SKKN Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trường học an toàn ở trường THPT

Giá:
100.000 đ
Môn: Chủ nhiệm
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 783
Lượt tải: 9
Số trang: 54
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Qùy Hợp 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 54
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Qùy Hợp 2
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trường học an toàn ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư vấn tâm lí, vận động phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn lớp học
– Trang bị cho học sinh các kĩ năng đảm bảo an toàn cho bản thân
– Quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh
– Phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh

 

Mô tả sản phẩm

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trường học là thiết chế văn hóa – giáo dục đặc biệt. Việc quan tâm, đầu tư cho giáo dục được xem là nhân tố quan trọng cho sự phát triển, cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục – đào tạo, coi giáo dục
– đào tạo là quốc sách hàng đầu.
Ngày 22.4.2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động “Triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”. Tại đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nêu ra 3 yếu tố cốt lõi trong một trường học hạnh phúc, đó là: yêu thương, an toàn và tôn trọng. “Trường học hạnh phúc” phải là nơi an toàn cho các hoạt động dạy và học của thầy trò, không tồn tại cách hành xử bạo lực, không diễn ra các hành vi phi đạo đức.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc vận động Vì một trường học hạnh phúc, Sở GD – ĐT Nghệ An đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc”. Trong hội nghị này, Giám đốc Thái Văn Thành cho rằng: Việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc có ý nghĩa quan trọng trong các nhà trường. Đó vừa là một thông điệp vừa là quyết tâm lớn của ngành giáo dục truyền đi những tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi mà xã hội, đất nước đang đặt ra.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giáo dục đào tạo ngày càng tiến bộ. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, thì vấn đề an toàn trường học cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, trở thành vấn đề quan tâm trong toàn sở, toàn ngành. Những tai nạn rủi ro trong trường học, vấn đề bạo lực học đường…vẫn luôn xảy ra và để lại hậu quả đáng tiếc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền học tập của trẻ em, gây nên sự bất bình, tâm lí lo lắng trong xã hội.
Mang đến cho học sinh một môi trường học tập lành mạnh để các em có thể phát triển tốt về trí tuệ, về sức khỏe thể chất và tinh thần, việc đảm bảo an toàn cho học sinh được coi là điều kiện tiên quyết. Đảm bảo an toàn cho học sinh là trung tâm của việc thực hành và nâng cao chất lượng giáo dục.
Những lí do trên đã thôi thúc chúng tôi lựa chọn đề tài “Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trường học an toàn ở trường THPT Quỳ Hợp 2” để tìm tòi, nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
2. Mục đích nghiên cứu
Đưa ra được một số giải pháp đảm bảo lớp học, trường học an toàn ở trường THPT Qùy Hợp 2.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận giải rõ những vấn đề lí luận về vấn đề đảm bảo lớp học, trường học an toàn.
Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng lớp học, trường học an toàn ở trường THPT Qùy Hợp 2, tỉnh Nghệ An.
Đưa ra được một số giải pháp đảm bảo, lớp học, trường học an ở trường THPT Qùy Hợp 2.
4. Phạm vi nghiên cứu
– Đề tài nghiên cứu về vấn đề đảm bảo lớp học, trường học an toàn.
– Đưa ra một số giải pháp đảm bảo lớp học, trường học an toàn ở trường THPT Qùy Hợp 2.
5. Phương pháp nghiên cứu
– Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thu thập thông tin, tài liệu; nghiên cứu các văn bản pháp quy về trường học an toàn.
– Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát, phân tích, thống kê, đánh giá, thực nghiệm để rút kinh nghiệm.
6. Đóng góp mới của đề tài:
Có nhiều tài liệu nghiên cứu về một số giải pháp đảm bảo trường học an toàn tai nạn thương tích, trường học an toàn phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, an toàn giao thông… song chưa có tài liệu nào viết một cách đầy đủ về các giải pháp đảm bảo an toàn trường học nói chung.
Ở đề tài “Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trường học an toàn ở trường THPT Quỳ Hợp 2” đã sắp xếp một cách logic, hệ thống, tương đối đầy đủ các nội dung từ khái niệm, vai trò, các bước xây dựng trường học an toàn. Giáo viên chủ nhiệm đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn lớp học như: tuyên truyền, giáo dục tư vấn tâm lí, vận động phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định an toàn trường học; đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp với các lực lượng khác; đặc biệt là trang bị các kĩ năng đảm bảo an toàn cho học sinh. Đề tài có đánh giá, kiểm chứng một cách cụ thể, khoa học. Đó là những đóng góp to lớn và mới mẻ của đề tài.

