SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 5

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Tiểu học
Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 256
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
18
Lượt tải:

4

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 5 triển khai các biện pháp như sau: 

a. Đối với nhà trường
b. Đối với giáo viên
b.1 Biện pháp thứ nhất: “Giải thích kĩ thuật”
b.2 Biện pháp thứ hai: “Thực hiện khẩu lệnh”
b.3 Biện pháp thứ ba: “Làm mẫu”
c. Đối với học sinh
d. Đối với chính quyền địa phương
e. Đối với phụ huynh học sinh
f. Đối với y tế địa phương

Mô tả sản phẩm

I.MỞ ĐẦU

1.Lí do chọn đề tài. 

Môn thể dục bậc tiểu học có nhiệm vụ trang bị cho học sinh một số tri thức kĩ năng đơn giản cần thiết, nhằm rèn luyện tư thế cơ bản, làm giàu vốn kỹ năng vận động, để các em học tập sinh hoạt có hiệu quả. Trên cơ sở đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho học sinh, phát triển các tố chất thể lực, tạo điều kiện cho các em phát triển bình thường theo quy luật tâm lý, lứa tuổi, giới tính. Ngoài ra còn góp phần rèn luyện cho học sinh nếp sống lành mạnh, vui tươi có ý thức tổ chức kỷ luật và một số phẩm chất đạo đức khác, tạo tiền đề cho quá trình hình thành nhân cách đúng cho học sinh.

Nội dung cơ bản của kiến thức và kỹ năng môn thể dục ở tiểu học bao gồm: Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung,các bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, các trò chơi vận động.Những nội dung này xuyên suốt trong chương trình, được bố trí xen kẽ theo dạng “xoáy chôn ốc”, có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho việc rèn luyện thể lực hình thành các tư thế cơ bản đúng và trang bị cho học sinh những kỹ năng vận động cơ bản nhất, chuẩn bị tốt cho các hoạt động sau này. Vì Con người là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là chủ thể của mọi sự sáng tạo, chủ thể của mọi của cải vật chất và văn hoá, chủ thể để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái. Như vậy con người cần được phát triển toàn diện “phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức”. Trong đó giáo dục thể chất là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giáo dục con người mới toàn diện của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực. Bằng những chính sách đúng đắn cùng với sự đi lên của nền kinh tế đất nước, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam có những bước phát triển khá trong những năm gần đây. 

Trong đó giáo dục thể chất ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập của học sinh, có sức khỏe tốt giúp các em học tập tốt hơn. Học sinh THCS nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là lực lượng lao động trong tương lai thực hiện sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trình độ phát triển thể lực của lực lượng này không chỉ là vấn đề nòi giống mà còn là vấn đề chăm lo bồi dưỡng một lực lượng lao động quan trọng. Do đó, có những thông tin về thực trạng thể lực của đối tượng này đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết.Với những yêu cầu cấp bách trên, tôi quyết định lựa chọn đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh học  tốt  bài thể dục phát triển chung lớp 5 A,B tai trường tiểu học Bình Thuận” để làm sáng kiến.

  1. Mục đích nghiên cứu:

Tôi chọn đề tài này nhiêm cứu là nhằm tìm ra những phương pháp, nững biện pháp tác động thích hợp để học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung ở lớp 5 A,B  tại trường tiểu học Bình thuận. Từ đó nâng cao hiệu quả học tập trong giáo dục thể chất cũng như góp phần hoàn thiện phát triển nhân cách của học sinh.

  1. Đối tượng nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu:  Một số biện pháp giúp học sinh học học tốt  bài thể dục phát triển chung lớp 5

– Đối tượng tác động: Học sinh lớp 5A,B.

– Phạm vi áp dụng: Tại trường Tiểu học Bình thuận 

  1. Kế hoạch nghiên cứu:
TT Thời giantừ … đến … Nội dung công việc Sản phẩm
1 Từ …………. Chọn đề tài, viết đề cương nghiên cứu Bản đề cương chi tiết
2 Từ …………. – Đọc tài liệu lý thuyết về cơ sở lý luận– Khảo sát thực trạng, tổng hợp số liệu thực tế – Tập tài liệu lý thuyết– Số liệu khảo sát đã xử lý
3 Từ …………. – Trao đổi với đồng nghiệp đề xuất các biện pháp, các sáng kiến– Áp dụng thử nghiệm – Tập hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp– Hoạt động cụ thể
4 Từ …………. – Hệ thống hóa tài liệu, viết báo cáo– Xin ý kiến của đồng nghiệp Bản nháp báo cáo
5 Từ …………. Hoàn thiện báo cáo, nộp Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Bản báo cáo chính thức
  1. Phương pháp nghiên cứu;

–  Đọc sách, tài liệu tham khảo và các văn bản có liên quan giáo dục, nắm vững nội dung chương trình thể dục lớp 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng, 

– Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu sản phẩm học tập của học sinh thông qua bài tập thể dục 

–  Phương pháp phân tích tổng hợp: Sử dụng phương pháp này nhằm mục đích tìm ra bản chất của vấn đề, rút ra kết luận để đề xuất và kiến nghị ứng dụng.

