SKKN Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch Sử thế giới 12 THPT nhằm nâng cao hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Lịch sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1269
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
23
Lượt tải:
5

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch Sử thế giới 12 THPT nhằm nâng cao hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho học sinh triển khai các biện pháp như sau: 

a. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong lời giới thiệu bài giảng
b. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học bài mới
c. Vận dụng liên hệ các kiến thức thực tiễn sau khi kết thúc bài học
d. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn thông qua các bài tập về nhà
e. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong kiểm tra, đánh giá

Mô tả sản phẩm

                                                 MỤC LỤC

  1. Mở đầu……………………………………………………………………………………….trang 2

1.1.Lí do chọn đề tài………………………………………………………………………………….2

1.2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………………………..2

1.3. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………….3

1.4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………..3

  1. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm…………………………………………………………..4

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm……………………………………………….4

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm…………………. 4

2.3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện……………………….…………………………….. 6

  1. 3.1 Một số biện pháp vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong dạy học phần  Lịch sử thế giới lớp 12 THPT……………………………………………………..……..6

2.3.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện …………………………………….…………………9

  1. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong lời giới thiệu bài giảng……….9
  2. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học bài mới………………………………………………………………………………………………………..12
  3. Vận dụng liên hệ các kiến thức thực tiễn sau khi kết thúc bài học………………17
  4. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn  thông qua các bài tập về nhà…….17
  5. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong kiểm tra, đánh giá……………18 

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm ………………………………………………….19

  1. Kết luận, kiến nghị…………………………………………………………………………….20

3.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………..20

3.2. Kiến nghị, đề xuất…………………………………………………………………………….20

 

Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………..22

Danh mục SKKN được giải……………………………………………………………………23


1. MỞ ĐẦU

1.1. Lí do chọn đề tài

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Lịch sử là môn học được đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông nhằm mục đích trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử, cũng như vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống để biết cách ứng xử với quá khứ, hiện tại, tương lai và xã hội xung quanh. Đồng thời đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước bài giảng môn Lịch sử không chỉ là một bài học về kiến thức cơ bản về rèn luyện kỹ năng, về giáo dục tư tưởng mà còn là một bài học về đời sống. Mỗi bài giảng Lịch sử cần chứa đựng một thực tế nhất định của đời sống. Để giúp học sinh ( HS) khắc sâu kiến thức, phát huy tính chủ động tích cực tư duy của từng em, phải lồng vào mỗi bài học “chất nóng” của thực tế sinh động và từ đó giúp học sinh hiểu ra chân lý cuộc sống.

Khác với nhiều môn học, việc cập nhật thông tin hay bổ sung tư liệu liên quan đến nội dụng bài giảng và liên hệ thực tế… là một trong những yêu cầu cần thiết đối với môn Lịch sử ở trường THPT. Trong đời sống xã hội hiện nay, mỗi ngày có nhiều thay đổi, nếu chỉ tổ chức học tập cho các em theo các nội dung, các số liệu sách giáo khoa thì chưa thể cập nhật hết các thông tin, tính thời sự của vấn đề cần tiếp thu. 

Qua thực tế nhiều năm đi dạy tôi nhận thấy: việc tự tìm hiểu kiến thức của các em học sinh còn hạn chế, đặc biệt là đối với một trường đóng ở địa bàn kinh tế khó khăn như trường THPT 4Thọ Xuân  chúng tôi. Phần lớn các em đang còn thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, việc tìm tòi, khám phá những kiến thức mới ngoài sách giáo khoa. Cho nên từ việc liên hệ thực tế những vấn đề kinh tế – xã hội, những biến đổi của tự nhiên liên quan đến nội dung bài giảng, giáo viên

(GV) vừa khắc sâu kiến thức cho HS vừa tạo cơ hội và điều kiện cho các em được tham gia một cách tích cực, chủ  động vào quá trình khám phá, phát hiện, đề xuất và lĩnh hội kiến thức, tự trình bày vốn hiểu biết đã có của mình để xây dựng bài học với tinh thần và thái độ học tập tốt.

Qua việc gắn kết thực tế HS hiểu được quá trình phát triển kinh tế – xã hội của một nước từ trong quá khứ, hiện tại, tương lai, những thuận lợi cần phát huy, những khó khăn cần khắc phục. Việc liên hệ thực tế, vận dụng những kiến thức mới, đang xảy ra sẽ giúp HS có cái nhìn khách quan và nhận thức đúng đắn về những diễn biến của các hiện tượng, vấn đề mới trong xã hội ngày nay. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử 12, tăng cường hiểu biết của HS về những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế ngoài sách giáo khoa tôi đã lựa chọn đề tài “Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch Sử thế giới 12 THPT nhằm nâng cao hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho học sinh”

 

1.2. Mục đích nghiên cứu

Thông qua nghiên cứu đề tài tôi đã sưu tầm, tập hợp tư liệu liên quan đến phần kiến thức Lịch sử thế giới từ năm 1945 – 2000 lớp 12 (chương trình chuẩn), qua đó thấy được sự cần thiết phải vận dụng những kiến thức mới nảy sinh, liên hệ thực tế đến những nội dung của môn học để nhằm tăng thêm hiệu quả giảng dạy, thấy được sự gắn kết giữa bài học với cuộc sống thực tế hàng ngày của các em, mở mang vốn kiến thức, tăng thêm hứng thú học tập cho HS.

