Search
Close this search box.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2

4.5/5

Giá:

30.000 đ
Cấp học: Tiểu học
Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 939
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
30
Lượt tải:

12

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp
– Tổ chức các hoạt động trên lớp học
– Giáo dục các năng lực, phẩm chất
– Giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp
– Công tác xã hội hóa giáo dục kết hợp với các lực lượng giáo dục
– Nêu gương và khen thưởng

Mô tả sản phẩm

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người lao động có ích cho xã hội là việc làm cấp bách và cần thiết, đòi hỏi sự dày công của người giáo viên, bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bên cạnh đó những tệ nạn xã hội đang tồn tại và diễn ra ngay trước mắt các em nó cũng chính là động lực lôi cuốn các em vào những thói hư tật xấu. Do đó, đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Muốn vậy phải qua cả một quá trình lâu dài và có sự kết hợp của nhiều ngành, nhiều bộ phận có liên quan. Trong đó, giáo dục đóng vai trò quan trọng vì mọi kiến thức, hành vi và phẩm chất đạo đức được hình thành ở nhà trường đặc biệt là cấp Tiểu học. Hơn nữa giáo viên Tiểu học là người đại diện cho nhà trường trực tiếp giảng dạy và giáo dục các em học sinh, ngoài việc cung cấp kiến thức, văn hoá còn dạy các em về nề nếp, cách sống, cách làm người và làm chủ tương lai của đất nước.
Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hướng dẫn, chỉ đạo lớp và đào tạo thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục toàn diện. Người giáo viên chủ nhiệm lớp vừa là thầy dạy học vừa là người cha, người mẹ và cũng có lúc phải là người bạn tốt nhất của các em. Từ đó có thể uốn nắn các em đi theo quỹ đạo của mình. Giáo viên có chỉ đạo, quản lí lớp tốt thì mới dẫn đến việc giảng dạy tốt. Khi mọi hoạt động của lớp đã đi vào nề nếp thì việc học tập của các em chắc chắn sẽ tốt hơn. Hơn thế nữa: Họ là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý, giáo dục toàn diện học sinh một lớp học, là cố vấn cho những hoạt động tự quản của tập thể học sinh, người tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục trong và ngoài nhà trường.
Công tác chủ nhiệm lớp đảm bảo cho 1 lớp học ổn định và có tổ chức góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Công tác chủ nhiệm lớp tốt góp phần tăng cường hiệu quả bài giảng của giáo viên nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện các nội quy, quy chế học tập, giảng dạy của nhà trường.
Nhận biết rất rõ được vai trò của công tác chủ nhiệm lớp , vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 ở trường TH – THCS Đông Anh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá”
2. Mục đích nghiên cứu
Qua nhiều năm dạy học, đặc biệt với vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp 2. Tôi thấy kết quả áp dụng thực tế của đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 ở trường TH – THCS Đông Anh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá” là rất tốt. Trong năm học ……..tôi áp dụng đề tài trên với mục đích:
– Kích thích sự phát triển mọi mặt, phát triển toàn diện học sinh lớp mình chủ nhiệm.
– 100 % học sinh của lớp thực hiện đầy đủ năm nhiệm vụ của người học sinh.
– 100 % học sinh của lớp hoàn thành chương trình tiểu học với kết quả cao.
– Phát huy tối đa vai trò tự quản, tự học của từng học sinh và tập thể học sinh.
– Phát huy vai trò phối hợp của phụ huynh học sinh, giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục.
– Tạo sự đoàn kết một lòng trong tập thể học sinh.
– Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3. Đối tượng nghiên cứu
Để công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả cao, bản thân tôi đã thực hiện nghiên cứu các biện pháp giáo dục cũng như các biện pháp phối hợp giáo dục của một người giáo viên nói chung và người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 ở trường TH – THCS Đông Anh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá” được nghiên cứu và áp dụng tại lớp 2A trường Tiểu học và THCS Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm học và đặc biệt là từ đầu năm học ……..
4. Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế.
– Phương pháp phân tích số liệu.

PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lí luận
Ngôi trường Tiểu học chính là ngôi nhà chung đầu đời của mỗi con người. Ở nơi ấy, mỗi một thầy cô giáo lại là một người mẹ thứ hai dạy cho học sinh tất cả những kiến thức đầu tiên, những kỹ năng đầu tiên, trang bị cho các em một hành trang lớn để các em bước dần đến tương lai. Vậy, người thầy ở đây phải nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Vai trò là một người dìu dắt, người hướng dẫn, người ảnh hưởng và người trang bị cho học sinh tất cả về kiến thức và kỹ năng sống hàng ngày của chính các em.
Một nét đặc thù ở cấp Tiểu học là mỗi giáo viên đứng lớp đều là một giáo viên chủ nhiệm (loại trừ giáo viên bộ môn). Vì thế, để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, theo tôi việc đầu tiên của mỗi giáo viên chủ nhiệm là phải nhận thức rõ về vai trò chủ nhiệm của chính mình.
– Trước hết, người giáo viên chủ nhiệm phải là một người quản lý tốt, quản lý chặt chẽ, cụ thể, chi tiết và toàn diện. Giáo viên chủ nhiệm phải có tri thức về mọi mặt kể cả tri thức về tâm lý giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm phải có kỹ năng sư phạm, biết tiếp cận, phán đoán học sinh khéo léo và đúng đắn với học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.
– Người giáo viên chủ nhiệm phải là người cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh. Để phát huy tốt vai trò cố vấn giáo viên chủ nhiệm cần có năng lực đánh giá và dự báo chính xác khả năng dự báo của học sinh, có khả năng kích thích khả năng sáng tạo của các em, lôi cuốn tất cả học sinh tham gia vào các hoạt động của lớp, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch giáo dục toàn diện, đồng thời theo dõi, giúp đỡ học sinh thực hiện kế hoạch đó. Lưu ý, cố vấn không có nghĩa là khoán trắng hay đứng ngoài hoạt động của học sinh mà phải cùng hoạt động, kịp thời giúp học sinh tháo gỡ những khó khăn, tranh thủ các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và tập thể học sinh tiến hành thành công các hoạt động, tạo động lực cho học sinh trong những hoạt động tiếp theo.
– Giáo viên chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong nhà trường. Đây là một việc không đơn giản, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm chẳng những phải có trách nhiệm cao, say sưa với nghề, yêu thương học sinh mà còn phải có năng lực thuyết phục, có khả năng thiết lập quan hệ tốt đẹp với các lực lượng giáo dục, biết xây dựng và giữ gìn uy tín, có ý chí vượt khó, không ngại thử thách, đặc biệt trong những trường hợp cần đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh, kiên định thực hiện lý tưởng giáo dục thế hệ trẻ.
– Giáo viên chủ nhiệm là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Hiệu quả giáo dục học sinh phụ thuộc không nhỏ vào khả năng phối hợp và phát huy tiềm năng của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường (gia đình, các đoàn thể xã hội, cộng đồng, dân cư, …) về mọi mặt nhằm thực hiện nội dung giáo dục đối với lớp chủ nhiệm. Dựa vào đặc điểm, điều kiện của nhà trường, lớp cộng đồng, gia đình học sinh mà giáo viên chủ nhiệm tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trên.
Giáo viên chủ nhiệm không chỉ biết cách phối hợp tốt với gia đình học sinh mà còn là người tổ chức bồi dưỡng nhận thức lý luận giáo dục cho các bậc cha mẹ khi cần thiết. 2. Thực trạng vấn đề
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bản thân tôi thấy rằng: Sản phẩm giáo dục mà chúng ta tạo ra không thể biết trước chính xác kết quả như bao sản phẩm của ngành nghề khác. Vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục chúng ta cần phải thật kiên trì, nhẫn nại, chịu khó và phải chịu tốn nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh và đặc biệt là phải có tấm lòng yêu thương, nhân ái của người thầy.
Đầu năm học ……..tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2A. Phần đông học sinh là con em người lao động, tôi đã trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng học sinh trong lớp. Trình độ văn hóa của một số phụ huynh học sinh chưa cao. Vì muốn hiểu kĩ học sinh, tôi phải biết rõ về gia đình các em. Công tác chủ nhiệm đòi hỏi phải hiểu học sinh một cách đầy đủ, cụ thể và toàn diện.
Lớp 2A có 30 học sinh trong đó có 15 học sinh nữ, 15 học sinh nam.
* Trước tiên, tôi tìm hiểu sơ lược về thành phần gia đình từng cá nhân học sinh:
– Cha mẹ làm nông nghiệp: 23/30
– Cha mẹ làm công nhân: 5/30
– Cha mẹ buôn bán: 1/30
– Cha mẹ là viên chức nhà nước: 1/30

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Chủ nhiệm
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu
Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan
STK Vietcombank: 1037627258 Copy

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Tailieu GV (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)