Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid – 19

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 972
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
61
Lượt tải:
6

Sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid – 19” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ THPT THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN LỚP
– SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
– HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ TRONG KIỂM TRA
– PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 – THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

Mô tả sản phẩm

 

 

MỤC LỤC 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………. 1 

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………. 1 
 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ………………………. 2 
 1. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 2 
 2. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 2 

III- ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

 …………………………………………………………………………………………………………………. 3 

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………….. 3 
 2. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………… 3 
  1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết………………………………………………….. 3 
  2. Nhóm phương pháp điều tra, phỏng vấn và quan sát thực tế ……………………….. 3 
  3. Phương pháp thống kê ……………………………………………………………………………. 3 
  4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm …………………………………………………………. 3 
  5. Phương pháp tham vấn chuyên gia ………………………………………………………….. 
 1. Thời gian nghiên cứu, áp dụng của đề tài ……………………………………………………. 3 

IV- NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………….. 4 

PHẦN NỘI DUNG …………………………………………………………………………………….. 4 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC  TIỄN CỦA VIỆC HƯỚNG DẪN 

HỌC SINH TỰ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 ………………………………………. 4 

I- CƠ SỞ LÝ LUẬN ……………………………………………………………………………………. 4 

 1. Khái niệm tự học ……………………………………………………………………………………… 4 2. Năng lực tự học ……………………………………………………………………………………….. 5 
 1. Cấu trúc năng lực tự học …………………………………………………………………………… 5 
 2. Các phương pháp hướng dẫn học sinh tự học hiện nay …………………………………. 6 
  1. Lập kế hoạch và mục tiêu – đề ra các phương pháp tự học cụ thể ……………….. 6 
  2. Phương pháp  đi kèm với sự kiên trì, nhẫn nại ………………………………………….. 6 
  3. Kỷ luật khi học ……………………………………………………………………………………… 6 
  4. Tìm kiếm tài liệu …………………………………………………………………………………… 6 
  5. Tự kiểm tra kiến thức …………………………………………………………………………….. 7 
  6. Học cách ghi nhớ …………………………………………………………………………………… 7 
  7. Chọn lọc thông tin, kiến thức ………………………………………………………………….. 7 
  8. Hiểu sâu và thường xuyên ôn lại …………………………………………………………… 7 II-  CƠ SỞ THỰC TIỄN ………………………………………………………………………………. 7 
 1. Thực trạng dạy học theo hướng rèn luyện năng lực tự học cho người học ở các trường THPT ………………………………………………………………………………………………. 7 
 2. Thực trạng dạy học Địa lý ở trường THPT ………………………………………………….. 9 
  1. Khái quát chung …………………………………………………………………………………… 9 
  2. Đặc điểm, cấu trúc nội dung môn Địa lí 10 ……………………………………………. 10 

CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN …………………………………………. 10 

I- SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ 

THPT THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN LỚP ………………………………. 10 

 1. Sử dụng sơ đồ, lược đồ tư duy kiến thức Địa lí để học sinh tự học ……………….. 10 2. Sử dụng các trò chơi, game show truyền hình để hướng dẫn học sinh tự học. .. 13 3. Vẽ tranh thiết kế sản phẩm ôn tập theo bài học theo chủ đề …………………………. 14 

II- SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN ĐỊA LÍ THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN …………………….. 14 

 1. Giáo viên thiết lập các nhóm học tập trên Zalo, Facebook …………………………… 14 
 2. Sử dụng các phần mềm công nghệ, trang mạng phục vụ giáo viên dạy ôn tập như 

Powerpoin, LMS, Zoom, Google Form, Google meet, Shub Classroom, Padlet…17 

III – HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ 

TRONG KIỂM TRA ………………………………………………………………………………….. 18 

 1. Xác định các loại câu hỏi trắc nghiệm trong Đề thi tốt nghiệp môn Địa lí. ……. 18 

IV-  PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 – THPT 

NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH ………………………………… 20 1. Hướng dẫn học sinh học tập môn Địa Lý lớp 10 THPT tại lớp …………………….. 20 

