Search
Close this search box.

SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

4.5/5

Giá:

30.000 đ
Cấp học: Tiểu học
Môn: Đạo đức
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 387
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
16
Lượt tải:

2

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Biện pháp 1:Trong khi soạn giáo án môn Đạo Đức phần mục tiêu giáo viên cần đảm bảo ba yêu cầu: kiến thức, kĩ năng, thái độ
Biện pháp 2: Phải lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học
Biện pháp 3: Mỗi phương pháp dạy học cần phải sử dụng đúng thời điểm của tiết dạy.
Biện pháp 4: Giáo viên phải hướng cho học sinh tìm tòi kiến thức trong thực tế để phục vụ cho bài học
Biện pháp 5: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức, chuẩn bị, chuẩn mực và hành vi đạo đức tốt.
Biện pháp 6: Để nâng cao hiệu quả dạy môn Đạo Đức lớp 3 giáo viên cần phải biết kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục

Mô tả sản phẩm

PHÂN A: MỞ ĐẦU 

 1. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ. 

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt phản ánh theo các nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, chi phối hành vi của con người trong các mối quan hệ giữa  con người và với tự nhiên. con người với xã hội và giữa con người với nhau. Do đó môn đạo đức là một trong những môn học bắt buộc ở bậc tiểu học.  

Nó là môn học cơ bản trang bị cho học sinh các chuẩn  mực đạo đức, lối sống lành mạnh và cách sống có lý tưởng. Ngoài ra nó còn giúp cho học sinh giải quyết các sự việc vừa có lí vừa có tình. Từ đó các em biết cách vận dụng hành vi đạo đức, chuẩn mực đó vào cuộc sống để cư xử với cha mẹ thầy cô và bạn bè . 

Tóm lại mục tiêu của môn Đạo Đức ở tiểu học nói chung là ở lớp 3 nói riêng là giúp cho học sinh có những hiểu biết ban đầu hình thành chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi và pháp luật, đồng thời nắm được ý nghĩa của việc thực hiện những chuẩn mực hành vi đạo đức đó. Nó từng bước hình thành cho học sinh kĩ năng nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức trong các tình huống cụ thể của cuộc sống. Không những thế nó còn hình thành thái độ tự trọng tự tin, yêu thương quý trọng con người, yêu cái tốt không đồng tình với cái xấu cái ác. 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc giáo dục và đạo đức cho học sinh không phải là vấn đề đơn giản. Nó đòi hỏi người thầy phải có những phương pháp giáo dục phù hợp, giúp học sinh phát triển nhân cách một cách hoàn thiện, tránh cho học sinh tiếp xúc với những hành vi tiêu cực, làm sao để cho các em có được lối thích nghi với thời đại. Song cũng cần phải cho học sinh thấy được  những nét đẹp, những phẩm chất cao quý, những truyền thống  quý báu của dân tộc. Tóm lại hình thành cho học sinh một phong cách sống lành mạnh. 

Vấn đề đặt ra là làm cách nào để học sinh nắm bắt được kiến thức của môn Đạo Đức một cách tích cực, chủ động mà không bị  áp đặt gò bó. Do đó việc dạy học theo tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh trở thành vấn đề cần thiết đối với giáo viên tiểu học nói chung và giáo viên lớp 3 nói riêng, để thực hiện tốt điểm 2 Điều 24 luật giáo dục ”Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực chủ đạo của học sinh, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn”  

Để nâng cao hiệu quả dạy tốt giờ đạo đức lớp 3 đòi hỏi người thầy phải có phải biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp trong một tiết dạy nói chung và một tiết đạo đức nói riêng là rất cần thiết. Sự kết hợp hài hoà các phương pháp dạy học, lấy phương pháp này bổ trợ cho phương pháp kia trong giảng dạy được coi như một nghệ  thuật mà người thầy cần đạt tới.  

