SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14 – 15

Giá:
50.000 đ
Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1752
Lượt tải: 11
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14 – 15” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.4.3. Lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn chạy 1.500m nam lứa tuổi 14-15 Trường THCS
2.4.3.1. Xác định yếu tố nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1.500m
2.4.3.2. Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1500m trường THCS

Mô tả sản phẩm

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  • Lý do chọn đề tài. 

Điền kinh là một môn phổ biến có nội dung đa dạng phù hợp với mọi lứa tuổi và là một loại hình hoạt động gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy bài tập Điền kinh là phương tiện, là biện pháp tốt nhất để rèn luyện nhằm hoàn thiện và nâng cao sức khoẻ. Những bài tập chạy nói chung và chạy bền nói riêng được dùng để tăng cường khả năng chức phận của hệ thống các cơ quan trong cơ thể. Trội hơn là hệ thống tim mạch, hô hấp…

Cự ly chạy 1.500m thuộc một trong hai nội dung thi đấu của chạy cự ly trung bình, là một môn thể thao tổng hợp cả hai quá trình ưa khí và yếm khí. Mặc dù sử dụng tốc độ tối đa không cao trên toàn cự ly như chạy cự ly ngắn. Nhưng muốn đạt được thành tích đỉnh cao việc tập luyện các bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian chạy đến  mức tối đa là vô cùng khó khăn và cần thiết bởi lẽ khi rút ngắn thời gian chạy cần phải sử dụng tốc độ tương đối cao, nếu các em không có sức bền chuyên môn thì sẽ không khắc phục được trạng thái cực điểm sẽ dẫn đến không đạt được thành tích cao. Vì vậy nâng cao sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 1.500m là rất có ý nghĩa.

Tại Trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc Thanh Hoá phong trào TDTT phát triển rất mạnh trong đó Điền kinh là một trong những môn thể thao có thành tích cao so với các trường khác trong Huyện. Nhưng thành tích đó chưa cao so với các trường ở huyện khác trong tỉnh, thành phố khác trong nước. Để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện điền kinh  và nâng cao thành tích chạy 1.500m đặc biệt với các em nam nói riêng thì cần phải chú trọng vào việc huấn luyện làm sao phát triển thể lực chuyên môn cho phù hợp với lứa tuổi trình độ của các em.

Thành công trên lĩnh vực nghiên cứu lựa chon hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho các em chạy 1.500m của các tác giả: Nguyễn Xuân Bảy, Nguyễn Đức Triệu…đều nghiên cứu ở các đối tượng khác nhau. Những kết quả nghiên cứu phần nào phản ánh được nội dung phát triển sức bền chuyên môn và là cơ sở để lựa chọn bài tập của đề tài.

Xuất phát từ những lý do trên với mục đích muốn tiếp xúc với công tác huấn luyện thể thao, nâng cao thành tích cho đội tuyển học sinh giỏi TDTT của nhà trường, tôi mạnh dạn tiến hành:

“Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14-15  trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá”  

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m cho đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc -Thanh Hoá

Giả thuyết của đề tài là : trong điều kiện hiện nay của trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá.

Nếu áp dụng các bài tập thể lực chuyên môn mà chúng tôi lựa chọn sẽ có tác dụng nâng cao thành tích chạy 1500m cho đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc -Thanh Hoá

1.2. Mục tiêu của đề tài : 

 

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn chạy 1.500m của đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc -Thanh Hoá

Mục tiêu 2: Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc -Thanh Hoá

1.3. Đối tượng nghiên cứu.

 

Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển học sinh giỏi nam chạy 1500 m trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá  

Đối tượng thực nghiệm:

– 10 học sinh nam trong đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14- 15 trường  THCS Hải Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá 

 

 Địa điểm nghiên cứu.

 

Trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc Thanh Hoá”  

Sân vận động trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc -Thanh Hoá”  

 

1.4. Phương pháp nghiên cứu.

Để giải quyết nhiệm vụ trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 

1.4.1.  Phương pháp đọc và phân tích tài liệu tham khảo.

 

Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu như: Sách giáo khoa Điền kinh, thể lực như, một số vấn đề đào tạo VĐV trẻ, một số phương pháp huấn luyện VĐV chạy cự ly trung bình của một số chuyên gia và một số đề tài nghiên cứu về sức bền chuyên môn cho VĐV cấp cao cho chúng tôi thấy được cơ sở lý luận về phương pháp và các thể lực chuyên môn sao cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

1.4.2.  Phương pháp phỏng vấn toạ đàm.

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu hỏi đối với 20 giáo viên có trình độ thâm niên công tác lâu năm các môn chạy cự ly trung bình và dài. Thông qua phương pháp phỏng vấn chúng tôi đã thu thập được một số test và các bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho các học sinh chạy 1.500m.

1.4.3  Phương pháp quan sát sư phạm.

Chúng tôi quan sát các buổi tập luyên và thi đấu của các học sinh chạy 1.500m nam để đánh giá sự tiếp thu lượng vận động, khả năng phối hợp vận động, qua đó có thể xác định khối lượng cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

1.4.4  Phương pháp kiểm tra sư phạm

Phương pháp này được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng của đối tượng nghiên cứu đồng thời để kiểm tra kết quả của hệ thống bài tập. Đề tài tiến hành kiểm tra hai giai đoạn trước thực nghiệm và sau thực nghiệm. Để kiểm tra và đánh giá hiệu quả các bài tập chúng tôi lựa chọn một số test để đánh giá như:

– Chạy 100m xuất phát cao (Tốc độ trong chạy 1.500m)

– Bật xa 10 bước tại chỗ (sức mạnh – bền)

– Chạy 400m đánh giá khả năng phân phối tốc độ và sức bền chuyên môn.

– Chạy 1500m (đánh giá kết quả của quá trình tập luyện)

1.4.5  Phương pháp thực nghiệm sư phạm.

Bằng phương pháp này chúng tôi có cơ sở để đánh giá hiệu quả các bài tập lựa chọn, đề tài tiến hành thực nghiệm với 10 nam học sinh chạy 1500m của Trường THCS Hải Lộc – Hậu Lộc Thanh Hoá và chia thành 2 nhóm:

 

* Nhóm 1: Là nhóm thực nghiệm gồm 5 học sinh tập luyện theo các bài tập chúng tôi đã lựa chọn.

 

* Nhóm 2: Là nhóm đối chứng gồm 5 học sinh tập luyện theo kế hoạch huấn luyện thông thường.

2.2.6 Phương pháp toán học thống kê:

Trong quá trình nghiên cứu đề tài sẽ sử dụng các công thức toán học thống kê sau:

 

* Tính số trung bình cộng:

    (n<30)

Trong đó:

: Là trị số trung bình.

: Là ký hiệu tổng.

xi: Giá trị của các mẫu riêng biệt.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)
6
KHTN
4.5/5

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)