SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT

Giá:
100.000 đ
Môn: Chủ nhiệm
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 290
Lượt tải: 6
Số trang: 73
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Đức Mậu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 73
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Đức Mậu
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Tìm hiểu học sinh lớp chủ nhiệm
– Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp
– Xây dựng và phát triển tập thể học sinh
– Tổ chức các hoạt động giáo dục
– Giải quyết các tình huống giáo dục
– Phối hợp các lực lượng giáo dục trong công tác giáo dục học sinh
– Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh

 

Mô tả sản phẩm

– ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài.
Công tác chủ nhiệm là một trong những nội dung hợp thành các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường. Mỗi tập thể lớp là một nền tảng vững chắc để xây dựng nhà trường vững mạnh, một tập thể tốt sẽ có nhiều học sinh chăm ngoan, học tốt. Cùng với các hoạt động khác, công tác chủ nhiệm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức và thúc đẩy phong trào học tập của học sinh.
Là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm, việc đưa lớp tiến lên vừa là trách nhiệm với học sinh, với nhà trường, vừa là cơ hội khẳng định năng lực tâm huyết sư phạm của bản thân. Có thể nói, chất lượng giáo dục của một tập thể phụ thuộc rất nhiều vào giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Học sinh sẽ chăm ngoan hơn khi có một GVCN giỏi. Nói cách khác, người GVCN có vai trò vô cùng to lớn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Vì vậy đổi mới nội dung, phương pháp, kĩ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần thiết đang được sự quan tâm của toàn xã hội. Do đó, mỗi GVCN muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cần có những biện pháp tích cực, phù hợp, hiệu quả.
Chúng ta dễ nhận thấy, trong những năm gần đây tình hình đạo đức học sinh ở cấp THPT còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trước thực trạng đó, giáo dục đạo đức học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội mà nhà trường giữ vai trò trọng trách, trong đó GVCN đóng vai trò đặc biệt quan trọng, do đó đòi hỏi người GVCN cần có những biện pháp, cách thức hợp lí, hiệu quả để qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo điều kiện cho các em có môi trường lành mạnh để học tập, phấn đấu và trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Có nhiều tác giả đã nghiên cứu, đúc rút được nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Mặc dù đề cập đến một vấn đề không phải hoàn toàn mới, nhưng bản thân tôi đã tìm ra những cách thức riêng, phương pháp riêng khi thực hiện công tác: Xá c định vai trò, tầm quan trọng của người GVCN trong việc quản lí, giáo dục, định hướng phát triển ý thức, nhân cách, đạo đức học sinh; Tạo tâm lí hứng thú cho học sinh qua tất cả các khâu trong quá trình giáo dục để học sinh chủ động phát huy năng lực bản thân; Xây dựng được các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.
Với tất cả những lí do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT”.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
Có nhiều tác giả đã nghiên cứu, đúc rút được nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Đề cập đến một vấn đề không phải hoàn toàn mới, tôi đã nhận ra những cách thức riêng, con đường riêng khi thực hiện:

– Xác định vai trò, tầm quan trọng của người GVCN trong việc quản lí, giáo dục, định hướng phát triển ý thức, nhân cách, đạo đức học sinh.
– Tạo tâm lí hứng thú cho học sinh qua tất cả các khâu trong quá trình giáo dục.
– Đề tài xây dựng được các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ

nhiệm

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu.
Khi thực hiện đề tài này chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực tế công tác chủ

nhiệm lớp của giáo viên trường THPT Nguyễn Đức Mậu. Qua tìm hiểu, chúng tôi đã rút ra những hạn chế, chỉ ra được các nguyên nhân dẫn đến việc giáo viên làm công tác chủ nhiệm chưa mang lại hiệu quả cao, cũng như tìm hiểu và chỉ ra những mặt mạnh trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm.
Qua nghiên cứu đề tài, chúng tôi đưa ra một số phương pháp, hình thức tổ chức trong công tác chủ nhiệm phù hợp với tình hình thực tế của lớp, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT để nâng cao chất lượng dạy và học.
Qua đề tài, chúng tôi muốn chung tay hỗ trợ cho giáo viên trong công tác chủ nhiệm và công tác giảng dạy học sinh ở bậc học THPT..
4. Đối tượng nghiên cứu.
Nghiên cứu công tác chủ nhiệm của các giáo viên trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
Nghiên cứu những giải pháp giúp làm tốt công tác giáo dục học sinh, công tác chủ nhiệm mà giáo viên của nhà trường đã thực hiện trong quá trình giảng dạy và chủ nhiệm.
Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT.
5. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài tập trung nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT, qua đó tạo điều kiện phát triển chất lượng giảng dạy, mà cụ thể chúng tôi nghiên cứu ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu- Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.
6. Phương pháp nghiên cứu.
– Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích và tổng hợp.
– Phương pháp thực nghiệm, phỏng vấn giáo viên và học sinh.
– Phương pháp thống kê để tập hợp xử lí các số liệu, so sánh và đánh giá hiệu quả của đề tài.