PHẦN 2: NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề đảm bảo trường học an toàn
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Trường học an toàn là gì?
Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định: “Môi trường giáo dục an toàn là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần”. Theo đó, có thể hiểu rộng ra, “môi trường học tập an toàn” là môi trường học tập mà ở đó người học được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và được bảo vệ để chống lại những hành vi, những mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người học. Đồng thời, “môi trường học tập an toàn” cũng có nghĩa là quyền được học tập của người học phải được bảo đảm, không bị gián đoạn, chia cắt, hạn chế, tước bỏ bởi những lý do, nguyên nhân ngoài ý chí chủ quan của người học (như trường học hoặc cơ sở giáo dục bị giải thể do không đạt chuẩn về cơ sở vật chất, do thiếu đội ngũ giảng viên cơ hữu nên trường, cơ sở giáo dục không tuyển sinh được; hoặc trường, cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng hoặc thầy cô giáo có hành vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc trường, cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoạt động, ngừng tuyển sinh vì lý do mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo, dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường, mâu thuẫn nội bộ kéo dài ảnh hưởng uy tín của trường và môi trường giáo dục…).
Trường học an toàn là môi trường giáo dục có đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trong trường (những người làm việc trong trường) và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
Nói một cách khác xây dựng trường học an toàn (hay làm trường học an toàn hơn) là một quá trình nỗ lực để đảm bảo sự an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trong trường.
Muốn xây dựng trường học an toàn thì phải xây dựng lớp học an toàn, vì lớp học là một bộ cấu thành trường học.
1.1.2. Tại sao cần xây dựng trường học an toàn
Trường học an toàn là một yêu cầu quan trọng và cần có trong bất kỳ xã hội nào vì:
Việt nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai. Trong đó phổ biến và nghiêm trọng nhất là bão, lũ, lụt, giông và sét…Thiên tai đã tàn phá rất nhiều công trình gây ra thiệt hại về tính mạng, tài sản của cộng đồng và xã hội. Trong đó các cơ sở như trường học…phải hứng chịu những tổn thất nặng nề.

