SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa Lí lớp 12

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1242
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
69
Lượt tải:

3

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa Lí lớp 12” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1. Tạo tâm thế sẵn sàng cho HS khi học trực tuyến
2.2. Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược
2.3. Thiết kế bài giảng Powerpoint có khả năng tương tác cao nhất
2.4. Tối đa hoá hoạt động của HS trong thời gian kết nối thực
2.5. Quản lí lớp học trực tuyến có hiệu quả

Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

Nội dung  Trang 
I. PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn đề tài 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 
3. Phương pháp nghiên cứu 
4. Tính mới của đề tài                                     
5. Đóng góp của đề tài 
II. PHẦN NỘI DUNG 
1. Cơ sở khoa học của đề tài 
1.1.Cơ sở lí luận 
1.2. Cơ sở thực tiễn 
2. Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa Lí lớp 12  11 
2.1. Tạo tâm thế sẵn sàng cho HS khi học trực tuyến  11 
2.2. Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược   14 
2.3. Thiết kế bài giảng Powerpoint có khả năng tương tác cao nhất  17 
2.4. Tối đa hoá hoạt động của HS trong thời gian kết nối thực  20 
2.5. Quản lí lớp học trực tuyến có hiệu quả  29 
3. Các công cụ đã sử dụng để hỗ trợ dạy học trực tuyến  33 
4. Minh hoạ kế hoạch bài dạy trực tuyến  34 
5. Hiệu quả của đề tài  40 
III. PHẦN KẾT LUẬN  44 
1.Tổng kết quá trình thực hiện và hướng phát triển của đề tài  44 
2. Kiến nghị, đề xuất  44 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 
Hình 1.1. Giao diện chính hệ thống LMS trường THPT DTNT Tỉnh 

Nghệ An…………………. 

Hình 1.2. Các dạng học liệu có thể tích hợp trên LMS………… 
Hình 1.3. Quản lí lớp học trên LMS …………………………………. 
Hình 1.4. Giao diện trên điện thoại khi vào học bằng LMS……. 
Hình 1.5. Cơ cấu nhận xét, đánh giá hiệu quả học trực tuyến so với học 

trực tiếp……………………………………………… 

Hình 1.6. Khó khăn của HS khi tham gia học trực tuyến……….. 
Hình 2.1. Viết trực tiếp trên P.P khi trình chiếu………………..  19 
Hình 2.2. Dùng thước ảo khi dạy trực tuyến…………………..  19 
Hình 2.3. Sử dụng công cụ Shaper……………………………  20 
Hình 2.4. Trò chơi ô chữ………………………………………  23 
Hình 2.5. Công bố xếp hạng trong trò chơi Quizzi…………..  25 
Hình 2.6. Sự khác biệt giữa phía Đông và phía Tây dãy Hoàng Liên 

Sơn………………………………………………………. 

26 
Hình 2.7. Chuyển đường link vào ô Chat………………………  27 
Hình 2.8. Padlet nộp sản phẩm dự án Bài 32……………………  28 
Hình 2.9. Padlet nộp sản phẩm dự án Bài 9…………………….  29 
Hình 2.10. Cách thức điểm danh bằng cách đánh số thứ tự trong 

Rename………………………………………………………….. 

30 
Hình 2.11. Danh sách lớp học ảo trên Class dojo……………….  32 
Hình 2.12. Đánh giá HS trên lớp học ảo Class dojo…………….  32 
DANH MỤC BẢNG BIỂU 
Bảng 1.1. Thời gian dạy học trực tuyến…………………………. 
Bảng 1.2. Thiết bị sử dụng học tập……………………………… 
Bảng 1.3. Kết quả khảo sát khó khăn của GV khi dạy học trực tuyến………………………………………………………….  10 

 

Bảng 5.1. Đối chiếu kết quả khảo sát thời điểm trước và sau khi áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến…..  40 
Bảng 5.2. Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lí lớp 12C1 năm học 

2021-2022…………………………………………………. 

43 
DANH MỤC CÁC ĐƯỜNG LINK 
 1. Đường link khảo sát thực trạng dạy học trực tuyến: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBw_gcAUGlLqgB8RoEWbpm mpR6KtKNc_zvgpL9S82lQxRkoA/viewform?usp=sf_link 

 1. Kho học liệu số của Bộ GD:    https://igiaoduc.vn/ 
 2. Bài giảng Elerning Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ https://drive.google.com/file/d/13bgMVCgqZ5W3tkY6TbKjHALDJ0qn4pui/vi ew?usp=sharing 
 3. Bài tập trắc nghiệm Bài 2-vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ trên Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-KQ3-

oll4qzg5B1ubUqx3yoRZ89wb5AS6KDOm1jrM4LnxMw/viewform?usp=sf_li nk 

 1. Video bài giảng: Bài 8-thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển https://youtu.be/U53UB_dpTC0 
 2. Link nộp sản phẩm hoạt động nhóm Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta:    https://padlet.com/khanhlydtnt1/tle95wlufncgif21 
 3. Link nộp sản phẩm hoạt động nhóm Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long: https://vi.padlet.com/khanhlydtnt1/Bookmarks 
 4. Video dùng cho trò chơi khởi động Nhanh tay lẹ mắt Bài 32: Trung du và miền núi Bắc Bộ 

https://drive.google.com/file/d/1GoAbY8Va5YukPuLMLS_zLnR3mMPypl9D/ view?usp=sharing 