1.1. Tổ chức để học sinh nắm được lý thuyết ngay tại lớp ………………………………. 20 

1.2. Hướng dẫn các kĩ năng cho học sinh trong quá trình học tập môn Địa Lý lớp 

10 THPT tại lớp …………………………………………………………………………………………. 21 

1.2.1. Rèn luyện lối tư duy tổng hợp và logic ………………………………………………… 22 

1.2.2. Rèn luyện kỹ năng lập biểu đồ, phân tích …………………………………………….. 22 

1.2.3. Rèn luyện kỹ năng tính toán ……………………………………………………………….. 23 

1.2.4.  Rèn luyện cách ghi nhớ nhanh các số liệu …………………………………………… 23 

1.2.5.  Rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm …………………………………………. 24 

 1. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà môn Địa lí lớp 10 ………………………………….. 24 
  1. Khái quát chung ………………………………………………………………………………….. 24 
  2. Sự cá nhân hoá các bài tập về nhà. ………………………………………………………. 28 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BÀI HỌC THEO HƯỚNG HỌC 

SINH TỰ HỌC ………………………………………………………………………………………… 29 

CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM …………………………………………….. 43 

I- MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM …………………………………………………………………. 43 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm là để đánh giá hiệu quả của việc vận dụng hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí 10 trong việc rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh. ………………………………………………………………………………………………………… 43 

 1. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………… 43 
 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM …………………………………………… 43 

2.1. Kết quả tổng hợp …………………………………………………………………………………. 43 2.2. Kết quả đánh giá từng KN………………………………………………………………….. 45 

PHẦN KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………….. 48 

 1. KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 48 

II- KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………. 48 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

 

Cụm từ viết tắt  Nghĩa 
GD – ĐT  Giáo dục đào tạo 
GDPT  Giáo dục phổ thông 
GV  Giáo viên 
HS  Học sinh 
NL  Năng lực 
NLTH  Năng lực tự học 
NXB  Nhà xuất bản 
PPCT  Phân phối chương trình 
SGK  Sách giáo khoa 
TH  Tự học 
THPT  Trung học phổ thông 
TN  Thực nghiệm 

 

PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Theo Nghị quyết 29 – NQ/TW khóa VIII về xác định đổi mới căn bản, toàn diện GD – ĐT khẳng định rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực (NL) và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Như vậy, một trong những mục tiêu giáo dục đang hướng tới chính là phát triển toàn diện NL người học. Phát triển NL người học là yếu tố cốt lõi của quá trình đào tạo. Trong nhóm các NL cần phát triển đó có năng lực tự học (NLTH), là một trong những năng lực cơ bản và cần thiết cần phải trang bị cho người học. NLTH có vai trò vô cùng quan trọng, nó là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng và hiệu quả của quá trình học, NLTH giúp người học chủ động khám phá và dần chiếm lĩnh kiến thức, làm chủ tri thức nhân loại, tạo hứng thú cho người học, tạo thói quen tích cực học tập, rèn luyện ý chí và nghị lực, thói quen chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ tri thức, trong khi thời gian học tập trên lớp lại có hạn, NLTH giúp cho người học chủ động trang bị cho mình những tri thức cần thiết để theo kịp sự phát triển của tri thức, không bị tụt hậu. NLTH trang bị cho người học phương pháp, kĩ năng và thái độ tích cực khám phá khoa học, sáng tạo, thành công trong cuộc sống. 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo dạy học trực tuyến, trực tiếp đối phó với dịch bệnh Covid – 19. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 4726/BGDĐTGDTC ngày 15/10/2021 về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Lần đầu tiên, việc dạy học trực tuyến được cụ thể hóa với những quy định cụ thể về điều kiện, trách nhiệm của các bên liên quan. Không chỉ tạo hành lang pháp lý cho các nhà trường chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, quy định này còn khuyến khích, tăng cơ hội cho học sinh học tập ở mọi nơi, mọi lúc. Công văn 4040/BGDĐT-GDTH ngày 16/9/2021 về hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 – 2022. Theo hướng dẫn của Công văn 4040/BGDĐT- GDTH môn Địa lí lớp 10 nhiều bài học chính khóa lâu nay được chuyển sang hình thức “Khuyến khích học sinh tự đọc”; “Khuyến khích học sinh tự thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự làm…”.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)