SKKN Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn toán lớp 3

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Tiểu học
Môn: Toán
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 425
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
26
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn toán lớp 3” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Đánh giá học sinh thường xuyên.
2. Luyện cho học sinh thuộc bảng cộng, trừ, nhân, chia.
3. Giúp học sinh sử dụng các thuật ngữ toán học để viết lời giải chính xác, khoa học.
4. Hướng dẫn giải toán có lời văn.
5. Rèn luyện kĩ năng học tập:
6.Thiết kế dạng bài tập vừa sức, phù hợp với học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
7. Xây dựng phong trào giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
8. Kịp thời khuyến khích, khen thưởng sự cố gắng, tiến bộ của học sinh chậm tiếp thu sau mỗi tuần.
9. Phối kết hợp với nhà trường và phụ huynh để có những biện pháp rèn học sinh đạt kết quả cao hơn.

Mô tả sản phẩm

  1.   PHẦN MỞ ĐẦU

 1.1. Lý do chọn đề tài

– Nhằm thực hiện đúng nội dung, tinh thần của cuộc vận động “Hai không” mà đặc biệt là nội dung “không để HS ngồi nhầm lớp”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm dần số HS yếu, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong thực tế giảng dạy giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong phụ đạo HS chưa hoàn thành các môn học, do thiếu kinh nghiệm và thực hiện không đúng quy trình, hoặc quá nôn nóng muốn có ngay kết quả, nên thường thất bại hoặc đạt kết quả không cao. 

– Nhằm tập hợp kinh nghiệm, xây dựng quy trình phụ đạo, giúp giáo viên có định hướng và giải pháp phụ đạo tốt hơn, có hiệu quả hơn. Nhằm chia sẽ các kinh nghiệm giáo dục HS chưa hoàn thành các môn học với quý đồng nghiệp và tổng hợp nhiều hơn các giải pháp có thể áp dụng vào giảng dạy, tháo gở khó khăn trong công tác phụ đạo HS chưa hoàn thành các môn học trong giai đoạn hiện nay. 

Muốn học sinh Tiểu học học tốt được môn Toán thì mỗi người Giáo viên không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong Sách giáo khoa, trong các sách hướng dẫn và thiết kế bài giảng một cách rập khuôn, máy móc làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Nếu chỉ dạy học như vậy thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu, tẻ nhạt và kết quả học tập sẽ không cao. Nó là một trong những nguyên nhân gây ra cản trở việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày.  . Trong thực tế hiện nay đòi hỏi phải nâng cao chất lượng học tập cho học sinh nhất là bậc tiểu học, bởi vì tiểu học là bậc học nền móng. Là một giáo viên tiểu học tôi nhận thấy trách nhiệm của mình là rất lớn, phải làm gì để nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh, đặc biệt là môn toán lớp 3 nói riêng và các môn học khác nói chung mà tôi đang tiến hành giảng dạy. Từ suy nghĩ ấy cùng với tình hình thực tế của lớp, tôi đã đúc rút được một vài kinh nghiệm trong quá trình giúp học sinh chưa hoàn thành môn toán của lớp. Đó là: “Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn toán lớp 3”, tôi xin đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế của học sinh khi giảng giải bài toán có lời văn, bài toán tìm thành phần chưa biết… Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần cho tôi định hướng giảng dạy tốt các môn nói chung và môn toán nói riêng. Qua giảng dạy rèn luyện tôi hy vọng góp phần nhỏ bé của mình vào việc phát triển trí tuệ và năng lực của học sinh. Trong đó việc học tốt môn toán là cơ sở giúp các em học tốt các môn khác, bước lên lớp trên một cách thuận lợi hơn. 