Là một trong những khối hoà nhịp nhanh chóng với cuộc đổi mới trong phương pháp dạy học các môn ở tiểu học trong đó có  môn Đạo Đức, chúng tôi những thành viên của khối 3 chọn nghiên cứu chuyên đề: ”Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3”.  

 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHUYÊN ĐỀ 
 • Các phương pháp dạy môn lớp 3.  

III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ 

 • Các bài lớp 3.  
 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA  CHUYÊN ĐỀ: 
 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.  
 • Phương pháp thực nghiệm.  
 • Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu. 

PHẦN B: NỘI DUNG 

 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: 

1: Cơ sở lí luận.  

Ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng, mỗi môn học đặc biệt là môn Đạo Đức đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách trẻ nhỏ. Bác Hồ đã từng nói:  

”Hiền dữ đâu phải là tính sẵn 

Phần lớn do giáo dục mà nên” 

Và;” cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục – Đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học” (NQ Hội nghị lần thứ II – Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII). Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn cho rằng: Con người vốn sinh ra chưa có nhân cách mà nhân cách là cấu tạo mới do từng người tự hình thành nên và phát triển trong quá trình sống giao tiếp và học tập. Lê – Nin đã từng nói: ”Cùng với dòng sữa mẹ con người hấp thụ tâm lí đạo đức của xã hội mà nó là thành viên. Nhân cách của con người sinh thành và phát triển theo con đường từ bên ngoài vào nội tâm.” Vì thế ta có thể nói: Đối với học sinh lớp 3 thì môn Đạo Đức là một trong những con đường hình thành nhân cách trẻ một cách gần gũi nhất. Do đó cần phải biết sử dụng các phương pháp dạy học một cách thích hợp linh hoạt coi nó như con đường hình thành nhân cách học sinh. 

 1. Cơ sở thực tiễn. 

Qua quá trình dạy môn Đạo Đức ở lớp 3 chúng tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau: 

*Thuận lợi: 

 • Đã có sự quan tâm, đầu tư của ngành dọc của nhà trường về mặt chỉ đạo chuyên môn, về đồ dùng môn Đạo Đức lớp 3.  
 • Học sinh yêu thích môn học này. 
 • Đây là môn học gắn với thực tế, có thể sử dụng nhiều ví dụ ở thực tế để liên hệ trong giảng dạy.  

*Khó khăn:  

 • Hiện nay đã đưa chín môn học bắt buộc vào tiểu học nhưng thời gian dành cho môn Đạo Đức còn hạn chế dẫn đến học sinh chưa chú tâm vào môn học này  
 • Khi dạy môn Đạo Đức lớp 3, một số giáo viên chưa sử dụng các phương pháp dạy học có hiệu quả, chưa linh hoạt kết hợp chặt chẽ bổ sung giữa các phương pháp dạy học, dẫn đến học sinh chỉ nắm vững lí thuyết mà không làm theo những điều các em đã học. 
 • Thiếu sót cơ bản trong việc dạy môn Đạo Đức hiện nay ở lớp 3 là giáo viên còn tách rời hệ thống tri thức, khái niệm về đạo đức và việc áp dụng chúng vào thực hành giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống dẫn đến hiện tượng học sinh chỉ nắm bài hời hợt mà không hiểu rõ bài đạo đức đó là giúp cho em điều gì trong cuộc sống … 
 • Ngoài ra trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học, nhiều giáo viên vẫn giữ kiểu làm việc: thầy hỏi – trò trả lời, dẫn đến tình trạng học sinh ỉ lại không tự động não. 
 • Đồ dùng thiết bị dạy học còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy – học môn Đạo Đức.  

Vẫn còn một số giáo viên coi nhẹ môn này, giảng còn qua loa.  

 • Kiến thức thực tế để xây dựng chuẩn mực đạo đức cho học sinh còn hạn chế. 

Do đó vấn đề đặt ra là việc sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 3 hiện nay là rất cần thiết. 

