Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 10, 12
Bộ sách:
Lượt xem: 672
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
70
Lượt tải:
8

Sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.2.1. Lập kế hoạch và xây dựng các bước hướng dẫn thiết kế báo giấy.
2.2.2 Triển khai nhóm, xây dựng bảng phân công nhiệm vụ.
2.2.3. Tiến hành thu thập, tổng hợp sản phẩm học sinh tạo kho tư liệu dạy học “khổng lồ”.
2.2.4. Đánh giá sản phẩm và quá trình làm việc của học sinh

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC 

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………. 1 

 • Lí do chọn đề tài …………………………………………………………………………………………………. 1 
 • Tính mới và đóng góp của đề tài …………………………………………………………………………. 1 
 • Đối tượng, phạm vi đề tài: …………………………………………………………………………………… 2 
 • Nhiệm vụ nghiên cứu: …………………………………………………………………………………………. 2 
 • Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 2 
 • Cấu trúc của sáng kiến ……………………………………………………………………………………….. 3 

PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………… 3 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học sử dụng hình thức báo giấy trong dạy 

học nhằm phát triển năng lực cho học sinh ……………………………………………………………… 4 

1.1. Cơ sở lí luận……………………………………………………………………………………………………… 4 

1.1.1. Khái niệm báo giấy …………………………………………………………………………………………. 4 

 • Maket báo giấy ……………………………………………………………………………………………… 4 
 • Nguyên tắc thiết kế báo giấy …………………………………………………………………………… 5 
 • Ý nghĩa của việc hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học. …………… 6 
 • Một số công cụ hỗ trợ hướng dẫn thiết kế báo giấy cho HS ………………………………. 6 

1.2 Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………………………………………………….. 6 

Chương 2: Hướng dẫn thiết kế báo giấy và các tiêu chí đánh giá sản phẩm của HS. …. 9 2.1 Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong việc hướng dẫn học sinh 

thiết kế báo giấy. …………………………………………………………………………………………………….. 9 

2.2 Quy trình hướng dẫn học sinh thiết kế báo giấy. ………………………………………………. 12 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm ……………………………………………………………………… 29 

 • Mục đích thực nghiệm ………………………………………………………………………………… 29 
 • Đối tượng và thời gian thực nghiệm …………………………………………………………….. 29 
 • Nội dung thực nghiệm ………………………………………………………………………………… 29 
 • Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm ………………………………………………………………. 30 
 • Tổ chức thực nghiệm ………………………………………………………………………………….. 30 

Chương 4: Đánh giá kết quả thực nghiệm ……………………………………………………………… 48 

4.1 Phân tích kết quả thực nghiệm ………………………………………………………………………… 48 

4.2. Kết luận thực nghiệm …………………………………………………………………………………….. 55 PHẦN III. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………. 56 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………………….  PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

                                                        ĐC : Đối chứng 

                                                     CNTT   : Công nghệ thông tin 

                                                          GV  : Giáo viên 
                                                          HS  : Học sinh 
                                                      PPDH  : Phương pháp dạy học  
                                                        SGK  : Sách giáo khoa 
                                                          TN  : Thực nghiệm 
                                                      THPT  : Trung học phổ thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 

 • Lí do chọn đề tài 

Chúng ta nhận thấy rằng Cách mạng 4.0 đang làm thay đổi việc dạy và học hiện nay cũng như trong tương lai. Vậy làm thế nào để bản thân không lạc hậu, bắt kịp với xu thế chung của khu vực và toàn Thế giới là điều mà các thầy cô trăn trở.  

Trước tình hình đổi mới của ngành Giáo dục cũng như chương trình giáo dục phổ thông mới sắp được triển khai, đòi hỏi Thầy cô phải thay đổi về cách dạy, cách soạn bài, cách tổ chức lớp học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Từ trước đến nay, học trò tiến hành báo cáo trên lớp bằng các sản phẩm handmade rất nhiều và hầu như chỉ cần GV yêu cầu làm sản phẩm báo cáo thì các sản phẩm thủ công lại ra đời. Thế nhưng nó cũng tồn tại nhiều nhược điểm. 