Việc vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tế giúp học sinh phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn một cách có hiệu quả trên cơ sở hiểu được bản chất của vấn đề, làm cho nội dung học tập sinh động, hấp dẫn hơn, học sinh hứng thú với việc học tập hơn.

 

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhằm vận dụng liên hệ các vấn đề mới về kinh tế – xã hội về một số quốc gia, khu vực trong chương trình Lịch sử 12 mà sách giáo khoa chưa kịp cập nhật nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh, để học sinh hiểu được sâu sắc hơn nội dung bài học.

 

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Để nghiên cứu nội dung này, tôi sử dụng một số phương pháp sau đây:

Phương pháp nghiên cứu xây dựng lí thuyết. 

Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

Phương pháp quan sát.

Phương pháp thực nghiệm.

Phương pháp thống kê, xử lí số liệu 

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến:

          Một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục phổ thông hiện nay 

là  vận dụng kiến thức vào thực tiễn  nhằm  phát triển khả năng sáng tạo,tự học , khuyến khích học tập của HS. Vì vậy, việc liên hệ các hiện tượng, vấn đề thực tế vào trong quá trình dạy và học, trước hết tạo điều kiện cho việc học và hành gắn liền với thực tế, tạo cho các em sự hứng thú, hăng say trong học tập. 

Vận dụng kiến thức mới , liên hệ các hiện tượng, vấn đề thực tế vào trong quá trình dạy và học góp phần xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Đồng thời giúp cho HS có được những hiểu biết về các vấn đề kinh tế – xã hội của thế giới, của một số quốc gia và khu vực. Từ đó, các em ý thức được hoạt động của bản thân trong cuộc sống, đặc biệt là đối với vấn đề môi trường. Bên cạnh đó còn góp phần xây dựng cho HS những kĩ năng quan sát, thu nhập thông tin và phân tích thông tin. Ngoài ra còn giúp các em phát triển kĩ năng nghiên cứu thực tiễn và kĩ năng tư duy để giải thích các hiện tượng thực tiễn, luôn chủ động trong cuộc sống.

  Việc dạy học Lịch sử lớp 12 có nhiều kiến thức liên quan thực tế hiện nay trong cuộc sống, nội dung chương trình phản ánh về tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội, đổi mới kinh tế của đất nước, khu vực, các vấn đề nóng mang tính chất toàn cầu. Nội dung chương trình sách giáo khoa chỉ cung cấp cho cả GV và HS các kiến thức cơ bản của các vấn đề, các số liệu trong sách giáo khoa có những nguồn cách đây đã lâu không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Vì thế, để nâng cao hiệu quả trong dạy học Lịch sử 12 phần Lịch sử thế giới, tôi đã tìm hiểu những vấn đề mới, những sự kiện mới xảy ra trong bối cách đất nước và thế giới có nhiều biến động, vận dụng liên hệ thực tế hiện nay qua các nguồn tư liệu (Internet, tivi, sách báo…) để cung cấp, cập nhật những thông tin mới nhất cho học sinh, qua đó giúp các em hứng thú hơn trong học tập và cũng nâng cao hiệu quả trong việc dạy học của bộ môn.

 

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

* Về phía giáo viên:

Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự giờ của đồng nghiệp tôi nhận thấy:  hiện nay GV đã và đang đổi mới phương pháp dạy học thể hiện ở cả khâu soạn bài và lên lớp. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng câu hỏi, nhiều GV thường sử dụng những câu hỏi có sẵn, đôi khi chưa sát với đối tượng học sinh. Không kích thích được năng lực tự lực, tự sáng tạo của học sinh, chưa định hướng vào giải quyết các vấn đề hay, khó, mới, làm cho HS thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức. 

Kiến thức về Lịch sử  kinh tế – xã hội luôn thay đổi, nếu GVchỉ dập khuôn máy móc theo SGK thì chưa phản ánh đúng, đủ tình hình phát triển của các quốc gia và khu vực, cập nhật những vấn đề mới và nóng của thế giới. Từ đó việc yêu cầu HS liên hệ với nền kinh tế – xã hội nước nhà sẽ gặp nhiều khó khăn. Đồng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)