Lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 8 THCS được Kienedu tổng hợp trong bài viết sau đây. Các sáng kiến áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến được thiết kế để hỗ trợ giáo viên trong việc phát triển phương pháp giảng dạy đa dạng và tăng cường kỹ năng học tập cho học sinh. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 8 phát triển tư duy phản biện, sự tự tin, và khả năng giao tiếp, thông qua các hoạt động giáo dục sáng tạo như thảo luận, dự án, và thí nghiệm. Tài liệu nhấn mạnh vào việc tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh có thể khám phá, hỏi đáp, và áp dụng kiến thức vào thực tiễn, qua đó chuẩn bị cho giai đoạn học tập tiếp theo và thách thức trong tương lai.

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc” - Vật lí 8

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc” - Vật lí 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 960
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2020-2021
960 6 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp thông qua tổ chức trò chơi trong môn Vật lí gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 8

SKKN Dạy học tích hợp thông qua tổ chức trò chơi trong môn Vật lí gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 862
Lượt tải: 7
Số trang: 21
Tác giả: Phạm Thị Mai Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Thái
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Phạm Thị Mai Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Thái
Năm viết: 2020-2021
862 7 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học Vật lý 8

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học Vật lý 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 1078
Lượt tải: 8
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Cát
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Cát
Năm viết: 2019-2020
1078 8 lượt tải
SKKN Phương pháp giải bài tập phần nhiệt cho học sinh giỏi đạt hiệu quả cao

SKKN Phương pháp giải bài tập phần nhiệt cho học sinh giỏi đạt hiệu quả cao

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 685
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Bình
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Bình
Năm viết: 2019-2020
685 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chủ đề áp suất chất lỏng phần cơ học Vật lý 8

SKKN Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chủ đề áp suất chất lỏng phần cơ học Vật lý 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 859
Lượt tải: 5
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2021-2022
859 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Chuyển động cơ học” - Vật lí 8

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Chuyển động cơ học” - Vật lí 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 867
Lượt tải: 7
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
867 7 lượt tải
SKKN Kết hợp sơ đồ tư duy và sơ đồ phân tích ngược trong dạy học môn Vật lý 8

SKKN Kết hợp sơ đồ tư duy và sơ đồ phân tích ngược trong dạy học môn Vật lý 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 857
Lượt tải: 3
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Archimedes
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Archimedes
Năm viết: 2020-2021
857 3 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật lí 8

SKKN Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật lí 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 3097
Lượt tải: 4
Số trang: 39
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Quang
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 39
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Quang
Năm viết: 2022-2023
3097 4 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lý 8

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lý 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 869
Lượt tải: 3
Số trang: 27
Tác giả: Bùi Thị Kim
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 27
Tác giả: Bùi Thị Kim
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2019-2020
869 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập Vật lí có hiệu quả trong chương I: Cơ học

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập Vật lí có hiệu quả trong chương I: Cơ học

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 868
Lượt tải: 7
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Am
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Am
Năm viết: 2020-2021
868 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 782
Lượt tải: 6
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lý Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lý Phong
Năm viết: 2020-2021
782 6 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học môn Vật lí 8

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học môn Vật lí 8

Môn: Vật lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 1768
Lượt tải: 3
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
1768 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com