SKKN Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Chủ nhiệm
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 468
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
58
Lượt tải:
10

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Quản lí lớp học
– Tạo động lực học tập và rèn luyện cho lớp học
– Đánh giá quá trình học tập và rèn luyện
– Trao đổi liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh
– Chia sẻ và lưu giữ những sự kiện và kỷ niệm của lớp học
– Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề trong giờ sinh hoạt lớp hoặc ngoại khóa

 

Mô tả sản phẩm

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Bởi dạy học là một quá trình truyền thụ và tổ chức nhằm hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ cho các thế hệ tương lai của đất nước. Sự tôn vinh đó khiến chúng ta – những người giáo viên – tự hào, hãnh diện nhưng cũng phải trăn trở về trọng trách nặng nề này, đặc biệt là những giáo viên chủ nhiệm. Bởi mỗi lớp học có sự ảnh hưởng lớn với từng học sinh và góp phần quan trọng về chất lượng và sự phát triển của mỗi trường học mà trong đó người giáo viên chủ nhiệm luôn giữ một vai trò đặc biệt thường được xem là “linh hồn của lớp”, là “người cha, người mẹ thứ hai” là “cầu nối đa năng”… Là những giáo viên chủ nhiệm nhiều năm, chúng tôi luôn trăn trở tìm cách để làm tốt nhất vụ của mình và nâng cao hiệu quả giáo dục.
Xã hội ngày càng phát triển, với xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 đặt ra những vấn đề khó khăn, những yêu cầu cấp thiết nhưng cũng đưa lại những lợi ích vô cùng to lớn đối với mỗi người trong cuộc sống nói chung cũng như dạy học và công tác chủ nhiệm nói riêng đó là xuất hiện rất nhiều phần mềm hỗ trợ rất hiệu quả cho công việc dạy học. Đặc biệt, trong thời kì đại dịch Covid – 19 đang hoàn hành mọi hoạt động giáo dục phải linh hoạt thay đổi thích ứng trong đó dạy học online là lựa chọn tất yếu. Vì vậy, công tác chủ nhiệm lớp lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, cần ý thức tự giác cao của từng học sinh, sự hỗ trợ của phụ huynh và đặc biệt là sự quản lí, kết nối của giáo viên chủ nhiệm theo một cách thức mới phù hợp và hiệu quả. Do vậy, việc vận dụng các phần mềm dạy học và quản lí học sinh là rất cần thiết.
Trong các phần mềm học tập thì phần mềm miễn phí Classdojo sẽ hỗ trơ tối đa cho giáo viên chủ nhiêm. Đây là một lớp học online nhỏ nhằm mục đích thúc

đẩy quá trình học tập của học sinh cũng như tăng sự liên kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường. Qua nền tảng này, các bên có thể theo dõi và tham gia các hoạt động của nhau. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ quản lí lớp, phân công nhiệm vụ, khích lệ, động viên, nhắc nhở, đánh giá quá trình rèn luyện, học tập, trao đổi thảo luận… mà còn liên lạc với học sinh và phụ huynh một cách đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng tiện lợi nhất. Đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho giáo viên chủ nhiệm, học sinh và phụ huynh để ứng dụng vào học tập, công việc và cuộc sống.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT Đô Lương 2” cho sáng kiến của mình với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm góp phần giáo dục, hình thành và phát triển những năng lực và kỹ năng cần có ở con người trong xã hội công nghệ phát triển hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
– Đề xuất một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo tại trường THPT
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm và phần mềm Classdojo.
– Khảo sát và đánh giá thực trạng vận dụng phần mềm Classdojo của giáo viên chủ nhiệm trường trung học phổ thông Đô Lương 2, tỉnh Nghệ An.
– Đề xuất một số kinh nghiệm giúp giáo viên chủ nhiệm vận dụng hiệu quả phần mềm Classdojo qua công tác chủ nhiệm lớp.
– Khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp.
3. Giới hạn nghiên cứu
– Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung vào nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số kinh nghiệm để vận dụng phần mềm Classdojo cho giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Trong đó:
+ Vận dụng phần mềm Classdojo cho giáo viên chủ nhiệm qua công tác chủ nhiệm lớp trong đề tài nghiên cứu được giới hạn bao gồm: vận dụng vào việc quản lí lớp học; vận dụng vào việc ghi nhận quá trình rèn luyện và học tập của từng học sinh, của từng tổ, cả lớp; vận dụng vào việc cập nhật thông tin, hình ảnh, trao đổi bàn bạc các vấn đề sự kiện của lớp; vận dụng vào việc liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm – học sinh và phụ huynh; vận dụng đánh giá từng học sinh và cả lớp.
+ Đề tài nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT.
– Địa bàn nghiên cứu: Học sinh trường THPT Đô Lương 2, tỉnh Nghệ An.
– Thời gian nghiên cứu: Trong 2 năm học: 2020 – 2021 và 2021 – 2022
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu lý luận về công tác chủ nhiệm và phần mềm Classdojo cho công tác chủ nhiệm học sinh THPT để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
4.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
– Phương pháp điều tra: Dùng phiếu điều tra bằng bảng hỏi (Ankét) và trắc nghiệm tâm lý (trắc nghiệm khả năng giao tiếp của V.P Dakharốp) để khảo sát thu thập thông tin và đánh giá về việc vận dụng phần mềm Classdojo trong công tác chủ nhiệm học sinh THPT.

