SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực phát triển cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 570
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
29
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực phát triển cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi.
Giải pháp 2: Phối hợp với hội phụ huynh học sinh sưu tầm nguyên vật liệu và cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi thông qua mỗi buổi chiều thứ 6 một tháng 1 lần.
Giải pháp 3: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo đưa vào các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Giải pháp 4: Sử dụng đồ chơi tự tạo cho trẻ qua các hoạt động khác.
Giải pháp 5: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo trong các hội thi của trẻ do nhà trường tổ chức.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

STT NỘI DUNG TRANG
I MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
2 Mục đích nghiên cứu
3 Đối tượng nghiên cứu
4 Phương pháp nghiên cứu
II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1 Cơ sở lý luận của nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2 Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng nội dung sáng kiến kinh nghiệm
3 Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi.
Giải pháp 2: Phối hợp với hội phụ huynh học sinh sưu tầm nguyên vật liệu và cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi thông qua mỗi buổi chiều thứ 6 một  tháng 1 lần.
Giải pháp 3: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo đưa vào các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Giải pháp 4: Sử dụng đồ chơi tự tạo cho trẻ qua các hoạt động khác:
Giải pháp 5: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo trong các hội thi của trẻ do nhà trường tổ chức.
4 Hiệu quả của nội dung sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1 Kết luận.
2 Kiến nghị.
3 Tài liệu tham khảo
4 Danh mục các đề tài SKKN mà tác giả đã được Hội đồng Cấp Phòng giáo dục và đào tạo, Cấp Sở giáo dục và đào tạo và cấp cao hơn đánh giá đạt từ loại C trở lên.

 

  1. MỞ ĐẦU
  2. Lý do chọn đề tài

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”[1]

Đó là câu nói mà Bác Hồ luôn nhắc nhở và căn dặn cho mọi thế hệ của dân tộc Việt Nam “Trồng người” là công việc “trăm năm”, không thể nóng vội “một sớm một chiều”, không phải làm một lúc là xong, cũng không phải tùy tiện, đến đâu hay đến đó.Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh,Đảng ta khẳng định “nguồn lực” con người là quý báu nhất và có vai trò quyết định to lớn đối với nước ta, trong đó giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và là một chiến lược phát triển nguồn lực con người luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quân tâm. 

Như chúng ta đã biết đối với trẻ ở độ tuổi mầm non vui chơi chính là hoạt động chủ đạo của trẻ, qua vui chơi có thể phản ánh hiện thực xung quanh trẻ một cách sáng tạo và độc đáo.Trẻ nhỏ cần rất nhiều cơ hội để học và khám phá thông qua hoạt động chơi hàng ngày. Nhưng trẻ sẽ chơi bằng cách nào và chơi như thế nào để trẻ cảm thấy thoải mái và thích thú thì đồ chơi chính là phương tiện duy nhất khiến trẻ vui chơi một cách hứng thú nhất. Chơi với đồ chơi giúp trẻ được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được thể hiện những nhu cầu cá nhân, được phát triển cân đối hài hòa, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện. Chơi là cách học phù hợp nhất khi người lớn muốn trẻ tìm tòi khám phá, giúp trẻ được phát triển kỹ năng, hiểu biết trong rất nhiều tình huống khác nhau. Đồ chơi là yếu tố thúc đẩy trẻ em thực hiện nhiều hành động và thao tác khác nhau có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ. Đồ dùng đồ chơi có tác dụng lớn lao đến việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đặc biệt là những đồ chơi tự tạo, khi được chơi với những loại đồ chơi tự tạo sẽ giúp cho trẻ chơi một cách hào hứng hơn, đồng thời tạo cho trẻ có cảm giác thân thiện hơn với môi trường hơn nữa việc chơi với đồ chơi tự tạo sẽ phát huy được ở trẻ khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ, trẻ có thể tự mình tìm tòi, khám phá và trải nghiệm bằng cách có thể tự mình tạo ra những loại đồ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

“Đồ chơi là một phần quan trọng trong vui chơi của trẻ mầm non, đồ chơi là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, đem lại niềm vui cho trẻ và là khởi nguồn của những xúc cảm – tình cảm tích cực ở trẻ”[2]