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC MỘT BÀI ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

1/ Nội dung chương trình môn đạo đức ở tiểu học:  

 • Đối với lớp 1,2: Nội dung chương trình bao gồm các bài học với mục đích hình thành cho học sinh các chuẩn mực đạo đức như: Thật thà, dũng cảm, khiêm tốn, thói quen giúp đỡ người khác.  

Từ khi thay sách lớp 1,2 thì nội dung chương trình môn Đạo Đức vẫn bao gồm các bài nhằm hình thành cho học sinh những thói quen có hành vi tốt, cần ứng xử trong cuộc sống nhưng nội dung các bài học phong phú hơn thông qua hệ thống các bài tập nêu lên các tình huống giúp học sinh nhận xét xem sự việc nào đúng, sự việc nào sai và rút ra các bài học cho bản thân. 

 • Lớp 3 nội dung chương trình bao gồm các bài: 
 • Chăm đọc sách và giữ gìn sách. 
 • Không nản lòng khi gặp bài khó. 
 • Chăm làm việc nhà. 
 • Chăm làm việc trường, lớp. 
 • Học điều tốt của bạn.  
 • Giúp bạn tiến bộ.  
 • Quan tâm giúp đỡ anh chị em trong gia đình. 
 • Nêu gương tốt cho em. 
 • Kính trọng và biết ơn các cô các bác nhân viên trong trường. 
 • Biết ơn các gia đình thương binh, liệt sĩ. 
 • Kính trọng và biết ơn người lao động. 
 • Giúp đỡ phụ nữ, cụ già, em nhỏ. 
 • Giúp đỡ người tàn tật. 
 • Tôn trọng thư từ và đồ đạc của người khác. 

Các bài học này cũng nhằm xây dựng cho học sinh những chuẩn mực về đạo đức như: Tính kiên trì, bền bỉ trong học tập, giúp đỡ và chăm sóc những người thân, những người có hoàn cảnh khó khăn … Đó là những điều rất cần thiết cho việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh. 

* Lớp 4,5: 

Nội dung chương trình vẫn đảm bảo tính đồng tâm với trương trình môn Đạo Đức lớp 1,2,3. Nhưng có cung cấp thêm một số hành vi, chuẩn mực cho học sinh như: Thói quen đúng giờ và không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà giúp đỡ những người gần gũi xung quanh mình như thầy cô, bạn bè, hàng xóm. 

Chương trình môn Đạo Đức lớp 4,5 còn cung cấp cho học sinh những điều cần thiết trong cuộc sống : bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử văn hoá, cây trồng, vật nuôi… 

Có thể nói: nội dung chương trình môn Đạo Đức lớp 4,5 cũng dựa trên co sở các lớp 1,2,3 nhưng yêu cầu hành vi, chuẩn mực đạo đức cần cung cấp cho các em có phần mở rộng hơn, sâu hơn, phù hợp với khả năng nhận thức của từng lứa tuổi.  

Do đó toàn bộ nội dung chương trình môn Đạo Đức ở tiểu học đều mang tính kế thừa, đồng tâm dựa trên nền tảng của 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng. 

So sánh với các lớp 1,2 thì nội dung chương trình môn Đạo Đức ở lóp 3 được phát triển hơn. các chuẩn mực hành vi mang tính chất khái quát hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi một trình độ nhận thức và thể hiện tinh tế hơn. Chẳng hạn trong quan hệ với ông bà: ở lớp 1 chỉ yêu cầu các em phải : ”Đi xin phép về chào hỏi”; ”Giữ yên lặng khi ông bà, cha mẹ nghỉ ngơi”; ở lớp 2 các em phải: ”Vâng lời ông bà cha mẹ”; Đến lớp 3 thì yêu cầu được nâng lên các em phải biết ”Chăm sóc ông bà, cha mẹ”.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

3
Toán
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu
Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan
STK Vietcombank: 1037627258 Copy

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Tailieu GV (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)