SKKN Một số biện pháp lồng ghép hiệu quả Chuyên đề Giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động học cho trẻ 4 – 5 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 892
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
29
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp lồng ghép hiệu quả Chuyên đề Giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động học cho trẻ 4 – 5 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

3.1 Biện pháp 1: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua việc lồng ghép, tích hợp vào hoạt động học có chủ đích.
3.2 Biện pháp 2: Cải tạo, bổ sung, xây dựng môi trường trong lớp học và ngoài lớp học.
Tích cực tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh
Tăng cường sử dụng và làm các loại đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu, nguyên vật liệu sẵn có
Sắp xếp các góc, trang trí góc chơi theo dạng linh hoạt, dễ sử dụng, dễ thay đổi theo các chủ đề.
3.3 Biện pháp 3: Thực hiện tốt lịch phân công vệ sinh của nhà trường để góp phần bảo vệ môi trường.
3.4 Biện pháp 4: Tuyên truyền để phụ huynh nhận thức về việc bảo vệ môi trường và giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

TT TIÊU ĐỀ Trang
MỤC LỤC
I MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
2. Thực trạng
2.1. Thuận lợi
2.2. Khó khăn
2.3. Kết quả khảo sát
3. Các biện pháp
3.1 Biện pháp 1: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua việc lồng ghép, tích hợp  vào  hoạt động học có chủ đích.
3.2 Biện pháp 2:  Cải tạo, bổ sung, xây dựng môi trường trong lớp học và ngoài lớp học.
3.3 Biện pháp 3: Thực hiện tốt lịch phân công vệ sinh của nhà trường để góp phần bảo vệ môi trường.
3.4 Biện pháp 4: Tuyên truyền để phụ huynh nhận thức về việc bảo vệ môi trường và giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
4. Hiệu quả đạt được
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

 

  1. MỞ ĐẦU
  2. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, môi trường trên thế giới và ở Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng nề, bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Mỗi năm trên thế giới có hàng vạn người chết vì các loại bệnh tật do nguồn nước bị ô nhiễm và môi trường mất vệ sinh gây ra. Ở Việt Nam rừng tiếp tục bị tàn phá và thu hẹp; Tài nguyên đất, nước ngọt, đa dạng sinh học đang bị suy thoái; môi trường ô nhiễm do công nghiệp và đô thị hoá; Hệ thống giao thông cấp thoát nước kém; Khói bụi, tiếng ồn, rác thải quá tải… 

Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc, cần được giáo dục cho con người ngay từ tuổi thơ.

Bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại, là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững, liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế – xã hội, gắn liền với cuộc sống đấu tranh xoá đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên.

Giáo dục bảo vệ môi trường là quá trình giáo dục có mục đích, thông qua các hoạt động giáo dục nhằm làm cho con người trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề của môi trường, có sự hiểu biết về môi trường, có thái độ, kỹ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường.

Xác định được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và Giáo dục bảo vệ môi trường, Ngày 31/1/2005 Bộ GD&ĐT đã ra chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT về “Tăng cường công tác Giáo dục bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Ngày 21/4/2006 Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng về việc “Tăng cường công tác Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non giai đoạn 2005-2010” và đã được các cấp GDMN từ Trung ương đến địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện với nhiều giải pháp có hiệu quả, một trong những giải pháp trọng tâm đó là chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non”, hướng tới xây dựng môi trường thân thiện trong trường học nhằm phát huy tích tích cực tham gia các hoạt động của học sinh. 

Giáo dục bảo vệ môi trường ở trường Mầm non là cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về cơ thể, về môi trường sống của bản thân nói riêng và của con người nói chung, biết giữ gìn sức khoẻ bản thân, có hành vi ứng xử phù hợp để bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ.

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi lẽ giai đoạn từ 3 – 6 tuổi là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm của đời người. Chính trong giai đoạn này diễn ra sự phát triển mạnh mẽ về trí tuệ và thể chất, hình thành dồn dập các năng lực khác nhau, đặt nền móng cho những nét cá tính và các phẩm chất đạo đức của nhân cách. Đây là thời kỳ quan trọng để hình thành cơ sở của thái độ đúng đắn với thế giới xung quanh (với thiên nhiên, đồ vật và con người). 

Nội dung của Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non bao gồm 2 phương diện: Cung cấp những kiến thức về môi trường và chuyển tải chúng thành thái độ, cách ứng xử. 

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là một trong những nội dung giáo dục được lồng ghép trong chương trình Chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non. Cần phải Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ nhưng đối với trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi: thể lực, ngôn ngữ, trí tuệ …đang phát triển hoàn thiện hơn vì vậy trẻ có khả năng tiếp nhận dễ dàng hơn các kiến thức về Giáo dục bảo vệ môi trường và thao tác với một số hoạt động bảo vệ môi trường đơn giản ở trường, lớp mầm non. 

      Giáo dục Bảo vệ môi trường là một trong những nội dung giáo dục được lồng ghép trong chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của chuyên đề bởi lẽ trẻ có hiểu biết đầy đủ về việc bảo vệ môi trường có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và thiên nhiên như thế nào? Và trẻ hiểu vai trò của con người đối với con vật, cây xanh, nước, không khí, ánh sáng. Từ đó trẻ biết bảo vệ và chăm sóc môi trường ngay từ tuổi mầm non, tạo thói quen tốt cho những cấp học sau này và ở gia đình.

Giáo dục Bảo vệ môi trường cho trẻ 4 – 5 tuổi , ngoài lồng ghép vào các hoạt động như; Hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, giờ đón- trả trẻ….. Thì giáo dục thông qua các giờ hoạt động học có chủ đích mang lại kết quả cao hơn nhiều. Khi tham gia các hoạt động học, trẻ được tìm tòi, khám phá, được trải nghiệm qua đó trẻ lĩnh hội kiến thức – kỹ năng về  bảo vệ môi trường một cách chủ động, sáng tạo và thích thú.

        Thực tế việc “Giáo dục bảo vệ môi trường” cho trẻ qua các giờ hoạt động học có chủ đích ở trường  mầm non Đông Hòa, đặc biệt là ở lớp 4-5 tuổi chưa phong phú, chưa cho trẻ khai thác được nhiều. Vấn đề này cần được lồng ghép thường xuyên và tích cực hơn nữa qua các giờ hoạt động học có chủ đích của trẻ.

         Nhận thức được tầm quan trọng của chuyên đề này, là một giáo viên phụ trách lớp tôi rất băn khoăn và trăn trở làm thế nào để Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ lớp tôi đạt hiệu quả thông qua các giờ hoạt động học. Vì vậy trong năm học này tôi chọn đề tài “Một số biện pháp lồng ghép hiệu quả chuyên đề Giáo dục bảo

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)