SKKN Tăng cường phòng chống Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại Trường THPT

Giá:
100.000 đ
Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 989
Lượt tải: 34
Số trang: 41
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cát Ngạn
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 41
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cát Ngạn
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tăng cường phòng chống Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại Trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương nhanh chóng khoanh vùng, xét nghiệm trên diện rộng phòng ngừa Covid 19 lây lan cho các em học sinh
2. Tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các chính sách hỗ trợ khó khăn cho đội ngũ viên chức, giáo viên, giãn nộp bảo hiểm xã hội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
3. Đề xuất chính quyền địa phương quan tâm bổ sung kinh phí để thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, phòng chống dịch, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
4. Tập dượt các tình huống giáo dục nhằm ứng phó hiệu quả các tình huống xảy ra bất ngờ trong việc lây lan dịch bệnh trong nhà trường

Giáo án Khoa học tự nhiên 7 sách Cánh diều năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và có thêm tư liệu giảng dạy môn KHTN lớp 7 theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

4.5/5

30.000 

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

1.1. Lý do chọn đề tài 

Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp để hạn chế rủi ro của dịch bệnh đối với nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, ổn định xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong những năm tới. 

Trong những năm qua, Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 nhà trường vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn, vừa thực hiện môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đáp ứng được yêu cầu giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhất là nguồn kinh phí để bảo đảm mua sắm thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid cho viên chức, giáo viên, học sinh tại nhà trường. 

Chính vì vậy, tôi chọn đề tài sáng kiến“Tăng cường phòng chống Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại Trường trung học phổ thông Cát Ngạn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”, qua đó giúp cho Ban giám hiệu nhà trường thực hiện hiệu quả công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch và xây dựng kế hoạchtăng cường phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. 

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng về phòng chống dịch Covid 19 tại Trường trung học phổ thông Cát Ngạn, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu 

Trường trung học phổ thông Cát Ngạn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện theo chủ trương chung của ngành giáo dục và cơ quan có thẩm quyền. 

1.4. Phạm vi nghiên cứu 

Thực trạng về phòng chống dịch Covid 19 tại Trường trung học phổ thông Cát 

Ngạn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để xây dựng trường học an toàn, thân thiện từ năm 2020 đến năm 2021. 

1.5. Kế hoạch nghiên cứu 

 • Tháng 9, 10 năm 2021: Chọn tên đề tài, xây dựng đề cương sáng kiến kinh nghiệm, thu thập thực tiễn công tác phòng chống Covid 19 tại các đơn vị, trường học. 
 • Tháng 11, 12 năm 2021: Đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm, hoàn thành đề cương sáng kiến nộp Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An, thu thập, tổng hợp dữ liệu về công tác phòng chống Covid, thực hiện mua sắm trang thiết bị phòng chống 

Covid, xây dựng trường học an toàn thân thiện theo chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền. 

 • Tháng 1, 2,3 năm 2022: Thu thập, tìm hiểu các biện pháp phòng chống Covid tại nhà trường và các mục tiêu xây dựng trường học an toàn thân thiện. Hoàn thiện sáng kiến theo yêu đặt ra. 

1.6. Phương pháp nghiên cứu 

 • Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các tài liệu, cơ sở lý luận về phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện  
 • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, phân tích các nguồn tài liệu về phòng chống dịch Covid; mục đích yêu cầu xây dựng trường học an toàn thân thiện; 

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học… 

 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid 19 ở các trường nói chung và Trường trung học phổ thông Cát Ngạn nói riêng, thông qua nghiên cứu thực tế quản lý phòng chống dịch Covid, xây dựng trường học an toàn thân thiện và kinh nghiệm tích lũy của cá nhân trong quá trình công tác. 

1.7. Đóng góp  của đề tài 

 • Về mặt lý luận: Giúp chính quyền địa phương nắm được tình hình, thực trạng phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện trên địa bàn. 
 • Về mặt thực tiễn: Tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường trong công quản lý điều hành công tác chuyên môn, quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước và mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid. Đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại Trường trung học phổ thông Cát Ngạn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 
 • Điểm mới của đề tài: Đáp ứng được yêu cầu quản lý ngân sách, mua sắm thiết bị phòng chống dịch Covid 19 trong đơn vị; Triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện; Xây dựng cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp; Phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn, các bộ phận Kế toán, Văn phòng trong việc tham mưu triển khai thực hiện giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện; Kịp thời đề xuất chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan có thẩm quyền trong việc quan tâm phân bổ ngân sách đảm bảo công tác quản lý, điều hành, mua sắm thiết bị phòng chống dịch Covid 19, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại các đơn vị, trường học trên địa bàn. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận của đề tài 

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1.1. Covid 19 

COVID-19 là do virus gây ra. Vì vậy, thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus. Một số người bị bệnh với COVID-19 cũng có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn như một biến chứng.  

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV) gây ra là COVID-19. Tên gọi mới này gọi tắt của coronavirus disease 2019, theo các từ khóa “corona”, “virus”, “disease” (bệnh) và 2019 là năm mà loại virus gây đại dịch này xuất hiện. 

2.1.1.2. Phòng chống dịch Covid 19 

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lây lan ra cộng đồng, những khu cách ly tập trung… BộY tế kêu gọi mọi người dân: 

 1. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người khi không cần thiết. 
 2. Không được chủ quan lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly và xử lý kịp thời. 
 3. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K: “KHẨU TRANG–KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH –KHÔNG TẬP TRUNG – KHAI BÁO Y TẾ”để phòng chống dịch COVID-19. 
 4. Liên hệ với đường dây nóng của Bộ y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết. 

Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2.1.1.3. Khái niệm về xây dựng trường học an toàn thân thiện 

Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, quy định: 

 1. Môi trường giáo dục là tất cả các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của người học. 
 2. Môi trường giáo dục an toàn là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần. 
 3. Môi trường giáo dục lành mạnh là môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. 
 4. Môi trường giáo dục thân thiện là môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực…” 

2.1.1.4. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục và nghiêm túc thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Đồng thời, căn cứ vào bộ tiêu chí này để xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại. 

Thực hiện Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Theo đó, với 15 tiêu chí áp dụng cho trước, trong và sau khi học sinh học tập ở trường.Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)