SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS

Giá:
50.000 đ
Cấp học: THCS
Môn: Chủ nhiệm
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 689
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
25
Lượt tải:
10

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Định hướng cho Ban đại diện CMHS hoạt động
– Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp và gia đình học sinh
– Phối hợp để giáo dục đạo đức cho học sinh
– Phối hợp để bồi dưỡng khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém
– Phối hợp trong công tác duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
– Phối hợp trong công tác giáo dục kỷ năng sống, tham quan thực hành thí nghiệm
– Phối hợp trong công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp văn nghệ thể dục thể thao

Mô tả sản phẩm

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài:
Nói đến trường học là người ta nghĩ ngay đến chất lượng giáo dục, cũng vì vậy chất lượng giáo dục đã trở thành mối quan tâm không chỉ của người làm giáo dục mà còn là của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay là nhằm đào tạo ra những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả ấy thì đòi hỏi nhà Quản lý giáo dục phải có những giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường ngoài việc truyền đạt tri thức cho học sinh thì còn phải biết phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, Ban đại diện CMHS để cùng quản lý, giáo dục học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ lớn lao này
Hiện nay công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, nhiều bậc phụ huynh còn khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường coi việc dạy học là trách nhiệm của nhà trường, họ không nghỉ rằng thời gian quản lý con em mình ở gia đình là rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một số trẻ em chưa được hưởng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt nhất, vẫn tồn tại một bộ phận học sinh, không  lo học tập, thường xuyên bỏ học, cúp tiết có biểu hiện vi phạm về đạo đức. Bản thân làm công tác quản lý tại trường THCS Lê  Đình Chinh tôi nhận thấy việc phối hợp giữa nhà trường gia đình xã hội là nhiệm vụ hết sức cần thiết cùng nhà trường làm tốt công tác giáo dục nên tôi chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm trong việc phối  hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS ” để nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân trong công tác quản lý điều hành nhà trường và công tác phối hợp với BĐDCMHS, lôi cuốn họ vào các hoạt động của nhà trường, cho họ biết được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh từ đó công tác giáo dục trong nhà trường sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục tiêu
Từ việc nhìn nhận thực trạng của vấn đề xã hội, tôi muốn đưa ra một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS. Những biện  pháp này là kinh nghiệm mà bản thân tôi đã trải nghiệm, cũng như có sự nghiên cứu học hỏi từ các tài liệu, từ các đồng nghiệp của mình. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phối hợp của Ban giám hiệu với Ban đại diện CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ của đề tài
Đế tài tổng hợp một cách hệ thống các vấn đề có liên quan đến SKKN, phân tích đánh giá những ưu điểm tồn tại của việc phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra các biện pháp phối hợp cụ thể  trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Lê Đình Chinh
3. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp phối  hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong  trường THCS
4. Phạm vi nghiên cứu
Các văn bản liên quan đến luật Giáo dục, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh các văn bản pháp luật khác
Hoạt động của Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Lê Đình Chinh trong  năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015
Chất  lượng giáo dục học sinh  trong năm học 2013-2014, 2014-2015
5. Phương pháp nghiên cứu
Tôi đã chọn phương pháp nghiên cứu là:
Tìm tòi và nghiên cứu tài liệu tham khảo: Phương pháp này được tiến hành trước và trong quá trình nghiên cứu, như nghiên cứu về lý luận, các văn bản chỉ đạo cấp trên về vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh với nhà trường, một số văn bản chỉ đạo khác có liên quan.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát tình hình thực tế tại trường THCS Lê Đình Chinh về công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện  cha mẹ học sinh trong trường.
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua quá trình làm việc, trò chuyện, thực tế, nghiên cứu sản phẩm hoạt động đề xuất một số biện pháp có tính khả thi trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
1.1 Các khái niệm:
Biện pháp:  Cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể.
Phối hợp: Là hoạt động cùng nhau của hai hay nhiều cá nhân, tổ chức để hỗ trợ cho nhau thực hiện một công việc chung. Khi nói nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục là ta nói đến hoạt động của Ban giám hiệu, của nhà trường trong việc tổ chức các lực lượng xã hội thực hiện xã hội hóa giáo dục, đồng thời cũng nhấn mạnh đến sự chủ động, tích cực của nhà trường trong hoạt động này. Phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài trường hay huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.
Ban đại diện CMHS: Là tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại trường. Là tổ chức tự nguyện của cha mẹ học sinh, được thành lập với sự hỗ trợ của nhà trường, với mục đích là cầu nối giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để giải quyết các vấn đề ngoài quyền hạn của nhà trường. Tổ chức và hoạt động theo điều lệ Hội CMHS, điều lệ nhà trường.
1.2 Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động dựa theo điều lệ
* Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có trưởng ban và một phó trưởng ban.
Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh( Trích điều 3 Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh)
* Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường trực
Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
( Trích điều 3 Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh)
