SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

Giá:
100.00
Môn: Chủ nhiệm
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 399
Lượt tải: 8
Số trang: 51
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 51
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp
– Tổ chức hoạt động đổi mới hình thức tiết sinh hoạt lớp
– Tổ chức trò chơi
– Tổ chức hoạt động sân khấu hóa
– Thi hùng biện
– Tập làm MC

 

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Tổ chức hoạt động giáo dục là quá trình trong đó dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục, học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động khác nhau của đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình.
Sinh hoạt lớp là loại hình hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo quy mô lớp. Mục tiêu của sinh hoạt lớp là góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sinh hoạt lớp đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các công việc, hoạt động của lớp, của trường diễn ra trong tuần, tháng, học kỳ, sau mỗi chủ đề, phong trào,… Bên cạnh đó, sinh hoạt lớp tạo cơ hội cho học sinh phát huy tính tự giác, tinh thần hợp tác, năng lực điều hành, tự quản của học sinh. Nội dung của sinh hoạt lớp phong phú, đa dạng, xây dựng thành các chủ đề.
Tuy nhiên hiện nay, đa số học sinh không thích giờ sinh hoạt lớp. Nguyên nhân chính là học sinh không được cùng nhau tổ chức, tham gia vào giờ sinh hoạt lớp. Nội dung giờ sinh hoạt còn khô cứng, lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của các em. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề của chính các em phải giải quyết, mà tiết sinh hoạt chủ yếu là để giải quyết vấn đề của thầy cô. Hơn nữa, hình thức tổ chức giờ sinh hoạt còn đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học sinh. Giáo viên nhiều khi còn quá nghiêm khắc, không gần gũi, không đặt mình vào vị trí các em để hiểu các em.
Nhận thức được tầm quan trọng của tiết sinh hoạt lớp, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho các em về mọi mặt như đạo đức, trí dục, thể dục, lao động,…cho học sinh, đồng thời khắc phục tình trạng học sinh cảm thấy nhàm chán khi đến tiết sinh hoạt lớp, thời gian qua chúng tôi đã luôn tìm cách thay đổi nội dung, hình thức của các tiết sinh hoạt lớp, thông qua hoạt động trải nghiệm theo từng chủ đề. Kết quả chúng tôi nhận thấy những tiết sinh hoạt lớp đã thực sự nhận được sự đồng tình ủng hộ và thu hút được các em học sinh. Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm”.
2. Tính mới, tính khoa học và tính hiệu quả của đề tài
2.1. Tính mới của đề tài
– Đa dạng hóa hình thức thể hiện, gắn nội dung với thực tiễn cuộc sống giúp học sinh phát triển kĩ năng sống để hoàn thiện đạo đức, trí dục, thể dục, mĩ dục, lao động,…

– Tổ chức giờ sinh hoạt lớp vừa đảm bảo theo yêu cầu của một tiết dạy thông thường, vừa mang đặc thù riêng, trong đó người thầy giáo không hoàn toàn chủ động trong quá trình tổ chức mà phải thật sự linh hoạt, sáng tạo, phụ thuộc vào nội dung cụ thể của lớp, của ban cán bộ lớp và của từng học sinh. Giáo viên chỉ là người tham dự, góp ý định hướng, giúp học sinh đưa ra kết luận phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các em.
– Xây dựng giờ sinh hoạt lớp trở thành trung tâm và là động lực thúc đẩy cho cả quá trình dạy- học, giáo dục, rèn luyện các hành vi, phẩm chất, nhân cách của học sinh.
2.2. Tính khoa học của đề tài
– Nội dung của đề tài được trình bày khoa học, các luận điểm, luận cứ và các thông số có tính chính xác.
– Đề tài đáp ứng được quan điểm giáo dục tích cực đang được xã hội quan tâm.
2.3. Tính hiệu quả
– Đề tài áp dụng có hiệu quả trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh về năng lực, phẩm chất và trí tuệ.
– Đặc biệt đề tài phát huy tính kỹ năng để giải quyết những tình huống trong học tập và cuộc sống.
3. Phương pháp tiến hành: Đề tài sử dụng nhiều phương pháp

– Phương pháp điều tra, khảo sát – Phương pháp phân tích tổng hợp
– Phương pháp nghiên cứu tài liệu – Phương pháp so sánh, đối chiếu
– Phương pháp phân loại, thống kê – Phương pháp thực nghiệm sư phạm
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: HS lớp 11A9 Trường THPT Diễn Châu 5; HS lớp 12 A6 Trường THPT Tân Kỳ 3
– Phạm vi nghiên cứu: HS lớp 11A9 Trường THPT Diễn Châu 5; HS lớp 12 A6 Trường THPT Tân Kỳ 3
5. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm
Ngoài phần đặt vấn đề, phần kết luận, đề tài có các nội dung sau
– Cơ sở lý luận
– Thực trạng của vấn đề
– Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện thông qua hoạt động trải nghiệm

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Hoạt động trải nghiệm
Theo từ điển tiếng Việt “trải nghiệm là trải qua, kinh qua”. Nghĩa là trải nghiệm là kết quả của quá trình tương tác của con người với hiện thực đời sống. Trong ứng dụng sư phạm, trải nghiệm được hiểu chính là sự thực hành trong quá trình đào tạo và giáo dục: là một trong những phương pháp đào tạo nhằm giúp người học không những có được năng lực thực hiện mà còn có những trải nghiệm về cảm xúc, ý chí và nhiều trạng thái tâm lý khác. Như vậy, học qua trải nghiệm sẽ gắn liền với kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân.
Hoạt động trải nghiệm chính là hoạt động trong đó con người thể hiện sự tương tác của chính bản thân với thực tiễn khách quan, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân con người.
1.1.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm
Tổ chức hoạt động trải nghiệm là cách tổ chức hoạt động giáo dục, trong đó dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân được trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất và phát huy tiềm năng sáng tạo của học sinh. Nói cách khác, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm trong thực tiễn để tích lũy và chiêm nghiệm các kinh nghiệm, từ đó có thể khái quát thành sự hiểu biết theo cách riêng của mình.
Nội dung hoạt động trải nghiệm mang tính tích hợp và phân hoá cao. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, đòi hỏi phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Hoạt động trải nghiệm giúp lĩnh hội những kinh nghiệm mà các hình thức học tập khác không thực hiện được, thể hiện qua các chủ đề đa dạng, phong phú, vừa đảm bảo yêu cầu chung và vừa phù hợp với đặc điểm của từng trường, từng địa phương.
Với cách hiểu về hoạt động trải nghiệm như trên, có thể thấy bất kỳ môn học, lĩnh vực nào cũng có thể xây dựng nội dung trải nghiệm. Nội dung trải nghiệm rất đa dạng, mang tính tổng hợp, tổng hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều môn, nhiều lĩnh vực học tập, giáo dục như: đạo đức, trí tuệ, kỹ năng sống, giá trị sống, nghệ thuật, thẩm mỹ, thể chất, an toàn giao thông, môi trường…. giáo viên có thể lựa chọn những vấn đề thiết thực, gần gũi với cuộc sống thực tế, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của học sinh, giúp các em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi.
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục có ưu thế về quy mô tổ chức. Có nhiều cách tổ chức như: Theo nhóm, khối lớp, trường hoặc liên trường. Hoạt động trải nghiệm có khả năng thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn, ban giám hiệu nhà trường, hội phụ huynh, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương, các nhà hoạt động xã hội, những nghệ nhân, người lao động tiêu biểu ở địa phương,…
1.1.3. Hoạt động trải nghiệm trong giờ sinh hoạt lớp chủ nhiệm
Hoạt động trải nghiệm trong giờ sinh hoạt lớp vừa tạo điều kiện cho học sinh mở rộng, củng cố nội dung các môn học trên lớp vừa tạo điều kiện để học sinh xâm nhập vào đời sống thực tiễn, “nhúng mình” trong môi trường thực tiễn để thông qua đó bộc lộ các phẩm chất và giá trị cũng như xây đắp các giá trị.
Hoạt động trải nghiệm trong giờ sinh hoạt lớp với tính đa dạng của nó sẽ thu hút học sinh tham gia vào quá trình tổ chức hoạt động. Tính đa dạng, phong phú của hoạt động giáo dục thể hiện rõ rệt ở nội dung và hình thức hoạt động, các điều kiện thực hiện hoạt động. Hoạt động trải nghiệm trong giờ sinh hoạt có sự mở rộng về không gian, thời gian, giúp người học lựa chọn các loại hình khác nhau phù hợp với sở thích, hứng thú, đồng thời học sinh được tham gia và làm chủ quá trình đó, bởi vậy, đây là môi trường lý tưởng để người học được “làm việc” và “học tập” lý thú, bổ ích.
