Search
Close this search box.

SKKN Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2

4.5/5

Giá:

30.000 đ
Cấp học: Tiểu học
Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 867
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
14
Lượt tải:

10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Điều tra phân loại học sinh để kịp thời có kế hoạch giúp đỡ học sinh
2. Thực hiện tốt tiết sinh hoạt cuối tuần
3. Hướng học sinh biết đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau
4. Giáo dục qua các câu chuyện kể
5. Tạo môi trường học tập thân thiện
6. Công tác phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội

Mô tả sản phẩm

MỞ ĐẦU
I.Tính cấp thiết của đề tài:
Từ ngày vào ngành làm công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp, tôi  luôn có quan điểm và đề cao “Công tác chủ nhiệm lớp” gắn liền với hoạt động dạy và học. Bởi vì mục tiêu giáo dục tiểu học là đào tạo các em trở thành con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá  đất nước.
Để thực hiện nhiệm vụ này, đòi hỏi người giáo viên không ngừng phấn đấu học tập, là người có kiến thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy“Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 – 2” không những nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức mà còn hình thành được những kỹ năng sống cho học sinh, góp phần làm giàu trí thức một hành trang cần thiết cho cuộc đời của các em.
Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, đứng trước thềm thế thế kỷ XXI phải tự mình vươn lên cùng với sự chuyển mình của đất nước, của toàn thế giới.       Với kinh nghiệm trong quá trình  dạy và học. tôi rút ra  một số bài học kinh nghiệm cho riêng mình về “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 – 2” đây là  việc làm không thể thiếu được  đối với giáo viên Tiểu học, nó góp phần nâng cao chất lương giáo dục toàn diện cho học sinh.
Các em trở thành con người có đức, có tài là hạt nhân tương lai của đất nước. Đó là nguyện vọng của bản thân tôi muốn góp một phần công sức của mìnhvào sự nghiệp giáo dục. Với ý đó tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 – 2”
II.Mục tiêu của đề tài:
1.Mục tiêu chung:
–  Mục đích nghiên cứu kinh nghiệm  này  là nhằm nắm bắt thực trạng chất lượng dạy và học.
–  Phân tích nguyên nhân cơ bản  làm hạn chế chất lượng dạy và học.
– Tìm ra những biện pháp thích hợp để thực hịên tốt công tác dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục một cách tốt nhất.
2.Mục tiêu cụ thể:
– Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh về trình độ tiếp thu bài học, năng khiếu cá nhân, nhu cầu hứng thú, thói quen thực hiện các hành vi đạo đức để tiếp tục giáo dục và phát triển trở thành những tài năng của đất nước.
– Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập của học sinh.
– Tìm hiểu chất lượng học sinh ở những năm học trước để phát hiện học sinh còn hạn chế ở những điểm nào, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để các em có kiến thức vững vàng học tốt các bậc học trên.
– Nhiệm vụ của kinh nghiệm này cũng chính là cái đích mình cần đạt tới  tức là kết quả về  kiến thức ,năng lực và phẩm chất của học sinh qua từng năm học.
Qua giảng dạy, tìm hiểu nghiên cứu cần rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng rộng rãi trong công tác giáo dục nhằm các em trở thành con ngoan trò giỏi.
III.Yêu cầu của nội dung đề tài:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Đi sâu vào tìm hiểu tình hình thực tế học sinh trong lớp về đặc điểm tâm sinh lý học sinh, độ tuổi, học sinh năng khiếu, học sinh cá biệt. Tìm hiểu về kinh tế gia đình học sinh phối hợp chặt chẽ công tác kết hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội để có biện pháp giáo dục cho từng em.
Qua khảo sát chất lượng đầu năm học  phân thành nhóm các đối tượng học sinh . Ở mỗi nhóm đối tượng học sinh giáo viên đều gần gũi trò chuyện để biết được những mặt hạn chế hay yếu tố năng động ở từng học sinh. Từ đó, định hướng cho các em cách học tập và rèn luyện  có khoa học đem lại chất lượng cao. Qua đó người giáo viên có thêm kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
CHƯƠNG II: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.2 Nội dung, quy mô, địa điểm thực hiện:
Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục, là cấp học tạo những cơ sở ban đầu cơ bản là bền vững cho các em học các bậc học trên. Chính vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sư phạm cao đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp mới nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý, trình độ từng đối tượng học sinh trong lớp để có hướng giảng dạy và giáo dục đạt kết quả phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước, đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đề ra.
Công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2 là một nội dung về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học. Đặc biệt là vùng khó khăn có các lớp ghép việc công tác chủ nhiệm càng phải  được nâng cao hơn nữa. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Trong  trường tiểu học, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh là cầu nối giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.
Hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên, bởi yêu cầu  của xã hội đang phát triển, học sinh  bởi sự mưu sinh của gia đình, phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.
* Về thực trạng:
Trường Tiểu học Lạng San là xã thuộc trung tâm cụm Bắc.Cách trung tâm huyện  2 trục cây số. Phân trường Bản Sảng cách trường chính 6 cây số .Đa số học sinh chăm ngoan, nhưng bên cạnh đó cùng với sự phát triển của đời sống hiện nay kéo theo sự đua đòi, học hỏi cách sống mới bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Mặt tiêu cực đã ảnh hưởng tới một số em, khi gia đình còn thiếu sự quan tâm,học sinh đi học muộn,thiếu đồ dùng học tập ,nghỉ học không phép.Từ lí do đó giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về học tập của em đó ,giáo viên kịp thời động viên học sinh,qua đó các em đi học đều và học tâph có tiến bộ hơn.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
–  Nghiên cứu lý luận: Sưu tầm các tài liệu, cơ sở lý luận về học sinh trong lớp.
– Nghiên cứu thực tiễn: Quan sát những hoạt động của học sinh, phương pháp tổ chức của giáo viên qua các hoạt động học của học sinh trong lớp.
– Quan sát ghi chép: Quan sát quá trình học sinh tham gia các hoạt động của lớp, trò chuyện thăm dò ý tưởng của học sinh. Sau khi quan sát xong, thu thập những vấn đề liên quan và ghi chép lại một cách cụ thể, chính xác với từng học sinh.
–  Xử lý kết quả nghiên cứu bằng thống kê toán học: Sau khi đã điều tra thu thập được đầy đủ số liệu thì tính điểm, xây dựng bảng số minh hoạ các kết quả nghiên cứu.
* Kết quả khảo sát đầu năm
Đầu năm học để nắm được kỹ năng của học sinh tôi đã tiến hành khảo sát lần 1 khi chưa áp dụng các biện pháp:
Tháng Lớp chủ nhiệm Tổng số HS Môn Kiến thúc           Năng lực              Phẩm chất

HT          Đạt       Đạt
……… 1+2 9 TV 6 chiếm 66,7% 6 chiếm 66,7% 7 chiếm 77,8%
Toán 5 chiếm 55,6% 6 chiếm 66,7% 8 chiếm 88,9%

* Thực hiện phương pháp nghiên cứu như sau:
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp bản thân tôi đã đúc rút cho mình một số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiêm lớp, cụ thể là: Bước vào năm học mới tôi nắm bắt ngay tình hình chung của lớp cũng như điều kiện hoàn cảnh của mỗi học sinh. Tìm hiểu khả năng, năng lực của mỗi em, nắm được kĩ năng của học sinh:
– Học sinh kiến thức,kĩ năng,phẩn chất
– Học sinh kiến thức chưa hoàn thành
– H ọc sinh kĩ năng chưa thành
– Phẩm chất chưa đạt
– Học sinh có những năng khiếu đặt biệt
– Học sinh  chưa hoàn thành, chưa đạt
– Học sinh khó khăn trong học tập.
– Học sinh cá biệt
– Học sinh mồ côi
Với đặc điểm tình hình của lớp như vậy, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tôi  đề ra một số giải pháp  “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 – 2”
Vào năm học mới tôi tiến hành họp lớp, ổn định lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Tổ chức bầu Hội đồng tự quản  của lớp, sau đó cho biểu quyết để bầu ra những em có ý thức tốt, học giỏi , có năng lực để cùng với cô giáo đưa phong trào học tập của lớp đi lên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cán sự:
+ Chủ tịch hội đồng tự quản: bao quát công việc chung của lớp, theo dõi tình hình chung của lớp, giám sát các nhiệm vụ của cán sự lớp, kiểm tra cơ sở vật chất phụ trách lớp trong sinh hoạt, hoạt động tập thể dưới sự hỗ trợ của cô giáo.
+ Lớp phó chủ tịch hội đồng tự quản: làm thay nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp trưởng nghỉ vắng, ghi nhận những bạn học thuộc bài, không thuộc bài, những bạn có ý thức trong học tập cũng như những bạn còn lười học.
+ Bầu ra các ban như ban văn nghệ, ban học tập, ban đối ngoại ,ban lao động vệ sinh .
Triển khai họp phụ huynh học sinh lớp thông qua nội quy của nhà trường cũng như của lớp. để phụ huynh nắm được và phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm một cách chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục học sinh, trong năm học có thể bầu lại các ban chủ tịch hội đồng tự quản để tạo điều kiện cho các em được phát huy năng lực và hòa nhập với mọi người.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Chủ nhiệm
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu
Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan
STK Vietcombank: 1037627258 Copy

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Tailieu GV (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)