7. Đóng góp của đề tài:
Xác định vai trò, tầm quan trọng của người GVCN trong việc quản lí, giáo dục, định hướng phát triển ý thức, nhân cách, đạo đức học sinh; Tạo tâm lí hứng thú cho học sinh qua tất cả các khâu trong quá trình giáo dục, qua đó học sinh chủ động phát triển năng lực của mình trong các họat động. Đề tài đã xây dựng được các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm thông qua hoạt động của GVCN: Người GVCN cần có phẩm chất, tình cảm của một người mẹ giàu lòng yêu thương, là “người bạn” của học sinh, một “luật sư” và “thẩm phán” và là“nhà khoa học”.

B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề.
1. Cơ sở lí luận.
1.1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCN.
1.1.1. Vị trí, vai trò của GVCN trong việc nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.
Như chúng ta đã biết, giáo dục là một quá trình lâu dài, trong đó người làm giáo dục phải áp dụng nhiều biện pháp, từ khâu tổ chức, giáo dục đến tác động vào từng cá nhân và tập thể. Muốn có một tập thể lớp vững mạnh đòi hỏi vai trò công tác chủ nhiệm lớp của người giáo viên. Nghĩa là GVCN phải có kế hoạch phù hợp với lớp của mình đảm nhiệm. Đây là vấn đề không mới nhưng lại hết sức cần thiết đối với GVCN lớp ở trường THPT. Mặt khác vai trò của công tác chủ nhiệm lớp góp phần quan trọng vào việc nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh. Quá trình đó cũng không phải diễn ra trong một hay hai ngày mà là quá trình tác động lâu dài, như dân gian thường nói “Mưa dầm thấm lâu”.
Ta thường nói rằng: “Tâm hồn học sinh là một tờ giấy trắng mà ai cũng có thể vẽ lên đó những nét bút cho dù là nét đẹp hay xấu”. Nói cách khác, học sinh là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các luồng văn hóa từ ngoài vào. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin thì điều đó lại càng dễ dàng. Chính vì vậy người giáo viên nói chung và người GVCN ở trườngTHPT nói riêng đóng vai trò quan trọng góp phần đào tạo thế hệ trẻ và giáo dục học sinh một cách toàn diện. Muốn nâng cao chất lượng toàn diện ở một trường THPT thì mọi kỷ cương nền nếp phải chặt chẽ, nghiêm túc. Các hoạt động trong nhà trường phải đồng bộ, tạo nên bộ máy nhịp nhàng đều tay, tạo được các phong trào thi đua trong nhà trường thực sự có hiệu quả và chất lượng cao. Vậy, để đưa nền giáo dục phát triển toàn diện ngoài việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa thì cần có sự kết hợp ba môi trường đó là: Nhà trường, gia đình và xã hội. Mà làm tốt việc này chính là người giáo viên đã làm tốt công tác chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm là một trong những giáo viên đang giảng dạy ở lớp có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đứng ra làm chủ nhiệm lớp trong một năm học hoặc trong tất cả các năm tiếp theo của cấp học. Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ quản lí lớp học và là nhân vật chủ chốt, là linh hồn của lớp, người tập hợp, dìu dắt giáo dục học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt và xây dựng một tập thể học sinh vững mạnh. Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò sau đây:
– Thay mặt hiệu trưởng quản lí một lớp học
Giáo viên chủ nhiệm lớp do hiệu trưởng phân công và thay mặt hiệu trưởng để quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở một lớp học.
Vai trò quản lí của giáo viên chủ nhiệm lớp thể hiện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm phải trả lời các câu hỏi về chất lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh trong lớp trước hiệu trưởng, trước Hội đồng sư phạm của nhà trường và trước phụ huynh học sinh của lớp khi tổng kết năm học.
– Người xây dựng tập thể học sinh thành một khối đoàn kết
Giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hồn của lớp, bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm, giáo viên chủ nhiệm xây dựng khối đoàn kết trong tập thể, dìu dắt các em nhỏ như con em mình trưởng thành theo từng năm tháng.
Học sinh kính yêu giáo viên chủ nhiệm như cha mẹ mình, đoàn kết thân ái với bạn bè như anh em ruột thịt, lớp học sẽ trở thành một tập thể vững mạnh. Tình cảm của lớp càng bền chặt, tinh thần trách nhiệm và uy tín của giáo viên chủ nhiệm càng cao thì chất lượng giáo dục càng tốt.
Rất nhiều giáo viên cùng giảng dạy trong một lớp, nhưng giáo viên chủ nhiệm bao giờ cũng để lại những ấn tượng sâu sắc đối với từng học sinh trong suốt cuộc đời họ.
– Người tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong lớp
Vai trò tổ chức của giáo viên chủ nhiệm thể hiện trong việc thành lập bộ máy tự quản của lớp, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, các tổ, nhóm, đồng thời tổ chức thực hiện các mặt hoạt động theo kế hoạch giáo dục được xây dựng hàng năm.
Các hoạt động của lớp được tổ chức đa dạng và toàn diện, giáo viên chủ nhiệm lớp quán xuyến tất cả các hoạt động một cách cụ thể, chặt chẽ.
Các phong trào thi đua học tập đi vào thực chất, các cuộc sinh hoạt các đoàn thể có nội dung hấp dẫn thanh, thiếu niên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được tiến hành thường xuyên… Chất lượng học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào trật tự, kỉ luật, vào tinh thần đoàn kết và truyền thống của tập thể lớp cũng như các hoạt động đa dạng của lớp.
– Cố vấn đắc lực cho các đoàn thể của học sinh trong lớp
Giáo viên chủ nhiệm lớp dù có là đoàn viên, đảng viên hay không cũng cần phải nắm vững điều lệ, tôn chỉ mục đích, nghi thức và nội dung hoạt động của các đoàn thể.
Với tinh thần trách nhiệm, với kinh nghiệm công tác của mình làm tham mưu cho chi Đoàn thanh niên của lớp lập kế hoạch công tác, bầu ra ban lãnh đạo chi đoàn, tổ chức các nội dung hoạt động và phối hợp với ban cán sự lớp để xây dựng tập thể, đem lại hiệu quả giáo dục tốt nhất.

– Giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục
Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục, trong đó nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, hoạt động có mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở khoa học, do vậy giáo viên chủ nhiệm phải là người chủ đạo trong điều phối các hoạt động giáo dục cùng với các lực lượng giáo dục đó một cách có hiệu quả nhất.
Năng lực, uy tín chuyên môn, kinh nghiệm công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp là điều kiện quan trọng để tập hợp lực lượng, phối hợp thành công các hoạt động giáo dục cho học sinh trong lớp.
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của GVCN trong việc nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.
GV chủ nhiệm lớp có chức năng là lãnh đạo, tổ chức, quản lí, giáo dục tập thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động GD, các mối quan hệ GD của HS theo mục tiêu giáo dục nhân cách HS toàn diện trong tập thể phát triển và môi trường học tập thân thiện. Người GVCN thực hiện chức năng quản lí khi là đại diện cho Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường thực hiện các chủ trương, kế hoạch chung của trường, nhưng lại là người lãnh đạo khi phải xác định tầm nhìn cho sự phát triển của HS trong lớp chủ nhiệm với tư cách là người đứng đầu một tập thể lớp, đưa tập thể lớp phát triển thành một tập thể phát triển và thân thiện. Quan niệm trên đã phản ánh sự thống nhất giữa:
– Chức năng quản lí và chức năng giáo dục,
– Tổ chức các hoạt động GD và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách
– Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân,
– Tập thể phát triển với môi trường học tập thân thiện.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ của GV chủ nhiệm lớp được quy định trong các văn bản pháp lí:
+ Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của mọi học sinh.
+ Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp.
+ Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ.

