SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1021
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
121
Lượt tải:

4

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân“ triển khai các biện pháp như sau: 

3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi theo định lượng số buổi mà nhà trường quy định.
3.1.1. Mục tiêu: Lập kế hoạch tổng thể năm học, kế hoạch từng nhóm GDCD phù hợp nội dung dạy học, ôn thi tốt nghiệp.
3.1.2. Xây dựng kế hoạch
3.1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt
3.1.2. Xây dựng kế hoạch
3.2. Biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh
3.2.1. Mục tiêu:Trong thời gian qua để đảm bảo tài liệu học tập, kiểm tra và ôn thi một cách cụ thể, học sinh chủ động trong việc học, có tài liệu ngay từ đầu năm, nhóm giáo viên dạy học bộ môn đã chuẩn bị tài liệu cho phù hợp với từng nhóm đối tượng để dạy
3.2.2. Cách thức thực hiện
3.2.3. Biên soạn tài liệu

Mô tả sản phẩm

 

 

 

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Viết tắt  Viết đầy đủ 
  SKKN  Sáng kiến kinh nghiệm 
THPT  Trung học phổ thông 
THPT QG  Trung học phổ thông quốc gia 
TN  Thực nghiệm 
TNSP  Thực nghiệm sư phạm 
GDCD  Giáo dục công dân 
HS  Học sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

Phần I: Đặt vấn đề 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Lịch sử nghiên cứu  
3. Mục đích nghiên cứu 
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
5. Kế hoạch nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Giới hạn của đề tài 
Phần II: Nội dung nghiên cứu 
1. Cơ sở lý luận 
2. Cơ sở thực tiễn 
2.1 Thực trạng dạy ôn thi tốt nghiệp môn GDCD ở các trường THPT hiện nay. 
2.2. Thực trạng  ôn tập môn thi GDCD ở trường THPT Cát Ngạn.   
3. Một số kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD ở … 
3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi theo định lượng số buổi … 
3.2. Biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh. 
3.3. Hướng dẫn học sinh xác định trọng tâm kiến thức, kỹ năng.  27 
3.4. Xây dựng hệ thống kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.  30 
3.5. Ra đề tự luyện thi và chấm điểm trên nền tảng web azota.  32 
3.6. Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu, kém có nguy cơ …  35 
3.7. Sưu tầm đề thi, biên soạn đề thi thử theo đề minh họa của Bộ GD.  37 
3.8. Tổ chức dạy ôn thi miễn phí.  38 
3.9. Tổ chức dạy bồi dưỡng cho các em đạt điểm 9,10.  41 
4. Kết quả đạt được.  47 
Phần III: Kết luận và kiến nghị  50 
Tài liệu tham khảo  51 


 

 

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 1. Lí do chọn đề tài: 

 Thi THPT hay thi Tốt nghiệp THPT là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học là khâu cuối cùng để đánh giá chất lượng dạy và kết quả học của học sinh, các tiêu chí để đánh giá nhà trường về chất lượng giảng dạy thì tiêu chí về tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng xếp vị trí của nhà trường trong hệ thống các trường học phổ thông, là danh dự và uy tín của giáo viên đối với học sinh.  

Ngày 28 -9 -2016 Bộ Giáo dục đã công bố phương án thi THPT quốc gia gồm 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Như vậy từ năm 2016 đến nay môn GDCD trở thành môn thi tốt nghiệp. Cùng với các môn khoa học khác, môn Giáo dục công dân (GDCD) góp phần hình thành cho học sinh những phẩm chất tốt đẹp của người công dân trong thời đại mới. Môn GDCD góp phần quan trọng trong việc nhân cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại.Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang có những biến đổi nhanh chóng, mọi mặt của đời sống xã hội đang ngày càng quốc tế hóa mạnh mẽ, trên đất nước ta đang có những biến đổi toàn diện sâu sắc, thì việc đào tạo được những thế hệ công dân có lập trường vững vàng, có ý thức tự tôn dân tộc, giỏi dang là điều hết sức cần thiết. Điều đó cho thấy môn GDCD có vị trí hết sức quan trọng, vì vậy phải nhận thức đúng đắn vị trí của môn học này thì mới góp phần thực hiện chiến lược con người mà chúng ta đang triển khai cả tư duy và hành động. 

Một bước chuyển của bộ môn từ môn phụ sang môn cứu cánh thi TN cho HS, tỷ lệ học sinh chọn thi môn GDCD năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng cao kết quả thi TN cho các em. 

