SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2979
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
31
Lượt tải:

11

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

2.3.1. Xây dựng các góc hoạt động trong lớp tạo môi trường lớp học thân thiện, phù hợp để kích thích trẻ hoạt động tích cực.
2.3.2. Phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động có chủ định.
2.3.3. Phát huy tính tích cực thông qua các thời điểm khác trong ngày.
2.3.4. Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua ngày hội, ngày lễ.
2.3.5. Hình thức nêu gương cuối ngày và thưởng hoa bé ngoan cuối tuần.
2.3.6. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giúp trẻ phát huy tính tích cực tốt.
2.3.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát huy tính tích cực cho trẻ.
2.3.8. Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC

Tên mục Trang
1- MỞ ĐẦU 
  1. . Lý do chọn đề tài
1. 2. Mục đích nghiên cứu:
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1. Cơ sở lý luận 
2.2.Thực trạng 
2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện
2.3.1. Xây dựng các góc hoạt động trong lớp tạo môi trường lớp học thân thiện, phù hợp để kích thích trẻ hoạt động tích cực.
2.3.2. Phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động có chủ định
2.3.3. Phát huy tính tích cực thông qua các thời điểm khác trong ngày
2.3.4. Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua ngày hội, ngày lễ
2.3.5. Hình thức nêu gương cuối ngày và thưởng hoa bé ngoan cuối tuần.
2.3.6. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giúp trẻ phát huy tính tích cực tốt:
2.3.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát huy tính tích cực cho trẻ:
2.3.8. Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 
3. KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài sáng kiến đã được xếp loại


  1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài:

Giáo dục Mầm Non là ngành học mở đầu, chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Là ngành học có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu, đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người. Vì vậy, trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của cả dân tộc, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không chỉ là trách nhiệm của mọi người, của toàn xã hội và của cả nhân loại. Đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi vì, thời điểm này tất cả mọi việc đều bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ như: bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đôi chân, đôi tay của mình…. tất cả những quá trình đó đều làm nên những thói quen, kể cả thói xấu. Trên thực tế, chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 thế kỷ nền văn minh trí tuệ, nền khoa học tri thức hiện đại, do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những năm đầu tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai, con người mới xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta đang có một bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển với mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để đạt được mục tiêu này Đảng và nhà nước luôn chăm lo đến sự nghiệp “ Trồng người”. Đặc biệt đối với giáo dục mầm non được quan tâm hàng đầu, “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”. Sự đóng góp to lớn của bậc học mầm non trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển đất nước là “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.  Mà Nghị quyết số 29 hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XI đã đề ra.      

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, mỗi chúng ta cần phải làm gì để chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ tốt nhất. Cần phải dạy như thế nào? Làm sao để trẻ phát huy được tính tích cực, chủ động và phải có những chiến lược nuôi dưỡng, bồi đắp ra sao, để hỗ trợ kịp thời sự phát triển trí tuệ, nhân cách, sớm giúp trẻ thành công? Đó luôn là nỗi băn khoăn trăn trở của người giáo viên mầm non và các nhà quản lý giáo dục. Do đó, việc rèn luyện cho trẻ có tính cách mạnh dạn, tự tin là rất quan trọng và cần thiết. Khi trẻ mạnh dạn, trẻ có thể tham gia vào các hoạt động tập thể, tự tin trước đám đông và tự xử lý các tình huống, vững vàng trong cuộc sống.  [1]

Tuy nhiên trên thực tế của thời đại kinh tế thị trường, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng đông, đa số trẻ chưa phát huy được hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng nhiều. 

Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng như trên tôi nhận thấy nhiệm vụ quan trọng, mà người giáo viên mầm non cần phải giải quyết khi tổ chức các hoạt động không phải đơn giản là cung cấp kiến thức kỹ năng, để phát triển toàn diện và phát huy tính tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và vui chơi mạnh dạn tự tin trước bạn bè, mọi người xung quanh. Nhất là khi trẻ nói lên ý  kiến của mình và có thói quen suy nghĩ nhanh, biết bảo vệ ý kiến, tìm các cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề. Có như vậy mới thực sự giúp trẻ chủ động trong tư duy, mạnh dạn, tự tin. Với tất cả lý do trên đã thôi thúc tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Yên”. nhằm đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp, tránh lệch lạc, để phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng mà mọi nền giáo dục hướng tới.

1.2. Mục đích nghiên cứu:

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân và nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Yên một cách tốt nhất và để đạt hiệu quả cao nhất.

1.3. Đối tượng nghiên cứu: 

Trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Yên.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

– Phương pháp thực hành trải nghiệm 

– Phương pháp đàm thoại 

– Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế thu thập thông tin.

– Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.

 

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

2.1. Cơ sở lý luận:

Lúc sinh thời Bác Hồ giao nhiệm vụ đối với trường mầm non: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ, các cháu nhỏ hay quấy khóc phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy các cháu được. Dạy trẻ cũng như người trồng cây non. Trồng cây non có tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chiến lược “Trồng người”, coi việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Vì vậy giáo dục mầm non là một nấc thang đầu tiên, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nền tảng và đặt nền móng vững chắc, cho các bậc học sau này. Đó không chỉ là quá trình phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN, vừa hồng, vừa chuyên, mà còn hội tụ đầy đủ các tố chất như: Sự khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối. Giáo dục cho trẻ giàu lòng yêu thương, biết quan tâm nhường nhịn giúp đỡ những người gần gũi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)