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Lê Đình Chinh được bầu ra trong  Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường vào đầu tháng  9 trong mỗi năm học  dưới sự tham mưu chỉ đạo của UBND xã và nhà trường. Cơ cấu thành phần và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chúng tôi hoạt động theo chiều dọc. Xã có 5 thôn  nên mỗi thôn sẽ có một phụ huynh đại diện cho Ban, phụ trách một địa bàn có học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 thuộc thôn đó. Khi cần BĐDCMHS này sẽ cùng nhà trường đến nhà HS trao đổi các vấn đề cần thiết nếu GVCN không giải quyết được. Để Ban đại diện CMHS trường hoạt động có hiệu quả thì trong khi bầu ta phải định hướng cho phụ huynh bầu ra những người trong ban phải là những người có trách  nhiệm, nhiệt tình quan tâm đến con cái, có uy tín, tiếng nói của họ có sức thuyết phục có tác dụng  lớn đến CMHS trong trường.
*. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học.
– Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
-Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.
( Trích điều 6  nhiệm vụ và quyền của  Ban đại diện cha mẹ học sinh)
*. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
– Phối hợp với nhà  trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
– Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
– Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học.
– Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
– Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
– Tổ chức vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học;
– Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
– Giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;
( Trích điều 7 nhiệm vụ và quyền của  trưởng ban, phó ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường))
Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh
Bản thân tôi làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường được Hiệu trưởng phân công làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm cầu nối giữa gia đình nhà trường và xã hội trong công tác dạy và học Trước hết muốn làm tốt công tác phối hợp tôi phải nắm được các văn bản liên quan, điều lệ hoạt động của Ban để xậy dựng kế hoạch cụ thể từng mặt hoạt động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong BĐDCMHS phải tìm hiểu từng thành phần trong Ban như chỗ ở, số điện thoại, địa bàn quản lý của họ và tập hợp danh sách tất cả các thành phần học sinh cá biệt, những HS có hoàn cảnh khó khăn, những HS có thành tích trong các phong trào được tổng hợp từ GVCN khi cần liên lạc một cách nhanh chóng .
2. Thực trạng
2.1.Thuận lợi, khó khăn
*  Thuận lợi
Phần lớn nhân dân địa phương có truyền thống hiếu học, chính quyền địa phương có sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể đến công tác dạy và học, trong nhà trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy học. Xã Quảng Điền là xã văn hóa năm 2010 và hiện nay đang hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.
Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, là những người nhiệt tình có uy tín trong địa phương phối hợp với nhà trường trong các hoạt động, duy trì tương đối hiệu quả việc học tập của con em trong cộng đồng địa phương, đa số phụ huynh học sinh có tâm nguyện đầu tư cho con em học tốt nên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để con em được đến trường.
Trường có đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, năng động và sáng tạo và đặc biệt rất có tình cảm và đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, tận tình với công tác chuyên môn và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương.
Học sinh phần lớn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, có hoài bão và lí tưởng sống, kính  thầy, yêu bạn, chấp hành tốt nội quy của nhà trường đề ra.
* Khó khăn
Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống một số gia đình còn gặp nhiều khó khăn, do đó việc quan tâm đến việc học tập của con em bị hạn chế dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư thời gian, vật chất, tinh thần cho con em học tập, nên ảnh hưởng phần nào đến kết quả học tập và rèn luyện của một số học sinh và kết quả phấn đấu của nhà trường.
2.2.Thành công, hạn chế
*  Thành công :
Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng đề tài tại đơn vị những năm gần đây tôi thấy chất lượng giáo dục của  trường THCS Lê Đình Chinh luôn đạt kết quả cao và tương đối ổn định. Trường đã tổ chức được các hoạt động vui chơi cho học sinh tham quan dã ngoại, các HĐNGLL được tổ chức thường xuyên hơn, phong trào thể dục thể thao cấp huyện, tỉnh, các cuộc thi học sinh giỏi được sự ủng hộ đưa đón nhiệt tình đoàn kết của phụ huynh tạo nên một sức mạnh tổng hợp cùng nhà trường làm tốt công tác giáo dục, số lượng học sinh bỏ học vi phạm đạo đức đã giảm nhiều.
* Hạn chế:
Sự phối hợp giữa ba môi trường (Gia đình, nhà trường, xã hội) còn chưa đồng bộ. Một số phụ huynh còn chưa thay đổi được nhận thức trong quá trình chăm sóc và giáo dục con cái .
2.3 Mặt mạnh, mặt yếu
*  Mặt mạnh:
Có đầy đủ các văn bản điều lệ ban hành về Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban đại diện  hoạt động đúng theo điều lệ
Trường làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Được sự ủng hộ, hưởng ứng, tư vấn và giúp đỡ  nhiệt của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, địa phương công tác tham mưu phối hợp được thực hiện  một cách có hiệu quả.
*Mặt yếu:
Điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy thiếu thốn, có lúc phải gặp thái độ không hợp tác của phụ huynh và “khoán trắng” việc giáo dục con cái cho giáo viên, họ cho rằng trường có trách nhiệm dạy dỗ con cái nên họ không cần quan tâm hợp tác số học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức vẫn còn nhiều
Chưa phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục
2.4. Nguyên nhân các yếu tố tác động
Được sự quan tâm chỉ đạo đúng hướng của các cấp ủy Đảng, ngành học đặc biệt là triển khai nhiệm vụ từng năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ĐăkLăk.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể trong xã Quảng Điền và các bậc cha mẹ học sinh đối với nhà trường.
Tập thể cán bộ giáo viên, viên chức và học sinh tích cực tự giác tham gia các   phong trào thi đua của ngành như việc thực hiện“Hai không với 4 nội dung”“ Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng một cách thực chất.
Trường làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức cho giáo viên cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp.
Bên cạnh đó trường tôi cũng không tránh khỏi tác động của mặt xấu xã hội: Một số học sinh thường xuyên bỏ học đi chơi game, điện tử, vắng học nhiều, khả năng tiếp thu bài mới yếu, không chịu học bài và làm bài ở nhà. Giáo viên đã liên lạc với cha mẹ học sinh nhưng không được gia đình quan tâm

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest