SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất tại liên đội trường tiểu học

Giá:
50.000 đ
Môn: Quản lí
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 2765
Lượt tải: 32
Số trang: 18
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: TIỂU HỌC KRÔNG ANA
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 18
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: TIỂU HỌC KRÔNG ANA
Năm viết: 2020-2021

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất tại liên đội trường tiểu học triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” tại đơn vị
Giải pháp 2: Chỉ đạo thực hiện phong trào đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội và giáo viên phụ trách Đội.
Giải pháp 3: Công tác tuyên truyền
Giải pháp 4: Biện pháp thực hiện
Giải pháp 5: Đánh giá tổng kết, thi đua-khen thưởng

Mô tả sản phẩm

 1. Phần mở đầu
 2. Lý do chọn đề tài

Hoạt động Đội là hoạt động có sức mạnh lớn nhất trong trường Tiểu học và là lực lượng nồng cốt trong phong trào thiếu nhi. Phong trào Đội là sức hút học sinh tham gia ngoài tính chất bắt buộc còn mạng đến cho học sinh tính tự giác, linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường.

Trong trường Tiểu học, hàng năm có rất nhiều các phong trào hoạt động lớn do Hội đồng Đội các cấp phát động mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, nhiều niềm vui cho các em, giúp các em phấn chấn, tự tin vươn lên trong học tập. Tuy vậy đối với nhà trường trong những năm gần đây do áp lực về học tập, cũng như điều kiện kinh tế của gia đình , nên các em không còn thời gian để tham gia các hoạt động Đội, hoặc có tham gia cũng chỉ là hình thức đối phó  dẫn đến hiệu quả hoạt động các phong trào Đội trong nhà trường không cao.

Hoạt động  phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” luôn được Hội đồng Đội các cấp triển khai trong các năm học, nhưng hiệu quả và cách thức triển khai của các liên đội chưa thực sự có hiệu quả và đem lại kết quả cao. Các em đội viên, nhi đồng có tham gia nhưng chưa thực sự hứng thú và chưa hiểu hết ý nghĩa của phong trào và chưa có sự thi đua sôi nổi giữa các chi đội với nhau trong nhà trường.

Với mục đích tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, thông qua đó giáo dục ý thức tiết kiệm, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội. Để đổi mới công tác hoạt động Đội và  nâng cao sức thu hút, tính hấp dẫn của  phong trào thiếu nhi.  Phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”  tạo điều kiện cho mỗi em đội viên, nhi đồng được tham gia phong trào bằng nhiều hình thức khác nhau, với mục tiêu cao nhất là giáo dục và hình thành cho các em giá trị nhân văn tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của tình yêu nhân loại, ý thức sinh hoạt trong cộng đồng… Tăng cường sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, giữa các em đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. 

Là một Phó Hiệu trưởng được giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp công tác Đội của nhà trường, bản thân nhận thấy ý nghĩa to lớn của phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất”, cũng như những khó khăn trước mắt mà phong trào đang gặp phải.  Để phát huy những thành tích đạt được của công tác Đội trong những năm qua và tiếp tục duy trì phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” tại Liên đội của nhà trường đạt hiệu quả cao, tôi đã lựa chọn đề tài: Một số Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao hiệu quả phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất” tại liên đội trường Tiểu học Krông Ana. Thành quả phong trào được sử dụng để từng bước xây dựng kiến thiết các điều kiện cơ sở vật chất dành cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

– Mục tiêu

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào công tác Đội và thanh thiếu nhi trong nhà trường, đặc biệt là phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” hàng năm do Hội đồng Đội phát động. Qua đó giúp các em thiếu nhi hiểu hết được ý nghĩa, mục đích của phong trào  tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, thi đua sôi nổi; nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đội giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Liên đội có thêm động lực đi học, cũng như tham gia đầy đủ các hoạt động một cách tự tin và vươn lên trong cuộc sống.

– Nhiệm vụ

Giúp nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất trong đội viên, nhi đồng tại liên đội TH Krông Ana, qua đó các em hiểu hết được ý nghĩa, mục đích của phong trào  thi đua khi tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết,  sôi nổi, hào hứng và đạt kết quả cao hơn trong công tác hoạt động Đội của nhà trường; qua  đó giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài liên đội có điều kiện để đi học, cũng như tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Đội.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao hiệu quả phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất” tại liên đội trường Tiểu học Krông Ana. 

 1. Giới hạn của đề tài

Đề tài giới hạn nghiên cứu trong các em đội viên, nhi đồng, các anh chị phụ trách chi đội, sao nhi đồng  trong trường TH Krông Ana về phong trào tiết kiệm nuôi heo đất.

Thời gian nghiên cứu: Tháng ……….

 1. Phương pháp nghiên cứu

Với nội dung của đề tài  này tôi đã sử dụng các phương pháp như:

 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

– Phương pháp phân tích-tổng hợp tài liệu;

– Phương pháp khái quat hóa các nhận định độc lập.

 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

– Phương pháp điều tra;

– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;

– Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động.

– Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

– phương pháp thống kê toán học

 1. Phần nội dung
 2. Cơ sở lý luận

Hoạt động phong trào “Nuôi heo đất” là phong trào hoạt động mạnh nhất, có ý nghĩa nhất, mang lại hiệu quả cao nhất trong phong trào thi đua của Đội, đây là hoạt động lôi cuốn được biết bao nhiêu thế hệ thiếu nhi tham gia và đã trở thành truyền thống của Đội như: Phong trào “Nghìn việc tốt”, công tác “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Quỹ vì bạn nghèo”, phong trào “Tấm áo tặng bạn”; “Áo lụa tặng bà”… Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, nó thể hiện sự lớn mạnh của Đội trong quá trình hoạt động, tạo cho chi đội, đội viên, nhi đồng được tiếp cận tự giáo dục, tính tự giác, tự quản… thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi của HĐĐ các cấp, với các chương trình lớn như: Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh; Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai; Vui khỏe an toàn – Học ngàn điều hay; Xây dựng đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn; Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương… Trong từng chương trình lớn có đầy đủ các mục đích cũng như chỉ tiêu cụ thể góp phần thực hiện tốt chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi trong năm học. Trong các chương trình trên có rất nhiều hoạt động và phong trào quan trọng, trong đó có phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất”.

Thực hiện Hướng dẫn của Hội  đồng Đội huyện Krông Ana về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ: Thu gom giấy vụn” và phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” trong đội viên, nhi đồng hàng năm; nhà trường  đã chỉ đạo liên đội triển khai rộng rãi đến tất cả các chi đội, đội viên, nhi đồng với mục đích thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và phong trào “Tiết kiệm” nhằm góp phần giáo dục cho đội viên, nhi đồng truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, tinh thần tương thân tương ái trong đội viên, thiếu niên nhi đồng, góp phần chia sẻ giúp đỡ đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, trong và ngoài liên đội; góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo” trong Liên đội để trao các suất học bổng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng phụ trách Đội triển khai sâu rộng tới các chi đội, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các chi đội và trong đội viên, nhi đồng, đảm bảo tính giáo dục, góp thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong hoạt động của nhà trường.

 1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Tình hình công tác Đội trong những năm qua gặp nhiều thuận lợi do được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo nhiều điều kiện thuận lợi của lãnh đạo nhà trường. Sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên.

Trong những năm qua công tác Đội tại liên đội luôn được sự quan tâm mạnh mẽ từ phía lãnh đạo nhà trường cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiên rất nhiều cho các phong trào của Đội hoạt động hiệu quả. Sự nhiệt tình của anh chị phụ trách cũng như các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau đã giúp cho các hoạt động Đội tại liên đội thu hút được đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia hiệu quả.

Tuy nhiên để mọi hoạt động của liên đội luôn đạt được hiệu quả cao thì kinh phí hoạt động lại là vấn đề không khỏi băn khoăn suy nghĩ, khi một Liên đội trường trọng điểm rất nhiều các hoạt động trong năm, ngoài tiền quỹ Đội quy định là 18.000 đồng/01em/01 năm, trong khi đó trích lại 6.000 đồng/01em cho lớp hoạt động, mà các hoạt động, phong trào trong một năm học rất nhiều, muốn tham gia có hiệu quả các phong trào là một điều không thể dễ dàng, nhưng với một nguồn kinh phí khá lớn từ nguồn “Nuôi heo đất” trên tinh thần tự nguyện, thì một phần khó khăn cũng giải quyết được phần nào. Thực trạng đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu xây dựng liên đội vững mạnh.

Đa số các em học sinh ở đây đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các em luôn tích cực tham gia phong trào của Đội, đặc biệt là phong trào nuôi heo đất. Số lượng quyên góp năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm học ……… Liên đội tiến hành đập heo đất thu được 5.324.000 đồng; năm học ……… Liên đội đập heo được 6.690.000 đồng; năm học ……… lên đội đạp heo đất được 7.519.000đồng,với số tiền đạt được, liên đội đã hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ, con thương binh liệt sĩ, các gia đình chính sách…Tổ chức các hoạt động vui chơi như: Văn hóa văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian…cho các bạn đội viên, nhi đồng trong Liên đội, với tinh thần vui vẻ, tương thân tương ái, giúp các bạn đội viên, nhi đồng đoàn kết và gần nhau hơn.

Tuy nhiên đề tài vẫn còn nhiều hạn chế chưa thể khắc phục được:

– Một số bộ phận giáo viên vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác Đội trong nhà trường vẫn còn coi nhẹ ý nghĩa giáo dục sâu sắc của các phong trào hoạt động. Từ đó triển khai đến học sinh các phong trào lớn của Đội còn mang tính hình thức, mang nặng kết quả thực hiện hơn. 

– Sự phối hợp giữa tổ chức đội với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường vẫn chưa thật đồng bộ, chưa thật sự hỗ trợ cho công tác Đội. 

– Mặt khác kinh tế một số gia đình còn khó khăn cũng phần nào làm ảnh hưởng đến việc tham gia các hoạt động đội của đội viên, nhi đồng. Đặc biệt là tham gia phong trào tiết kiệm nuôi heo đất.

Nguồn kinh phí hoạt động Đội của nhà trường chủ yếu là tự phát, sự
hỗ trợ từ phía địa phương đôi lúc quan tâm chưa kịp thời và chưa đúng mức. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tổ chức các hoạt động dành cho công tác Đội trong nhà trường.

 Chưa có phòng Truyền thống Đội riêng nên việc sinh hoạt chưa có chỗ để sinh hoạt. Công tác trưng bày phòng truyền thống gặp khó khăn nên dẫn đến việc tuyên truyền, giáo dục cũng gặp khó khăn.

 Tổng phụ trách là giáo viên chưa được đào tạo chính quy về công tác Đội,  nên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến việc triển khai thực hiện các hoạt động còn nhiều hạn chế.

Một số bộ phận học sinh cũng như cha mẹ học sinh vẫn còn coi nhẹ vai trò của hoạt động Đội, xem việc học tập văn hóa là quan trọng hơn cả, nên việc tham gia các phong trào đội chỉ mang tính hình thức.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái
Quản lý
4.5/5

100.000 

Quản lý
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)