Logo Kiến Edu

SKKN Tổ chức hoạt động làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Giá:
50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2893
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
46
Lượt tải:
15

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức hoạt động làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1. Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho bản thân.
Giải pháp 2. Phát triển khả năng nhận thức cho trẻ làm quen với toán trên hoạt động học.
Giải pháp 3. Phát triển khả năng nhận thức cho trẻ làm quen với toán trên các hoạt động khác theo hướng tích hợp.
Giải pháp 4. Tạo môi trường toán học hấp dẫn kích thích sự hứng thú tham gia hoạt động của trẻ.
Giải pháp 5. Phối kết hợp với phụ huynh dạy trẻ làm quen với toán thông qua các hoạt động thường ngày.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a. Thuận lợi
b. Khó khăn 
c. Kết quả khảo sát
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1. Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho bản thân.
Giải pháp 2. Phát triển khả năng nhận thức cho trẻ làm quen với toán trên hoạt động học.
Giải pháp 3. Phát triển khả năng nhận thức cho trẻ làm quen với toán trên các hoạt động khác theo hướng tích hợp.
Giải pháp 4. Tạo môi trường toán học hấp dẫn kích thích sự hứng thú tham gia hoạt động của trẻ.   
Giải pháp 5. Phối kết hợp với phụ huynh dạy trẻ làm quen với toán thông qua các hoạt động thường ngày. 
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
– Đối với hoạt động giáo dục, bản thân và đồng nghiệp
– Đối với trẻ
– Đối với phụ huynh
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
– Kết luận
– Kiến nghị 
* Tài liệu tham khảo
* Danh mục các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được hội đồng đánh giá xếp loại kể từ khi vào ngành đến nay 

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững,cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Bác luôn đặt niềm tin và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của trẻ em là những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc: “Bác mong các cháu chăm ngoan. Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng. Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”. Không chỉ có vậy, Bác còn thường xuyên quan tâm nhắc nhở và giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các ngành, đoàn thể. Trong Di chúc thiêng liêng trước lúc đi xa, Người căn dặn:“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. 

Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu” điều đó được thể hiện rõ trong Nghị Quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”. Trong đó, “Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp1. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm………., nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo…”

Ở lứa tuổi mầm non, trẻ vốn có một tiềm lực mạnh mẽ nếu được giáo dục nuôi dưỡng chăm sóc tốt, các cháu sẽ sớm phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, kỹ năng xã hội một cách đúng hướng. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong sự hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động cho trẻ làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán là một trong hai nội dung quan trọng trong lĩnh vực phát triển nhận thức của trẻ. Hoạt động làm quen với toán không chỉ giúp trẻ giải quyết các bài toán trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt là phát triển khả năng tư duy, năng lực học tập. Chuẩn bị cho trẻ về tâm thế và những hiểu biết về toán để vào học toán ở lớp một [1]. Như vậy, việc tổ chức các hoạt động làm quen với toán phù hợp với khả năng của trẻ có ý nghĩa không nhỏ trong việc góp phần phát triển trí tuệ, phát triển các năng lực học tập, làm tiền đề để trẻ bước vào học tập ở trường phổ thông.

Trong thực tiễn quá trình tổ chức các hoạt động nói chung và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán nói riêng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn chỉ đạo thực hiện và bước đầu thu được kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ làm quen với toán chưa phong phú, chưa được đầu tư cơ bản mà chỉ chuyển biến về hình thức, còn mang tính áp đặt. Các phương pháp tổ chức các hoạt động đặc biệt là cho trẻ làm quen với toán chưa linh hoạt; chưa tạo nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, hiệu quả tổ chức trong các hoạt động giáo dục chưa cao; hình thức tổ chức chưa thực sự phong phú, hấp dẫn; kinh phí để mua sắm bổ sung các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho trẻ làm quen với toán còn hạn chế. Trẻ tham gia các hoạt động chưa tích cực, tiếp thu bài học chậm, trẻ chưa thực sự là trung tâm của hoạt động.

Là một giáo viên mầm non tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ đặc biệt là giáo dục làm quen với biểu tượng toán, giúp trẻ lĩnh hội những kiến thức cơ bản một cách nhẹ nhàng, chính xác, tạo sự thoải mái, nâng cao khả năng phát triển nhận thức cho trẻ. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra một số kinh nghiệm “Tổ chức hoạt động làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Thái”. Đó cũng chính là đề tài tôi chọn cho sáng kiến kinh nghiệm của mình năm học ……….

1.2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi tại Trường mầm non Nga Thái. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức tốt các hoạt động giúp trẻ tích cực hoạt động làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhằm nâng cao khả năng phát triển nhận thức, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi và các hoạt động cho trẻ làm quen với toán theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:  Sưu tầm, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan để tìm hiểu cơ sở lý luận cho đề tài.

– Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra thực tế, thu thập thông tin để nắm bắt được các các mức độ đạt được của trẻ về kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ học tập và khả năng hứng thú của trẻ khi trẻ tham gia các hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non Nga Thái.

– Phương pháp thực nghiệm khoa học: Sử dụng tất cả các nhóm phương pháp giáo dục vào hoạt động nhằm nâng cao kiến thức cho trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán. 

– Phương pháp thống kê toán học:  Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu.        

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.

Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 nêu rõ: Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)