+ Theo dõi tình hình tổ chức dạy và học tự chọn của lớp mình phụ trách; Theo dõi kết quả học tập tự chọn của học sinh, tổng kết, xếp loại và ghi kết quả học tập của HS theo quy định”.
+ Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng
Tuy nhiên, ngoài những nhiệm vụ mang tính lý luận nêu trên, GV chủ nhiệm còn có nhiều công việc phải thực hiện trong thực tế
+ Lập kế hoạch năm học dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục, dạy học chung của nhà trường.
+ Tìm hiểu các thông tin, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm (hoàn cảnh gia đình, đặc điểm HS về các mặt học lực, đạo đức, sức khỏe …dự báo và diễn biến trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh), trong đó đặc biệt quan tâm đến học sinh là con thương binh, học sinh nghèo vượt khó….
+ Tổ chức đội ngũ cán bộ tự quản và xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm.
+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục toàn diện (hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chương trình, hoạt động sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động tư vấn trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề…)
+ Liên kết với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để đảm bảo sự thống nhất trong giáo dục học sinh và tăng cường sức mạnh đồng bộ nhằm đem lại hiệu quả.
+ Đánh giá kết quả giáo dục và học tập của HS lớp chủ nhiệm trong suốt quá trình cũng như khi sơ kết, tổng kết năm học.
+ Quản lí, giám sát việc ghi chép, bảo quản các loại hồ sơ của HS theo quy định của trường.
Chức năng, nhiệm vụ đó, bản thân người GVCN đã vận dụng vào thực tiễn và đã cho kết quả tốt đẹp trong quá trình giáo dục.
1.2.1. Nhiệm vụ và quyền của học sinh THPT.
1.2.1.1. Nhiệm vụ của học sinh THPT.
– Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
– Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
– Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
– Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ

gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
– Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
1.2.1.2. Quyền của học sinh THPT
– Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.
– Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ phổ thông.
– Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.
– Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.
– Được chuyển trường nếu đủ điều kiện theo quy định; thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
1.2.1.3. Hành vi không được làm ở học sinh THPT.
– Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
– Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
– Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.
– Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.
– Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
– Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
– Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Tình hình công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
2.1.1. Tình hình đội ngũ GVCN ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
Đội ngũ sư phạm trường THPT Nguyễn Đức Mậu, hiện nay có 87 cán bộ giáo viên nhân viên với tuổi đời bình quân là 40. Trong đó có 22% đạt giáo viên giỏi, hàng năm số lượng CSTĐ cấp cơ sở 13-14 đồng chí, đa số giáo viên chủ nhiệm là giáo viên giỏi và CSTĐ cơ sở. 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn, trong đó có 34% đạt trình độ trên chuẩn, 9,1%đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. So với mặt bằng chung trong toàn tỉnh bậc THPT, đội ngũ sư phạm nhà trường được đánh giá là khá đồng đều về chất lượng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, thế hệ trẻ, luôn đoàn kết nhất trí.
Tuy vậy, trong những năm gần đây, các thầy cô giáo có kinh nghiệm, đã đạt thành tích trong quản lý, giáo dục và có tinh thần trách nhiệm cao đến tuổi nghỉ chế độ, thế hệ giáo viên trẻ mặc dù được đào tạo cơ bản song thiếu kinh nghiệm, hạn chế về phương pháp làm việc khoa học.
Trong khi đó, chất lượng tuyển sinh đầu cấp quá thấp và sự tác động đa chiều của xã hội đã làm cho một bộphận học sinh sa sút về động cơ và thái độ học tập. Do yêu cầu về nguồn nhân lực xã hội và áp lực thi cử, hầu hết thời gian của đại đa số học sinh tập trung vào học, ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng. Nhận thức về vai trò vị trí của giáo viên chủ nhiệm chưa được khẳng định đúng tầm, thậm chí có nơi, có lúc xem giáo viên chủ nhiệm có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vì vậy, chất lượng quản lý, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lý tưởng, nếp sống văn hoá ít được quan tâm. Các nhà trường nếu không có sự thay đổi về phương thức quản lý mà trực tiếp là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì chất lượng giáo dục toàn diện không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Thực trạng chung của đội ngũ giáo viên nói chung của ngành giáo dục cũng như đội ngũ giáo viên của trường THPT Nguyễn Đức Mậu ngày càng có xu thế giảm về chất lượng.
Nguyên nhân cơ bản là do:
+ Chất lượng học sinh dự thi vào các ngành sư phạm vừa ít,vừa yếu;
+ Chất lượng đào tạo của các trường Đại học sư phạm, nhất là về nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm không đáp ứng được yêu cầu.
+ Thực tế thu nhập của giáo viên quá bất cập so với thu nhập của xã hội.
+ Trong khi đó, công việc của giáo viên chủ nhiệm quá nhiều, ngày càng phức tạp nhưng hầu như chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng.
GVBM thực hiện một tiết thao giảng được công nhận GV giỏi các cấp thì được quan tâm rất nhiều đến công tác thi đua khen thưởng, trong khi đó GV làm