 1. Đường link trò chơi Bingo sử dụng cho chủ đề: Đất nước nhiều đồi núi https://quizizz.com/join?gc=084511 
 2. Video không lời về tiềm năng du lịch nước ta https://youtu.be/M2o-AnFChT4?t=152 
 3. Link nộp sản phẩm dự án Bài 32: Trung du và miền núi Bắc Bộ https://padlet.com/baohan07092011/tm3heyq49iok9mvd 
 1. Link nộp sản phẩm dự án Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa https://padlet.com/khanhlydtnt1/s5mkbrnb66dbf7jr 
 2. Địa chỉ LMS của trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An https://c3dtntvi.lms.vnedu.vn 14. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom:  youtube.com/watch?v=wYPCc7wjczQ 
 1. Hướng dẫn thiết kế bài giảng Powerpoint: youtube.com/watch?v=M4zr2L9ZU4 
 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ispring: youtube.com/watch?v=prO2f5f2M8 
 3. Hướng dẫn sử dụng Padlet trong dạy học trực tuyến youtube.com/watch?v=doFSpcITu7E 
 4. Hướng dẫn sử dụng Quizzi: youtube.com/watch?v=EgK-zSCT2c0 19. Hướng dẫn sử dụng Class dojo: youtube.com/watch?v=WmntD-SRDZ8 

20. Đường link khảo sát hiệu quả thực hiện đề tài: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQd3FLevMbuodXFEG3tlDbEW OJWTAfQGIlnSe7O8GGFjXAyg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Giao diện Google Forms về khảo sát thực trạng học trực tuyến của HS……………………………………….  47 
Phụ lục 2: Bài giảng P.P về chủ đề sinh hoạt lớp………….  48 
Phụ lục 3: Một số hình ảnh về học trực tuyến môn Địa Lí lớp 

12………………………………………………………… 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

Viết tắt  Từ hoặc cụm từ 
GV  giáo viên 
GVCN  giáo viên chủ nhiệm 
HS  học sinh 
THPT  trung học phổ thông 
P.P  Powerpoint 
DTNT  dân tộc nội trú 
BGH  ban giám hiệu 
ICT  công nghệ thông tin và truyền thông 
CN  công nghiệp 
KT  kinh tế 


I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO  CHỌN ĐỀ TÀI 

          Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng 4.0, đặc biệt là sự bùng nổ của lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet đã tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống, kinh tế – xã hội toàn thế giới, trong đó có giáo dục. Xu hướng học trực tuyến đã hình thành từ rất lâu trong hệ thống đại học ở các nước phát triển. Một sinh viên ở Việt Nam vẫn có thể lấy các chứng chỉ quốc tế như các sinh viên khác học trực tiếp ở Hoa Kì, Ôxtrâylia…Việc đào tạo trực tuyến có thể giảm thời gian và chi phí rất lớn cho các khóa học. Không chỉ ở hệ thống Đại học mà còn cả ở hệ thống phổ thông, việc học trực tuyến giúp học sinh mở rộng tầm hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa, không gian địa lí, hình thành một cộng đồng học tập…. Đó chính là sự ra đời của các “lớp học không biên giới”. Cũng thật không khó để tìm kiếm các bài học trong chương trình sách giáo khoa của các cấp học trên youtube, các trang web học trực tuyến, các fanpage…với sự đa dạng về hình thức: word, mapinfo, video, livestream…. Có thể nói, học trực tuyến là xu hướng học tập hiện đại, xu hướng của thời đại 4.0. 

          Đại dịch Covid-19 bùng nổ, dạy và học trực tuyến được coi là giải pháp duy nhất, an toàn nhất “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. Vấn đề dạy và học trực tuyến trở thành vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng, dạy học trực tuyến không thể có hiệu quả, chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời. Cộng với những vấn đề nảy sinh: nghẹn mạng, thiết bị học, trình độ công nghệ…thời gian đầu, dạy và học trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn, rào cản từ phụ huynh, học sinh và cả giáo viên. Sau một thời gian thích ứng, được sự chỉ đạo, quan tâm của ngành giáo dục, sự mày mò “trong cái khó ló cái khôn” của nhiều giáo viên, dạy và học trực tuyến đang dần phát huy hiệu quả vốn có của nó. Như vậy, có thể nói dạy học trực tuyến không chỉ còn là giải pháp thích ứng mà sẽ trở thành chiến lược lâu dài, công cụ hữu ích cho chuyển đổi số trong giáo dục. 

              Dạy học trực tuyến đối với trường THPT DTNT Tỉnh là một thách thức vô cùng to lớn, bởi vì đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở các bản làng xa xôi, vùng biên giới thuộc các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học. Để tiếp cận được với học trực tuyến, các em phải di chuyển đến những ngọn núi cao hay sáng chiều cần mẫn mấy chục km ra thị trấn để tìm mạng Internet, kể cả những hôm đầu tháng 9 trời mưa to gió lớn. Về phía giáo viên, đội ngũ của trường phần lớn đã có tuổi nên việc tiếp cận với công nghệ thông tin cũng là một hạn chế. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, tất cả vì HS thân yêu, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, tập thể giáo viên đã cố gắng, nỗ lực hết mình, tìm mọi giải pháp để khắc phục khó khăn, từ việc gửi tài liệu qua Mail, quay video, lồng tiếng vào Powerpoint tạo bài giảng trên Youtube, đến triển khai có hệ thống trên nền tảng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)