Mỗi lứa tuổi và cá nhân học sinh có nhu cầu và sở thích khác nhau, vì vậy cần thay đổi thường xuyên hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động, thay đổi thường xuyên “thực đơn” hoạt động là yêu cầu tất yếu với nhà giáo dục để duy trì nhu cầu và hứng thú của học sinh. Vì vậy, chúng ta cần phải đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp.
* Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp
– Xây dựng bộ máy tổ chức
– Sinh hoạt theo chủ đề
– Giáo dục văn hóa địa phương
* Đổi mới hình thức tiết sinh hoạt lớp
– Tổ chức các trò chơi
– Sân khấu hóa
– Thi hùng biện
– Tập làm MC
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thuận lợi
Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng, quan tâm đến việc giáo dục đạo đức và phát triển năng lực của học sinh. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác chủ nhiệm cũng như năng lực chủ nhiệm của giáo viên làm công tác chủ nhiệm để có những chiến lược mới nhằm xây dựng những tập thể lớp chất lượng theo tiêu chí “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Các bộ phận trong nhà trường luôn quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp, luôn có tinh thần tự nguyện hợp tác với các giáo viên làm công tác chủ nhiệm để việc giáo dục đạo đức và kết quả học tập của học sinh đạt kết quả tốt nhất.
Gia đình học sinh phần lớn đã có sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện ở trường, nên sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh có nhiều thuận lợi. Bản thân các em đều có nhận thức khá, tương đối ngoan, có ý thức trong học tập và rèn luyện, luôn cố gắng vươn lên học tập tốt.
Chúng tôi là những giáo viên đã ra trường hơn mười lăm năm và cũng đã nhiều năm làm công tác chủ nhiệm nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Đồng thời, chúng tôi là những giáo viên luôn muốn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chủ nhiệm của những đồng nghiệp tiêu biểu khác nên đã giúp chúng tôi có những thành công đáng kể.
1.2.2. Hạn chế
Trước đây, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên thường thực hiện theo các bước như sau: Tổ trưởng từng tổ báo cáo tình hình tổ mình tuần qua về các mặt chuyên cần, học tập, vệ sinh, trật tự. Nêu rõ tên các bạn thực hiện tốt, các bạn còn vi phạm. Sau đó, lớp trưởng tổng kết, rồi giáo viên nhận xét khen ngợi học sinh tốt, nhắc nhở học sinh còn vi phạm các mặt. Kế tiếp, giáo viên phổ biến các công việc trong tuần tới. Cuối cùng, nếu còn ít thời gian thì học sinh hát là xong, thậm chí có tiết sinh hoạt do học sinh vi phạm nhiều trong tuần, giáo viên chủ nhiệm “xét xử” đến quá giờ vẫn chưa cho các em về, hoặc ở lại làm vệ sinh lớp. Từ đó, tiết sinh hoạt trở nên nhàm chán, khó khăn đối với học sinh và cả giáo viên. Học sinh thường có cảm giác rất nặng nề và các em có thái độ “quay lưng lại” với tiết sinh hoạt lớp, các em chỉ ngồi đó đợi cho hết giờ rồi về. Các em học sinh có một cảm giác đến tiết sinh hoạt lớp như là một cực hình, vì bao nhiêu việc trong một tuần đều được nhắc nhở xử lý trong tiết sinh hoạt lớp.
Tập thể lớp 11A9 và 12A6 của hai trường, trong đó đa số học sinh là con em gia đình làm nông nghiệp, một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em có bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà, thiếu sự quan tâm thường xuyên của bố mẹ, còn một số phụ huynh chưa thực sự để tâm đến việc học và giáo dục con cái, phó mặc cho nhà trường. Điều này cũng là một yếu tố khó khăn đối với giáo viên chủ nhiệm.
Bên cạnh những mặt tích cực thì còn nhiều tác động mặt trái đến các em như quán internet, Bi-a, nhiều trò chơi không lành mạnh lôi cuốn các em,… Trường THPT Diễn Châu 5 cũng như Trường THPT Tân Kỳ 3 có địa bàn rộng cũng là một khó khăn trong quản lý học sinh, nhất là sau giờ tan trường.
Mặt khác, một số học sinh còn có tính ham chơi, chưa xác định rõ nhiệm vụ học tập nên dẫn đến việc giáo viên chủ nhiệm hoàn thành kế hoạch đề ra còn chậm, chưa như mong muốn.
Nhiều em có năng lực học tập, nhưng thiếu các kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống đó là điều đáng tiếc.
Thực trạng đó luôn là rào cản, gây khó khăn cho những người làm công tác chủ nhiệm lớp. Để nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm, bản thân chúng tôi không ngừng học hỏi và luôn đổi mới nội dung và phương pháp trong giờ sinh hoạt lớp để nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp.
Để nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp, chúng tôi những người làm công tác chủ nhiệm không ngừng học hỏi và đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp để đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục đang đặt ra.
Kết quả học sinh về sự hứng thú trong giờ sinh hoạt lớp

