Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Giá:
100.000 đ
Môn: Công đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 1563
Lượt tải: 56
Số trang: 56
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 56
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chuyên môn.
1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động công đoàn.
1.2. Rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các đoàn viên công đoàn
1.3. Công đoàn cùng nhà trường giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh và học sinh.
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn lồng ghép các hoạt động chuyên môn.
2.1. Thể hiện việc công đoàn tham gia vào các hoạt động chuyên môn
2.2. Xây dựng phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, tự sáng tạo và nghiên cứu khoa học
2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường

Mô tả sản phẩm

Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Công đoàn là một tổ chức rất quan trọng của cơ quan, đơn vị, có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đoàn viên công đoàn, đảm bảo quyền lợi và thúc đẩy cho mỗi đoàn viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Phần lớn mọi hoạt động của nhà trường đều có sự phối hợp hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Công đoàn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của nhà trường. Công đoàn có vững mạnh thì nhà trường mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những công đoàn vững mạnh xuất sắc là những công có nội dung sinh hoạt công đoàn phong phú, đa dạng, thiết thực và có chất lượng tốt. đặc biệt là những nội dung thúc đẩy phát triển chuyên môn, phát triển năng lực của đội ngũ giáo viên góp phần thực hiện tốt nhất việc dạy và học trong nhà trường. Công đoàn trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An 12 năm xây dựng và trưởng thành (2010 – 2022), 10 năm đi vào hoạt động dạy và học (2012 – 2022) dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu và các cá nhân, tổ chức trong nhà trường, công đoàn trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Nhiều cán bộ, công đoàn viên của Nhà trường đã trở thành các cán bộ quản lý, là lãnh đạo có uy tín trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An.  Việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) xác định là nhiệm vụ then chốt trong công cuộc đổi mới giáo dục. Theo đó đội ngũ phải đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chuẩn chất lượng.  

Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là yêu cầu cấp thiết, là yếu tố cơ bản có ý nghĩa quyết định thành bại trong công cuộc đổi mới. 

Cùng với giáo dục của cả nước, những năm qua, sự nghiệp giáo dục Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông (PT DTNT THPT) số 2 Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc. Nhà trường thường xuyên quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Nhờ đó, nhiều năm liền, nhà trường được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Công tác giáo dục toàn diện luôn được nhà trường chú trọng và đạt kết quả tốt. Kết quả thi học sinh (HS) giỏi văn hóa, thể dục thể thao, thi văn nghệ, thi trung học phổ thông quốc gia luôn có những khởi sắc, học sinh đậu vào các trường Đại học lừng danh trong nước như Học viện quân y, Học viện hậu cần, Sỹ quan thông tin, Đại học y Hà nội, Đại học bách khoa Hà nội, Đại học Kiểm soát, Đại học Luật Hà Nội… Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương cũng như của đất nước trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Nghệ An nói chung, Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An nói riêng cần nâng cao chất lượng hơn nữa, trong đó phải đặt trọng tâm vào vấn đề xây dựng, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên – yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục đào tạo.  

Xuất phát từ những yêu cầu cả về mặt lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn vấn đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An để làm đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021 – 2022. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu hướng vào công việc cụ thể trong nhiệm vụ của người làm công tác công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn. Bám sát vào thực tiễn hoạt động của đơn vị và nhu cầu đổi mới của thời đại mà đặt ra những nội dung và phương pháp hoạt động cho phù hợp. – Bản thân là những người làm công tác công đoàn, là trưởng ban nữ công, ủy viên BCH công đoàn, tổ phó công đoàn tổ Văn – Ngoại ngữ, tổ trưởng tổ chuyên môn Văn – Ngoại ngữ. Việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho chúng tôi làm tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời có thể giúp cho chúng tôi được trải nghiệm, có thể trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cùng các công đoàn trường bạn, nhất là các trường dân tộc nội trú trên địa bàn Tỉnh để tìm ra những biện pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn ở đơn vị mình cũng như công đoàn cấp trên. 

3. Giới hạn vấn đề nghiên cứu 

Phạm vi mà đề tài đề cập là: Những biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. 

Đối tượng nghiên cứu: Ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn và tất cả đoàn viên đang sinh hoạt tại công đoàn trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. 

Đề tài tập trung nêu ra những kinh nghiệm, biện pháp để góp phần xây dựng công đoàn cơ sở có những buổi sinh hoạt công đoàn thật sự có chất lượng, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại 4.0 hiện nay. 

Đề tài tập trung vào những mặt đã làm được, đề xuất những quan điểm phù hợp cho quá trình hoạt động công đoàn cơ sở có hiệu quả. 

4. Phương phấp nghiên cứu 

  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tài liệu về công tác công đoàn, các nghị quyết công đoàn, các hướng dẫn về sinh hoạt, hội họp của công đoàn cấp trên. 
  • Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phỏng vấn. 

5. Tính mới của đề tài 

Hỗ trợ tích cực cho công tác hoạt động công đoàn cơ sở, giúp công đoàn 

viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng Lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn đến từng đoàn viên. 

Các giải pháp đưa ra có thể áp dụng đối với tất cả các trường THPT, không riêng gì với trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. Mỗi giải pháp trình bày đều có mục đích riêng và làm cụ thể, chi tiết, vì vậy tính khả thi và thực tiễn rất cao.

Phần II. NỘI DUNG 

  1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

1.1. Cơ sở lý luận 

Công đoàn có vai trò quan trọng, ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho quần chúng, đại diện cho tiếng nói của người lao động, đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động. Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 là: 

“Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Phần lớn CĐCS đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đoàn viên, NLĐ tin tưởng, gắn bó, được cơ quan, đơn vị, ghi nhận, ủng hộ. Tuy nhiên, trong thực tế một số loại hình CĐCS hoạt động chưa đáp ứng được kỳ vọng của đoàn viên, NLĐ cũng như sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị; việc đánh giá hoạt động CĐCS của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực chất theo tiêu chí xây dựng CĐCS vững mạnh; một số nơi đoàn viên, người lao động chưa gắn bó với tổ chức công đoàn. Từ thực trạng trên và yêu cầu đổi mới của tổ chức công đoàn trước tác động về thời cơ và thách thức khi Việt Nam cam kết thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và công đoàn trong hội nhập kinh tế quốc tế, Công đoàn trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Trên cơ sở đó, có thể nói hoạt động công đoàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo và sự phát triển của Nhà trường , đồng thời cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức công đoàn giáo dục Nghệ An. Vì vậy, sinh hoạt công đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo của công đoàn, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn đến từng đoàn viên..

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)