–  Phương pháp giảng dạy và làm mẫu: Giáo viên làm mẫu kỹ thuật động tác, phân tích ngắn gọn dễ hiểu 

–  Phương pháp tập luyện: Là các phương tiện để đạt mục đích hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động và phát triển tố chất vận động 

– Phương pháp sử dụng lời nói: Giáo viên giảng giải, kể chuyện, đàm thoại 

– Phương pháp trực quan: Giáo viên làm mẫu, tranh ảnh, mô hình …

– Phương pháp trò chơi: Cần theo số lần lẻ để phân thắng bại 

– Phương pháp rèn luyện sức nhanh: Chủ yếu là phương  pháp lặp lại 

– Phương pháp thi đấu: Cần tổ chức tập luyện có hoàn cảnh giống như khi thi đấu thật.

–  Phương pháp ổn định: tập luyện một động tác liên tục từ đầu đến cuối một  lần theo cường độ tương đối ổn định 

  1. NỘI DUNG: 
  2. Cơ sở lý luận của sáng kiến.

– Đất nước ta đang ở trong thời kỳ đổi mới. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng mục tiêu giáo dục đặt lên hàng đầu. Vì thế sức khỏe con người ngày càng được nâng cao hơn, cho nên việc giảng dạy giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai mai sau trong trường tiểu học là rất quan trọng không thể thiếu được. Qua những bài tập: Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện tư thế cơ bản, bài tập về kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động có tác động lên cơ thể các em, làm cho cơ thể các em chuyển biến về hình thái chức năng theo chiều hướng tích cực là một trong những mặt giáo dục có ý nghĩa nêu cao tầm vóc, sức khỏe cho học sinh phát triển tốt hơn. Đối với giáo viên thể dục hiện nay rèn luyện cho các em có đầy đủ sức khỏe là rất quan trọng tạo cho các em có được “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng”.

    – Đặc biệt ở lứa tuổi học sinh tiểu học việc rèn luyện thể chất cho các em thông qua các bài tập thể dục là một việc làm hết sức quan trọng đối với giáo viên giảng dạy thể dục. Hơn thế nữa Bác đã nói: Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân mạnh khỏe tức làm cho đất nước hùng mạnh thêm”. Chúng ta cũng nhớ rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người “Sức khỏe là vàng”.

– Một người khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, xã hội khỏe mạnh thì đất nước sẽ cường thịnh, năng suất lao động sẽ được nâng cao, thành quả lao động đạt nhiều hơn: Dân giàu nước mạnh, xã hội phồn vinh – thịnh vượng. Vì lý do đó mà tôi chọn nội dung “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5A,B  tại trường tiểu hoc Bình Thuận nhằm mục đích:

  + Giúp cho các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Bình Thuận nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tố chất thể lực góp phần phát triển  con  người theo hướng toàn diện.

          +  Trang bị cho học sinh học số hiểu biết về những kỹ năng cơ bản.

          + Giáo dục cho các em có tính nề nếp trong tập luyện Thể dục thể thao, có ý thức giữ gìn vệ sinh và nếp sống lành mạnh vui chơi giải trí có tính tổ chức và kỷ luật, góp phần giáo dục đạo đức lối sống hình thành nhân cách con người mới.

          + Bài thể dục phát triển chung nhằm phát triển thể lực, tạo sự hứng thú cho học sinh tập luyện, hình thành những kỹ năng vận động, củng cố và nâng cao, có sự tác động trực tiếp tích cực đến việc rèn luyện sức khỏe và ý chí phẩm chất đạo đức cho người học hết sức to lớn.

          + Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao, góp phần phát triển giáo dục thể chất, tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể, phòng chống các loại dịch bệnh như: Cảm cúm do thời tiết thay đổi và tiêu chảy cấp.. cho học sinh trong trường học.

+ Phát hiện và tuyển chọn những em có tài năng thể thao, bổ sung cho lực lượng vận động viên năng khiếu tham gia hội khỏe phù đổng do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hàng năm. Vì vậy đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt  bài thể dục phát triển chung lớp 5A,B  tai trường tiểu học Bình Thuận”là cần thiết. 2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến.

2.1. Thực trạng : 

* Đối với nhà trường:

– Trường tiểu học Bình Thuận là điểm trường nằm ở trung tâm thành phố, có địa bàn khá rộng, học sinh có nhiều đối tượng.

