  đối với trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tại “Một số biện pháp huy động trẻ tham gia ăn bán trú có hiệu quả ở lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12 – trường mầm non Xuân Bình, năm học ………” để nghiên cứu.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Để tài nghiên cứu một số biện pháp tuyên truyền đến phụ huynh cho trẻ tham gia ăn bán trú ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12 đạt hiệu quả nhằm:

*Đối với trẻ:

Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nói chung và nâng cao về thể lực cho trẻ để trẻ có một tầm vóc khỏe mạnh nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách.   

* Đối với giáo viên: 

Giúp giáo viên lựa chọn các biện pháp, hình thức tuyên truyền phụ huynh cho trẻ tham gia ăn bán trú ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12 đạt hiệu quả cao.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

20/20 trẻ mẫu giáo ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A khu 12 – trường Mầm non Xuân Bình

1.4. Phương pháp nghiên cứu

 Đề tài có sử dụng các phương pháp sau:

  •  Phương pháp điều tra.
  •  Phương pháp dùng lời.
  •  Phương pháp quan sát
  •  Phương pháp so sánh.
  •  Phương pháp thống kê toán học.
  •  Phương pháp nghiên cứu lí luận.
  •  Phương pháp kiểm chứng, minh họa.

 

  1. Nội dung của sáng kiến

2.1 Cơ sở lý luận

Như chúng ta đã biết tại “ Thông tư số ………ngày ………Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số  17/2009/TT-BGDĐT ngày  25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tại thông tư đặt ra mục tiêu là: “Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học” {1}.

Mặt khác, Trong các giai đoạn phát triển con người  thời kỳ ở lứa tuổi mầm non thì gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Gia đình bảo đảm cho sự an toàn và sự phát triển tâm lý và sinh mệnh của trẻ. Là những tiềm năng cơ bản nhất trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. {2} 

Rõ ràng mục tiêu giáo dục mầm non đã đón trước mô hình nhân cách phát triển mà trẻ em Việt Nam hiện nay trước 6 tuổi cần đạt được. Thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non là chuẩn bị tiền đề quan trọng và sự phát triển cần thiết để cho trẻ bước vào trường phổ thông, tạo đà quan trọng đảm bảo những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu sau này ở trường phổ thông.

Chính vì vậy chúng ta phải khai thác, đề cao vai trò của gia đình trong việc chăm sóc thế hệ trẻ mầm non. Muốn con cái phát triển tốt, trước hết cha mẹ phải biết nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ theo khoa học. Trong mỗi bữa ăn hằng ngày phải đảm bảo và cân đối đầy đủ 4 nhóm thực phẩm ( chất Bột đường, chất đạm, chất béo, chất vitamin và  muối khoáng), khi chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày nay quá trình phát triển của con người không thể tách rời môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của trường học. Ở trường mầm non thực hiện nhiệm vụ: Khuyến khích, động viên tất cả các cháu từng độ tuổi ăn bán trú, trẻ được ăn 2 bữa/ngày (một bữa chính và một bữa phụ), đảm bão:

        Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của 1 trẻ trong một ngày là: 1230 – 1320 Kcal.

Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một ngày chiếm 50 – 55% nhu cầu cả ngày: 615 – 726 Kcal.  {3}

Thực hiện công tác bán trú  nhằm chăm sóc sức khoẻ, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tạo điều kiện cho trẻ phát triển hài hoà, cân đối, thông minh. Hình thành ở trẻ cơ sở đầu tiên của con người mới xã hội chủ nghĩa, khoẻ mạnh, hồn nhiên, thông minh, nhanh nhẹn.

Vai trò chủ đạo giáo dục nhà trường là quan trọng, tổ chức giáo dục nhà trường tốt bằng cách nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức học tập, hoạt động vui chơi đúng nguyên tắc, đúng phương pháp, theo khoa học. Có phương tiện, trang thiết bị phù hợp.  Làm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi sẽ là mục tiêu thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh.  Đồng thời thực hiện được sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường sẽ góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong gia đình do chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tự phát không phù hợp với mục tiêu của ngành.

Mặt khác, phối hợp giữa gia đình và nhà trường là tạo nên sự đồng bộ trong việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà cũng như ở trường mầm non. Ở nhiều gia đình hiện nay, tập quán nuôi dạy con thiếu khoa học vẫn còn  gây nên những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)