SKKN Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 673
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
52
Lượt tải:

3

Thứ nhất: Xác định nội dung, tình huống pháp luật liên quan đến nội dung bài học.
Thứ hai: Tìm ra những biện pháp để khắc sâu kiến thức từ đó các em tự mình rút ra những bài học hết sức thiết thực và bổ ích trong cuộc sống của mình.
Thứ ba: Tổ chức diễn.
Thứ tư: Những biện pháp cụ thể sẽ được thể hiện cụ thể hơn trong nội dung giáo án
thực nghiệm được thể hiện ở mục 4.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………3 PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………..4 

 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………..4 
 2. Phạm vi và đối tượng nghiên……………………………………………………5  

3.Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………5 

 1. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………5   
 2. Tính mới và những đóng góp của đề tài…………………………………………5              

 PHẦN NỘI DUNG..………………………………………………………………7 

 1. Cơ sở lý luận………………………………………………………………………7 
  1. Một số hiểu biết về phiên tòa giả định và đặc điểm của phiên tòa giả định?….7 
  2. Sự cần thiết phải giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh THPT………….10 
  3. Nội dung kiến thức pháp luật cần giáo dục cho học sinh THPT……………..11 
  4. Đặc điểm tâm lý học sinh THPT…………………………………………..12 
 2. THỰC TRẠNG VỀ KIẾN THƯC PHÁP LUẬT CỦA HỌC SINH TRƯỜNG 

THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH  ………………………………………………14 

 1. Vài nét về trường THPT DTNT tỉnh  ………………………………………14 
 2. Thực trạng về giảng dạy môn GDCD nói chung và kiến thức pháp luật nói riêng cho học sinh trường THPT DTNT Tỉnh hiện nay …………………………….14 

 

2.3. Các yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến giảng dạy Bài 6: Công dân với các quyền 
tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định 
ở trường THPT DTNT Tỉnh.”…………………………………………………….17 

2.4. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng đề tài đặt ra………………………18 

3. KINH NGHIỆM DẠY BÀI 6 (TIẾT 2) MÔN GDCD LỚP 12 BẰNG HÌNH 
THỨC SỬ DỤNG PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH Ở TRƯỜNG THPT DTNT 
TỈNH………………………………………………………………………………20 
 1. 1.Giáo viên là người xác định mục tiêu và định hướng tổ chức học sinh thực hiện các biện pháp xây dựng nội dung bài học…………………………………………20  

3.2. Giáo viên phối hợp, đồng hành cùng học sinh thực hiện nội dung bài học……21 

 1. THỰC NGHIỆM …………………………………………………………..23 
  1. Mục đích và giả thuyết thực nghiêm……………………………………23 
  2. Kế hoạch thực nghiệm và điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp…………23 
  3. Nội dung thực nghiệm……………………………………………………..24 
  4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của đề tài nghiên cứu……………….38 
  5. Kết quả đạt được của đề tài…………………………………………………..44 
 2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM……………………………………………….47 
  1. Giáo viên cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường, lớp học trước khi thực hiện ………………………………….47 
  2. Giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học luôn lấy học sinh làm  trung tâm…48 
  3. Các biện pháp giáo viên sử dụng phải luôn hướng vào thay đổi hành vi học 

sinh theo hướng tích cực…………………………………………………………..48 

 1. Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh đạt hiệu quả cao…………………………49  
 2. Giáo viên luôn phải thấu hiểu học sinh để tạo nên tiết lớp học sinh động, và 

hứng thú…………………………………………………………………………..59 

 1. Hướng phát triển của đề tài…………………………………………………..59 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………50 

 1. Kết luận…………………………………………………………………………50 
 2. Kiến nghị……………………………………………………………………… 50 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………..51             

 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

  

 

 • THPT: Trung học phổ thông 
 • THCS: Trung học cơ sở 
 • DTNT: Dân tộc nội trú 
 • HS: Học sinh 
 • GDCD: Giáo dục công dân 
 • GD & ĐT: Giáo dục và Đào tạo 
 • PTDTNT: Phổ thông dân tộc nội trú 
 • GV: Giáo viên  – BGH: Ban giám hiệu 
 • SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm. 

