SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8

Giá:
50.000 đ
Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 374
Lượt tải: 4
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Lựa chọn chỉ tiêu thực trạng thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK
-Bật xa tại chỗ (m): Đánh giá sức mạnh bột phát.
– Bật xa 3 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh tốc độ.
– Bật xa 9 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh bền.
– Chạy đạp sau 50m: Đánh giá sức mạnh bền
– Chạy 30m tốc độ cao (s): Đánh giá tốc độ tối đa trong chạy đà.
– Chạy 30m XP thấp (s): Đánh giá tốc độ trong chạy đà.
– Chạy 60m (s): Đánh giá sức bền tốc độ.
3.2. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK

 

Mô tả sản phẩm

  1. PHẦN MỞ ĐẦU.
  2. Lý do chọn đề tài:

 

              Đất nước ta từng bước xây dựng và phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, từng bước gặt hái nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực Văn hóa, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Thể Dục Thể Thao (TDTT)…Trong đó, nổi bật là lĩnh vực TDTT. TDTT giúp củng cố và nâng cao sức khỏe, góp phần phát triển tầm vóc và thể trạng cho con người Việt Nam. Nhận thấy vai trò quan trọng của TDTT, Đảng và Nhà nước ta đã đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo lên hàng đầu nhằm đáp ứng tốt mục tiêu chung của đất nước, cũng như nhu cầu chung của các nhà trường. Trường THCS Lý Thường Kiệt (LTK) luôn đặt ra những nhiệm vụ cần thiết trong lĩnh vực TDTT nói chung và môn Điền Kinh nói riêng.

Điền kinh là một trong những môn thể thao cơ bản, có vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ yếu trong hệ thống giáo dục thể chất ở nhà trường, trong chương trình TDTT cho mọi người và thể thao thành tích cao các cấp. Đây là một môn học có tính tích cực trong việc phát triển các tố chất thể lực “sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và khả năng phối hợp vận động”.

        Điền kinh bao gồm nhiều môn tập luyện và thi đấu. Trong đó có môn Nhảy xa. Để đạt được thành tích cao trong tập luyện và thi đấu môn nhảy xa, nhiệm vụ xây dựng và phát triển các yếu tố thể lực đóng vai trò vô cùng quan trọng.       

        Trong những năm qua thành tích môn điền kinh của Trường THCS LTK có những tiến bộ đáng kể. Tuy đã đạt được những thành tích nhất định ở các cấp, nhưng thành tích môn nhảy xa thì còn rất hạn chế.

Trên thực tế, để nâng cao thành tích nhảy xa, người học phải trải qua quá trình tập luyện có hệ thống các bài tập nhằm phát triển thể lực chung và chuyên môn. 

      Ở môn Điền kinh nói chung và môn nhảy xa nói riêng muốn đạt được thành tích tốt thì cần có 2 yếu tố chi phối là: Trình độ kỹ thuật và thể lực. Hai yếu tố này quan hệ mật thiết và khăng khít với nhau tác động qua lại hỗ trợ cho nhau. Muốn thực hiện điều đó cần phải trang bị cho người tập một thể lực tốt đặc biệt là thể lực chuyên môn.

       Trong quá trình giảng dạy nhiều năm tại Trường THCS LTK, việc áp dụng bài tập nâng cao thể lực chuyên môn cho học sinh còn rất hạn chế, chủ yếu đi sâu vào giảng dạy và thể lực chung. Do số giờ ít, số lượng học sinh lại đông. Điều đó đã dẫn đến thành tích môn nhảy xa còn thấp.

         Việc ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của môn điền kinh nói chung cũng như trong giảng dạy kỹ thuật để nâng cao thành tích nhảy xa nói riêng là một việc cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong Trường THCS LTK hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK”   

  1. Mục đích nghiên cứu: Để lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK.

          Để giải quyết mục đích nghiên cứu đề tài, tôi xác định những nhiệm vụ sau:

 Nhiệm vụ 1: Lựa chọn một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh khối 8. 

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn một số bài tập và xây dựng chương trình tập luyện nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh khối 8 .

Nhiệm vụ 3: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả việc sử dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh khối 8. 

  1. Đối tượng nghiên cứu: 

 Gồm 30 học sinh (16HS nam, 14HS nữ) khối 8 Trường THCS LTK. Trong đó có 15 học sinh  thuộc nhóm đối chứng (8 nam, 7nữ); 15 học sinh thuộc nhóm thực nghiệm (8 nam, 7nữ).

  1. Thời gian nghiên cứu:

Đề tài được tiến hành nghiên cứu từ tháng …………đến tháng …………và được chia thành các giai đoạn như sau:   

Giai đoạn 1: Từ tháng …………đến tháng …………xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Từ tháng …………đến tháng …………giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức kiểm tra sư phạm và thực nghiệm sư phạm trên đối tượng nghiên cứu.

         Giai đoạn 3: Từ tháng …………đến tháng …………phân tích kết quả nghiên cứu, viết và hoàn thiện đề tài nghiên cứu, nộp lên hội đồng khoa học nhà trường.

  1. Điạ điểm nghiên cứu: Trường THCS Lý Thường Kiệt – Huyện Hà Trung.
  2. Phương pháp nghiên cứu:

Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài trong quá trình nghiên cứu tôi sử dụng các phương pháp sau:

6.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu:

Thông qua phương pháp đọc và tổng hợp tài liệu có liên quan để thấy được cơ sở lý luận về các phương pháp, các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

6.2. Phương pháp phỏng vấn:

Tôi tiến hành phỏng vấn các giáo viên, HLV có trình độ đại học, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Từ đó lựa chọn được một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn phù hợp với đặc điểm đối tượng góp phần quan trọng trong việc nâng cao thành tích nhảy xa.

6.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm:

Tiến hành kiểm tra qua 2 giai đoạn: Trước và sau thực nghiệm, để đánh giá chính xác hiệu quả cần lựa chọn những bài tập sau:

   – Bật xa tại chỗ (m).

   – Bật 3 bước không đà (m).

              – Bật 9 bước không đà (m).

              – Chạy đạp sau 50m

    – Chạy 30m XP thấp (s). 

              – Chạy 30m tốc độ cao (s)

              – Chạy 60m (s).

    – Thành tích nhảy xa (m).

6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả các bài tập đã được lựa chọn, đề tài đã tiến hành thực nghiệm trên 30 học sinh khối 8. Trong quá trình thực nghiệm tôi chia làm 2 nhóm:  

– Nhóm A: Nhóm thực nghiệm gồm 15 HS, tập  theo bài tập đề tài đưa ra.

– Nhóm B: Nhóm đối chứng gồm 15 HS, tập luyện các bài tập khác.

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
  2. Cơ sở lý luận của SKKN:

1.1. Cơ sở lý luận của sức mạnh tốc độ:

Sức mạnh là khả năng sinh ra lực cơ học bằng sự nỗ lực cơ bắp, hay là khả năng khắc phục lực đối kháng bên ngoài bằng sự nỗ lực của cơ bắp. Khả năng sinh lực của cơ bắp phụ thuộc vào:

– Số lượng đơn vị vận động (sợi cơ) tham gia trong quá trình co cơ.

– Chế độ co của các đơn vị vận động đó

          – Chiều dài của sợi cơ trước lúc co.

Khi số lượng sợi cơ co là tối đa, các sợi co cơ theo chế độ co cứng và chiều dài tối ưu thì cơ sẽ co với lực tối đa, lực đó gọi là sức mạnh tối đa và thường đạt được trong co cơ tĩnh. Sức mạnh tối đa phụ thuộc vào số lượng sợi cơ và thiết diện ngang (độ dày) sợi cơ.

1.2. Cơ sở lý luận của tố chất sức nhanh:.

Sức nhanh là một tổ hợp các thuộc tính năng của con người, nó quy định chủ yếu và trực tiếp đặc tính tốc độ động tác cũng như thời gian phản ứng vận động. Những hình thức biểu hiện sức nhanh:

– Thời gian tiềm tàng của phản ứng vận động.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)
6
KHTN
4.5/5

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)