chủ nhiệm tất bật,suy tư, bỏ rất nhiều công sức trong 1 năm may ra mới được công nhận GVCN giỏi thì ít aichú ý, có chăng cũng chỉ ở một thời điểm nào đó. Chính vì điều đó, GVCN hoặc là làm không hết trách nhiệm, thậm chí thờ ơ với công việc này, hoặc là ngại, né tránh. Đội ngũ GVCN ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu không tránh khỏi thực trạng này.
2.1.2. Tình hình về năng lực của đội ngũ GVCN ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
Ưu điểm:
Đa số cán bộ, giáo viên của nhà trường đều nhiệt tình trong công tác, yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh thân yêu, “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng, tự học và sáng tạo”;
Các giáo viên chủ nhiệm lớp, phần lớn đều quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp và xây dựng được nền nếp học tập cho học sinh khá tốt. Điều tra nắm vững về điều kiện, hoàn cảnh của từng em học sinh của lớp do mình chủ nhiệm, chủ động kết hợp với các lực lượng giáo dục và gia đình để giáo dục học sinh. Quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục của lớp, của trường.
Một số hạn chế trong công tác chủ nhiệm lớp:
Một số giáo viên của trường chưa quan tâm nhiều đến công tác chủ nhiệm lớp; mặt khác do sức ép của sự đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, về chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt của các môn học, … mà thiếu quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp.
Một số giáo viên tuy có quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp nhưng chưa có giải pháp phù hợp, còn lúng túng trong xử lý một số tình huống sư phạm trong lớp; chưa chủ động phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh.
Nhiều giáo viên khi nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp thiếu sự quan tâm, tìm hiểu tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh, nên khi học sinh có những diễn biến thay đổi tâm lý lứa tuổi, thiếu kỹ năng sống giáo viên chủ nhiệm không phát hiện và uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, khi tiếp nhận thông tin từ học sinh, nhiều giáo viên chủ nhiệm không kịp thời xử lý tình huống từ các em, ảnh hưởng đến việc đảm bảo tính khách quan, trung thực của dư luận, ý kiến của tập thể học sinh.
Hiện nay, khi ngành Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào nhà trường, sự vất vả của giáo viên chủ nhiệm lại tăng lên. Do khối lượng công việc nhiều, số giờ dạy trên lớp của giáo viên chủ nhiệm được giảm không đáng kể nên không khuyến khích được sự nhiệt tâm, trách nhiệm.

2.2. Tình hình đạo đức học sinh ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
Trường THPT Nguyễn Đức Mậu tuyển sinh học sinh Trung học sơ sở trên địa bàn 10 xã thuộc vùng đồng bằng, ven biển nên phần đông phụ huynh học sinh trong lớp nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp và một số nghề tự do khác. Nhiều gia đình kinh tế rất khó khăn. Trong năm học luôn có học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo,nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều em thuộc diện xã đặc biệt khó khăn và xã ven biển khó khăn. Do đó, vấn đề gia đình đầu tư và dành thời gian cho việc học tập của các em cũng rất hạn chế về cả vật chất lẫn tinh thần. Một số gia đình khá giả thì lại quá chú trọng vào vấn đề kinh tế, chỉ trang bị đầy đủ vật chất cho con nhưng lại thiếu sự quan tâm nên các em thiếu thốn tình cảm.
Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các học sinh trong lớp, trong trường cũng là một vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, hòa đồng.
Ảnh hưởng của điện tử, game và mạng xã hội ngày càng tăng điều đó cũng tác động đến hành vi đạo đức, tâm lí của các em.
Đặc điểm lứa tuổi mới lớn khá nóng nảy và dễ bức xúc nên cần phải giải quyết một số tình huống trong công tác chủ nhiệm rất khó khăn.
Mặc dù khó khăn về mọi mặt, song về hạnh kiểm, học lực của học sinh toàn trường trong những năm gần đây đều có sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp
10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)