Vì vậy, để đạt kết quả tốt, các nhà trường phải tiến hành công tác tổ chức ôn thi cho học sinh để các em có đủ kiến thức để thi tốt nghiệp và thi vào các trường chuyên nghiệp. Tùy vào đối tượng học sinh mà có các giải pháp tổ chức ôn thi khác nhau, với thời lượng ôn khác nhau, cách thức tiếp cận khác nhau. Trường THPT CÁT 

NGẠN đóng trên địa bàn xã Thanh Liên – Huyện Thanh Chương, thuộc vùng thượng huyện miền núi, so với địa bàn tuyển sinh của các trường THPT trong huyện, tỉnh chênh lệch nhau rất nhiều, kết quả giáo dục các mặt so với các trường THPT trên địa bàn và trong các huyện thấp, trường cũng như các bộ môn thi tốt nghiệp luôn quan tâm làm thế nào để nâng cao chất lượng và tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hàng năm. Xác định để có chất lượng và kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt, trường THPT CÁT NGẠN luôn chỉ đạo giáo viên tập trung nâng cao chất lượng đại trà, không tập trung mũi nhọn vì nguồn nhân lực chất lượng cao không có. Trên cơ sở đó, giáo viên giảng dạy và ôn thi tốt nghiệp phải quán triệt và tìm giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà của môn mình, không để học sinh có điểm liệt (dưới 1,5đ), các môn có lợi thế bên cạnh nâng cao mức đạt điểm bình quân trên hoặc bằng 5 thì phải có giải pháp đạt kết quả cao hơn ngang bằng với bình quân chung môn thi của tỉnh. Từ khi môn GDCD được đưa vào nhóm môn thi bắt buộc trong thi tốt nghiệp THPT thì kết quả thi của bộ môn GDCD của nhà trường luôn là môn cứu cánh cho học sinh đậu tốt nghiệp. Để nâng cao chất lượng, chúng tôi luôn tìm tòi học hỏi để tổ chức ôn thi tốt nghiệp tốt và có kết quả cao, khẳng định được vị trí chuyên môn của mình. Với sự không ngừng đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp, và sự tận tâm với nghề nghiệp. Từ năm học 2016 – 2021, kết quả thi tốt nghiệp hàng năm đã được nâng cao, chất lượng bộ môn được khẳng định; vai trò và vị trí của môn học ngày càng được nâng cao, kết quả năm sau cao hơn năm trước, số học sinh đạt điểm 9,10 ngày càng tăng, điều đó chứng tỏ những giải pháp mà nhóm chúng tôi đưa ra là phù hợp với đặc điểm học sinh và đặc thù vùng miền, với đối tượng là học sinh có năng lực học hạn chế, khả năng tự học còn thấp. Với hiệu quả đó chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số kinh nghiệm đã áp dụng thành công đối với học sinh nhà trường và đạt kết quả khả quan với đề tài “Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân ở trường THPT Cát Ngạn”. 

 • Lịch sử nghiên cứu vấn đề:   

         Có rất nhiều tác giả đã đưa ra các giải pháp để ôn thi nhưng chưa nêu rõ các  bước đi như thế nào. Với các cách sử dụng trước đây chưa tạo ra bước đột phá trong kết quả ôn thi tốt nghiệp. 

 • Mục đích nghiên cứu:  

          Hoàn chỉnh các kinh nghiêm để  phục vụ cho quá trình ôn thi tốt nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp 

 • Khách thể và đối tượng nghiên cứu:  

          Khách thể nghiên cứu: HS khối 12 ở trường THPT. 

          Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp và kinh nghiệm được sử dụng vào quá trình ôn thi tốt nghiệp môn GDCD khối 12 

 • Kế hoạch nghiên cứu:  

 

TT  Thời gian  Nội dung công việc  Sản phẩm 
Tháng 8/2021 đến tháng 10/2021 
 • Chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm 
 • Đăng ký với tổ CM. 
Bản đề cương chi tiết. 
Từ tháng 8/2021 đến tháng 10 /2021. 
 • Đọc tài liệu 
 • Khảo sát thực trạng. 
– Tập hợp tài liệu lí thuyết. 
– Tổng hợp số liệu.  – Số liệu khảo sát đã xử lí. 
Từ tháng 9/2021 đến 

tháng 2/2022 

 • Trao đổi với đồng nghiệp để đề xuất biện pháp, các sáng kiến. 
 • Áp dụng thử nghiệm. 
 • Tập hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. 
 • Kết quả thử nghiệm. 
Từ tháng 12/2021 đến tháng 02/2022. 
 • Viết báo cáo. 
 • Xin ý kiến của đồng nghiệp. 
 • Bản nháp báo cáo. 
 • Tập hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. 
Từ tháng 02/2022 đến 4/2022  – Hoàn thiện bản báo cáo.  – Bản báo cáo chính thức. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)