SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 738
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
25
Lượt tải:

5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

1.Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau.
2.Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan của cô và trẻ
3.Tự tin linh hoạt, sáng tạo thay đổi hình thức trong việc cung cấp kiến thức và hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ.
4.Sưu tầm bài thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép trong giờ dạy trẻ có các biểu tượng về số lượng.
5.Xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp.
6.Dạy trẻ định hướng trong không gian.
7.Thường xuyên rèn luyện các kỹ năng làm quen với toán ở mọi lúc mọi nơi.
8.Tăng cường công tác phối kết hợp với các bậc phụ huynh.

Mô tả sản phẩm

                                                          MỤC LỤC

TT NỘI DUNG TRANG
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề.
2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
2.3. Các giải pháp đã và đang thực hiện.
2.31. Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau.
2.3.2. Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan của cô và trẻ,
2.3.3. Tự tin linh hoạt, sáng tạo thay đổi hình thức trong việc cung cấp kiến thức và hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ.
2.3.4. Sưu tầm bài thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép   trong giờ dạy trẻ có các biểu tượng về số lượng 
2.3.5. Xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp.
2.3.6. Dạy trẻ định hướng trong không gian
2.3.7. Thường xuyên rèn luyện các kỹ năng làm quen với toán ở mọi lúc mọi nơi.
2.3.8. Tăng cường công tác phối kết hợp với các bậc phụ huynh.
2.4 Hiệu quả của vấn đề đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, với  đồng nghiệp và nhà trường.
3 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận.
3.2. Kiến nghị.

 

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

 Bác Hồ kính yêu đã từng nói:

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”

Qua câu nói của Bác Hồ chúng ta hiểu rằng nhiệm vụ của giáo viên mầm non không chỉ dạy cho trẻ “biết ăn”, “biết ngủ” mà người giáo viên Mầm non còn có nhiệm vụ dạy trẻ “biết học”, “biết hành” thông qua học mà chơi, chơi mà học,        “học’’ở đây là học những kiến thức sơ đẳng, cơ bản nhất thuộc một số bộ môn ở các lĩnh vực; “hành” ở đây là cần phải hình thành rèn luyện cho trẻ có được một số kỹ năng cơ bản, cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, để từng bước hình thành cho trẻ những yếu tố đầu tiên, cơ bản của nhân cách ngay từ lúc thuở còn thơ. Chính vì vậy mà trẻ cần phải có một số kiến thức, kỹ năng cơ bản ngay từ lứa tuổi mầm non. 

 Giáo dục Mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là khâu quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và tạo điều kiện cho trẻ bước vào học tiểu học. Vì vậy tôi thấy: “Làm quen với toán” ở lứa tuổi mầm non vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu về toán đối với trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển nhận nhận thức. Cho trẻ làm quen với những biểu tượng toán ngay từ tuổi mầm non là một việc rất cần thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành năng lực hoạt động cho mình như: quan sát, so sánh, tìm tòi, suy nghĩ, thông qua hoạt động với toán để giúp trẻ hình thành những biểu tượng ban đầu về toán học như: Số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian để sau này trẻ vững vàng tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán ở bậc học tiếp theo. Nhưng trong quá trình dạy trẻ làm quen với toán, để giúp trẻ nhận biết sâu sắc, có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản thì vấn đề quan trọng là giáo viên phải có những biện pháp linh hoạt, sáng tạo để truyền thụ những kiến thức sơ đẳng về toán đến với trẻ, rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng như quan sát, so sánh để trẻ tích cực suy nghĩ, tìm tòi, khám phá…từ đó góp phần phát triển lĩnh vực nhận thức của trẻ.  

Như chúng ta đã biết: Hoạt động vui chơi là hoạt hoạt động chủ đạo của lứa tuổi Mầm non. Thông qua chơi mà trẻ học; thông qua học mà trẻ chơi, xong hoạt động học tập được thể thể hiện qua các giờ hoạt động học có chủ định đó là hoạt động cung cấp chủ yếu có hệ thống kiến thức cần trang bị cho trẻ. Vậy tổ chức tiết học như thế nào để trẻ lĩnh hội các kiến thức một cách đơn giản nhưng hiệu quả, nhất là đối với môn “Làm quen với toán”. Đây là môn học đòi hỏi độ chính xác cao, muốn làm được việc này trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết với nghề, say sưa suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo, hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động một cách có kế hoạch để trẻ bước đầu nắm bắt, hình thành những kĩ năng học tập đối với việc làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng, đồng thời người giáo viên cần phải đầu tư thời gian, công sức một cách công phu, khoa học để chuẩn bị đồ dùng cho tiết dạy, như vậy tiết dạy mới đạt được hiệu quả cao và khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ sẽ đạt được ở mức độ cao nhất trong quá trình tham gia các hoạt động của trẻ. 

Tóm lại, môn học Làm quen với toán đối với trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi nói riêng có vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển tư duy sau này cho trẻ, cùng các môn học khác giúp trẻ phát triển tất cả các lĩnh vực mà mục tiêu giáo dục Mầm non đặt ra, trong đó quan trọng nhất là trẻ được tích cực suy nghĩ, tìm tòi, so sánh, nhận xét, đánh giá, từ đó giúp trẻ phát triển tư duy lô gic, chặt chẽ từ cụ thể đến trừu tượng. Với nhận thức trên, bản thân được phân công dạy lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi, tôi đã lựa chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Lộc” để nghiên cứu và đưa vào thực hiện trong giáo dục trẻ ở lớp do tôi phụ trách.

1.2. Mục đích nghiên cứu.

Với đề tài này mục đích là đánh giá thực chất việc nâng cao chất lượng  làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Lộc để tìm ra nhiều biện pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng cho trẻ trong học môn Làm quen với Toán.

1.3. Đối tượng nghiên cứu.

Các biện pháp nâng cao chất lượng Làm quen với toán đối với trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Lộc.

          1.4. Phương pháp nghiên cứu.

          Phương pháp quan sát. 

          Phương pháp trò truyện đàm thoại.

Phương pháp điều tra, thống kê.

Phương pháp thực nghiệm.

Phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá, tổng hợp.

  1. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lý luận.

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT đã nêu rõ mục tiêu của chương trình giáo dục Mầm non đối với trẻ mẫu giáo là giáo dục trẻ phát triển về cả 5 lĩnh vực: “Phát triển thể chất, phát triển thẩm mỹ, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức và phát triển về tình cảm kỹ năng xã hội”[1]. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển được cả 5 lĩnh vực trên, chương trình giáo dục Mầm non cũng đã quy định thực hiện một số môn học cơ bản nhưng toàn diện: Làm quen với chữ cái, làm quen với khám phá khoa học, làm quen với văn học, làm quen với toán đòi hỏi người giáo viên phải biết phối hợp hài hòa không xem nhẹ một môn học nào vì các môn học trên có mối liên quan chặt chẽ, giúp trẻ có được nhiều kiến thức sơ đẳng cơ bản trên nhiều lĩnh vực và phát triển tư duy, nhận thức, trong đó môn làm quen với toán có vai trò hết sức quan trọng để giúp trẻ phát triển tư duy, nhận thức cho trẻ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)