SKKN Một số biên pháp quản lý chỉ đạo kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng trường mầm non

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 768
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
19
Lượt tải:

5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biên pháp quản lý chỉ đạo kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng trường mầm non” triển khai các biện pháp như sau: 

2.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.
2.2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
2.3. Hiệu trưởng xây dựng tổ chức lực lượng kiểm tra của nhà trường và phân cấp trong kiểm tra; chế độ kiểm tra.
2.4. Xây dựng những chuẩn mực đánh giá, mục tiêu cho đối tượng kiểm tra.
2.5. Kiểm tra công tác của giáo viên.
2.6. Kiểm tra hoạt động sư phạm tổ, nhóm chuyên môn.
2.7. Kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị, tài chính.

Mô tả sản phẩm

  1. PHẦN MỞ ĐẦU

 

  1. Lý do chọn đề tài.

  Kiểm tra nội bộ trường Mầm non là chức năng đặc biệt quan trọng, không thể thiếu được của người Hiệu trưởng. Chức năng này xuyên suốt quá trình quản lý. Kiểm tra vừa là điều tra, xem xét kết quả của một quá trình, một sự việc đã được kết thúc, vừa chuẩn bị các điều kiện cho một chu trình quản lý tiếp theo. Quản lý mà không có kiểm tra thì quản lý sẽ kém hiệu quả và trở thành quan liêu.

Kiểm tra trong nhà trường không phải là ở chỗ phát hiện những cá nhân hay tập thể sai phạn mà vì sự tiến bộ của nhà trường và sự hoàn thiện công việc của mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên, phát hiện kịp thời những nhân tố điển hình. Động viên, tư vấn thúc đẩy cho những người còn mắc sai sót, lệch lạc, những việc làm chưa tốt của giáo viên từ đó động viên, khen ngợi, phê bình, nhắc nhỡ, uốn nắn, điều chỉnh, kịp thời giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có kiểm tra thì Hiệu trưởng mới có kênh thông tin ngược lại. Đồng thời qua kiểm tra giúp Hiệu trưởng thấy được sự hợp lý và bất hợp lý trong công tác quản lý chỉ đạo, trên cơ sở đó đánh giá được những lệch lạc sơ hở trong quá trình quản lý từ đó tìm ra những biện pháp tốt để Hiệu trưởng điều chỉnh lại chu trình quản lý của mình cho phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt đưa nhà trường tiếp cận với mục tiêu giáo dục mới trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ tình hình thực tế công tác kiểm tra nội bộ trường học nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường Mầm non của Hiệu trưởng nói riêng. Cộng với sự tâm đắc, ham muốn học hỏi của bản thân về vấn đề này nên Tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng trường Mầm non”

  1. Điểm mới của đề tài.

Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Kiểm tra chẳng những giúp người quản lý thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng quản lý mà còn giúp Hiệu trưởng nhận rõ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả cụ thể các hoạt động của mỗi cá nhân, từng đơn vị, từ đó có các biện pháp chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hiệu trưởng phải hiểu được mục đích, hình thức, nội dung, phương pháp của công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đặc biệt là đổi mới hình thức và nội dung kiểm tra. Khi kiểm tra phải hiểu được nội dung, đối tượng, tiến hành phải theo nguyên tắc, phương pháp, quy trình của kiểm tra. Mặt khác trong khi kiểm tra phải linh hoạt, trách rập khuôn, máy móc. Làm việc phải giữ được lý, nhưng phải giữ được tình. Có như vậy thì quá trình kiểm tra mới thật sự đem lại hiệu quả, thúc đẩy được sự phát triển mọi hoạt động trong nhà trường, làm cho nhà trường phát triển một cách bền vững. Đáp ứng yêu cầu của Ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

 

  1. PHẦN NỘI DUNG

Kiểm tra nội bộ trường học ngoài việc xem xét và đánh giá ưu điểm, nhược điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường, còn phải phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Do đó nhằm tư vấn, thúc đẩy đối tượng điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Giúp cho việc động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị chính xác, thực sự tiêu biểu.

Kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục. Thực tế cho thấy, nếu kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực sẽ giúp Hiệu trưởng có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị mình cũng như xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đóc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.

  1. Thực trạng của vấn đề.

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây công tác kiểm tra nội bộ trường học nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường Mầm non nói riêng đã và đang cải tiến, những đổi mới tích cực, kết quả đạt được là chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Nhà quản lý đã biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, đánh giá của mỗi thành viên, mỗi bộ phận trong nhà trường, tạo ra được môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó vẫn còn không ít trường, các nhà quản lý do làm công tác kiểm tra nội bộ trường học không đúng, không khoa học, dẫn đến nhiều tình huống tiêu cực trong các nhà trường như: Đánh giá xếp loại không công bằng, chưa công khai, thiên về cảm tính, có những động cơ, mối quan hệ cá nhân xen lẫn vào công việc. Tình trạng đó xảy ra gây nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhà trường. Gây mất đoàn kết, ganh đua không lành mạnh, sát phạt lẫn nhau.

Để khắc phục được những tồn tại đã nêu ở trên thì công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non không ngừng phải đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung cho phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện nay. 

* Thuận lợi: 

Được sự quan tâm của Nhà nước, của ngành GD&ĐT từ Sở đến phòng GD. Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự nhiệt tình của phụ huynh, cùng với sự phấn đấu hiến công, hiến kế của Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, tập thể cán bộ, giáo viên của trường, khắc phục mọi khó khăn, từng bước đưa nhà trường phát triển về mọi mặt và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường đã đạt được kết quả nhất định.

Xây dựng được đội ngũ giáo viên chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.

Về công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, công tác xóa mù được UBND huyện công nhận xã đạt phổ cập GD

– Hiệu trưởng đã nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ trường mầm non.

* Khó khăn:

– Các cấp lãnh đạo chưa chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học cho Hiệu trưởng và các lực lượng thanh kiểm tra.

– Một số giáo viên không ủng hộ công tác kiểm tra, hay chống đối hình thức.

+ Hạn chế: Xây dựng chuẩn riêng chưa cụ thể cho trường mình về công tác kiểm tra nội bộ.

 Chỉ chú trọng vào việc kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên, còn các hoạt động khác còn xem nhẹ.

Thiếu sự chú ý theo dõi việc sửa chữa, thay đổi bổ sung những thiếu sót, sai lầm của giáo viên khi được Hiệu trưởng kiểm tra nhắc nhỡ

Từ những khó khăn, hạn chế trên cho thấy kết quả của công tác kiểm tra nội bộ của trường không cao, nếu cứ để hiện tượng này diễn ra sẽ tạo điều kiện cho một số giáo viên, nhân viên có tư tưởng làm việc hình thức, chống đối ngầm, không tự giác. 

 

* Thực trạng: 

Toàn trường có 12 nhóm lớp (NT 3 nhóm, MG 9 lớp) các cháu được tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khá chu đáo. 

– Tất cả các nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

– Đội ngũ trẻ, trình độ chuyên môn không đồng đều; một số giáo viên còn hợp đồng.

– Kết quả đầu năm. Nhìn chung cháu nắm kiến thức chưa chắc. Chất lượng các chỉ số ở các lĩnh vực đạt 95,5%,

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)