– Phương pháp quan sát: Quan sát HS trong các giờ học trên lớp, trong các hoạt động ngoại khóa, trong giao tiếp với bạn bè và các Thầy, Cô giáo để thu thập thông tin, đánh giá chính xác đối với từng học sinh.
4.3. Các phương pháp thống kê toán học
Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để thu thập số liệu, xử lý số liệu định lượng kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở thực tiễn, từ đó đề xuất các biện pháp vận dụng phần mềm Classdojo trong công tác chủ nhiệm học sinh THPT.
5. Đóng góp của đề tài
5. 1. Tính mới của đề tài
– Về lý luận: Sáng kiến đóng góp với các giáo viên chủ nhiệm về cách thức, kỹ năng nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT.
– Về thực tiễn: Đi sâu vào vấn đề nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT đã cải thiện và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chủ nhiệm rõ rệt: học sinh chủ động, tích cực học tập cho chính mình, gia đình và nhà trường cùng phối hợp hiệu quả trong việc giáo dục học sinh trong thời kỳ dạy học thích ứng với tình hình dịch Covid và thời đại công nghệ hiện nay. Sử dụng Classdojo sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm một cách chóng, tiện lợi, mọi nơi, mọi lúc. ClassDojo là ứng dụng hoàn toàn miễn phí có thể sử dụng cả trên điện thoại và máy tính.
5. 2. Những đóng góp của đề tài
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kĩ năng vận dụng phần mềm Classdojo vào công tác chủ nhiệm đối với học sinh THPT
– Làm sáng tỏ thực trạng kĩ năng vận dụng phần mềm Classdojo vào công tác chủ nhiệm đối với học sinh THPT Đô Lương 2, tỉnh Nghệ An.
– Đề xuất được một số kinh nghiệm kĩ năng vận dụng phần mềm Classdojo vào công tác chủ nhiệm đối với học sinh THPT giúp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.
– Kết quả nghiên cứu đề tài trở thành tài liệu tham khảo cho công tác giáo dục trong các trường phổ thông.
6. Cấu trúc của đề tài Phần I. Đặt vấn đề Phần II. Nội dung đề tài
Phần III. Kết luận và một số đề xuất, kiến nghị.

PHẦN II: NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
Như chúng ta đã biết, công tác chủ nhiệm là công việc vô cùng quan trọng và cần thiết trong hoạt động giáo dục ở trường học. Do vậy đây là một vấn đề được các nhà quản lí giáo dục cũng như giáo viên luôn quan tâm nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm nói riêng. Và đã có rất nhiều luận văn, sáng kiến về đề tài này ở tất cả các cấp bậc. Tuy nhiên, chủ yếu các công trình nghiên cứu đó chung về giải pháp tổ chức hoạt động mà còn ít nghiên cứu ứng dụng các phần mềm nói chung và phần mềm Classdojo nói riêng vào công tác chủ nhiệm.
ClassDojo được ra đời 2011, đến nay đã được sử dụng ở hơn 180 quốc gia trên thế giới. Hiện nay 95% các trường K-8 ở Hoa Kỳ sử dụng phần mềm này và được sử dụng hơn 180 quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy ClassDojo đã nhận được rất nhiều giải thưởng: sáng tạo giáo dục năm 2011, 2012; Đơn vị giáo dục khởi nghiệp tốt nhất năm 2015; Sáng tạo thiết kế 2016…Và ClassDojo là một trong những phần mềm quản lý lớp học được đánh giá tốt nhất hiện nay.
Ở Việt Nam, phần mề Classdojo mới được biết trong những năm gần đây, chủ yếu qua bài viết giới thiệu trên các bài báo, tạp chí khoa học giáo dục, trang tin, các video… của các trường hoặc các cơ sở đào tạo hoặc cá nhân gửi trên
internet, youtube như: Ứng dụng ClassDojo trong quản lý lớp học, ClassDojo công cụ tuyệt vời cho giáo viên thế kỷ 21 … Về sáng kiến mới chỉ có “Ứng dụng Phần mềm miễn phí Class Dojo giúp Giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh ở lớp 4A trường tiểu học Lê Lợi” (Phan Thanh Hòa), “Phát huy năng lực của đội ngũ cán sự
và ứng dụng Classdojo trong việc nâng cao hiệu quả học Tiếng Anh của học sinh lớp 6” (Nguyễn Nguyệt Ngư)… Trong các nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Classdojo đã đạt được kết quả nhất định, nhưng chủ yếu là các nghiên cứu vận dụng ở tiểu học và dạy học môn học.
Trong thời đại 4.0 và đại dịch Covid như hiện nay, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật đặc biệt CNTT thì phần mềm Classdojo đã và đang chứng tỏ sự phù hợp và hiệu quả cao trong dạy học nói chung và công tác chủ nhiệm nói riêng. Vì thế đề tài được chúng tôi nghiên cứu theo hướng ứng dụng phần mềm Classdojo để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường THPT.
1.1.2. Vai trò của của công tác chủ nhiệm đối với hoạt động giáo dục trong trường học
Trong nhà trường, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, là cầu nối giữa ba môi

trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng cho học sinh và hỗ trợ việc giảng dạy các bộ môn.
Cùng với nhà trường, thông qua công tác chủ nhiệm, góp phần định hình, định hướng tính cách của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là nhà quản lý, nhà tâm lý; là nơi để các em học sinh chia sẻ những buồn vui, là một chỗ dựa tinh thần vững vàng cho các em trong cuộc sống. Đồng thời, GVCN là người đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi HS và phong trào chung của lớp. Đổi mới công tác chủ nhiệm là phải đổi mới cả nội dung và phương pháp. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau, giáo viên gắn bó với học sinh, giáo viên kết nối với phụ huynh trong một cộng đồng thu nhỏ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường, lớp học. Học sinh được mở rộng các mối liên hệ, tăng cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi, cục bộ, bè phái trong đời sống tập thể. Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân thông qua các hoạt động của công tác chủ nhiệm.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển. Rèn luyện, phát triển kĩ năng cho học sinh chính là một nội dung quan trọng trong định hướng đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện ở nước ta hiện nay, cũng đồng thời phù hợp với xu hướng quốc tế trong cải cách phương pháp dạy học ở nhà trường phổ thông. Theo đó, học sinh không chỉ cần trau dồi về mặt tri thức mà còn phải rèn luyện, phát triển hệ thống kĩ năng để trở thành thế hệ công dân tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh chóng và kịp thời với bước đi của thời đại, phù hợp với bối cảnh xã hội rộng lớn và phức tạp. Phát triển năng lực cho học sinh còn nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhân cách con người toàn diện trong thế kỉ XXI.
1.1.3 Vai trò của công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm
Sự ra đời của công nghệ thông tin là sự tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin, đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm nói riêng. Công nghệ thông tin và đặc biệt là các phần mềm ứng dụng đã giúp cho giáo viên và học sinh rất nhiều, rất nhanh chóng và hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin tạo điều kiện giáo viên chủ nhiệm tổ chức, quản lí và điều hành lớp chủ nhiệm một cách linh động và thuận tiện. GVCN, học sinh và phụ huynh tương tác, chia sẻ, trao đổi ở mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có phương tiện kết nối và internet. Đồng thời, công nghệ thông tin hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Từ đó, giúp con người trao đổi, chia sẻ, kết nối với nhau một cách hiệu quả. Công nghệ thông

