SKKN Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1082
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
26
Lượt tải:

8

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch.
* Biện pháp 2: Tạo môi trường hoạt động PTVĐ trong và ngoài lớp.
* Biện pháp 3: Phối hợp với các bậc phụ huynh.
* Biện pháp 4: Cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi xây dựng môi trường phát triển vận động.
* Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi phát triển vận động ngoài trời.
* Biện pháp 6: Tổ chức hội thi.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

Nội dung Trang
Mục lục 2
1. Mở đầu. 3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục đích nghiên cứu 4
1.3. Đối tượng nghiên cứu 4
1.4. Phương pháp nghiên cứu 4
2. Nội dung. 4
2.1. Cơ sở lý luận 4
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 5
2.3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.   7
* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch. 7
* Biện pháp 2: Tạo môi trường hoạt động PTVĐ trong và ngoài lớp. 9
* Biện pháp 3: Phối hợp với các bậc phụ huynh. 11
* Biện pháp 4: Cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi xây dựng môi trường phát triển vận động. 14
* Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi phát triển vận động ngoài trời. 17
* Biện pháp 6: Tổ chức hội thi. 18
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường 20
3. Kết luận – Kiến nghị. 22
3.1. Kết luận 22
3.2. Kiến nghị 22
Tài liệu tham khảo 24

 

1.Mở đầu:

1.1. Lí do chon đề tài: 

      Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Mục tiêu của ngành học là hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo những tiền đề cần thiết để chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông. Muốn vậy, người làm công tác ở bậc học mầm non phải biết xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp tâm, sinh lý lứa tuổi giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: thể chất, tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ và thẩm mỹ.  

      Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.

     Ở lứa tuổi mầm non, cơ thể đang hình thành và phát triển. Trẻ còn non nớt, sự tăng trưởng và phát triển luôn chịu sự tác động mạnh mẽ, có tính quyết định của môi trường xung quanh. Để giúp trẻ phát triển thể lực được tốt, có cơ thể khỏe mạnh hài hòa, cân đối là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non. Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển thể lực cho trẻ thông qua các hoạt động một ngày của trẻ như: chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, phát triển vận động thể chất. Đó là những nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ nhằm đào tạo thế hệ trẻ phát triển trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức. Là một giáo viên mầm non tôi luôn suy nghĩ.

          Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi này. Môi trường tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực, qua đó kiến thức và kỹ năng ở trẻ dần được hình thành. Môi trường đó phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý cho trẻ vừa có tác dụng giáo dục, có tính thẩm mỹ và phải được xây dựng trong suốt quá trình thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Trẻ được trải nghiệm, tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bạn từ đó giúp trẻ tự tin, năng động hơn. 

          Việc tạo môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ là rất cần thiết trong đó môi trường phát triển vận động ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Ở đó, trẻ được tiếp xúc trực tiếp với môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội vừa gần gũi vừa phong phú, đa dạng. Quan trọng hơn trẻ được hít thở bầu không khí trong lành, đồng thời được tìm tòi, khám phá thoả mãn trí tò mò của trẻ cũng như giúp trẻ tăng cường sức khỏe và thể lực. Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình Giáo dục mầm non mới, thì vấn đề xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non được đặt ra ngày càng cấp thiết hơn. Bởi môi trường giáo dục được ví như người giáo viên thứ hai tổ chức và hướng dẫn trẻ chơi, trẻ hoạt động để nhận thức và phát triển.

Trong thực tế hiện nay, đa số giáo viên đã biết cách xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động, trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục do cô tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, môi trường phát triển vận động ngoài trời cho trẻ hoạt động chưa phong phú, còn mang tính áp đặt, cách bố trí các khu vực hoạt động chưa linh hoạt, đồ dùng, đồ chơi chưa phong phú đa dạng về các nguyên vật liệu làm nên nó. Là một giáo viên ở nông thôn bản thân tôi luôn trăn trở và mong muốn xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ gần với văn hóa địa phương, bản sắc dân tộc vừa tận dụng được các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ được trải nghiệm cảm giác thân quen, khơi gợi hứng thú phát huy khả năng tìm tòi và khám phá của trẻ. Từ đó tôi đã tìm tòi nghiên cứu và đưa ra: “Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Trường mầm non”

1.2 Mục đích nghiên cứu

    Xuất phát từ thực tiễn môi trường phát triển vận động ngoài trời không chỉ nâng cao nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh mà môi trường được thiết kế từ những nguyên vật liệu tự nhiên, sẵn có gần gũi với trẻ sẽ hướng trẻ đến những điều mới lạ, khơi gợi hứng thú, kích thích tính tò mò và hiểu biết về thế giới tự nhiên. Từ những suy nghĩ trên tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non”. 

1.3 Đối tượng nghiên cứu:

    Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non”. 

1.4 Phương pháp nghiên cứu

         Sử dụng các phương pháp nghiên cứu:

 – Phương pháp điều tra khảo sát thực tế: Thu thập thông tin tại lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường mầm non Xuân Vinh.

 – Phương pháp thực hành, xây dựng môi trường phát triển vận động.

 – Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Phương pháp xây dựng kế hoạch, phương pháp thực hiện trên trẻ lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường mầm non năm học ………..

  1. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.

            Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên và xã hội cần thiết và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.

           Môi trường giáo dục trong trường mầm non gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK Vietcombank: 1037627258 Copy
vietcombank

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)