Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1261
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
59
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Sử dụng kỹ thuật “động não”.
2. Sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy
3. Sử dụng kỹ thuật dạy học theo trạm.
4. Sử dụng kỹ thuật “ ủng hộ – phản đối ”.
5. Sử dụng kỹ thuật “ các mảnh ghép ”.
6. Sử dụng kỹ thuật “ khăn trải bàn ”.
7. Sử dụng kỹ thuật “ ổ bi ”.
8. Sử dụng kỹ thuật “ 3 lần 3 ”

Mô tả sản phẩm


MỤC LỤC 

 

MỤC  Trang 
PHẦN I. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 
I. Lí do chọn đề tài 
II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 
1. Mục đích 
2. Nhiệm vụ  
III. Đối tượng, phạm vi, phương pháp và thời gian nghiên cứu 
1. Đối tượng, phạm vi 
2. Phương pháp nghiên cứu  
3. Thời gian nghiên cứu. 
IV. Những đóng góp mới của đề tài. 
PHẦN II. NỘI DUNG 
I. Lý luận chung. 
1. Cơ sở lý luận. 
2. Cơ sở thực tiễn 
II. Tìm hiểu một số kỹ thuật trong dạy học Địa lí 
1. Sử dụng kỹ thuật “động não”. 
2. Sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy 
3. Sử dụng kỹ thuật dạy học theo trạm.  11 
4. Sử dụng kỹ thuật “ ủng hộ – phản đối ”.  13 
5. Sử dụng kỹ thuật “ các mảnh ghép ”.  14 
6. Sử dụng kỹ thuật “ khăn trải bàn ”.  17 
7. Sử dụng kỹ thuật “ ổ bi ”.  20 
8. Sử dụng kỹ thuật “ 3 lần 3 ”  21 
9. Kỹ thuật KWL/KWLH.  23 
III. Giáo án minh họa.  26 

 

1. Giáo án số 1  26 
2. Giáo án số 2  35 
IV. Kết quả thực nghiệm giờ dạy.  42 
1. Mục tiêu thực nghiệm.  42 
2. Đối tượng thực nghiệm.  42 
3. Nội dung, phương pháp thực nghiệm.  42 
4. Phân tích kết quả thực nghiệm.  42 
5. Nội dung thực nghiệm.  42 
6. Kết quả thực nghiệm sư phạm.   43 
V. Một số khó khăn khi áp dụng đề tài.   46 
VI. Bài học kinh nghiệm.  47 
VII. Hướng phát triển.  47 
PHẦN III: KẾT LUẬN  49 
I. Kết luận.  49 
II. Kiến nghị, đề xuất.  49 
TÀI LIỆU THAM  KHẢO  51 
PHỤ LỤC   52 

 

   

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ  BẢNG 

STT  Hình, bảng  Tên bảng và hình   Trang 
Hình 1.1  Sơ đồ tư duy bài Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  10 
Hình 1.2  Kỹ thuật dạy học các mảnh ghép 

 

15 
Hình 1.3  Kỹ thuật dạy học khăn trải bàn  

 

18 
Hình 1.4  Hình 1.4: Biểu đồ điểm số bài kiểm tra lớp 12D2 và 12 D3 

 

44 
Hình 1.5  Hình 1.5: Biểu đồ tỉ lệ điểm số bài kiểm tra lớp 12D2 và 12 D3 (%)  44 
Bảng 1  Bảng khảo sát kết quả học tập của học sinh qua bài kiểm tra 15 phút 

 

43 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

1. GV  Giáo viên 
2. HS  Học sinh 
3. THPT  Trung học phổ thông 
4. TN  Thực nghiệm 
5. ĐC  Đối chứng 
6. SGK  Sách giáo khoa 
7. PPDH  Phương pháp dạy học 
8. GD&ĐT  Giáo dục và Đào tạo 
9. CNTT  Công nghệ thông tin 

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  1. Lí do chọn đề tài 

 Sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn cầu hóa đang tạo ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục trong việc đào tạo đội ngũ lao động. Điều này cũng có nghĩa là nền giáo dục nước ta nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học.  

 Để đảm bảo mục tiêu đổi mới dạy học môn Địa lí THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đồng thời góp phần vào giải quyết thực trạng các em có xu hướng chán học, thờ ơ với môn Địa lí, giáo viên trên cả nước đã chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp và có hiệu quả. Để nâng cao chất lượng dạy và học Địa lí mỗi GV cần biết cách áp dụng các KTDH cùng với các PPDH tích cực.  

Chủ trương của Bộ GD-ĐT đã được Sở GD-ĐT quán triệt từng năm học, đến từng đơn vị giáo dục và đặc biệt đã tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán về các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như: Lược đồ tư duy, khăn trải bàn, theo góc, theo dự án, hợp đồng, KWLH, trò chơi…. 

Sau thời gian nghiên cứu và ứng dụng vào dạy học thực tiễn trong nhà trường THPT, chúng tôi thấy một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực có thể phát huy được tính tích cực, hứng thú và tự học của học sinh. Tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả các kĩ thuật dạy học này, GV cần phải nắm được các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm, khả năng ứng dụng và kết hợp sáng tạo với các phương pháp dạy học truyền thống, đặc thù bộ môn.  

Từ những lí do trên, chúng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu “Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình. 

  1. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 
  • Mục đích. – Góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Địa lí nói chung và chương trình lớp 12 nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên và rèn luyện cho học sinh phát triển năng lực tư duy, rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu.  
    • Thông qua kết hợp các kỹ thuật dạy học ở môn Địa lí lớp 12 – THPT nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS, góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lí ở nhà trường phổ thông. Đồng thời, cung cấp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest