SKKN Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 940
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
26
Lượt tải:

8

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

Biện pháp 1: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.
Tích cực tìm tòi sáng tạo làm đồ dùng dạy học và trang trí phòng lớp một cách khoa học, phù hợp với tâm sinh lý trẻ trong từng chủ đề.
Sáng tác thơ ca hò vè, bài hát làm phong phú hình thức giáo dục gây hứng thú cho trẻ.
Qua sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, hàng quí được đồng nghiệp đóng góp xây dựng chuyên môn, từ đó học hỏi đồng nghiệp về kinh nghiệm, cách thức giảng dạy để làm phong phú hơn bài giảng của bản thân.
Biện pháp 2: Tuyên truyền để phụ huynh hiểu ý nghĩa, nội dung công tác phối hợp với các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường/ lớp mầm non.
Biện pháp 3: Các hình thức phối kết hợp với cha mẹ của trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Biện pháp 4: Phối kết hợp với phụ huynh cho trẻ đi thăm quan các khu di tích lịch sử, các công trình lớn ở địa phương.

Mô tả sản phẩm

A- MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Như chúng ta đã biết đặc điểm phát triển của trẻ, do tính xã hội hóa rất cao mà ngành giáo dục mầm non mang tính chất giáo dục gia đình, giáo dục bằng tấm gương, bằng môi trường, giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi, luôn thống nhất hai quá trình nuôi và dạy trẻ, vừa chăm sóc, vừa bảo vệ và giáo dục trẻ. Thế nhưng trong thực tế một số ít phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn về việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non còn cho rằng đến trường  là phải biết chữ, biết viết hay hoạt động  học hát, đọc thơ là đủ. Chưa nhận thức sâu sắc được sự phát triển toàn diện của trẻ là cả thế giới thu nhỏ của người lớn, trong đó giáo viên mầm non là người mẹ hiền thứ hai của trẻ để rèn luyện và phát triển toàn diện. Từ đó làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

          Mục tiêu giáo dục mầm non là một ngành học nhằm hình thành ở trẻ em trước tuổi đến trường tiểu học (Trước 6 tuổi ), tạo nền tảng và cơ sở ban đầu của nhân cách con người Việt Nam. Giáo dục mầm non được coi là một ngành học như các ngành học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

           Ngành giáo dục mầm non không chỉ có trách nhiệm đối với những trẻ em đang nhận sự giáo dục trong trường lớp chính qui ở nhà trẻ mẫu giáo mà ngành học nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi dù đến lớp hay ở nhà, dù đang nhận sự giáo dục ở loại hình nào làm đối tượng và trách nhiệm của mình.

          Là giáo viên mầm non –  người mẹ thứ hai của trẻ và trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ 4-5 tuổi,  tôi luôn suy nghĩ và mong muốn tìm ra các hình thức và biện pháp phối hợp với các bậc phụ huynh cùng quan tâm đến việc chuẩn bị một cách  toàn diện, thể lực và tinh thần cho trẻ đủ để học tập 

            Như chúng ta đã biết chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng bậc học Mầm Non. Cho đến nay có rất nhiều hình thức và phương pháp chăm sóc trẻ khác nhau như chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới, hay phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng mầm non mới ….Dù có thực hiện phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng nào nếu như chỉ có nhà trường và giáo viên nổ lực cố gắng mà không có sự phối kết hợp với gia đình và các bậc phụ huynh về cách chăm sóc giáo dục trẻ thì hiệu quả giáo dục sẽ không cao. Vậy chúng ta phải phối hợp như thế nào, bởi vì công tác tuyên truyền thì hầu như giáo viên nào cũng đã thực hiện, nhưng tuyên truyền như thế nào để đạt được hiệu quả, khoa học và điều quan trọng là để trẻ ngày càng có nhiều nhận thức tiến bộ và đúng đắn về tinh thần, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, giao tiếp ứng sử mới là điều quan trọng. Chính vì vậy tôi chọn nội dung tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thống nhất một số biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học.

Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với nhận thức lý luận thu được qua các năm học tập và nghiên cứu kết hợp với thực tiễn 12 năm công tác và việc tìm hiểu thực tế về ngành học mầm non,  tôi nhận thấy việc phối hợp với các bậc cha mẹ của trẻ 4-5 tuổi là rất quan trọng là nhiệm vụ thiết thực của từng nhóm/ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non. Tôi đi đến quyết định viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài :

“ Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ”

  1. Mục đích của đề tài

Đẩy mạnh công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi 

Nghiên cứu và tìm ra các hình thức, biện pháp phối hợp của cha mẹ của trẻ đạt hiệu quả cao nhất để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ 4-5 tuổi 

  1. Đối tượng nghiên cứu

– Các  bậc phụ huynh của trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Định Công.

  1. 4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: 

+ Phương pháp điều tra khảo sát thực tế

+ Phương pháp đàm thoại và tuyên truyền  

+ Phương pháp phân tích so sánh 

+ Phương pháp thực hành, trải nghiệm

 +Phương pháp quan sát 

+ Cùng  một số phương pháp khác 

B – NỘI DUNG

  1. Cơ sở lý luận:

Đối với ngành học mầm non, phối hợp giữa gia đình và nhà trường là một nhiệm vụ thiết thực, tạo sự liên kết và thống nhất giữa trường mầm non và cha mẹ trẻ về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở lớp cũng như ở gia đình. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng nhằm giúp trẻ sự phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử…góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mà nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Còn gia đình là một tế bào của xã hội và trẻ được giáo dục nền tảng chính ở trong gia đình. Giáo dục không chỉ đơn thuần là nuôi con đầy đủ về vật chất, mà chủ yếu giúp con trở nên hữu ích, là người con hiếu thảo trong gia đình, công dân tốt cho xã hội và đất nước. Ông Ragan – Nhà giáo dục Mỹ đã nói: Nhà trường đầu tiên là gia đình và người thầy đầu tiên là mẹ nên người mẹ rất quan trọng đối với trẻ. Họ thực hiện thiên chức làm mẹ, làm thầy – một trọng trách khó khăn nhưng cao cả.

Nhận thức rõ về điều này, trong nhiều năm qua và đặc biệt năm học ………, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ trẻ ở trường mầm non. Mối quan hệ này được xây dựng mật thiết theo những kế hoạch, biện pháp cụ thể, gắn chặt với các hoạt động chuyên môn, chăm sóc, nuôi dạy trẻ của nhà trường.

  1. Thực trạng về công tác phối hợp với các bậc cha mẹ trong việc thực hiện mục tiệu chăm sóc giáo duc trẻ hiện nay.

2.1.Thuận lợi :

– Được phòng giáo dục quan tâm và chỉ đạo sát sao về mọi mặt nhất là về chuyên môn rất chặt chẽ, giáo viên đều soạn bài bằng viết  tay tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn và có sáng tạo hơn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ

– Được ủy ban nhân dân luôn quan tâm giúp đỡ và động viên chị em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ  

– Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học trong lớp như ti vi, đầu quay… và các trang thiết bị khác  rất thuận tiện cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ Luôn  bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn và đi dự thi giáo viên giỏi các cấp

 – Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đâỳ đủ, đặc biệt nhà trường có một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Sân và vườn trường có nhiều cây xanh rất thuận tiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi.

– Là một giáo viên yêu nghề mến trẻ có chuyên môn đại học, nắm vững phương pháp dạy của các môn học, có khả năng sư phạm thu hút trẻ tham gia các hoạt động vui chơi và học tập.

– 100% các cháu được học cùng nhau từ lứa tuổi mẫu giáo bé và đa số các cháu đều thông minh nhanh nhẹn, có khả năng tiếp thu kiến thức do cô truyền đạt.

Bên cạnh đó bản thân còn luôn được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các phụ huynh về  đóng góp các nguyên vật liệu, phế liệu, tranh ảnh… giúp tôi có đủ điều kiện để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động vui chơi cho trẻ nói riêng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)