– Chưa có sân tập riêng , khuân viên tập bị hạn chế 

* Đối với giáo viên:

– Giáo viên chưa thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh về tình hình học tập con em và giờ giấc học tập, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh nhằm phát hiện sớm một bệnh như bệnh tay chân miệng …. từ đó có hướng giải quyết phù hợp.       – Khi hướng dẫn một nội dung nào đó trong tiết dạy giáo viên chưa phối hợp tốt với cán sự lớp để giúp giáo viên điều khiển lớp tập, giáo viên đi quan sát sửa chữa, uốn nắn, gíup đỡ những em tập chưa hoàn chỉnh đặc biệt cần chú trọng đến khâu bảo hiểm để phòng ngừa chấn thương cho các em.

* Về phía học sinh:

Qua thực tế giảng dạy, tìm hiểu và khảo sát chất lượng học sinh tại lớp 5A,B tôi nhận thấy:

– Số học sinh trong một lớp học đông, sự nhận thức của học sinh không đồng đều.
– Nhiều học sinh chưa say mê, hứng thú học tập, lười vận động, ít tham gia tập luyện. 

* Kết quả khảo sát  của học sinh lớp 5 A, B  (Thời điểm trước khi áp dụng sáng kiến):

Tổng số học sinh tham gia khảo sát Kết quả
Có húng thú học bài thể dục Không có húng thú học bài thể dục
71 41 30
  1. Các sáng kiến đã sử dụng để giải quyết các vấn đề:

3.1 . Biện pháp thực hiện:     

  1. Đối với nhà trường:

    – Vào đầu năm học nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức cho y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ cho học sinh để các em có một sức khoẻ tốt trong học tập.

   – Nhà trường liên hệ thường xuyên gia đình có con em khuyết tật, đặc biệt một số em bị bệnh tim.

+ Trong lớp có em bị bệnh tim hoặc khuyết tật nhẹ thì giáo viên không yêu cầu các em tập đúng biên độ động tác và lượng vận động của các em cũng nhẹ hơn lượng vận động của các em bình thường.  Bài tập không yêu cầu các em tập hết biên độ động tác, tập không hết sức mình như các em khác trong lớp.

+ Ví dụ như “động tác nhảy “không yêu cầu nhảy như các em bình thường mà còn tuyên dương thêm khi thấy em đó đã hoàn thành được bài tập.

  1. Đối với giáo viên:

– Giáo viên thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh về tình hình học tập con em và giờ giấc học tập, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh nhằm phát hiện sớm một bệnh như bệnh tay chân miệng …. từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

–  Trước giờ dạy cần nắm chắc những diễn biến sức khoẻ hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt, kết quả của bài trước những thay đổi tổ chức học tập, những vấn đề chung của lớp và những em cá biệt. Từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch mức độ hình thức, phương pháp lên lớp.

    – Trước giờ dạy giáo viên kiểm soát sân bãi, kiểm tra sự an toàn của học sinh.

    – Khi hướng dẫn một nội dung nào đó trong tiết dạy giáo viên phải phối hợp tốt với cán sự lớp để giúp giáo viên điều khiển lớp tập, giáo viên đi quan sát sửa chữa, uốn nắn, gíup đỡ những em tập chưa hoàn chỉnh đặc biệt cần chú trọng đến khâu bảo hiểm để phòng ngừa chấn thương cho các em.

      – Giáo viên hướng dẫn một động tác nào đó cần nói rõ tên động tác .

      –  Hướng dẫn học sinh xem tranh, phân tích kỹ thuật động tác đặt biệt là biến độ động tác nhằm nâng cao kỹ thuật động tác..

      – Giáo viên làm mẫu 2 lần 8 nhịp cho lớp xem vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật cho lớp nghe và giáo dục học sinh,tinh thần học tập cũng như tác dụng của bài tập.

      – Giáo viên gọi 2 em lên tập thử, cho lớp quan sát, giáo viên cùng học sinh nhận xét tuyên dương.

      – Giáo viên điều khiển lớp tập, hô nhịp chậm đều và đi quan sát sửa sai cho các em       – Giáo viên cho cán sự lớp điều khiển lớp tập 2 lần 8 nhịp, giáo viên đi giúp đỡ học sinh sửa sai.

      – Chia nhóm cho các em tập theo từng khu vực đảm bảo an toàn, qui dịnh thời gian cụ thể cho các em tập , giáo viên nhắc nhỡ học sinh sửa sai.

      – Tổ chức thi đua tổ với nhau từ đó đưa ra hình thức khen và hình thức phạt.

* Ví dụ: Khi hướng dẫn động tác “Vươn thở” giáo viên cho lớp quan sát tranh (Nếu có), phân tích kỹ thuật động tác nêu rõ tác dụng của động tác và giáo dục các em, rèn luyện thường xuyên, phát triển tốt sức khỏe, tập kết hợp hít sâu thở ra và chú ý tập trung theo sự hướng dẫn của giáo viên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)