TT Nội dung Có Không Ghi chú
1 Nội dung sinh hoạt xưa nay gây sự yêu thích
cho bản thân em chưa?
2 GVCN có thường xuyên thay đổi hình thức chủ
nhiệm không?
3 Em có bằng lòng các tiết sinh hoạt trong thời
gian qua?
Kết quả hai lớp khảo sát tại hai trường

Lớp Có Không
11A9 (42 HS – DC 5) 15/42 36% 27/42 64%
12A6 (40 HS – TK3) 16/40 40% 24/40 60%
Phân tích đánh giá thực trạng:
Qua kết quả khảo sát cho thấy, nhiều em còn chưa bằng lòng với giờ sinh hoạt lớp.
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
Về phía GV: bản thân một số giáo viên chưa tìm tòi, đầu tư cho tiết sinh hoạt lớp, thường làm theo khuôn mẫu như là: đánh giá các hoạt động trong tuần, xử lý những vi phạm nội quy nề nếp, lo lắng cho chất lượng học tập của học sinh nên khi có học sinh vi phạm về các lỗi không thuộc bài, hay vi phạm nội quy thì giáo viên chủ nhiệm thường đem ra tiết sinh hoạt lớp để “mổ xẻ” la mắng học sinh làm học sinh luôn có thái độ sợ đến tiết sinh hoạt lớp hoặc không chú ý tham gia. Các em nghĩ tiết sinh hoạt như một phiên tòa xét xử tội phạm. Giáo viên quá nghiêm khắc, không thân thiện, thường xuyên chê học trò nhiều hơn là khen ngợi (60-70% là chê học sinh, đúng ra phải là ngược lại). Giáo viên không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu, đôi khi còn áp đặt, không cho các em có cơ hội để “phản biện” hoặc trình bày ý kiến về những lỗi lầm của mình. Một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức các buổi sinh hoạt, nội dung giờ sinh hoạt còn khô cứng, lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh. Vì vậy, các em không thực sự cảm nhận được vấn đề của mình cần phải giải quyết mà xem đó là vấn đề của thầy cô.
Về phía HS: luôn ở thế bị động, không biết mình phải làm gì và tham gia cái gì trong tiết sinh hoạt lớp. Không có học sinh nào thật sự muốn phát biểu ý kiến, khiến cho buổi sinh hoạt trở thành một chiều, vô cùng thụ động và chẳng có tác dụng gì nhiều với những vấn đề đáng lẽ cả lớp phải cùng nhau nhiệt tình thảo luận.
– Học sinh chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của mình trong giờ sinh hoạt lớp.
– Thái độ học tập của các em trong giờ sinh hoạt lớp chưa tích cực, đặc biệt là không mấy hứng thú.
– Học sinh chưa huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học và từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác để tổ chức các hoạt động trải nghiệm.
Hơn nữa, công tác chủ nhiệm chủ yếu là kiêm nhiệm. Thực tế hiện nay chưa có một khóa đào tạo chính thức nào cho giáo viên chủ nhiệm. Chính vì vậy, không nhiều giáo viên chủ nhiệm thực sự có năng lực làm chủ nhiệm, làm công tác chủ nhiệm chủ yếu bằng kinh nghiệm của bản thân, cộng với trao đổi học hỏi từ đồng nghiệp trong nhà trường. Bên cạnh đó, số tiết dành cho giáo viên chủ nhiệm còn quá ít, chỉ bốn tiết trong một tuần, chưa tương xứng với công sức giáo viên đầu tư vào công tác chủ nhiệm, dẫn đến nhiều giáo viên chưa hăng say với công tác chủ nhiệm.
1.2.4. Một số giải pháp
1.2.4.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm
Trước hết phải xác định rõ, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò như một người cha, người mẹ dạy dỗ, uốn nắn, dìu dắt các em.
Tâm lý giáo viên chủ nhiệm, ai cũng muốn học sinh mình phụ trách luôn ngoan, học giỏi, tập thể lớp luôn học tập tiến bộ, đồng thời hình thành những phẩm chất chủ yếu và phát huy được các năng lực ở các em. Chính vì lẽ đó, người giáo viên chủ nhiệm, nâng cao khả năng sư phạm, óc sáng tạo, tăng cường khả năng tự nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp trong quá trình chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó khăn, gian khổ và sự gần gũi, thân thiết với các đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả việc chủ nhiệm lớp. Đó chính là nâng cao kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, phát huy được các năng lực của học sinh.
Trước sự đòi hỏi ngày càng cao của gia đình học sinh, của xã hội, và của chính học sinh, người giáo viên phải tự hoàn thiện mình, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, để học sinh nhìn nhận, đánh giá người thầy với thái độ: “Trọng thầy vì đạo đức của thầy. Phục thầy vì kiến thức của thầy. Quý mến thầy vì lòng độ lượng của thầy.”