   

                                              PHẦN MỞ ĐẦU. 

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

Pháp luật là thành tựu của trí tuệ và là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đó là biểu hiện của văn minh thông qua cách ứng xử của con người với nhau, ứng xử với tự nhiên và xã hội. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị đạo đức mới. Pháp luật thiết lập trật tự, sự công bằng và dân chủ, mang đến cho mọi công dân sự tự do và niềm hạnh phúc. Chính vì vậy, pháp luật là một phần không thể thiếu của đời sống con người. 

Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi chúng ta được sống trong môi trường văn minh, hiện đại hơn, kéo theo đó là nhiều vấn đề nảy sinh. Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay, đó là tình trạng vi phạm pháp luật của một bộ phận không nhỏ học sinh THCS, THPT đang diễn ra khá phổ biến hiện nay…. dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm, nói xấu nhau trên mạng xã hội, vi phạm giao thông, nghiện ngập hay những vụ án nghiêm trọng đang diễn ra trong thanh thiếu niên. Đặc biệt là tình trạng bạo lực học đường liên tục xảy ra đã trở thành nỗi bức xúc của toàn xã hội và trở thành nỗi lo lắng không chỉ cho các bậc phụ huynh, thầy cô mà còn là nỗi lo của tất cả những người quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức cho học sinh hiện nay trong thực hiện và chấp hành pháp luật thì nhà trường và ngành giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Các em học sinh lớp 12, những chủ nhân tương lai của đất nước có được hành trang pháp luật vững chắc bước vào cuộc sống mới sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội, chung tay xây dựng và phát triển đất nước, chủ động hội nhập thế giới.  

Môn GDCD ở trường THPT đã được khẳng định là môn học có vị trí hàng đầu trong việc định hướng phát triển nhân cách của học sinh thông qua việc cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về giá trị đạo đức – nhân văn, đường lối chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và pháp luật, kế thừa các truyền thống đạo đức, bản sắc dân tộc Việt Nam, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại và thời đại. Đây cũng là môn học đóng vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh THPT hiện nay. 

Nhận thức được vai trò đó nên trước mỗi bài học tôi luôn trăn trở làm thế nào 
để giáo dục ý thức pháp luật qua môn GDCD? Nội dung pháp luật nào phù hợp với 
kiến thức bài học? Đổi mới phương pháp dạy học như thế nào để khơi dậy tính tích 
cực, chủ động, sáng tạo giúp học sinh tìm hiểu các kiến thức pháp luật và tăng 
cường kỹ năng thực hành, ở học sinh… Đó là lý do thôi thúc tôi tìm đến đề tài  
“Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 
bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT Tỉnh.” 
 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 
  • Phạm vi nghiên cứu: Là học sinh lớp 12 và Bài 6 (tiết 2) môn GDCD lớp 12 năm học 2020 -:- 2021 và tập trung vào việc giáo dục một số kiến thức, hành vi pháp luật cơ bản cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. 
  • Đối tượng nghiên cứu: 

+Học sinh lớp 12 trường THPT DTNT Tỉnh, Bài 6 (tiết 2), sách giáo khoa GDCD 12.  

 1. Phương pháp nghiên cứu: 
  • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu lý luận về dạy học bằng phiên tòa giả định. Đồng thời nghiên cứu nội dung sách giáo khoa Bài 6 (tiết 2), đọc  nhiều tài liệu tham khảo, chương trình “Tòa tuyên án” trên VTV6, tài liệu chuyên sâu liên quan đến nội dung bài học và những tình huống pháp luật mà học sinh dễ vào vai.  
  • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thông qua dự giờ của đồng nghiệp, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, học sinh để xây dựng kịch bản, luyện tập, công diễn trước lớp và rút kinh nghiêm. 
  • Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm giảng dạy GDCD Bài 6 (tiết 2) theo hướng đi sâu làm sáng tỏ nội dung kiến thức pháp luật cần thiết để giáo dục cho học sinh. 
  • Phương pháp thống kê toán học: Xử lý các số liệu (điểm số) bằng xác suất thống kê toán học và tính độ lệch chuẩn của học sinh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)