SKKN Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động chơi ở các góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1087
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
34
Lượt tải:

14

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động chơi ở các góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non” triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1: Thiết kế, xây dựng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Giải pháp 2: Chuẩn bị học liệu, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các góc theo các chủ đề giáo dục.
Giải pháp 3: Sử dụng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả.
Giải pháp 4: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ trong các hoạt động học và mọi lúc mọi nơi.
Giải pháp 5: Tuyên truyền với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chơi ở các góc.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a. Thuận lợi.
b. Khó khăn.
c. Kết quả khảo sát.
2. 3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Thiết kế, xây dựng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Giải pháp 2: Chuẩn bị học liệu, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các góc theo các chủ đề giáo dục.
Giải pháp 3: Sử dụng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả.
Giải pháp 4: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ trong các hoạt động học và mọi lúc mọi nơi.
Giải pháp 5: Tuyên truyền với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chơi ở các góc.
2. 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
– Đối với hoạt động giáo dục, bản thân và đồng nghiệp
– Đối với trẻ
– Đối với phụ huynh
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
– Kết luận.
– Kiến nghị 
* Tài liệu tham khảo

 

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Như chúng ta đã biết, Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ, hình thành ở trẻ những năng lực chung, những nền tảng nhân cách ban đầu. 

Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi: Trẻ ở lứa tuổi này trẻ“Học bằng chơi, chơi mà học”, trò chơi là động cơ thúc đẩy trẻ “học” và là tình huống hấp dẫn kích thích trẻ hứng thú, tự nguyện khám phá, thử nghiệm, cho phép mở rộng hiểu biết về sự vật và hiện tượng của thế giới xung quanh. Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì, chơi như thế nào? để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, nhằm phát triển tư triển tư duy của trẻ. Do đó, các góc chơi của trẻ càng phong phú, hấp dẫn bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú của trẻ chơi bấy nhiêu và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh trẻ bấy nhiêu. 

Từ thực tế mà tôi đã tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp, việc cho trẻ chơi ở các góc, tôi nhận thấy rằng việc tổ chức cho trẻ chơi ở các góc không phải để cho trẻ chơi không, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện ở tất cả các lĩnh vực như ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và đặc biệt là lĩnh vực tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên khi tổ chức chơi ở các góc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở lớp tôi phụ trách hiệu quả chưa cao. Giáo viên còn lúng túng khi xây dựng các loại kế hoạch và thực hiện các biện pháp hỗ trợ trẻ trong khi chơi và phát triển trò chơi cho trẻ. Bên cạnh đó, do việc định hướng nội dung các hoạt động của trẻ trong giờ chơi theo chủ đề giáo dục của giáo viên còn máy móc, dẫn đến tình trạng áp đặt trẻ trong các góc chơi làm mất đi tính tự do, tự lực, tự lựa chọn vai chơi của mình. Vì thế, kỹ năng chơi của trẻ còn bị hạn chế.

Ngoài ra, việc trang trí, sắp xếp đồ dùng đồ chơi cho trẻ chưa tạo sự gợi mở và chưa khuyến khích trẻ tự hoạt động, khả năng phối hợp giữa các nhóm chưa thật sự tự nhiên hòa quyện vào nhau trong một chủ đề nhất định, mối quan hệ giữa các nhóm chơi còn rời rạc, chưa gắn kết, chưa có tác động tương hỗ, qua lại và giúp trẻ cảm nhận được mối liên hệ ràng buộc của các mối quan hệ trong cuộc sống.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho trẻ. Đặc biệt là để giúp trẻ được chơi nhiều và trải nghiệm nhiều hơn tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động chơi ở các góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Nga Thái” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình năm học ………với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học chung của nhà trường.

1.2. Mục đích nghiên cứu

– Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi Lớp Hoa Mai trường mầm non Nga Thái nhằm đưa ra một số giải pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ thông qua hoạt động góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

– Khắc phục những hạn chế mà giáo viên đang còn lúng túng khi triển khai tổ chức hoạt động góc theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi Lớp Hoa Mai trường mầm non Nga Thái 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 

– Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu mọi thông tin có liên quan đến đề tài để nắm chắc kiến thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5  tuổi ở trường mầm non Nga Thái

– Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin

– Phương pháp thực hành trải nghiệm tại nhóm lớp.

– Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.

 

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

Trong chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016) sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non nêu rõ:“Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho các cấp học tiếp theo” [2] đây là mục tiêu cơ bản đòi hỏi các nhà giáo dục phải hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên về nhân cách con người, làm tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo.

Trong cuốn “Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non” nhóm tác giả Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Thị Huyền… Nội dung 1 chỉ rõ: Trẻ nhỏ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi, khám phá của trẻ diễn ra thông qua nhiều hoạt động, trong đó hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Vui chơi không chỉ là hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giãn mà còn giúp trẻ cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng. Tất cả trò chơi đều có tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Thông qua chơi, trẻ được: Khám phá trải nghiệm và thử sức với những điều mới lạ. Phát triển tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề. Thăm gia vào việc tổ chức, ra quyết định, lựa chọn các vấn đề. Phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo. Phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp. Rèn luyện kỹ năng hợp tác, thương thuyết và các kỹ năng xã hội khác. Rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm thực hiện đến cùng. Phát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK Vietcombank: 1037627258 Copy
vietcombank

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)