SKKN Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động một cách tích cực

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1603
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
34
Lượt tải:

12

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động một cách tích cực” triển khai các biện pháp như sau: 

2.3.1. Lập kế hoạch tạo môi trường học tập trong lớp phong phú.
2.3.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động theo
nhóm cá nhân nhằm phát huy trẻ hoạt động tích cực và trẻ chưa tích cực.
2.3.3. Tích cực xây dựng các góc hoạt động trong lớp và thường xuyên thay đổi, làm mới
theo chủ đề.
2.3.4. Tích cực làm đồ chơi, đồ dùng tự tạo từ nguyên vật liệu phế thải, làm phong phú đồ
chơi ở các góc.
2.3.5. Thường xuyên thay đổi, trang trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong các góc gọn gàng để
tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.
2.3.6. Tạo điều kiện để trẻ được thực hành trải nghiệm, trang trí các hình ảnh xung quanh
lớp với phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2.3.7. Tích cực hướng dẫn, tổ chức và lồng ghép với các hoạt động khác tạo cơ hội cho trẻ
được hoạt động tích cực trong môi trường đã xây dựng.
2.3.8. Thường xuyên phối hợp với phụ huynh để xây dựng môi trường trong lớp cho trẻ tích
cực hoạt động.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG
1. MỞ ĐẦU                 
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục đích nghiên cứu:
1.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
2.  NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2 Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.3. Các giải pháp  đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1. Lập kế hoạch tạo môi trường học tập trong lớp phong phú.
2.3.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động theo nhóm cá nhân nhằm phát huy trẻ hoạt động tích cực và trẻ chưa tích cực.
2.3.3. Tích cực xây dựng các góc hoạt động trong lớp và thường xuyên thay đổi, làm mới theo chủ đề.
2.3.4. Tích cực làm đồ chơi, đồ dùng tự tạo từ nguyên vật liệu phế thải, làm phong phú đồ chơi ở các góc.
2.3.5. Thường xuyên thay đổi, trang trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong các góc gọn gàng để tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.
2.3.6. Tạo điều kiện để trẻ được thực hành trải nghiệm, trang trí các hình ảnh xung quanh lớp với phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2.3.7. Tích cực hướng dẫn, tổ chức và lồng ghép với các hoạt động khác tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động tích cực trong môi trường đã xây dựng.
2.3.8. Thường xuyên phối hợp với phụ huynh để xây dựng môi trường trong lớp cho trẻ tích cực hoạt động.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Đề xuất
Tài liệu tham khảo

 

  1. MỞ ĐẦU

       1.1 Lý do chọn đề tài

Giáo dục Mầm Non là ngành học đầu tiên, chiếm vị trí quan trọng, đặt nền  móng vững chắc cho hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy đòi hỏi những người làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ phải có năng lực toàn diện, có những phẩm chất cần thiết mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao phó, nhiệm vụ đó là đào tạo cho thế hệ trẻ thế hề tương lai cho đất nước trẻ dưới 06 tuổi phát triển một cách toàn diện. Trong những năm gần đây, nền kinh tế – xã hội của đất nước ta có sự phát triển không ngừng làm cho ngành Giáo dục nói chung và ngành học Mầm non nói riêng cũng đẩy dần từng bước củng cố và phát triển vững chắc.

Để chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào thời đại của nền văn minh trí tuệ, thời đại của công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, thời đại của con người mới xã hội chủ nghĩa và mục đích chung của Giáo dục Mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những hành trang ban đầu của nhân cách con người mới, một mặt đáp ứng các nhu cầu phát triển tổng thể hài hoà nhân cách trẻ đồng thời nhằm phát triển về các mặt: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm – kĩ năng – xã hội. Mặt khác chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho trẻ hành trang bước vào lớp 1 tiểu học một cách vững chắc hơn [1].