1.2. Mục đích nghiên cứu: 

 Như đã nêu trên, mục đích nghiên cứu là mong muốn tập hợp nhiều ý kiến, nhiều giải pháp và kinh nghiệm, để chia sẻ, trao đổi nhằm thực hiện có chất lượng hơn công tác phụ đạo HS chưa hoàn thành các môn học ; Giúp giáo viên dễ dàng áp dụng mang lại hiệu quả cao hơn trong giáo dục HS chưa hoàn thành các môn học . Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Thực hiện tốt “Nói không với học sinh ngồi nhầm lớp”, thực hiện đúng mục tiêu giáo dục đã đề ra. Tôi luôn xác định cho mình nhiệm vụ quan trọng trong việc giảng dạy các môn học nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng. Làm thế nào để nâng cao chất lượng môn toán cho các em từ chưa hoàn thành lên hoàn thành, từ hoàn thành  lên hoàn thành tốt, từ hoàn thành tốt lên hoàn thành xuất sắc. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện nay, học sinh phải nắm được một hệ thống kiến thức toán học cơ bản hiện đại và các kĩ năng cơ bản sau: 

Vận dụng kiến thức, thực hành, suy luận, phát triển các năng lực nhận thức, trí tuệ, tư duy độc lập sáng tạo, có tư tưởng, tình cảm và thái độ đúng đắn với sự kiện, hiện tượng thực tiễn, chống hiện tượng học sinh lưu ban, học sinh bỏ học hay sợ học khi chưa hoàn thành môn học. Giúp các em trở nên ham học hơn, nó sẽ là những công cụ cần thiết để các em học các môn học khác và tiếp tục học lên các lớp trên.

 1.3. Đối tượng nghiên cứu: 

– Nghiên cứu các phương pháp dạy học Toán 3.

– Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn toán lớp 3.

– HS lớp 3B Trường Tiểu học Đông Vệ 2 chưa hoàn thành môn Toán.

 1.4. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp đàm thoại, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp với học sinh lớp 3B.

– Phương pháp quan sát.

– Phương pháp điều tra.

– Phương pháp thực hành luyện tập.

– Phương pháp tổng hợp.

  1. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Cơ sở lí luận: 

Năm học ………. là năm học tiếp tục thực hiện Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Việc đánh giá học sinh về Năng lực ở các mức: Hoàn thành tốt; Hoàn thành và chưa hoàn thành. Về phẩm chất: Tốt, Đạt và Cần cố gắng, đã phần  nào giúp học sinh tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. Đối với giáo viên, việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, …kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ học sinh, có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh là vô cùng quan trọng.

2.2. Thực trạng:

      – Năm học ……….tôi nhận giảng dạy lớp 3, lớp tôi phụ trách có 37 học sinh, một phần chất lượng chưa cao vì chủ yếu các em con nhà buôn bán ít được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện trong học tập, vì vậy các em còn hạn chế về nhiều mặt nhất là khả năng diễn đạt. 

– Ở trong một lớp học, cùng lứa tuổi với nhau nhưng do sự chú ý, óc quan sát, trí tưởng tượng một số em còn phát triển chậm. Khi phân tích, tổng hợp các em chỉ dựa vào các dấu hiệu dễ thấy ở bên ngoài, kém linh hoạt, việc lĩnh hội kiến thức trước đó không đầy đủ, thiếu vững chắc, thái độ học toán của các em chưa tốt, thiếu siêng năng học tập. Hoạt động tư duy kém, sử dụng ngôn ngữ toán học còn lúng túng, nhiều chỗ lẫn lộn, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Các em học yếu, tính chậm chủ yếu dựa vào trực quan hay lời gợi ý của giáo viên mới tính được, nhớ bài một cách máy móc. Chính vì vậy mà khả năng vận dụng để làm bài tập của các em rất hạn chế đặc biệt là toán có lời văn. Việc viết lời giải đối với các em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong các đề kiểm tra của trường, phần giải toán có lời văn chiếm một số điểm cũng khá cao. Một bài giải hoàn chỉnh phải bao gồm lời giải và phép tính, nếu viết câu lời giải sai thì xem như hỏng cả bài toán. Do đó, để giúp những em chưa hoàn thành môn toán ham thích và học được toán đặc biệt là ghi nhớ được bảng nhân, chia và làm tốt bài toán có lời văn là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết

– Nhìn chung lớp tôi chủ nhiệm có nhiều em thực hiện chưa tốt các phép tính nhân, chia trong chương trình toán 3 vì các em chưa thật sự thuộc bảng nhân, chia đã học một cách trôi chảy. Về toán có lời văn đa số các em còn chưa hoàn thành đặc biệt là khâu viết câu lời giải các em còn nhiều lúng túng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lớp 3
Tiếng Việt
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

200.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK Vietcombank: 1037627258 Copy
vietcombank

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)