Trong quá trình dạy học, muốn tiết dạy của mình trở nên hấp dẫn, sôi nổi, gây được sự chú ý và hứng thú với học trò thì việc thiết kế các sản phẩm học tập không thể thiếu. Học sách giáo khoa mãi rất nhàm chán, nên tôi nghĩ phải làm cách nào đó chuyển tải bài học đến các em hấp dẫn hơn. Tôi tìm đến các sạp mua báo in, lên mạng đọc thêm kiến thức về làm báo, rồi quyết định cho các em học bài qua tờ báo thay sách. Mỗi tờ sẽ là một nội dung, có thể học trong một hoặc nhiều tiết học. Từ chỗ làm báo cho trò học, tôi hướng dẫn cho các em khối 12 tự làm, để học sinh của mình chủ động hơn tích cực hơn, tạo được những sản phẩm học tập sáng tạo và rèn luyện được các kĩ năng của thời đại công nghệ 4.0… và Thầy cô của chúng ta cũng nhàn hơn rất nhiều trong quá trình dạy học khi thu thập được kho tư liệu dạy học “khổng lồ” trên cơ sở khai thác tiềm năng của các trò. Để có những tiết học lôi cuốn, hấp dẫn với HS tôi chọn đề tài: “Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông” với mong muốn hỗ trợ các Thầy cô cách tổ chức, triển khai hướng dẫn HS tạo được những sản phẩm học tập có chất lượng, đúng với yêu cầu, mong muốn của Thầy cô và giúp các Thầy cô trở thành một “nhạc trưởng” thực thụ hướng đến dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong những năm gần đây. 

 • Tính mới và đóng góp của đề tài  

– Về lí luận: Góp phần làm rõ cơ sở lí luận về vấn đề hình thành và phát triển năng lực cho HS THPT, làm rõ khái niệm, vai trò đặc điểm, ý nghĩa của báo giấy trong dạy học.  Về thực tiễn: 

+ Điều tra, đánh giá được thực trạng việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học nhằm phát triển năng lực cho HS THPT. 

+ Lên  kế hoạch và thiết kế báo giấy để dạy học chủ đề cho HS K10. 

+ Đưa ra các bước hướng dẫn HS K12 thiết kế báo giấy nhằm phát triển năng lực cho HS THPT. 

+ Xác định các tiêu chí đánh giá sản phẩm và quá trình làm việc của học sinh.  

+ Đưa ra được quy trình tổ chức dạy học theo hình thức báo giấy nhằm phát triển năng lực cho HS THPT. 

+ Thiết kế được kế hoạch bài dạy theo hình thức học bài qua tờ báo nhằm phát triển năng lực cho HS THPT. 

+ Đánh giá được năng lực của HS thông qua các tiêu chí xác định ở trên. 

+ Trong đề tài này không chỉ các thầy cô giảng dạy môn Địa lí mà bất cứ các bộ môn khác chúng ta đều thiết kế và áp dụng hình thức này trong dạy học của mình. 

 1. Đối tượng, phạm vi đề tài:  
 • Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022 
 • Đề tài thực hiện cụ thể trên các lớp 10 và lớp 12 của bản thân tác giả dạy tại trường THPT Quỳnh Lưu 3. 
 • Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Địa lí THPT. 
 • Tài liệu cho học sinh tự nghiên cứu, học tập môn Địa lí THPT có hiệu quả hơn. – Dùng cho giáo viên ở các bộ môn khác muốn tự mình thiết kế và hướng dẫn học sinh làm báo giấy phục vụ cho việc dạy và học. 
 1. Nhiệm vụ nghiên cứu: 
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho HS trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông. 
 • Lập kế hoạch và xây dựng công cụ hướng dẫn thiết kế Báo giấy. 
 • Triển khai nhóm, giao nhiệm vụ. 
 • Tiến hành nộp sản phẩm. 
 • Tổng kết đánh giá sản phẩm của học sinh. 
 • Thực nghiệm sản phẩm vào dạy học: GV tiến hành thực nghiệm tại một số lớp khối 10 và khối 12. 
 • Xây dựng các chủ đề giảng dạy phần “Thủy quyển” và chủ đề: “Lao động và việc làm”. 
 • Nhận thông tin phản hồi của học sinh, hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. 
 1. Phương pháp nghiên cứu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)