Đồ chơi hết sức cần thiết đối với trẻ, nó có tác dụng và ý nghĩa thật to lớn và sâu sắc đối với trẻ độ tuổi mầm non, vì bất kể một trẻ em nào đều có nhu cầu chơi và rất yêu quí đồ chơi, chúng sống và hành động cùng với đồ chơi. Đồ chơi giúp trẻ em tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, nó giúp các em làm quen với những đặc điểm, tính chất của nhiều đồ vật, biết được công dụng của chúng trong sinh hoạt và trong lao động của con người. Đồ chơi còn là phương tiện giúp trẻ phát hiện ra những hoạt động thông qua mối quan hệ của người với người trong xã hội dần dần biết ra nhập vào các mối quan hệ đó. Hoạt động với đồ chơi vừa làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi,vừa làm cho đôi bàn tay khéo léo, đôi chân dẻo dai cơ thể mềm mại, hình dáng phát triển cân đối hài hòa và giúp trẻ có thể tham gia tốt vào cuộc sống xã hội sau này.

Trên thị trường hiện nay đồ chơi rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên những đồ chơi trên thị trường đó không thể đáp ứng đủ nhu cầu được hoạt động, được vui chơi của trẻ. Hơn nữa việc mua đủ đồ dùng, đồ chơi sẽ ảnh hưởng đến kinh tế không chỉ của gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài chính của nhà trường, trong khi đó các phế liệu từ cuộc sống và từ gia đình trẻ lại có rất nhiều, và từ những nguyên vật liệu đó giáo viên có thể tạo ra những đồ dùng đồ chơi phong phú về chủng loại và đẹp mắt. Đây cũng chính là một hình thức giúp trẻ biết chia sẻ, phát huy khả năng tư duy, tìm tòi và sáng tạo từ những cái vô ích thành những cái có ích. Vì vậy việc làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu phế thải cho trẻ hoạt động là một việc làm rất bổ ích và rất cần thiết đối với giáo viên mầm non. 

Nắm bắt được tầm quan trọng của việc trẻ chơi với đồ chơi tự tạo bản thân đã tìm tòi nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực phát triển cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổi ở trường mầm non Thiệu Tiến”.  

  1. Mục đích nghiên cứu

 Xuất phát từ thực tiễn về việc sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các hoạt động của trẻ tại lớp học, tôi nhận thấy việc sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổi ở trường mầm non Thiệu Tiến là rất cần thiết nhằm tạo ra nhiều loại đồ dùng đồ chơi đa dạng, phong phú phục vụ cho các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ ở trường mầm non Thiệu Tiến.

  1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về một số biện pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực phát triển cho trẻ nhà trẻ 24-36 thàng tuổi ở trường mầm non Thiệu Tiến.

  1. Phương pháp nghiên cứu

“Sử dụng các phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết; phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin; “phương pháp đàm thoại”[3]; phương pháp thống kê, xử lý số liệu. 

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  2. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

“Đồ chơi là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, là phương tiện cơ bản cho trẻ chơi mà học”[4]. Đồ chơi nói một cách đơn giản đó là phương tiện dùng để chơi, nó là những đồ vật cụ thể giúp trẻ thỏa mãn được nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ. Đồ chơi có tác dụng giúp trẻ phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ và lẫn tinh thần cho trẻ trong đó việc phát triển tình cảm thẩm mĩ vô cùng quan trọng. Vì vậy đồ chơi phải kích thích được hoạt động của trẻ, đồng thời phải mang tính giáo dục và khơi gợi những tình cảm thẩm mĩ tốt cho trẻ.

Đồ chơi là thế giới riêng của trẻ và là con đường dẫn trẻ đi vào tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh một cách hiệu quả nhất, chỉ có đồ chơi mới giúp trẻ được thỏa mãn nhu cầu được vui chơi, được trải nghiệm. Đặc biệt việc sử dụng những đồ chơi tự tạo vào các hoạt động ở góc chơi của trẻ càng nhiều sẽ càng khuyến khích trẻ tích cực hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)