Muốn làm được điều đó mỗi chúng ta cần phải làm gì để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ một cách tốt nhất. Cần phải dạy trẻ như thế nào? Làm sao để trẻ phát huy được tính tích cực chủ động và phải có những chiến lược nuôi dưỡng, bồi đắp ra sao, để hỗ trợ kịp thời sự phát triển trí tuệ, nhân cách, sớm giúp trẻ thành công. Là một giáo viên mầm non, tôi luôn trăn trở và tìm các biện pháp để xây dựng môi trường hoạt động trong lớp để lôi cuốn, kích thích trẻ tích cự tham gia vào các hoạt động nhất là hoạt động học tập và trải nghiệm. Có như vậy trẻ  hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Chính vì lẽ đó tôi tìm tòi nghiên cứu ra đề tài: “ Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5- 6 tuổi hoạt động một cách tích cực” tại lớp Hoa Sen Trường MN xã Nga Thạch Huyện Nga Sơn, Thanh hóa, góp phần thực hiện tốt phương pháp đổi mới giáo dục mầm non của trường Mầm Non Nga Thạch nói riêng và ngành học Mầm Non Huyện Nga Sơn nói chung.

      1.2. Mục đích của đề tài

Nhằm phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những hành trang ban đầu của nhân cách con người mới, một mặt đáp ứng các nhu cầu phát triển tổng thể hài hoà nhân cách trẻ đồng thời nhằm phát triển về các mặt: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm – kĩ năng – xã hội. Mặt khác chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho trẻ hành trang bước vào lớp 1 tiểu học một cách vững chắc hơn.

        1.3. Đối tượng nghiên cứu 

Lớp mẫu giáo lớn Hoa Sen trường mầm non xã Nga Thạch – Nga Sơn -Thanh Hóa  năm học ……….

1.4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp quan sát theo dõi.

– Phương pháp trò chuyện, đàm thoại.

– Phương pháp thực hành trải nghiệm.

– Phương pháp trao đổi đồng nghiệp, phụ huynh.

 

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

        2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

Lúc sinh thời Bác Hồ giao nhiệm vụ đối với trường mầm non “ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ, các cháu còn nhỏ hay quấy khóc, phải bền bỉ, chịu khó thì mới nuôi dạy các cháu được. Dạy trẻ cũng như người trồng cây non. Trồng cây non có tốt thì sau này mới lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này mới thành người tốt” [2]. Thấm nhuần lời dạy của người Đảng và nhà nước ta đã đề ra chiến lược trồng người đề ra những kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch số 7575KHLN/BGDĐT – BVHTTDL – TƯĐTN ngày 19-08-2008 của bộ giáo dục và đào tạo về việc triển khai “ phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của bộ giáo dục và đào tạo đặt ra trong năm ………: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 cuộc vận động “hai không’’ “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong đó việc mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện” là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của ngành mầm non. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng phát triển của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Trẻ mầm non hoạt động vui chơi của trẻ là hoạt động chủ đạo qua chơi trẻ có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn đặc biệt là trẻ 5 – 6 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này rất hiếu động tò mò, muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới tự nhiên và xã hội. Trong các hoạt động của tuổi mẫu giáo, chơi giữ vai trò hoạt động chủ đạo, giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học tập chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn trẻ em thật sự học trong khi chơi, trẻ lĩnh hội các tri thức tiền khoa học trong trường mầm non theo phương châm “Chơi mà học –  Học bằng chơi” [3]. 

Mặt khác, trẻ 5 –  6 tuổi hoạt động rất tích cực, Chính vì thế giáo viên mầm non phải là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở các hoạt động cho trẻ để tìm tòi khám phá. Trẻ chủ động tham gia các hoạt động để phát triển khả năng, năng lực của chính mình. Trước những vấn đề  trên, không chỉ cho trẻ hoạt động tích cực trong hoạt động học mà còn phải cho trẻ hoạt động tích cực ở hoạt động vui chơi ở mọi lúc mọi nơi, cho nên việc tạo môi trường học tập xung quanh lớp cho trẻ là việc làm rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân nhiều hơn, được tự do khám phá theo ý thích, theo khả năng của mình giúp trẻ phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ sung .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)