SKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 495
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
30
Lượt tải:

5

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản triển khai các biện pháp như sau: 

Các phương pháp tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học môn Sinh học lớp 11
1. Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính qua giờ chào cờ hàng tuần
2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa
3 Tổ chức các hoạt động tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản , giáo dục giới tính qua giờ học môn Sinh học 11
4. Xây dựng và tổ chức trò chơi, hoạt động đóng vai, tư vấn chuyên gia qua hệ thống câu hỏi trong dạy học tích hợp giáo dục SKSS VTN bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Mô tả sản phẩm

0

MỤC LỤC 

 

MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………. 1 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN ………………………………………………. 2 

 1. Tên sáng kiến: ………………………………………………………………………………. 2 
 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và Đào tạo …………………………….. 2 
 1. Thời gian áp dụng sáng kiến: ………………………………………………………….. 2 
 2. Tác giả: ………………………………………………………………………………………… 2 

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: ………………………………………………………………………….. 2 

 1. Tình trạng các giải pháp đã biết ………………………………………………………. 2 
 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: ………………………….. 5 
 3. Khả năng áp dụng của giải pháp ……………………………………………………. 25 
 4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải 

pháp ………………………………………………………………………………………………. 26 

 1. Các thông tin cần được bảo mật: ……………………………………………………. 27 
 2. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:. ………………………………… 27 
 3. Tài liệu gửi kèm: …………………………………………………………………………. 27 

III. CAM KẾT KHÔNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN . 28 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG 

SÁNG KIẾN TẠI ĐƠN VỊ ……………………………………………………………………… 29 

 

 

 

 1. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: 
 • Tình trạng các giải pháp đã biết 

1.1. Hiện trạng trước khi áp dụng sáng kiến tại đơn vị  

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định mục tiêu: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…“. 

Dạy học không chỉ tập trung vào phát triển kiến thức cho HS mà còn rèn luyện kĩ năng, năng lực, phương pháp dạy học cần được quan tâm đó là chuyển từ “dạy học” sang “dạy cách học”, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học theo phương châm “học đi đôi với hành”, chú trọng rèn luyện kĩ năng sống, quan tâm giáo dục giới tính cho lứa tuổi vị thành niên. 

Môn Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, các kiến thức Sinh học gắn liền với thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy ở các trường phổ thông hiện nay, hầu hết các GV chỉ chú trọng việc cung cấp kiến thức lí thuyết cho HS, rèn luyện KN làm các bài thi, bài kiểm tra bằng các câu hỏi lí thuyết, trắc nghiệm,… việc rèn luyện KN vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống và giải quyết các vấn đề thực tiễn còn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên nhiều thầy cô còn e ngại khi dạy, học sinh còn chưa dám mạnh dạn trao đổi các khó khăn, vướng mắc khi gặp phải… 

Thực trạng hiện nay, hiện tượng HS thiếu hiểu biết về giới tính và SKSS là một vấn đề nhức nhối đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Từ sự thiếu hiểu biết các em đã có những hành động không đúng gây nên những hậu quả đáng tiếc cho xã hội và bản thân: Nhiều em HS đã phải nghỉ học để trở thành những ông bố, bà mẹ “bất đắc dĩ” khi mới 17, 18 tuổi; Một số HS khác thì tự tử vì không được bạn khác giới đáp lại sự rung động của bản thân, không ít các vụ đánh nhau ở HS có liên quan đến tình yêu ….. Không ít các vụ nạo phá thai xảy ra ở lứa tuổi HS THPT….. Những sự thật đau lòng đó đều chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của HS chúng ta về giới tính và SKSS.  

Xuất phát từ các lí do trên, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Dạy học tích hợp sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua Bài 47 – Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người, môn Sinh học lớp 11”. 

1.2. Thực trạng về dạy học tích hợp SKSS VTN trong đạy bài 47, môn Sinh học lớp 11 của GV 

Để đánh giá đúng thực trạng dạy học tích hợp SKSS VTN trong dạy bài 47 môn Sinh học 11 , tôi đã tiến hành trao đổi với các giáo viên dạy môn Sinh học  tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì nhận thấy đa số các thầy cô thường xuyên :  

1.2.1. Liên hệ bài học với các vấn đề SKSS VTN:  

1.2.2. Vận dụng kiến thức bài học để giải thích VĐTT liên quan đến 

SKSS VTN 

1.2.3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa về SKSS VTN 

1.2.4. Tuyên truyền về SKSS VTN 

1.2.5. Tổ chức cho HS thực hiện các dự án, đề tài về SKSS VTN 

1.3. Thực trạng về việc học tích hợp SKSS VTN trong đạy bài 47, môn 

Sinh học lớp 11 của học sinh 

1.3.1. Phương pháp điều tra 

Để tìm hiểu thực trạng nhận thức của HS về dạy học rèn luyện tích hợp SKSS VTN vào thực tiễn, chúng tôi đã thiết kế 1 phiếu điều tra gồm 5 câu hỏi và tiến hành điều tra 130 HS( lớp thực nghiệm) 

1.3.2. Kết quả điều tra 

 • Mong muốn được học môn Sinh học tại các địa điểm của HS 

Bảng 1.2. Mức độ mong muốn được học môn Sinh học trong các địa điểm 

Nội dung  Mức độ (%) 
Rất thích  Thích  Bình thường  Không thích 
Trong lớp học  14,14  37,41  46,10  2,36 
Tại phòng thí nghiệm  35,94  41,53  19,00  3,53 
Tại vườn trường  23,56  38,29  31,22  6,92 
Tự học ở nhà  13,44  26,14  48,01  12,41 
Tại các cơ sở sản xuất  29,31  34,90  28,13  7,66 
Tại các trung tâm nghiên cứu  46,10  35,05  15,46  3,39 
Trải nghiệm thiên nhiên và thực tiễn ở địa phương  51,40  29,01  16,49  3,09 
 • Mức độ có được KN VDKT vào thực tiễn của HS trong quá trình học tập môn Sinh học cấp THPT 

Bảng 1.3. Mức độ các KN tiến trình KN VDKT vào thực tiễn của HS (%) 

KN tiến trình  Mức độ thành thạo (cao nhất là Mức 4) (%) 
Mức 1  Mức 2  Mức 3  Mức 4 
1. Liên hệ bài học với các vấn đề 

SKSS VTN 

57,0  19,4  20,9  2,7 
2. Vận dụng kiến thức bài học để 

giải thích VĐTT liên quan đến SKSS VTN 

35,1  41,0  22,4  1,5 
3. Tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm, ngoại khóa về SKSS VTN 

27,1  49,8  17,4  5,7 
4. Tuyên truyền về SKSS VTN  23,1  53,2  18,9  4,7 
5. Tổ chức cho HS thực hiện các dự án, đề tài về SKSS VTN  23,1  50,0  20,9  6,0 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)