SKKN Tổ chức dạy học gắn với trải nghiệm thực tiễn tại các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Huyện Yên Thành qua chủ đề “Địa lí nông nghiệp Việt Nam” góp phần phát triển năng lực Địa lí cho học sinh lớp 12

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 808
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
79
Lượt tải:
6

Sáng kiến kinh nghiệm “Tổ chức dạy học gắn với trải nghiệm thực tiễn tại các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Huyện Yên Thành qua chủ đề “Địa lí nông nghiệp Việt Nam” góp phần phát triển năng lực Địa lí cho học sinh lớp 12” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1. Xác định mối liên hệ nội dung bài học với sản xuất nông nghiệp tại địa phương
2.2. Thiết kế KHBD chủ đề “Địa lí nông nghiệp Việt Nam”
2.3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch dạy học chủ đề

Mô tả sản phẩm

                                     MỤC LỤC  

Nội dung  Trang 
A- ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
5. Phương pháp nghiên cứu 
6. Điểm mới của đề tài 
7. Cấu trúc đề tài 
B- NỘI DUNG 
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 
1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
2. Một số vấn đề chung về học tập ngoài thực địa  
2.1 .  Quan niệm và yêu cầu tổ chức học tập ngoài thực địa 
2.2. Vai trò và ý nghĩa tổ chức học tập ngoài thực địa 
          2.3 . Các hình thức tổ chức học tập ngoài thực địa 
2.4 . Đánh giá tổ chức học tập ngoài thực địa 
3. Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề 
3.1  Khái niệm dạy học theo chủ đề  10 
3.2  Tổ chức dạy học chủ đề   11 
        4. Dạy học theo chủ đề gắn với trải nghiệm ngoài thực địa  11 
5. Ý nghĩa của dạy học theo chủ đề gắn với trải nghiệm ngoài thực địa  12 
II. Cơ sở thực tiễn  13 
1. Thực trạng dạy học theo chủ đề gắn với trải nghiệm ngoài thực địa   
2. Khái quát về địa bàn và mẫu phiếu khảo sát.  14 
3. Kết quả khảo sát thực trạng dạy học chủ đề gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phương trong dạy học Địa lí  15 
Chương 2: Xây dựng chủ đề dạy học “Địa lí nông nghiệp- lớp 12 THPT” gắn với trải nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại huyện Yên Thành.  16 
1. Xác định mối liên hệ nội dung bài học với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại địa phương.  16 
2. Phương tiện và học liệu cho phương án tổ chức dạy học  16 
3. Hoạt động dạy học chủ đề địa lí nông nghiệp  20 
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm  53 
3.1. Thực nghiệm sư phạm  54 
3.2. Nhận xét của giáo viên và học sinh khi học chủ đề gắn với trải nghiệm thực địa  55 
C-  KẾT LUẬN  56 
1.  Bài học kinh nghiệm  57 
2.  Kiến nghị  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN 

Nội dung  Viết tắt 
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa  CNH- HĐH 
Đại học cao đẳng  ĐHCĐ 
Giáo viên  GV 
Giáo dục đào tạo  GDĐT 
Học sinh  HS 
Nghiên cứu bài học  NCBH 
Trung học phổ thông  THPT 
Thực nghiệm  TN 
Đối chứng  ĐC 
Sách giáo khoa  SGK 
Kiểm tra đánh giá  KTĐG 
Hợp tác xã  HTX 
Khoa học công nghệ   KHCN 
Tổ hợp tác  THT 
Phát triển năng lực  PTNL 

 

 

 

 

 

 

                               PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay của đất nước thì cần đổi mới một cách toàn diện về kinh tế – xã hội  trong đó ngành giáo dục luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặt lên hàng đầu. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng đã ra Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ dạy người, dạy chữ, dạy  nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiên đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề tăng thực hành,vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Trong khi đó,thực trạng và hiệu quả của dạy học truyền thống còn tồn tại nhều hạn chế gây cản trở quá trình đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều,ghi nhớ máy móc.Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

 Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và môn Địa lý cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư 32/TT-BGD-ĐT, chân dung người học với 5 phẩm chất và 10 năng lực đã được xác định một cách tường minh. Trong đó, năng lực Địa lí là năng lực đặc thù được hình thành và phát triển qua quá trình học tập môn Địa lí ở trường phổ thông. Trong hệ thống năng lực thành phần, năng lực tổ chức học tập tại thực địa thuộc năng lực tìm hiểu địa lí trong chương trình hiện hành chưa thực sự được chú trọng. Hơn nữa, học tập từ thực địa, trải nghiệm thực tế, trải nghiệm sáng tạo là xu hướng, tiếp cận phù hợp với đặc thù môn học, tạo cơ hội để tổ chức dạy học gắn với thực tiễn qua đó phát triển năng lực ở người học. 

 Qua thực tế, việc tổ chức dạy học gắn liền với thực tiễn chưa được tiếp cận nhiều, chỉ một số trường vừa học vừa dạy nghề có gắn với thực tiễn, nhất là việc tổ chức dạy học địa lí gắn liền với thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh cấp THPT chưa nhiều và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó việc trải nghiệm trên các lĩnh vực giúp cho quá trình học tập của học sinh trở nên hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn, gắn lí thuyết với thực tiễn, giúp người học trải nghiệm sáng tạo, hình thành một số phẩm chất, năng lực của học sinh, góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp, phân luồng, cung cấp nhân lực cho địa phương. Từ những lí do trên tôi thực hiện đề tài: “ Tổ chức dạy học gắn với trải nghiệm thực tiễn tại các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Huyện Yên Thành qua chủ đề “Địa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)