SKKN Một số giải pháp thúc đẩy giáo dục Stem trong dạy học Sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 222
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
19
Lượt tải:
7

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp thúc đẩy giáo dục Stem trong dạy học Sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” triển khai các biện pháp như sau: 

– Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong môn Sinh học tại trường trung học THPT Cảm Nhân; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới;
– Nâng cao năng lực của giáo viên về việc tổ chức, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM, từ đó giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Mô tả sản phẩm

 1. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: 
 2. Tình trạng các giải pháp đã biết

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn. STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Maths (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.  

Dạy học STEM là cách thức tổ chức chương trình giảng dạy thực tế có sự tích hợp của khoa học công nghệ, kĩ thuật và toán học. 

Một số môn khoa học gắn với dạy học STEM gồm: Toán học, Công nghệ, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học. 

Những năm học trước không phải là trong giáo dục của nhà trường hoàn toàn không có giáo dục STEM. Thực chất, giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhấn mạnh đến thực hành, trải nghiệm sáng tạo của HS nhằm giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống thông qua dạy học tích hợp liên môn.  

Đối với môn Sinh học tại trường THPT Cảm Nhân đã triển khai và thường xuyên thực hiện một số giải pháp sau: 

* Giải pháp cũ 1: Hoạt động thực hành trong dạy học Sinh học (Giải pháp mới: Bài học STEM là bài học được soạn theo chủ đề tích hợp nội môn hoặc liên môn đề gắn liền với thực tế).  

Ví dụ về một số chủ đề đã được thực hiện thường xuyên trong dạy học Sinh học tại trường THPT Cảm Nhân. 

Môn Sinh học 

Chủ đề: Trồng cây trong dung dịch (Bài 7 – Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón – Trang 32 – môn Sinh học 11) 

Chủ đề: Chế biến Siro từ quả – Làm Siro từ trái cây (Bài 12 – Trang 51 – 

Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh – môn Sinh học 10) 

Chủ đề: Lên men etilic và lactic (Bài 24 – Trang 95 –  Thực hành – Lên men Etilic và lên men Lactic – môn Sinh học 10) 

 Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản  → Tình trạng và nhược điểm, hạn chế của giải pháp cũ: 

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp để thu nhận các kiến thức đã học và  hình thành kiến thức mới. 

+ Rèn luyện cho HS kĩ năng thực hiện thí nghiệm. 

+ Tổ chức hoạt động dạy học: 

Bƣớc  Cách thực hiện 
1. Giới thiệu bài thực hành 
 • GV lưu ý về những quy tắc an toàn trong thực hành – Giới thiệu mục tiêu, mẫu vật, dụng cụ, cách tiến hành. 
 • GV tổ chức cho học sinh tự tìm hiểu, giới thiệu và đặt một số câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng của học sinh hiểu về mục tiêu, mẫu vật, cách tiến hành. 
 • GV giao cho các nhóm tự chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ phù hợp. 
2. Học sinh thực hành 
 • GV chia nhóm, phát hoặc kiểm tra mẫu vật, dụng cụ, hóa chất cho từng nhóm. 
 • Các nhóm phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên. 
 • Có thể thực hiện theo 3 cách: 

+ GV làm mẫu, HS bắt chước (đối với các nội dung thực hành khó, phức tạp, kĩ năng thực hành của học sinh chưa tốt). 

+ GV hướng dẫn, gợi ý học sinh làm thực hành, HS tự lực thực hiện thực hành (đối với các thí nghiệm đơn giản, HS có thể chủ động hỏi, trao đổi với giáo viên khi gặp khó khăn). 

+ HS làm thực hành theo trình tự các bước, theo dõi, ghi chép, vẽ, chụp hình lại kết quả thực hành. Một số thực hành dài ngày, HS có thể làm trước một số bước ở nhà theo hướng dẫn của giáo viên. 

 • GV cần theo dõi, quan sát, hướng dẫn các thao tác thực hành cho HS. 
 • HS làm báo cáo theo mẫu do giáo viên quy định. 

* Lưu ý: 

Nếu buổi học có nhiều thí nghiệm, GV nên tổ chức cho HS thực hiện xen kẽ các thí nghiệm để đảm bảo thời gian. 

+ Trước lúc thực hiện thí nghiệm, GV có thể hướng dẫn HS đặt giả thuyết, dự đoán kết quả, nhằm tăng tính kích thích, tò mò, hứng thú của người học. 

3.Báo cáo, 

thảo luận 

 • HS báo cáo kết quả và giải thích kết quả thực hành. 
 • GV tổ chức cho HS thảo luận mở rộng vấn đề hoặc vận dụng vào thực tiễn. 
4. Nhận xét, đánh giá  – HS sử dụng bảng tiêu chí tự đánh giá, đánh giá chéo. GV đánh giá chung. 

 

 • GV nhận xét về tinh thần, thái độ, khả năng hợp tác, kết quả thực hành,… 
 • GV kết luận về kết quả rút ra từ bài học thực hành và kinh nghiệm tổ chức,… 
 • HS dọn dẹp, vệ sinh. 

 

* Giải pháp cũ 2: Hoạt động ngoại khóa (Giải pháp mới: Hoạt động trải nghiệm STEM là hoạt động có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như trường trung học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, doanh nghiệp giúp học sinh được khám phá các ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống). 

Thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục toàn diện, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong ngành giáo dục. Hàng năm, nhà trường tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học.  

Các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đã được nhà trường và tổ chuyên môn triển khai sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng tới toàn thể giáo viên. Nhờ vậy, các cuộc thi đổi mới phương pháp dạy học đã được cán bộ, giáo viên toàn trường hưởng ứng sôi nổi, phát huy sức sáng tạo, lòng nhiệt tình, say mê của nhà giáo. Qua đó, tôi đã tìm được phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với đối tượng, có phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giáo dục học sinh cá biệt; tạo hứng thú cho học sinh mỗi giờ lên lớp, nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy và phát huy năng lực, phẩm chất của người học thông qua các buổi ngoại khóa như: 

 

 

Hoạt động ngoại khóa của tổ Toán – Lý – Hoá – Sinh  tại trường THPT Cảm Nhân → Tình trạng và nhược điểm, hạn chế của giải pháp cũ: 

+ Bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng dạy các nội dung lí thuyết. 

+ Minh họa cho các tri thức lí thuyết đã học rõ ràng hơn. 

+ Trong quá trình học tập trải nghiệm học sinh được giới thiệu về mặt lí thuyết như được nghe, được quan sát, nhìn thấy nhưng chưa chủ động làm ra sản phẩm cụ thể cho hoạt động học. 

5

 

 

* Giải pháp cũ 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội; Đề tài/Dự án khoa học là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học do một học sinh hoặc một nhóm học sinh thực hiện dựa trên kiến thức để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật, hoặc áp dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong hoạt động thực tế. 

Trước đó, Sở GD&ĐT Yên Bái đã triển khai các phong trào, các cuộc thi trong nhà trường phổ thông theo hướng này, điển hình như: Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học; Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn; Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo KHKT”…Từ những phong trào, cuộc thi này bước đầu đã có những lan tỏa, tác động tích cực, làm chuyển biến trong dạy và học tại nhà trường. Từ đó, HS được thực hành, trải nghiệm nhiều hơn, học tập gắn với cuộc sống thực hơn. 

 

Sản phẩm KHKT môn công nghệ đạt giải thi cấp tỉnh trường THPT Cảm Nhân 

→ Tình trạng và nhược điểm, hạn chế của giải pháp cũ: 

Từ những phong trào, cuộc thi này bước đầu đã có những lan tỏa, tác động tích cực, làm chuyển biến trong dạy và học tại nhà trường. Từ đó, HS được thực hành, trải nghiệm nhiều hơn, học tập gắn với cuộc sống thực hơn. Tuy nhiên, các phong trào vẫn dừng lại ở hình thức các cuộc thi, thao giảng mà chưa trở thành hoạt động thường xuyên, phổ biến và tự nguyện của giáo viên. 

 • Nội dung  giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

2.1. Mục đích của giải pháp 

 • Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong môn Sinh học tại trường trung học THPTCảm Nhân; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Nâng cao năng lực của giáo viên về việc tổ chức, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM, từ đó giúp người học làm chủ kiến 6

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)