Các trường học là nơi trú ẩn an toàn cho cộng đồng trong suốt thời gian xảy ra thiên tai. Nếu trường học bị hư hại hoặc bị tàn phá thì các hoạt động sơ tán và sơ cứu sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy và học tập của trường. Mặt khác, do trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai và cần được hỗ trợ về mặt tâm lí- xã hội, việc các trường học có thể khôi phục hoạt động giảng dạy và học tập một cách nhanh chóng sau thiên tai là một nhu cầu quan trọng để hỗ trợ cho trẻ em và giúp các em nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, trường lớp.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2020.
Môi trường giáo dục an toàn là tiền đề để duy trì, nâng cao chất lượng dạy và
học.
Chỉ khi trẻ thực sự an toàn thì bản thân các em mới có thể tận hưởng niềm vui,
thật sự thoải mái để tham gia học tập hay vui chơi, để có thể phát triển hết khả năng và sở thích của mình. Vì thế việc đảm bảo trường học an toàn là nhiệm vụ cấp bách, trước khi nói đến các yếu tố, các mục tiêu khác của nhà trường.
1.1.3. Nội dung trường học an toàn
Tiêu chuẩn của trường học an toàn dựa trên 3 yếu tố: Cơ sở vật chất an toàn, quản lí an toàn và giáo dục an toàn.
– Cơ sở vật chất an toàn:
Trường học có vị trí an toàn, được thiết kế và thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng quốc gia.
Trường học được thiết kế hướng tới giảm tối đa rủi ro thiên tai liên quan tới cơ sở vật chất.
+ Khuôn viên, cổng trường, biển tên trường, tường rào, sân trường, cây xanh đảm bảo an toàn, vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện.
+ Có sân chơi, bãi tập, khu để xe phù hợp, thân thiện với người học.
+ Có khối phòng học, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập bảo đảm đủ ánh sáng, thoáng mát, có bàn ghế phù hợp với người học.
+ Có công trình vệ sinh, nước sạch và các công trình xây dựng khác bảo đảm an toàn, thân thiện dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
Thiết bị dạy học, đồ dùng đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của người học, được sắp xếp và sử dụng an toàn, hợp lí, dễ tiếp cận.
Tài liệu, học liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học; không chứa đựng các yếu tố kích động bạo lực,

khiêu dâm, không trái với văn hóa, lịch sử Việt Nam; không có định kiển giới, phân biệt đối xử.
Có tài liệu, học liệu về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại
Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và wedsite đáp ứng yêu cầu dạy và học; được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi người học.
Trường học có các phương tiện, thiết bị giúp trường ứng phó được với nhiều loại thiên tai và trong trường hợp cần thiết là nơi trú ẩn của cộng đồng
– Quản lí trường học an toàn:
Trường học có các chính sách, hướng dẫn về đảm bảo an toàn trong trường

học

Thành lập hoặc nâng cao năng lực ban an toàn trường học.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch đảm bảo an toàn trường học.
– Giáo dục an toàn:
Giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về các chương trình, nội dung đảm bảo

an toàn trường học như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, an toàn giao thông…
Trường học xây dựng và tích hợp các nội dung giáo dục về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, an toàn giao thông…
Hình thành được kĩ năng tự bảo vệ cho học sinh.
Giáo viên và học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn trường học. Tuyệt đối không dùng bạo lực, không bạo hành về tinh thần, tôn trọng ý kiến, cá tính, giải đáp hỗ trợ tâm lí học sinh.
1.1.4. Các bước xây dựng trường học an toàn.
Bước 1: Giới thiệu cho giáo viên và học sinh về trường học an toàn, trước hết cần phải giới thiệu sự cần thiết của trường học an toàn
Bước 2: Thành lập Ban An toàn trường học. Xác định các thành viên chính, trách nhiệm của từng thành viên trong ban.
Bước 3: Đánh giá tình trạng an toàn của trường học. Xây dựng nhóm hướng dẫn đánh giá. Lựa chọn người tham gia đánh giá. Thực hiện đánh giá
Bước 4: Xây dựng kế hoạch với các giải pháp và hành động cụ thể. Phân công rõ ràng nhiệm vụ các bên liên quan. Phổ biến kế hoạch đến giáo viên, học sinh, phụ huynh…

