Phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học môn Địa lý THPT thông qua ứng dụng phần mềm Quizizz

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 10, 11, 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1052
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
39
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “Phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học môn Địa lý THPT thông qua ứng dụng phần mềm Quizizz” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Ứng dụng Quizizz để kiểm tra bài cũ
3.2. Ứng dụng Quizizz để khởi động bài học
3.3. Ứng dụng Quizizz để luyện tập, cũng cố bài học
3.4. Ứng dụng Quizizz để giao bài tập về nhà
3.5. Ứng dụng Quizizz để ôn tập giữa kì, ôn tập cuối kì
3.6. Ứng dụng Quizizz để ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
3.7. Ứng dụng Quizizz để hổ trợ kiểm tra đánh giá học sinh

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

 

DANH  MỤC  CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN 

I. MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….. 1 

  1. Lí do chọn đề tài …………………………………………………………………………………….. 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………… 1 

3.Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………….. 2 

4.Đóng góp của đề tài ………………………………………………………………………………….. 2 

5.Tính mới của đề tài …………………………………………………………………………………… 2 PHẦN II.  NỘI DUNG ………………………………………………………………………………. 3 

1.Cơ sở lí luận ………………………………………………………………………………………. 3 

  1. Quan niệm về dạy học phát triển năng lực …………………………………………….. 3 
  2. Vai trò của CNTT trong dạy học phát triển năng lực ……………………………… 4 
  1. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………………………………….. 7 

2.1. Thực trạng nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 7 

2.2.  Khảo sát thực trạng ứng dụng ph n mềm Quizizz trong dạy học môn Địa l  … 8 2.3. Ứng dụng phần mềm Quizizz trong dạy học m n Địa l  ………………………….. 11 2.3.1.  hái quát về ph n mềm Quizizz …………………………………………………………. 11 

2.3.2. Vai trò của ph n mềm Quizizz trong dạy học m n Địa l ………………………. 12 2.3.3. Các bước để tạo hoạt động trên Quizizz ………………………………………………. 13 

2.3.4. Các bước để tổ chức dạy học trên Quizizz …………………………………………… 17 

  1. Một số giải pháp ứng dụng ph n mềm Quizizz trong dạy học m n Địa L  góp ph n phát triển phẩm chất và năng lực học sinh THPT …………………………………… 18 
  2. Hiệu quả của đề tài …………………………………………………………………………… 26 

4.1. Đối với giáo viên ……………………………………………………………………………….. 26 

4.2. Đối với học sinh ………………………………………………………………………………….. 26 

  1. Một số kinh nghiệm, giải pháp khi ứng dụng ph n mềm Quizizz …………….. 29 

PHẦN III. KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………. 32 1.  Kết luận ……………………………………………………………………………………………….. 32 2.  Kiến nghị, đề xuất …………………………………………………………………………………. 32 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 34 PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………. 35 

DANH  MỤC  CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

TT  TỪ VIẾT TẮT  VIẾT ĐẦY ĐỦ 
HS  Học sinh 
GV  Giáo viên 
PMDH  Ph n mềm dạy học 
CNTT  C ng nghệ th ng tin 
THPT  Trung học phổ th ng 
THPT QG  Trung học phổ th ng quốc gia 

 

PHẦN I. MỞ ĐẦU 

  1. Lí do chọn đề tài 

Mục tiêu của giáo dục phổ th ng nước ta hiện nay là “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực c ng dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục l  tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.” 

Như vậy, giáo dục phổ th ng nước ta đang thực hiện chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học. 

Trong chương trình THPT, Địa l  là một m n khoa học có kiến thức rộng, bao gồm Địa l  tự nhiên và Địa l  kinh tế- xã hội, đặc biệt nhiều ph n có nội dung khó, trừu tượng, kh  khan, khiến cho học sinh cảm thấy khó hiểu, khó học và ít có hứng thú đối với m n học. Do vậy, để bài học trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn với học sinh để đạt kết quả cao trong học tập, hướng tới tiêu chí phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học thì đòi hỏi người giáo viên phải kh ng ngừng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học. 

Ngày nay, trong thời đại c ng nghệ 4.0, việc ứng dụng các tiến bộ của c ng nghệ th ng tin vào nội dung bài giảng cũng như kiểm tra đánh giá người học là một ph n kh ng thể thiếu của hoạt động dạy học. Căn cứ vào nội dung chương trình giảng dạy, giáo viên có thể nghiên cứu sử dụng phối hợp giữa các kỹ thuật dạy học khác nhau và ứng dụng c ng nghệ mới để làm phong phú thêm kiến thức cho học sinh. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm, bản thân thấy rằng ứng dụng Quizizz thực sự đem lại hiệu quả và nhiều hứng thú bất ngờ cho người học trong quá trình học tập trực tuyến cũng như trực tiếp nên t i đã mạnh dạn thực hiện đề tài: “Phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học môn Địa lý THPT thông qua ứng dụng phần mềm Quizizz” để chia s  với đồng nghiệp. 

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

– Đề tài nghiên cứu các giải pháp ứng dụng ph n mềm Quizizz góp ph n phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học m n Địa l  ở trường THPT Diễn Châu 2.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận