Logo Kiến Edu

SKKN Sử dụng Powerpoint để lồng ghép tác hại của một số chất gây nghiện vào một số bài trong Sinh học 8

Giá:
50.000 đ
Cấp học: THCS
Môn: Sinh học
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 716
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
36
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng Powerpoint để lồng ghép tác hại của một số chất gây nghiện vào một số bài trong Sinh học 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Bước 1: Giáo viên khái quát được khối lượng kiến thức, sự logic của việc lồng ghép liên quan đến kiến thức bài học và giúp cho học sinh dễ dàng thu nhận được kiến thức.
Bước 2: Tìm hiểu về hình ảnh cũng như tác hại của một số chất gây nghiện để giáo viên nắm vững được kiến thức để thuận lợi cho việc lồng ghép.
Bước 3: Để đạt hiệu quả và giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu thì giáo viên phải lựa chọn để sử dụng tác hại của một số chất gây nghiện phù hợp với nội dung của từng bài cần lồng ghép,
Bước 4: Lồng ghép vào một vài bài cụ thể

 

Mô tả sản phẩm

  1. PHẦN MỞ ĐẦU
  2. Lý do chọn đề tài

Hiện nay tệ nạn Ma tuý đang lan rộng và ngày càng trở nên nghiêm trọng, nó là mối hiểm hoạ đối với con người, nó đang len lỏi vào các nhà trường. Sự phát triển nhanh chống tệ nạn ma tuý trong trường học đang là nỗi lo lắng của mỗi cán bộ giáo viên, của mỗi gia đình, của mọi người và của toàn xã hội. Nạn ma tuý không những tác động trực tiếp tới sức khoẻ, kết quả học tập, nòi giống, phẩm giá con người, hạnh phúc gia đình mà còn liên quan trực tiếp tới các vấn đề kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.

 Trong tình hình diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy trong xã hội và của cộng đồng, Theo điều tra của liên ngành giáo dục – công an thì …………có 296 học sinh vi phạm tệ nạn ma túy ở nhiều độ tuổi, trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống khác nhau với sự đa dạng, phức tạp về tâm lí là những đối tượng có nguy cơ cao để ma túy xâm nhập. Tuy số học sinh, sinh viên sử dụng ma túy gần đây có giảm nhưng nguy cơ những người trong độ tuổi này nghiện ma túy vẫn còn cao. Từ nghiện ma túy dẫn đến trộm cắp, buôn bán ma túy, gây rối trật tự không chỉ ở các trường đại học, cao đẳng, mà còn ở cả các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở như hiện nay. Việc giáo dục phòng chống ma túy là cần thiết và cấp bách. Nó không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu “nhà trường không có ma túy” mà còn ngăn chặn sự phát triển của hiểm họa ma túy trong toàn quốc gia.

Phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát ma tuý là nhiệm vụ của tất cả mọi người, là mối quan tâm, lo lắng của nhân loại. Điều tra gần đây cho thấy phần lớn các thanh thiếu niên bị nghiện ma tuý đều không thấy được tác hại của nạn ma tuý. Trước thực trạng về tệ nạn ma tuý của xã hội, ở địa phương và trường sở tại thì giáo dục phòng, chống ma túy phải được tiến hành qua toàn bộ chương trình giáo dục ở nhà trường, được thực hiện thông qua các bài học trên lớp và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp cho học sinh có những hiểu biết cần thiết về ma túy và các chất gây nghiện, nguyên nhân và tác hại của việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; các qui định của nhà trường, nhà nước liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện. Hình thành cho các em kỹ năng phòng tránh ma túy và không lạm dụng các chất gây nghiện. Không tham gia và không bị lôi cuốn vào tệ nạn ma túy. Có trách nhiệm phòng chống ma túy và chất gây nghiện để bảo vệ sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Giáo dục phòng, chống ma túy ở trường THCS đối với mỗi giáo viên là nhiệm vụ quan trọng. Nếu mỗi giáo viên chúng ta muốn giáo dục các em qua các bài học thì lại tương đối khó khăn vì nội dung chương trình của từng bộ môn, của từng khối phải tuân thủ theo đúng khung phân phối chương trình nếu giáo viên giáo dục lồng ghép không đúng thì sẽ mất hứng thú học của học sinh. Vì vậy trong môn Sinh học lớp 8 có một số bài cần lồng ghép tác hại của ma túy đối với cơ thể con người là rất phù hợp nhưng nếu giáo viên lồng ghép bằng các phương pháp truyền thụ thông thường thì học sinh khó có thể hiểu hết và nhận diện được một số chất ma túy có mặt trong thị trường hiện nay. 

Trong giới hạn của đề tài này, tôi chỉ dừng lại ở việc trình bày “Sử dụng PowerPoint để lồng ghép tác hại của một số chất gây nghiện vào một số bài học trong Sinh học 8” nhằm giáo dục phòng, chống ma túy ở trường THCS  giúp cho học sinh có hiểu rõ tác hại và có thể nhận biết được một số chất gây nghiện đang có mặt trên thị trường hiện nay. Qua các bài học đó giúp cho học sinh có thái độ và hành vi đúng đắn, sống lành mạnh, không sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sản xuất ma túy. Vận động, giải thích cho người thân, cộng đồng về tác hại của nghiện hút, tiêm chích, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sản xuất ma túy. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào hoạt động phòng chống ma túy và các chất gây nghiện ở trường và địa phương.

  1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

* Mục tiêu:

Đề tài chỉ ra một số cách lồng ghép về tác hại của một số chất gây nghiện đối với cơ thể người đặc biệt là đối với cơ thể trong lứa tuổi học sinh. 

Bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kĩ năng, hình thức giảng dạy trong khi lồng ghép vào một số bài dạy trong môn sinh học 8 đồng thời để từ đó học sinh hiểu và phòng chống các kiến thức đó vào trong thực tế cuộc sống.

* Nhiệm vụ: 

Nghiên cứu để nêu ra được một số hạn chế trong việc lồng ghép về tác hại của một số chất gây nghiện đối với cơ thể người khi không sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, đồng thời đưa ra một số cách lồng ghép vào một số bài dạy trong môn Sinh học 8 có hiệu quả cao. 

  1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về việc sử dụng PowerPoint để lồng ghép về tác hại của một số chất gây nghiện trong học đường vào một số bài học trong sinh học 8. 

Nghiên cứu trình độ, mức độ tiếp thu và hoàn cảnh gia đình của học sinh lớp 8 trường THCS Buôn Trấp.

Nghiên cứu các cách có thể lồng ghép về tác hại của một số chất gây nghiện bằng PowerPoint để phát hiện những hạn chế khi không ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. 

  1. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Phạm vi trong nhà trường THCS Buôn Trấp và kinh nghiệm của chúng tôi chỉ đề cập một vấn đề nhỏ trong việc lồng nghép giáo dục về tác hại của một chất gây nghiện trong học đường đổi với một số bài học ở môn sinh học 8 THCS bằng việc ứng dụng PowerPoint vào trong giảng dạy. 

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp điều tra quan sát.

– Phương pháp thực nghiệm.

– Theo dõi tìm hiểu học sinh, đánh giá, tổng hợp.

– Nghiên cứu tài liệu, thông qua thông tin đại chúng.

– Nghiên cứu tài liệu (sách bồi dưỡng thường xuyên)

– Tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh về môn sinh học trong trường THCS để rút ra kinh nghiệm giảng dạy .

– Kết hợp nhiều phương pháp hỗ trợ khác.

  1. PHẦN NỘI DUNG
  2. Cơ sở lý luận

Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và chất gây nghiện trong các đơn vị trường học và xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của mỗi đơn vị trường, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy, chất gây nghiện và hiểm họa khôn lường của đại dịch HIV/AIDS.

Với phương châm phòng ngừa là cơ bản, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là giải pháp chủ lực để loại bỏ ma túy và chất gây nghiện, tội phạm ra khỏi học đường, ngành giáo dục đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh, sinh viên về ma túy, tệ nạn ma túy và đại dịch HIV/AIDS. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh, công an và các đoàn thể xã hội khác là rất cần thiết để từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi trường học.

Từ nhiều năm nay, công tác phòng, chống ma túy và chất gây nghiện đó trở thành một nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong các nhà trường; nội dung, kiến thức về phòng, chống ma túy và chất gây nghiện đã được tích hợp vào chương trình các môn học liên quan và các hoạt động giáo dục ngoại khóa.

  1. Thực trạng 

Nhiều năm liên tục được lãnh đạo nhà trường phân công dạy môn Sinh học lớp 8, tôi thường xuyên quan tâm đến chất lượng môn Sinh học 8 của các em. Dạy học môn Sinh học 8 là một việc làm không nóng vội mà phải có biện pháp và kế hoạch cụ thể vì ở lứa tuổi này các em đang thay đổi tâm sinh lí mà môn Sinh học 8 lại khá trừu tượng và đôi chỗ có phần nhạy cảm. Đầu năm học, tôi rà soát

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

6
KHTN
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)