Logo Kiến Edu

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8

Giá:
50.000 đ
Cấp học: THCS
Môn: Tin học
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 739
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
22
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Thực hành sử dụng chuột
3.2. Thực hành khởi động với nút Start
3.3. Thực hành thao tác với cửa sổ
3.4. Thực hành tạo cấu trúc thư mục
3.5. Thực hành soạn thảo văn bản
3.6. Thực hành gõ văn bản có các công thức toán, lí, hóa
3.7. Thực hành tạo bảng
3.8. Thực hành soạn thảo một số văn bản mở rộng

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

Trang
PHẦN THỨ NHẤT : ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a) Thuận lợi
b) Khó khăn
c) Kết quả
3. Giải pháp và biện pháp thực hiện 
3.1. Thực hành sử dụng chuột
3.2. Thực hành khởi động với nút Start
3.3. Thực hành thao tác với cửa sổ
3.4. Thực hành tạo cấu trúc thư mục
3.5. Thực hành soạn thảo văn bản 
3.6. Thực hành gõ văn bản có các công thức toán, lí, hóa 
3.7. Thực hành tạo bảng
3.8. Thực hành soạn thảo một số văn bản mở rộng 
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục
PHẦN THỨ BA : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

RÈN KĨ NĂNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH

TRONG HỌC NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG LỚP 8

 

PHẦN THỨ NHẤT : ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

  1. Lí do chọn đề tài

Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa về phát triển quy mô, tạo chuyển biến bước đầu về chất lượng, tăng cường các điều kiện phát triển giáo dục. Việc tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trọng yếu của những người làm công tác giáo dục hiện nay. Đặc biệt là mhững giáo viên đang giảng dạy bộ môn Tin học.

Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo. Mục tiêu của giáo dục THCS là giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai áp dụng đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy – học. Đặc biệt trong những năm học gần đây môn Tin học đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Bước đầu dưới hình thức môn học tự chọn. Tùy theo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Tin học ở mỗi trường mà tổ chức các khối lớp học tập bộ môn này. Đối với trường THCS Quảng Thắng đã có sự quan tâm, đầu tư cho bộ môn Tin học. Nhà trường đã có phòng bộ môn, có giáo viên chuyên ngành Tin, có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy – học.

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin làm cho việc đưa môn Tin học vào giảng dạy ở các nhà trường phổ thông trở thành yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, chú trọng công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nên Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức biên soạn bộ TÀI LIỆU NGHỀ PHỔ THÔNG đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng tại công văn số 4978/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/7/2011 trong đó có Nghề Tin học ứng dụng lớp 8. Được các nhà trường THCS tại Thanh Hóa đưa vào giảng dạy khối 8 thay thế môn tự chọn Tin học – Quyển 3. Mà việc giảng dạy Tin học cần có hai kiến thức cơ bản là học sinh học lý thuyết Tin học và thực hành trên máy vi tính. Phần thực hành tập cho học sinh làm quen với những thao tác sử dụng máy vi tính và biết cách soạn thảo văn bản (Microsoft Word). Là một môn học đặc thù nên cần tổ chức học tập một cách có khoa học nhất là phần thực hành.

Trong thời gian qua việc giảng dạy học tập đối với tiết thực hành nhìn chung chưa có kết quả cao. Bản thân tôi là giáo viên dạy Tin học cũng trăn trở, suy nghĩ nên giảng dạy như thế nào để tiết dạy đạt hiệu quả cao, gây hứng thú,  ham học cho học sinh và phù hợp với điều kiện vật chất của nhà trường. Qua quá trình giảng dạy trực tiếp tại trường THCS Quảng Thắng, tôi thấy tài liệu gắn với thực hành đáp ứng với kỳ thi Nghề phổ thông chưa nhiều nên tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm này: “Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8”.

  1. Mục đích nghiên cứu 

Giúp giáo viên khi dạy Tin học có thêm kĩ năng trong các tiết thực hành máy vi tính. Từ đó, học sinh có nhiều kĩ năng sử dụng máy vi tính thực hành tốt hơn.

Đồng thời trong sáng kiến này tôi cũng tự đúc rút cho bản thân mình những kinh nghiệm giảng dạy và kĩ năng thực hành để làm cơ sở cho bản thân những năm tiếp theo có hiệu quả hơn.

  1. Đối tượng nghiên cứu

Như đã trình bày ở trên trong sáng kiến này tôi chỉ nghiên cứu trên nhóm đối tượng là: Học sinh khối 8 của trường THCS Quảng Thắng – Thành phố Thanh Hóa.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài chủ yếu được sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

– Trao đổi, thảo luận cùng đồng nghiệp trong trường và các trường trong Thành phố Thanh Hóa cùng bộ môn.

– Qua dạy học thực tiễn trên lớp rút ra kinh nghiệm.

– Thông qua bồi dưỡng thường xuyên các chu kỳ.

– Tham khảo tài liệu, sách báo có liên quan.

 

PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

Tin học ngành khoa học, có vai trò rất quan trọng, thiết thực trong đời sống hàng ngày của con người như sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin nhằm áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. 

Nâng cao chất lượng dạy – học nhằm đảm bảo mục tiêu yêu cầu giáo dục THCS, đảm bảo cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả nội dung đã học ở tiểu học, có học vấn chuẩn phổ thông, có những hiểu biết tối thiểu về kĩ năng hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Việc giảng dạy Tin học gồm lý thuyết đi đôi với tiết thực hành. Thông qua tiết thực hành trên phòng máy giúp học sinh củng cố được kiến thức, kỹ năng của bài học bằng các thao tác với máy vi tính.

Vì thế, học sinh cần thực hiện tốt các thao tác với máy vi tính để nắm vững bài học, nâng cao hứng thú học môn Tin học.

  1. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
  2. a) Thuận lợi

– Tuy môn Tin học mới chỉ là môn học tự chọn nhưng nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh có thể học từ khối lớp 6 đến lớp 9, cũng như các điều kiện có thể nhằm phục vụ cho việc dạy và học môn Tin học trong nhà trường.

– Được sự ủng hộ của các cấp uỷ – các ban ngành và của phụ huynh toàn trường.

Là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những lĩnh vực mới nên học sinh rất hứng thú học, nhất là những tiết thực hành.

  1. b) Khó khăn

– Nhà trường đã có một phòng máy vi tính để cho học sinh học nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng, mỗi tiết thực hành có tới 3 em cùng thực hành trên một máy vi tính nên các em không có nhiều thời gian để thực

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

6
KHTN
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)