Như vậy, người giáo viên bằng nhân cách, trí tuệ và tấm lòng của mình sẽ tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách, năng lực, kỹ năng của học sinh, khẳng định được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm trong tình hình mới.
1.2.4.2. Đối với học sinh
Học sinh đóng vai trò quan trọng cho thành công của buổi sinh hoạt lớp. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải hướng cho học sinh tích cực tham gia trong buổi sinh hoạt, phải gợi ý, khuyến khích các em tham gia trao đổi, bàn bạc, thảo luận. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt được tâm tư, hoàn cảnh của học sinh để gợi ý “bắt mạch” học sinh để cho các em bày tỏ những nỗi lòng, những cảm xúc của của mình. Để từ đó học sinh tích cực tham gia hoạt động trong tiết sinh hoạt lớp.
2. ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI LỚP CHỦ NHIỆM
2.1. Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp
2.1.1. Đổi mới xây dựng bộ máy tổ chức
Cơ sở để lựa chọn cán bộ lớp có thể căn cứ vào hồ sơ học bạ của học sinh, căn cứ vào những thông tin cá nhân của học sinh mà giáo viên chủ nhiệm đã thu thập được, căn cứ vào tín nhiệm của tập thể lớp, sự năng nổ, nhiệt tình, ý thức tổ chức kỷ luật, tính gương mẫu và các biểu hiện ban đầu của học sinh trong tập thể lớp.
GVCN cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp, có thể phân thêm tổ phó, bàn trưởng (có sự thay đổi luân phiên theo từng tháng để học sinh phát huy tốt vai trò của mình).
Xây dựng đội ngũ tự quản là nền tảng cho công tác chủ nhiệm và cũng là một việc làm quan trọng và khó khăn đối với giáo viên chủ nhiệm. Khi tìm được đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng học sinh ý thức trách nhiệm cao đối với lớp, phục vụ tập thể lớp, biết phê bình và tự phê bình, có phương pháp quản lý lớp.
Mỗi tháng họp một lần để tổng kết rút kinh nghiệm, giao kế hoạch nhiệm vụ tháng tới, lập sổ theo dõi, mỗi tuần giao ban một lần vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ thứ 6 để thứ 7 có số liệu sinh hoạt kịp thời.
Trong xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm cần chú ý chọn đúng nguồn, tránh việc thay đổi cán bộ lớp.
Thông qua các hoạt động, giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ và hướng dẫn ban cán sự lớp làm việc để các em phát huy khả năng lãnh đạo của mình.
2.1.2. Sinh hoạt theo chủ đề
Thay vì cách làm xưa nay là giáo viên chủ nhiệm “thuyết giảng” vì bài học đạo đức một chiều, phê bình những sai phạm cũng như biểu dương những thành

tích một chiều thì nay chúng ta đưa ra những chuyên đề phù hợp cho học sinh thảo luận, trải nghiệm trong giờ chủ nhiệm.
Nội dung các chuyên đề phải thật gần gũi, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Có thể theo chủ điểm hàng tháng, hoặc những vấn đề đang được xã hội quan tâm như môi trường sống, an toàn giao thông, tình bạn, tình yêu lứa tuổi học trò, ứng phó đại dịch covid-19, xây dựng lớp học trực tiếp an toàn, hiệu quả,…
Tổ chức các hoạt động theo chủ đề là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo viên chủ nhiệm. Thông qua sinh hoạt theo chủ đề có tác dụng nâng cao nhận thức cho học sinh về các vấn đề chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục ý thức đạo đức, nhân văn, thẩm mỹ, kỹ năng sống cho học sinh, góp phần tạo nên sự phát triển hài hòa, cân đối và toàn diện ở các em. Hoạt động theo chủ đề còn có tác dụng củng cố, phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể, tạo nên sự gắn bó giữa các thành viên. Nếu giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt theo chủ đề thì sẽ phát huy được tiềm năng của các lực lượng gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp
10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)