Bước 5: Thực hiện kế hoạch trường học an toàn
Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cập nhật kế hoạch trường học an toàn
1.1.5. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với công tác đảm bảo trường học an toàn.
Giáo viên chủ nhiệm lớp do hiệu trưởng phân công và thay mặt hiệu trưởng để quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở một lớp học. Do đó năng lực quản lý, lãnh đạo phải được coi trọng và đây là việc làm đầu tiên cần đến ở người giáo viên chủ nhiệm.
Vai trò quản lí của giáo viên chủ nhiệm lớp thể hiện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, trong đó có kế hoạch an toàn trường học, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, hạnh kiểm, sự an toàn của học sinh trong lớp trước hiệu trưởng, trước Hội đồng sư phạm của nhà trường và trước phụ huynh học sinh của lớp.
Giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp học, bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm, giáo viên chủ nhiệm xây dựng một tập thể lớp an toàn, đoàn kết. Họ không chỉ biết thương yêu, tôn trọng, quý mến học sinh của mình mà căn cứ vào hoàn cảnh, cá tính từng học sinh mà giáo viên chủ nhiệm có cách lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, gợi mở, dẫn dắt học sinh để mỗi trò có đủ những giá trị làm người như: Yêu thương, khoan dung, tôn trọng để chúng luôn biết sống tự chủ, tự tin, tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.
Điều quan trọng của mỗi nhà sư phạm, mỗi giáo viên chủ nhiệm phải biết tạo cho học sinh của mình phát triển nhân cách trong một tập thể học sinh lành mạnh, an toàn đồng thời mỗi học sinh lại có đủ khả năng thực hiện các yêu cầu giáo dục theo tinh thần biết “tự giáo dục”.
Vai trò tổ chức của giáo viên chủ nhiệm thể hiện trong việc thành lập bộ máy tự quản, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, các tổ, nhóm, đồng thời tổ chức thực hiện các mặt hoạt động theo kế hoạch giáo dục được xây dựng hàng năm. Giáo viên chủ nhiệm còn là cố vấn đắc lực cho các đoàn thể của học sinh trong lớp
Các hoạt động của lớp được tổ chức đa dạng và toàn diện, giáo viên chủ nhiệm lớp quán xuyến tất cả các hoạt động một cách cụ thể, chặt chẽ.
Các phong trào thi đua học tập đi vào thực chất, các cuộc sinh hoạt các đoàn thể có nội dung hấp dẫn thanh, thiếu niên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động ngoại khóa được tiến hành thường xuyên… Chất lượng học tập và tu dưỡng đạo đức, sự an toàn của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào trật tự, kỉ luật, vào tinh thần đoàn kết và truyền thống của tập thể lớp cũng như các hoạt động đa dạng của lớp.
Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục, trong đó nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, hoạt động có mục tiêu, nội dung, chương trình

và phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở khoa học, do vậy giáo viên chủ nhiệm là người chủ đạo trong điều phối các hoạt động giáo dục cùng với các lực lượng giáo dục đó tạo ra một môi trương giáo dục an toàn, lành mạnh, hiệu quả.
Năng lực, uy tín chuyên môn, kinh nghiệm công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp là điều kiện quan trọng để tập hợp lực lượng, phối hợp thành công các hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh.
Một trong những giải pháp bền vững góp phần xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai là xây dựng các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử và các quy định về kỷ cương trường học. Điều này thể hiện rõ trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học vừa được công bố. Đáng chú ý là quy định các hành vi giáo viên không được làm, như: Xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh và đồng nghiệp; gian lận trong kiểm tra, đánh giá học sinh; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền… quy định những hành vi học sinh không được làm, gồm: Gian lận trong học tập; đánh nhau; sử dụng rượu, bia, thuốc lá… Giáo viên chủ nhiệm tuyệt đối không vi phạm đạo đức nhà giáo, phải luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Giáo viên chủ nhiệm chịu sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Ban an toàn trường học, phối hợp với các lực lượng khác để làm tốt công tác an toàn lớp học góp phần đảm bảo trường học an toàn.
Trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm là một thành viên của hội đồng sư phạm, là linh hồn, hạt nhân xây dựng lớp học an toàn. Nhiều giáo viên chủ nhiệm xây dựng lớp học an toàn sẽ tạo thành trường học an toàn.
Như vậy vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng trong công tác đảm bảo trường học an toàn. Tập thể lớp an toàn mới có trường học an toàn.
Để làm tốt công tác đảm bảo lớp học an toàn, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cần phải:
+ Giáo viên chủ nhiệm có đạo đức và nhân cách tốt. Bởi lẽ, nếu giáo viên chủ nhiệm không đạt chuẩn về đạo đức, và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì người học sẽ bị ảnh hưởng xấu hoặc trở thành nạn nhân trực tiếp của các hành vi đánh đập, phân biệt đối xử, xúc phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm.
+ Giáo viên chủ nhiệm phải có năng lực quản lí, là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công của một lớp học. Giáo viên chủ nhiệm phải có đủ hiểu biết và các kỹ năng để điều tra khảo sát, xây dựng kế hoạch lớp chủ nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đến từng học sinh, xây dựng các hoạt động độc lập riêng, mang tính đặc thù của lớp mình. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng cần có năng lực phối hợp. Giáo viên chủ nhiệm cần phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, với Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
Để phát triển toàn diện, năng lực cho học sinh mà chương trình giáo dục phổ thông đề ra, giáo viên chủ nhiệm cần phải phát triển các năng lực “tay trái” như:

năng lực giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; Năng lực tổ chức hoạt động tập thể trải nghiệm sáng tạo (hoạt động ngoài nhà trường); Năng lực giáo dục học sinh kỷ luật tự giác, hoạt động giáo dục giới tính…
+ GVCN phải gần gũi, thấu hiểu quan tâm và nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp. Người giáo viên phải thực sự có lòng yêu nghề và yêu người cùng với việc áp dụng các biện pháp thích hợp để có thể giáo dục thế hệ trẻ – tương lai của đất nước trở thành những con người có tri thức, văn hóa, nhân cách và đạo đức tốt.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Để mang đến cho học sinh một môi trường học tập lành mạnh, an toàn, phát triển tốt về sức khỏe thể chất và tinh thần, việc đảm bảo an toàn cho học sinh được coi là điều kiện tiên quyết.
Trong thời gian gần đây, từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến bậc đại học ở nước ta đang xuất hiện tình trạng báo động về sự an toàn của môi trường học đường mà nổi cộm lên các vấn đề sau:
Bạo lực học đường có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Cụ thể là, tình trạng học sinh, sinh viên thành lập các phe nhóm đánh nhau, thực hiện các hành vi bạo lực, bắt nạt người học yếu thế vì các lý do liên quan đến sự khác biệt về chính kiến, quan điểm cá nhân, tình bạn, tình yêu…; thậm chí còn có cả giáo viên nam đánh nhau với học sinh nữ và vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vừa diễn ra tại trường trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và trường trung học cơ sở Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là hai vụ việc điển hình.
Hai là tình trạng mất an ninh, trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ, ma tuý…đặc biệt là tình trạng mất an ninh trật tự xung quanh trường học, cơ sở giáo dục; thiếu an toàn trong công tác phòng, chống tai nạn dẫn đến người học bị chết hoặc bị thương tích nghiêm trọng, cháy nổ, thiên tai ở một số cơ sở giáo dục… Rúng động là vụ sập cổng trường ở Lào Cai khiến 3 học sinh tử vong và chưa
đầy một tuần sau lại xảy ra vụ sập tường rào trước cổng trường tiểu học ở Nghệ An làm một học sinh lớp 5 tử vong. Chưa hết, một học sinh lớp hai ngồi trong lớp học giờ ra chơi bị quạt trần rơi xuống mặt bàn, cánh quạt văng vào trán phải nhập viện cấp cứu; một học sinh tiểu học lại bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Hà Nội…
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An có 23 vụ bạo lực học đường, trong đó có nhiều vụ việc khá nghiêm trọng như vụ đánh nhau giữa nhóm học sinh nữ với một học sinh khác ở Trường trung học cơ sở Diễn Kim và Diễn Hùng, vụ học sinh lớp 5 – Trường Tiểu học Cửa Nam 1 dùng dao đâm bạn…thời gian gần đây tại huyện các huyện Anh Sơn xảy ra các vụ tai nạn đuối nước gây tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất đối với học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục

Chính vì vậy an toàn trường học là vấn đề được nhà nước, Bộ GD&ĐT rất quan tâm. Về mặt chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Bộ trong nhiều năm qua là luôn lấy việc đảm bảo an toàn trường học là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm gần đây, đã có khoảng 20 văn bản quy phạm pháp luật như nghị định, thông tư, hướng dẫn, chỉ thị, công văn… được Bộ GD&ĐT ban hành gửi UBND các tỉnh nhằm đôn đốc, nhắc nhở quyết liệt triển khai công tác đảm bảo an toàn trường học.
Đặc biệt, năm 2019, khi tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật Giáo dục 2019, trình Quốc hội phê chuẩn, Bộ cũng đã đưa được nội dung hết sức quan trọng vào bộ luật này là “Xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện”…
Năm 2017, Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP qui định về trường học an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng, chống bạo lực học đường; ngoài ra còn ban hành nhiều thông tư quy định về tiêu chí trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… và gần đây nhất là Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất trong trường học…
Ngày 7/4/ 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An ký, ban hành Công văn số 618/SGD&ĐT-CTTT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục. GS.TS Thái Văn Thành cũng yêu cầu các nhà trường cần thực hành nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử; tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban an ninh, Tổ tư vấn tâm lý, các tổ chức đoàn thể nhằm phát hiện sớm các mâu thuẫn trong học sinh để tư vấn, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc bạo lực trong và ngoài nhà trường đối với học sinh.
2. Thực trạng đảm bảo trường học an toàn ở trường THPT Quỳ Hợp 2
2.1. Đặc điểm tình hình
Trường THPT Quỳ hợp 2 tọa lạc trên quốc lộ 48 thuộc xóm Tân Mỹ , xã Tam hợp – Quỳ hợp – Nghệ an. Được thành lập năm 1997. Sau hơn 20 năm thành lập, nhà trường đã có 36 lớp học với gần 1500 học sinh, 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Hàng năm, công tác giáo dục của nhà trường có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung bình hàng năm từ 98% trở lên, năm học 2020 – 2021 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng – đại học, số học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước.100% giáo viên đạt chuẩn (trình độ đại học trở lên), có 12 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhờ những nỗ lực, cố gắng của nhà trường nên nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
2.1.1. Thuận lợi
* Được sự quan tâm của cấp ủy, của Ban giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường, công tác đảm bảo trường học an toàn được coi trọng. Nhà trường đã phổ

biến, quán triệt, chỉ đạo, triển khai các kế hoạch về đảm bảo trường học an toàn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Đa số giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác, yêu nghề, tận tụy với học sinh, tích cực học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, giáo dục đạo đức học sinh chấp hành nội qui nhà trường, chấp hành pháp luật. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có lối sống giản dị, lành mạnh.
* Về cơ sở vật chất
Trường, lớp được đặt tại khu dân cư xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp huyện Quỳ Hợp phù hợp với quy hoạch chung, thuận lợi cho các em đến trường.
Cổng trường được xây kiên cố, phía trên được gắn biển tên trường đảm bảo đúng quy định. Tại cổng trường có khẩu hiệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật giao thông. Hệ thống tường rào được xây kiên cố cao từ 1,5-1,8m. Cổng trường đóng, mở theo quy định. Không có hàng quà, bánh bán trong nhà trường.

Cổng trường THPT Qùy Hợp 2

Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo chất lượng, an toàn; có đủ thiết bị, đồ chơi tối thiểu, đảm bảo an toàn phục vụ vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường, có hố nhảy cao, nhảy xa; có sân tập bóng chuyền.

Trong khuôn viên có pano, khẩu hiệu được treo ở vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, nội dung phù hợp, có tính giáo dục cao, cảnh quan, môi trường thân thiện. Sân trường cơ bản bằng phẳng, sạch đẹp.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp
10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)