SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2870
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
33
Lượt tải:

12

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp, kích thích trẻ hoạt động.
Giải pháp 2: Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm và thí nghiệm.
Giải pháp 3: Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.
Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ.
Giải pháp 5: Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh.
trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

TÊN ĐỀ MỤC Trang
1.  MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2.   NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1.  Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp, kích thích trẻ hoạt động.
Giải pháp 2:  Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm và thí nghiệm.
Giải pháp 3:  Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.
Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ 
Giải pháp 5: Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận 
3.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài sáng kiến đã được xếp loại 


  1. MỞ ĐẦU

 

  1.1. Lý do chọn đề tài:

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Trẻ em là nhân tố quyết định tương lai của đất nước, ngay từ nhỏ trẻ cần phải được quan tâm chăm sóc giáo dục tốt giúp trẻ phát triển toàn diện, nên vị trí của giáo dục mầm non trong chiến lược Phát triển nguồn lực con người”. Là vô cùng quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.Vậy đòi hỏi những nhà giáo dục phải giáo dục trẻ những gì? Giáo dục trẻ như thế nào? Và chất lượng giáo dục mầm non sẽ ra sao?. Đó là điều mà ngành giáo dục và toàn xã hội quan tâm. 

Những năm học gần đây Giáo dục và Đào tạo nói chung, giáo dục Mầm non nói riêng, không ngừng đổi mới về hình thức tổ chức và phương pháp dạy học để đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay. Việc xây dựng trường mầm non “Lấy trẻ làm trung tâm” [1] là giúp giáo viên có khả năng tự thiết kế, kế hoạch giảng dạy để dạy trẻ đạt kết quả tốt nhất. Căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể trong từng hoạt động và đảm bảo tốt mục tiêu giáo dục đề ra. Giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục tại trường. Có nhiều sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng mang tính giáo dục và thẩm mỹ cao. Trẻ sẽ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, làm việc theo nhóm để được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình; biết suy nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống mà trẻ gặp phải… Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy, sáng tạo, thích thú tìm tòi, khám phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở trường, ở lớp.

Là giáo viên mầm non đã dạy lâu năm, qua quá trình chăm sóc giáo dục, tôi thấy nhận thức và kĩ năng sống của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ còn nhút nhát, chưa tích cực mà còn hay bị thụ động, tự ti, nên vấn đề đặt ra với tôi hiện nay là: Giáo dục trẻ căn cứ vào khả năng nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để lựa chọn các hình thức, lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ. Xuất phát từ những vấn đề trên, để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khi dạy trẻ tôi luôn “Lấy trẻ làm trung tâm” có nghĩa là tôi luôn tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động trải nghiệm, hoạt động giao tiếp, suy ngẫm, trao đổi và khi dạy trẻ tôi luôn quan tâm đến: Trẻ đã biết cái gì? muốn biết cái gì? để tạo cơ hội, hướng dẫn gợi mở giúp đỡ trẻ chiếm lĩnh kiến thức. Chính vì thế tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Nga Hưng” để nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm này.

1.2. Mục đích nghiên cứu:

– Dựa vào đề tài đã chọn tìm ra các hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục phù hợp, đề xuất giải pháp tốt nhất để phát huy hết tính tích cực của trẻ và để trẻ thực sự là trung tâm của các hoạt động. 

– Rút ra bài học kinh nghiệm về cách lập kế hoạch trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời đã đề xuất được 5 biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Nga Hưng.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

+ Phương pháp thu thập thông tin xử lý số liệu

+ Phương pháp thực hành trải nghiệm.

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lý luận.

Chiến lược giáo dục giai đoạn hiện nay không ngừng đổi mới để đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Để đáp ứng được điều đó đòi hỏi giáo viên, nhà trường, các cấp phải nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo về mọi mặt cho trẻ và phải bắt đầu ngay từ bậc học giáo dục Mầm non như không quá nặng nề, áp đặt trẻ mà phải nhẹ nhàng làm cho trẻ có cảm giác thoải mái Học bằng chơi, chơi mà học”[2].

Các nhà giáo dục đều phải thừa nhận một điều rằng cách tiếp cận tốt nhất để giáo dục trẻ đó là “Lấy trẻ làm trung tâm” [1] và ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực để thúc đẩy sự phát triển tính chủ động, khả năng tư duy phân biệt và giải quyết vấn đề cho trẻ. Các cách tiếp cận tốt thường thể hiện tính tích hợp cao và kết nối việc học với thực tế đời sống của trẻ.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học, tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Trẻ em là chủ thể của hoạt động, khi trẻ được trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ thì mọi hoạt động giáo dục đạt được hiệu quả cao nhất. Mặt khác trẻ em lại là đối tượng của hoạt động, trẻ thích khám phá những điều mới lạ, vì thế tôi đã nhận thấy rằng, nhiệm vụ của mình nói riêng hay tất cả các giáo viên nói chung là nên dạy những điều trẻ cần, cho trẻ làm quen những gì trẻ thích. Vì vậy cần xây dựng kế hoạch hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm là quan trọng. Chúng ta cần căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ. Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Trẻ cần được thí nghiệm, trải nghiệm, được học qua thực tế bằng việc làm cụ thể của trẻ.

Theo kết quả điều tra EDI Việt Nam, 50,68% tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 5 – 6 tuổi được điều tra bị thiếu hụt hoặc có nguy cơ thiếu hụt ít nhất là một lĩnh vực phát triển. Đây là vấn đề báo động của giáo dục mầm non. Để thực sự nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đã đến lúc cần có sự thay đổi. Vì vậy tổ chức hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” là một cách hiệu quả, đảm bảo chất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)