tin còn giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm hết sức sinh động, hấp dẫn thu hút và phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Từ đó, các em tiếp cận và giải quyết vấn đề, tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn.
1.1.4 Giới thiệu phần mềm ClassDojo
1.1.4.1 Giới thiệu khái quát về phần mềm Classdojo
Phần mềm ClassDojo là một ứng dụng quản lý lớp học trực tuyến, hỗ trợ 37 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt, được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Đây là một phần mềm mà tất cả giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm cần biết để sử dụng trong thời đại hiện nay. ClassDojo có tính tương tác cao tạo môi trường học tập hiện đại kết nối việc học tập ở trường và ở nhà cũng như việc nâng cao kỹ năng tương tác nhóm của mỗi học sinh. Sử dụng ClassDojo giúp giáo viên có thể ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại, có thể cập nhật những đánh giá, nhận xét về mỗi học sinh và phụ huynh có thể nhận trực tiếp thông tin từ lớp học qua việc theo dõi tình hình học tập của con ở trường. Lợi thế của ClassDojo nằm ở tính tức thời, nhanh chóng khi giáo viên tải lên một ảnh chụp về kết quả học tập hay sản phẩm của học sinh. Từ đó phụ huynh có thể kịp thời cập nhật tình hình học tập của con mình theo từng ngày. Với kênh thông tin này, giáo viên có thể thuận lợi hơn trong việc trực tiếp trao đổi với từng phụ huynh học sinh. Với ClassDojo, giáo viên có thể thiết lập các thang điểm cộng, trừ dựa trên nội quy từng lớp. Ví dụ: Cộng điểm (đi học đúng giờ, làm việc tốt, sáng tạo…) và trừ điểm (nói chuyện riêng, đi muộn, không là bài tập về nhà…). Hàng tuần, hàng tháng dựa trên kết quả tích lũy được giáo viên có thể đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Và căn cứ trên thông tin này các bậc phụ huynh có thể bao quát toàn bộ các hoạt động của con tại lớp. Đồng thời phụ huynh có thể trực tiếp chia sẻ với giáo viên về những vấn đề khúc mắc, cách giáo dục con tại nhà, sau đó cùng tìm ra giải pháp. Sử dụng ClassDojo sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm. ClassDojo là ứng dụng hoàn toàn miễn phí có thể sử dụng cả trên điện thoại và máy tính.
1.1.4.2 Cách thức tổ chức lớp học trên phần mềm ClassDojo
a. Đối với giáo viên:
* Giáo viên có thể thực hiện các chức năng:
Tạo danh sách học sinh; Tạo nhóm; Mời Học sinh vào lớp; Điểm danh, cộng trừ điểm thưởng; Thống kê và lịch sử điểm; Các tiện ích: đếm thời gian, gọi tên, chia nhóm…; Thay đổi hình đại diện; Tự tạo bộ hình đại diện riêng; Tạo hoạt động, bài tập; Duyệt bài, xem bài; Stories Nhật ký lớp học; Cách thêm Phụ huynh; Thêm GV khác vào lớp; Các cài đặt khác.
* Các bước thực hiện: (Xem link thực hiện https://youtu.be/WmntD-SRDZ8 )
Bước 1. Truy cập vào ClassDojo: https://www.classdojo.com/vi-vn/: Chọn Đăng ký

Bước 2. Chọn Đăng ký ClassDojo với tài khoản giáo viên.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)